Sunteți pe pagina 1din 56

PROIECTE EUROPENE DE SUCCES

ÎN JUDEŢUL VASLUI
CUVÂNT ÎNAINTE

Absorbţia fondurilor europene este, fără îndoială, una dintre temele cel
mai intens discutate în ultimele luni atât la nivel european, cât şi naţional.
Dincolo de aceasta, este una dintre cele mai mari provocări de la aderarea
ţării noastre la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, pentru autorităţile
coordonatoare, dar, mai ales, pentru noi, beneficiarii.
In ciuda gradului ridicat de sărăcie, sau, poate, tocmai datorită acestuia,
Judeţul Vaslui era anul trecut, potrivit unui studiu dat publicităţii de
Institutul de Politici Publice, al cincilea din ţară după valoarea contractelor
de finanţare semnate în cadrul Programului Operaţional Regional. Astăzi,
beneficiarii publici şi privaţi din judeţ au finalizat sau au încă în derulare 34
de proiecte finanţate prin acest program, însumând peste 496 milioane lei
(aproximativ 110 milioane Euro, la un curs de 4,5 lei/euro).
Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul
mediului, judeţul nostru este deja beneficiarul unui proiect pentru
implementarea sistemului integrat de colectare selectivă a deşeurilor, în
valoare totală de aproximativ 39,8 milioane de Euro, iar un altul cu o
valoare de aproximativ 100 milioane Euro, ce vizează reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi a staţiilor de epurare se află
în fază finală de semnare a contractului de finanţare.
În domeniul infrastructurii de transport, pe lângă proiectele autorităţilor
publice locale, este de menţionat proiectul de reabilitare a uneia dintre
principalelor artere care traversează judeţul, de la limita cu judeţul Galaţi
spre vama Albiţa, precum şi proiectul de modernizare a Gării din Vaslui,
care totalizează alte 134 de milioane de Euro.
Valoarea totală investită în judeţul nostru prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013, până la data de 10 decembrie 2012, este de
142 milioane Euro, pentru proiecte ai căror beneficiari sunt autorităţi
publice, fermieri şi alte categorii de intreprinzători de la sate.

1
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

La acestea se adaugă sume mai mici pentru creşterea competitivităţii


firmelor (1,31 milioane Euro), dezvoltarea resurselor umane (3,76
milioane Euro) şi dezvoltarea capacităţii administraţiilor publice locale
(700.000 Euro).
Broşura de faţă îşi propune să aducă la cunoştinţa publicului interesat o
parte din aceste proiecte in cifre şi imagini, atât ca o recunoaştere a
eforturilor depuse de beneficiari, cât şi ca un model pentru cei care, în
actuala perioadă de programare 2007-2013, nu s-au implicat în atragerea
de fonduri europene, din diverse motive.
Indiscutabil, probleme au fost şi vor mai fi, pentru că, in ciuda experienţei
pe care o avem, suntem la început de drum în domeniul fondurilor post-
aderare. Totuşi, eforturile beneficiarilor, care au atras până acum peste
531 milioane Euro, bani care vor schimba cu adevărat faţa judeţului şi
viaţa fiecărui cetăţean, merită apreciate şi încurajate.
Mulţumim tuturor!

Dumitru BUZATU
Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui

2
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Programul Operaţional Regional


2007 - 2013
CREŞTEREA SIGURANŢEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN ZONA
DE ACȚIUNE A MUNICIPIULUI VASLUI, PRIN ACHIZIȚIONAREA DE
ECHIPAMENTE SPECIFICE ȘI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE
SUPRAVEGHERE
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL
VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 -


2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere“, Domeniul de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de
dezvoltare urbană“, Sub-domeniul – „Centre urbane“, Categoria de
operaţiuni – „Reabilitarea infrastructurii sociale“.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 323.251,32 euro,


din care 233.411,75 euro finanțare nerambursabilă și 27.823,32,
contribuție proprie, la care se adaugă 62.016,23 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Reducerea criminalităţii sociale şi creşterea siguranţei


cetăţenilor din municipiul Vaslui, contribuind astfel la creşterea calităţii
vieţii, crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea economiei locale.

REZULTATE PRINCIPALE:
 42 de noi locuri de muncă create;
 atragerea investiţiilor în Municipiul Vaslui, prin creşterea gradului de
siguranţă;
 un sistem de supraveghere achiziţionat;
 un centru de supraveghere amenajat.

MANAGER PROIECT: Inginer Cristea Traian.


STADIU PROIECT: finalizat în octombrie 2012.

