Sunteți pe pagina 1din 1

Cursul de schimb al pieţei valutare - serii anuale

Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare
medii lunare
Notă: serii disponibile începând din anul 2005

Valori recente:
EUR
sfârşitul perioadei
Data
(RON/EUR)
CURSA_EURF
2019 4,7793
2018 4,6639
2017 4,6597
2016 4,5411
2015 4,5245
2014 4,4821
2013 4,4847
2012 4,4287
2011 4,3197
2010 4,2848
2009 4,2282
2008 3,9852

https://bnro.ro/Raport-statistic-606.aspx