Sunteți pe pagina 1din 2

SURFANIOS PREMIUM

Detergent dezinfectant lichid pentru suprafe


ţe
pavimente şi dispozitive medicale) eu efect:
- bactericid 0,25% / 5 min.
 tuberculocid 0,50 % 30 min.
 levurocid 0,25% 15 min.
f• ungicicl — 0,25% - 15 min.
 virucid — 0,25%- 5 min.
111s. domeniul de
utilizare dezinfecţia şi curăţarea

pavimentelor, suprafeţelor, dispozitivelor rnedicale,


obiectelor de inventar
mod de utilizare
se utilizează 'in diluţie de
 0,25% sau 20 mI( o apăsare de pompă) pentru 8
litri apă rece sau caldă( max. 60°C) timp de contact
30 rnin.
 0,50 % 40 ini pentru efect tuberculocid

 ştergerea suprafeţelor cu mopulilaveta, umectată in


soluţia de dezinfectant, respectănd codul de culori.
Nu necesită clătire (excepţie suprafeţele din oficii
alimentare, blocul alimentar).
Nu utilizaţi produsui sub formă concentraiă!
 valabilitatea soluţiei de hiens recipient inchis)
: 7 zile

 valabilitatea soluţici de lucru (cu condiţia să nu fie


murdară): 24 ore