3
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE


TRANSPORT PUBLIC CU CREAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL,
PRECUM ŞI REABILITARE, EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN
MUNICIPIUL VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL
VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1 - „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere“,
Domeniul de intervenţie 1.1. -
„Planuri integrate de
dezvoltare urbană“, Sub-
domeniul – „Centre urbane“,
Categoria de operaţiuni –
„Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban“.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.779.573,09 euro,


din care finanţare nerambursabilă 4.578.809,87 euro, contribuție proprie
de 96.802,01 euro, la care se adaugă 1.103.961,20 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Reabilitarea infrastructurii urbane din Municipiul


Vaslui, prin implementarea de soluţii ecologice de mobilitate la nivelul
transportului public în zona de acţiune până în anul 2015, în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă „sănătoase” la nivelul zonei de acţiune
urbană pentru comunitate şi investitori, prin iluminat, contribuind astfel la
îmbunătăţirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creşterea
calităţii vieţii şi la crearea de noi locuri de muncă.

REZULTATE PRINCIPALE :
 9.550 m linie de troleibuz reabilitată;

4
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 4.000 m linie de troleibuz extinsă;


 11.031 m linie iluminat public reabilitaţi;
 4.130 metri linie iluminat public extinsă;
 Un terminal intermodal creat pe o suprafaţă de 19.505 Mp.

MANAGER PROIECT: Ing. Neacşu Daniel


STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare al proiectului
va fi în iunie 2013.

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ DE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VASLUI


BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL
VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007-2013,


Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani
de creştere“, Domeniul de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de
dezvoltare urbană“, Sub-domeniul – „Centre urbane“, Categoria de
operaţiuni – „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban“.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 12.898.686,78 euro,


din care finanţarea nerambursabilă 10.225.161,15 euro, contribuția
proprie 208.676,75 euro, la care se adaugă 2.464.848,88 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Reabilitarea infrastructurii urbane din Municipiul


Vaslui prin implementarea de soluţii ecologice de mobilitate la nivelul
transportului rutier şi cu bicicleta în zona de acţiune urbană a Municipiului
Vaslui, până în 2015, contribuind astfel la îmbunătăţirea gradului de
atractivitate a Regiunii Nord – Est, la creşterea calităţii vieţii şi la crearea
de noi locuri de muncă.

REZULTATE PRINCIPALE :
 12 străzi cu o lungime totală de 14.737 m, reabilitate;
 2 poduri reabilitate;
 15.000 ml piste pentru biciclişti amenajate;
 29.248 mp spaţii verzi reabilitate.
MANAGER PROIECT: Ing. Melniciuc Florin.

5
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare al proiectului


va fi în aprilie 2014.

REABILITARE ZONĂ PIETONALĂ CENTRALĂ ŞI ILUMINAT


ARHITECTURAL ÎN MUNICIPIUL VASLUI

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL


VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007-2013,


Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani
de creştere“, Domeniul de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de
dezvoltare urbană“, Sub-domeniul – „Centre urbane“, Categoria de
operaţiuni – „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban“.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.224.695,83 euro,


din care finanţarea nerambursabilă 2.137.436,46 euro, contribuția proprie
471.472,65 euro, la care se adaugă 615.786,72 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul


Vaslui prin implementarea de soluţii ecologice de mobilitate la nivelul
infrastructurii pietonale şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
„sănătoase” la nivelul zonei de acţiune urbană pentru comunitate şi
investitori până în 2015, contribuind astfel la îmbunătăţirea gradului de
atractivitate a Regiunii Nord Est, la creşterea calităţii vieţii şi la crearea de
noi locuri de muncă.

REZULTATE PRINCIPALE :
 suprafeţe pietonale reabilitate;
 sistem iluminat arhitectural reabilitat.
MANAGER PROIECT: Ing. Bogoș Valeriu.
STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare al proiectului
va fi în iulie 2013.

6
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REABILITARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE INFRASTRUCTURĂ


PENTRU SERVICII SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL
VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 -
„Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere“,
Domeniul de intervenţie 1.1. -
„Planuri integrate de dezvoltare
urbană“, Sub-domeniul – „Centre
urbane“, Categoria de operaţiuni –
„Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban“.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 767.016,22 euro, din


care finanţarea nerambursabilă 504.545,3 euro, contribuția proprie
115.847,73 euro, la care se adaugă 146.623,19 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Reabilitarea infrastructurii urbane din Municipiul


Vaslui, prin realizarea unui Plan de Reutilizare a unor clădiri degradate şi
pregătirea acestora pentru noi tipuri de activităţi sociale, contribuind
astfel la eliminarea disparităţilor la nivel social, prin dezvoltarea serviciilor
sociale pentru asigurarea echităţii sociale.

REZULTATE PRINCIPALE :
 reabilitarea și schimbarea destinaţiei clădirilor degradate Punct
Termic „Gară 2” și Centrală Termică „Ştefan cel Mare”, cu o suprafaţă utilă
totală de 669 mp, din Municipiul Vaslui în vederea reutilizării acestora,
pentru a deservi unui Centru de zi pentru persoane de vârsta a III - a.

MANAGER PROIECT: Ing. Radu Sorin Cătălin.


STADIU PROIECT: în implementare.

7
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

CREARE PARC NOU ÎN MUNICIPIUL HUŞI


BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL HUŞI
prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI, strada 1 Decembrie nr. 9, cod poştal
735100, municipiul Huşi, judeţul Vaslui.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1 - „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere”,
Domeniul de intervenţie 1.1. -
„Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, Sub-
domeniul „Centre urbane”.

BUGET: Valoarea totală a


proiectului este de 3.304.401,75 euro, din care 298.976,00 valoarea
neeligibilă, 2.377.244,11 valoarea eligibilă, la care se adaugă 628.181,64
euroTVA.

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi


durabile, creşterea calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor optime de viaţă
şi crearea premiselor de dezvoltare socio-economică a municipiul Huşi.

REZULTATE PRINCIPALE:
 teren amenajat: 9.545 mp (suprafaţă spaţii verzi: 7.360 mp, alei de
nisip stabilizat: 1.370 mp, 1 foişor: 100 mp );
 căi de acces amenajate: 2;
 380 m gard;
 3 spaţii de recreere (zonă de jocuri, skatepark, zonă pentru copii);
 4 camere video;
 3 cişmele;
 1 fântână arteziană;
 3 toalete ecologice;
 23 buc coşuri de gunoi;
 instalaţie irigat: 1 buc, instalaţie iluminat: 1 buc
 infochioşc: 2
8
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 panouri informative: 4;
 arbori plantaţi: 96 buc, arbuşti: 265 buc, plante florale: 965 buc.

MANAGER PROIECT: Damian Valerica.

STADIU PROIECT: finalizat la data 07 decembrie 2011 .

CREAREA UNUI CENTRU CONSULTATIV PENTRU CETĂŢENII


MUNICIPIULUI HUŞI
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL HUŞI
prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI, strada 1 Decembrie nr. 9, cod poştal
735100, municipiul Huşi, judeţul Vaslui.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007-2013,


Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani
de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Centre urbane”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 2.718.185,48 lei, din care


63.763 lei valoarea neeligibilă, 2.142.260 lei valoarea eligibilă, la care se
adaugă 512.162,48 lei TVA.

OBIECTIV GENERAL: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor Municipiului Huşi,


prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi îmbunătăţirea
serviciilor publice urbane, precum şi a serviciilor sociale, cu impact asupra
dezvoltării de ansamblu a municipiului Huşi, a judeţului Vaslui şi a regiunii
Nord-Est.

REZULTATE PRINCIPALE:
 un corp clădire reabilitat şi modernizat – 850 mp - fostul Ambulatoriu;
 un Centru Consultativ pentru cetăţeni înfiinţat;
 cetăţenii municipiului Huşi – în jur de 29.510 – vor primi consultanţă de
specialitate din partea funcţionarilor publici din primăria municipiului
Huşi, fără a se mai deplasa la sediul administrativ al Consiliului Local,
precum şi pentru obţinerea de diverse documente, avize, aprobări,
care, potrivit legii, intră în competenţa Primăriei.

MANAGER PROIECT: Maxim Carmen.


STADIU PROIECT: finalizat la data 07 octombrie 2012.
9
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

CREŞTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL


HUŞI PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE
VIDEO
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL HUŞI
prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI, strada 1 Decembrie nr. 9, cod poştal
735100, municipiul Huşi, judeţul Vaslui.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 -
„Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere”,
Domeniul de intervenţie 1.1. -
„Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Sub-domeniul „Centre
urbane”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 1.944.159,38 lei, din care


193.995,99 lei valoarea neeligibilă, 1.379.990,09 lei valoarea eligibilă, la
care se adaugă 368.173,3 lei TVA.

OBIECTIV GENERAL: Creşterea siguranţei şi securităţii sociale a cetăţenilor


municipiului Huşi ca premisă a dezvoltării durabile şi a îmbunătăţirii
calităţii vieţii acestora.

REZULTATE PRINCIPALE:
 un sistem de supraveghere video implementat şi pus în funcţiune;
 22 de camere video instalate în zone publice cu impact local
semnificativ asupra unui număr cât mai mare de locuitori;
 3 sisteme informatice interconectate;
 22 de locuri de muncă nou create, din care 2 permanente;
 4 campanii de informare/conştientizare cu conţinut educativ-preventiv
pe linie de circulaţie, droguri, consum de alcool, măsuri de prevenire a
victimizării;
 7000 de pliante, 100 afişe;
 reducerea numărului de infracţiuni cu 20% ;
 reducerea numărului de accidente rutiere cu 20%.

10
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

MANAGER PROIECT: Damian Valerica.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 07 decembrie 2011.

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN


DJ 248 IAŞI – VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEŢULUI IAŞI
prin CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI (bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69,
0232/235100, 0232/210336) şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A
JUDEŢULUI VASLUI prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI (str. Ştefan cel
Mare, nr.79, 0235/361089, 0235/361090, consiliu@consiliu.vaslui.ro).

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 –


2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale", Domeniul major de intervenţie 1 – „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.

BUGET: Valoarea totală a


proiectului este de
70.117.252,34 lei din care,
valoarea aferentă tronsonului
de drum situat pe teritoriul
judeţului Vaslui este de
22.760.060 lei.
Finanţarea nerambursabilă
este de 57.841.159,16 lei.
Valoarea neeligibilă a proiectului este de 11.095.661,36 lei, din care
11.077.173,97 lei TVA. Contribuţia proprie în cadrul proiectului este de
1.180.431,82 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui este de
389.169,18 lei.

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în judeţele
Vaslui şi Iaşi, prin asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri naţionale;

11
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere de pe DJ 248, în


scopul creşterii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii timpului de
călătorie pe direcţia Iaşi - Vaslui.

REZULTATE PRINCIPALE:
 37,98 km de drum judeţean modernizat în judeţele Iaşi şi Vaslui (din
care, în judeţul Vaslui între Rebricea- Rateşul Cuzei - DN 15 - 8,58 km);
 2 poduri noi construite (din care 1 în judeţul Vaslui) şi 4 poduri
reabilitate (din care 1 in judeţul Vaslui).

MANAGER PROIECT: Marius Nicolae Tănase, Consiliul Judeţean Iaşi

STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare al proiectului


este în septembrie 2013.

REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 244 B


CREŢEŞTII DE SUS - MURGENI KM 0+000-KM 55+780
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEŢULUI
VASLUI prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, str. Ştefan cel Mare, nr.79,
0235/361.089, 0235/361.090, consiliu@consiliu.vaslui.ro.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 –


2013, Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale”, domeniul major de intervenţie 2.1 - “Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.

BUGET: Valoarea totală a


proiectului este de
63.593.283,87 lei, din care
11.519.323,88 lei TVA.
Finanţarea nerambursabilă
este de 48.348.340,83 lei.
Contribuţia proprie în proiect
este 3.725.619,16 lei.

12
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea accesului populaţiei, bunurilor şi serviciilor din judeţul
Vaslui pe piaţa regională, în vederea stimulării dezvoltării economice
durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitate
care va face conexiunea cu reţeaua de drumuri naţionale şi reţeaua
TEN-T;
 îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere de pe DJ 244 B
Creţeştii de Sus - Murgeni, în scopul reducerii costurilor şi creşterii
eficienţei transportului de mărfuri şi persoane, creşterii gradului de
siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumului şi locuitorii celor 12
localităţi tranzitate;
 scoaterea din izolare şi atragerea în circuitul economic a localităţilor
rurale din zona Creţeştii de Sus - Murgeni, zonă extrem de săracă, prin
asigurarea conexiunii la drumurile naţionale DN 24 B (E 581) şi DN 24 A
şi cu reţeaua TEN-T;
 îmbunătăţirea accesului populaţiei din zonele rurale tranzitate de DJ
244 B la locuri de muncă, bunuri şi servicii existente în cele 4 centre
urbane (Vaslui, Bârlad, Huşi, Galaţi), aflate la distanţe aproximativ
egale.

REZULTATE PRINCIPALE:
 55.935 metri de drum reabilitaţi şi modernizaţi;
 1.800 metri şanţuri reabilitate;
 42.050 metri de şanţuri noi de pământ executate;
 38.230 metri şanţuri noi de beton executate;
 54 de podeţe existente reabilitate şi modernizate;
 98 de podeţe noi construite;
 500 metri de parapet executat;
 29.500 metri trotuare executate;
 7 poduri reabilitate;
 75 locuri de muncă create pe perioada de realizare a investiţiei.

MANAGER PROIECT: Vasile Mihalachi, Consiliul Judeţean Vaslui.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 18 septembrie 2011.

13
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE


CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, CREŢEŞTI

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA


CREȚEȘTI, sat Creţeşti, comuna Creţeşti, judeţul Vaslui în parteneriat cu
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL VASLUI, prin Direcţia
Publică de Asistenţă Socială, str. Spiru Haret nr. 2, tel. 0235/310.999,
www.primariavaslui.ro.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 –


2013, Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea/Modernizarea/ Dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.563.814,29 lei, din


care 1.539.663,69 lei finanţarea nerambursabilă şi 24.150,60 lei,
contribuţia proprie.

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea infrastructurii fizice sociale în conformitate cu
standardele europene prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea unui
centru social de zi pentru persoane vârstnice;
 diversificarea serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice din
comunitate care să contribuie la prevenirea marginalizării şi sprijinirea
acestora pentru re/integrarea socială;
 creşterea cu 100% a accesului
persoanelor vârstnice din
comunitate la serviciile sociale
oferite de centrul social de zi
reabilitat şi dotat;
 valorificarea experienţelor de
bună practică care să
contribuie la promovarea
imaginii pozitive a
infrastructurii serviciilor
sociale realizate prin proiect.

14
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REZULTATE PRINCIPALE:
 o clădire destinată Centrului social de zi, reabilitată;
 un mini parc amenajat;
 un centru social de zi funcțional, dotat cu bunuri și echipamente noi;
 echipamente IT, electrocasnice, electronice și medicale achiziționate;
 40 de persoane vârstnice ce beneficiază de serviciile centrului;
 6 servicii specializate noi pentru persoanele vârstnice.

MANAGER PROIECT: Gălățanu Gigel, Primar Crețești.

STADIU: finalizat.

EXTINDEREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA


CENTRULUI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ, BĂCEŞTI

BENEFICIARUL: CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ BĂCEŞTI, sat


Băceşti, comuna Băceşti, str. principală, jud.Vaslui, cod 737050, tel.
0235/458666,e-mail : camsbacesti@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANȚARE: Programul Operaţional Regional 2007 –


2013, Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea/Modernizarea/ Dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.945.301,20 lei, din


care 2886393,17 lei
finanţarea nerambursabilă
şi 58.908,03 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIVE:
 creşterea calităţii
infrastructurii serviciilor
sociale din regiunea
Nord Est în vederea
asigurării accesului

15
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

cetăţenilor la serviciile sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor şi a


promovării incluziunii sociale a categoriilor sociale vulnerabile;
 extinderea infrastructurii pentru serviciile sociale furnizate de Centrul
de Asistenţă Medico-Socială Băceşti în vederea incluziunii sociale a
persoanelor vârstnice din 8 localităţi ale jud. Vaslui, limitrofe comunei
Băceşti şi extrem de sărace, persoane expuse major riscului
marginalizării şi exluziunii sociale;
 îmbunătăţirea dotărilor Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti
pentru furnizarea de servicii sociale de calitate care să răspundă
nevoilor persoanelor vârstnice expuse riscului marginalizării şi
excluziuni sociale din zona Băceşti, judeţul Vaslui.

REZULTATE PRINCIPALE:
 un centru social reabilitat/modernizat/extins;
 1.960 mp de suprafață construită, destinați furnizării de servicii sociale
integrate;
 o capelă;
 un spaţiu multifuncţional (sala mese, spaţiu de zi, spaţiu de primire
vizitatori, grupuri sanitare);
 un cabinet psiholog, un cabinet asistent social, 6 spaţii de socializare;
 aparate radio, televizoare, seturi pentru tratamente recuperatorii
(gimnastică medicală, kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie).

MANAGER PROIECT : Rusu Mihai

STADIU PROIECT : finalizat.

CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA BRODOC

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL


VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007-2013,


Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de
intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii

16
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru


formare profesională continuă”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 796.071,36 euro, din


care finanţarea nerambursabilă 611.614,01 euro, contribuția proprie
32.099,26 euro, la care se adaugă 152.358,09 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL : Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale, a


dotării şcolilor din municipiul Vaslui, pentru asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene şi creşterea participării populaţiei
şcolare şi a adulţilor la actul educaţional.

REZULTATE PRINCIPALE:
 clădire școală consolidată și extinsă;
 școală modernizată prin dotare și echipare cu mobilier şcolar, inclusiv
cu echipamente informatice;
 pardoseli din parchet pentru clase şi birouri şi de mozaic în holuri şi
coridoare;
 o centrală termică funcțională ;
 un grup sanitar;
 acoperiş nou din lemn cu învelitoare din tablă;
 microstaţie de epurare;
 o reţea de canalizare exterioară realizată.

MANAGER PROIECT: Inginer Galan Mihai.

STADIU PROIECT: finalizat iulie 2011.

CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA VIIȘOARA – VASLUI

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL


VASLUI prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel.
0235/310.999, 0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007-2013,


Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de
intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii

17
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru


formare profesională continuă”

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 505.104,72 euro, din


care finanţarea nerambursabilă 383.158,2 euro, contribuția proprie
25.414,27 euro, la care se adaugă 96.532,25 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale, a


dotării şcolilor din municipiul Vaslui pentru asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene şi creşterea participării populaţiei
şcolare şi a adulţilor la actul educaţional.

REZULTATE PRINCIPALE:
 clădire școală consolidată și extinsă;
 școală modernizată prin dotare și echipare cu mobilier şcolar inclusiv cu
echipamente informatice;
 1 centrală termică;
 1 grup sanitar;
 acoperiş nou din lemn cu învelitoare din tablă;
 reţea de canalizare exterioară;
 microstaţie de epurare;
 pardoseli din parchet pentru clase şi birouri şi de mozaic în holuri şi
coridoare;
 tâmplărie interioară şi exterioară;
 instalaţii electrice refăcute;
 lucrări de sistematizare verticală.

MANAGER PROIECT: Inginer Galan Mihai.

STADIU : finalizat iulie 2011.

18
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

CONSOLIDARE ȘI REABILITARE
ȘCOALA NR. 3, CLASELE I-VIII, MUNICIPIUL VASLUI

BENEFICIARUL: UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL VASLUI prin
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2,
tel. 0235/310.999,
0235/315.946.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.259.266,07 euro


din care finanţarea nerambursabilă 964.585,15 euro, contribuția proprie
53.806,69 euro, la care se adaugă 240.874,22 euro TVA.

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale, a


dotării şcolilor din municipiul Vaslui pentru asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene şi creşterea participării populaţiei
şcolare şi a adulţilor la actul educaţional.

REZULTATE PRINCIPALE:
 clădire școală consolidată și reabilitată;
 școală modernizată prin dotare și echipare inclusiv cu echipamente
informatice;
 acoperiș Corp A şi Corp B refăcut;
 sală festivități Corp A reabilitată.

MANAGER PROIECT: Inginer Galan Mihai.

STADIU: finalizat în septembrie 2012.

19
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA


SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL VASLUI


prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, str. Ştefan cel Mare, nr. 79,
0235/361089 - 0235/361090, consiliu@consiliu.vaslui.ro.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 -


2013, Axa prioritară 3 -”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul
major de intervenţie 3.1. - ”Reabilitarea/modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate ”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 72.665.199,08 lei, din care


14.064.232,08 lei TVA. Finanţarea nerambursabilă este de 57.418.838,96
lei. Contribuţia proprie în proiect este 1.182.128,04 lei.

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate din judeţul
Vaslui, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la servicii de
sănătate calitative şi eficiente;
 consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui, în scopul creşterii calităţii serviciilor de asistenţă
medicală de urgenţă oferite cetăţenilor din judeţul Vaslui.

20
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REZULTATE PRINCIPALE:
 lucrări de reabilitare şi modernizare pe 3 corpuri de clădire ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui (aproximativ 11.000 mp);
 123 echipamente medicale achiziţionate şi instalate, pentru blocul
operator, laboratorul de endoscopie digestivă, ortopedie, neurologie,
pneumoftoziologie, laborator BK, laborator analize, anatomie
patologică, cardiologie, fizioterapie, ORL, oftalmologie, ginecologie,
radiologie, ATI;
 497 paturi cu noptiere şi 30 sisteme separatoare paturi, achiziţionate şi
instalate;
 136 locuri de muncă temporare create în faza de execuţie a lucrărilor.

MANAGER PROIECT: Mihaela Chircu, Consiliul Judeţean Vaslui

STADIU PROIECT: în implementare; termen de finalizare iulie 2014.

ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU


ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE
INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, ACORDĂRII ASISTENŢEI
MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT

BENEFICIARUL: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST


(înfiinţată de cele şase consilii judeţene din Regiunea de Nord - Est, printre
care şi Consiliul Judeţean Vaslui), Iaşi, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt,
nr. 69, tel. 0232/235100, fax 0232/21310, e-mail: euronest@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 3 –
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale, Domeniul major de
intervenţie 3.3. – „Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă”.

21
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 45.655.725,10 lei din care


8.834.398,92 lei TVA. Din valoarea totală a proiectului, suma de
6.683.998,15 lei revine Consiliului Judeţean Vaslui. Finanţarea
nerambursabilă este de 36.059.672,10 lei. Contribuţia proprie în proiect
este de 735.911,68 lei (din care 107.737,46 lei Consiliul Judeţean Vaslui).

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul
Regiunii, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în
situaţii de urgenţă pentru populaţia Regiunii Nord-Est;
 achiziţionarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei
operaţionale regionale (care va facilita intervenţii integrate), cât şi
pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de
specificul diferitelor zone şi de tipurile de riscuri cu prevalenţă sporită;
 creşterea gradului de siguranţă a populaţiei din Regiunea Nord-Est;
 implementarea principiului de comandă unică în cazul situaţiilor de
urgenţă de amploare şi eficientizarea interoperabilităţii la nivel local,
zonal şi regional printr - un management integrat al serviciilor de
urgenţă profesioniste.

REZULTATE PRINCIPALE:
 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie şi
mărită : 32 bucăţi, din care 5 în judeţul Vaslui;
 autospeciale de cercetare N.B.C.R.: 3 bucăţi
 autospeciale pentru descarcerări grele: 6 bucăţi, din care 1 în judeţul
Vaslui;
 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de urgenţă – FRAP: 6 bucăţi, din care 1 în judeţul
Vaslui.

MANAGER PROIECT: Alina Popa, Asociaţia EURONEST.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 16 iulie 2012.

22
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU


ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE
INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, ACORDĂRII ASISTENŢEI
MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT ÎN
REGIUNEA NORD-EST
BENEFICIARUL: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
(înfiinţată de cele şase consilii judeţene din Regiunea de Nord-Est, printre
care şi Consiliul Judeţean Vaslui), Iaşi, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt,
nr.69, tel.0232/235100, fax 0232/213101, e-mail: euronest@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 –


2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul
major de intervenţie 3.3. – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

BUGET: Valoarea totală a


proiectului este de
32.517.790,74 lei, din care
6.293.765,95 lei TVA. Din
valoarea totală a
proiectului, suma de
4.402.908,86 lei revine
Consiliului Judeţean Vaslui.
Finanţarea nerambursabilă
este de 25.655.444,29 lei.
Contribuţia proprie în
proiect este de 523.580,50 lei (din care 70.892,79 lei Consiliul Judeţean
Vaslui).

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul
Regiunii, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în
situaţii de urgenţă pentru populaţia Regiunii Nord-Est;

23
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 achiziţionarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei


operaţionale regionale (care va facilita intervenţii integrate), cât şi
pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de
specificul diferitelor zone şi de tipurile de riscuri cu prevalenţă sporită;
 creşterea gradului de siguranţă a populaţiei din Regiunea Nord-Est;
 implementarea principiului de comandă unică în cazul situaţiilor de
urgenţă de amploare şi eficientizarea interoperabilităţii la nivel local,
zonal şi regional printr-un management integrat al serviciilor de
urgenţă profesioniste.

REZULTATE PRINCIPALE:
 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie si
mărită, achiziţionate: 10 bucăţi, din care 3 în judeţul Vaslui;
 autospeciale de cercetare N.B.C.R. achiziţionate: 10 bucăţi;
 ambulanţe de prim ajutor achiziţionate: 24 bucăţi, din care 3 în judeţul
Vaslui;
 ambulanţe de reanimare achiziţionate: 6 bucăţi, din care 1 în judeţul
Vaslui.

MANAGER PROIECT: Alina Popa, Asociaţia EURONEST.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 14.12.2012.

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU CREȘTEREA


COMPETITIVITĂȚII ȘI PRODUCTIVITĂȚII FIRMEI SC DACRI SRL
BENEFICIARUL: S.C. DACRI S.R.L., municipiul Bârlad, str. Ștefan cel Mare
nr. 6, județul Vaslui.

PROGRAMUL DE FINANȚARE:
Programul Operațional
Regional 2007-2013, Axa
prioritară 4 – „Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri
regional și local”, Domeniul
major de intervenție 4.3 -
„Sprijinirea dezvoltării
microintreprinderilor”.

24
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 840.011 lei, din care
288.007 lei finanţarea nerambursabilă şi 196.716 lei, contribuţia proprie.

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea firmei prin utilizarea de echipamente noi


și performante, având un rol primordial în creșterea competitivității,
productivității și calității serviciilor oferite, creșterea ponderii veniturilor
realizate prin activitatea de tipărire și legătorie, crearea de noi locuri de
muncă.

REZULTATE PRINCIPALE:
 5 locuri de muncă nou create;
 tipografie digitală achiziţionată;
 echipament legătorie de ultimă generație, achiziţionat.

MANAGER PROIECT : Pecheanu Dănuț Iustinian


STADIU PROIECT : finalizat.

REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI


BÂRLAD

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEŢULUI


VASLUI prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, tel.
0235/361.089, 0235/361.090, consiliu@consiliu.vaslui.ro, în parteneriat cu
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI BÂRLAD prin
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD.

25
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Regional 2007 –


2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,
Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor
conexe”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 21.196.623,18 lei, din care


3.868.820,92 lei TVA. Finanţarea nerambursabilă este de 14.573.186,12
lei.
Contribuţia proprie în proiect este de 2.754.616,14 lei.

OBIECTIVE:
 valorificarea durabilă a moştenirii culturale cu potenţial turistic, din
Regiunea de Nord - Est, în vederea creşterii contribuţiei sectorului
turistic la economia regiunii;
 introducerea Centrului Cultural Istoric Bârlad în circuitul turistic
local/regional/naţional, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu care
- l alcătuiesc, în scopul valorificării potenţialului turistic cultural -
ştiinţific cu impact pozitiv asupra economiei locale.

REZULTATE PRINCIPALE:
 un obiectiv de patrimoniu naţional reabilitat (Muzeul Vasile Pârvan);
 un obiectiv de patrimoniu local reabilitat (Teatrul V.I.Popa);
 20 de noi locuri de muncă temporare, create în perioada de
implementare a proiectului;
 aria construită - 7583 mp;
 aria efectivă - muzeu şi teatru - cu instalaţii electrice reabilitate (în
interiorul şi exteriorul clădirii) - 5347 mp;
 19.263,41 mp suprafaţă parc modernizată.

MANAGER PROIECT: Marian Beşliu, Consiliul Judeţean Vaslui.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 06 august 2012.

26
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

ANSAMBLUL MONUMENT ISTORIC BISERICA „TĂIEREA CAPULUI


SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL” ŞI SITUL ARHEOLOGIC ZONA
CURŢILOR DOMNEŞTI - VASLUI, RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI
VALORIFICARE TURISTICĂ

BENEFICIARUL: PAROHIA
SFÂNTUL IOAN II VASLUI, str.
Ştefan cel Mare, nr. 58,
municipiul Vaslui, judeţul
Vaslui, tel. 0235/361583, fax
0235/361583, e-mail:
pr_constantin_m@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANTARE:
Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013, Axa
prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul
de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.972.916,78 lei, din


care 8.793.458 lei finanţarea nerambursabilă şi 179.458,34 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIVE:
 dezvoltarea turismului cultural – religios din Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est în vederea stimulării dezvoltării economice regionale
durabile;
 restaurarea şi consolidarea Ansamblului monument Istoric Biserica
“Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” şi situl arheologic Zona
Curţilor Domneşti – Vaslui, în vederea introducerii acestuia în circuitul
turistic cultural-religios local şi valorificării potenţialului turistic al
municipiului Vaslui.

REZULTATE PRINCIPALE:
 ansamblul monument Istoric Biserica “Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” şi situl arheologic Zona Curţilor Domneşti – Vaslui,
restaurat :

27
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 un ansamblu monument istoric restaurat


 3 monumente istorice protejate şi valorificate turistic;
 1.212 mp suprafaţă restaurată a obiectivului de patrimoniu;
 11.097 mp amenajări peisagistice realizate;
 14.510 mp zone de protecţie amenajate;
 480 mp căi de acces reabilitate;
 echipamente achiziţionate pentru protecţia obiectivului de patrimoniu;
 22 de locuri de parcare amenajate;
 2 locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu mobilitate redusă;
 3 locuri de muncă permanente create în mediul urban;
 creşterea eficienţei energetice cu 20 %.

MANAGER PROIECT: Pr. Constantin I. MOGOŞ

STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare va fi în


februarie 2013.

28
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Programul Operaţional Comun


România - Ucraina - Republica Moldova
2007 – 2013
AŞA DIFERIŢI PRECUM SUNTEM – 7 ETNII LA MAREA NEAGRĂ

BENEFICIARUL: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI


PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE VASLUI, str. Ştefan cel Mare, nr.
79, etaj 5, camera 517, tel. 0335/401.167, fax 0335/401.166, e-mail:
cjcp@vaslui.rdsnet.ro

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Comun România -


Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013, Prioritatea 3 – „Promovarea
activităţilor people to people”, Măsura 3.2. „Schimburi culturale, sociale şi
în domeniul educaţiei”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 166.526,00 euro, din care


149.873,40 euro finanţarea nerambursabilă şi 16.652,32 euro, contribuţia
proprie.

29
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

OBIECTIVE:
 facilitarea contactului cultural între membrii a 7 comunităţi etnice din
zona transfrontalieră: români (din România şi Republica Moldova),
ucraineni, găgăuzi, bulgari, rromi, ruşi şi lipoveni;
 accentuarea elementelor comune existente în spaţiul cultural Est
European;
 arhivarea şi conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor grupurilor etnice
menţionate mai sus;
 accentuarea aspectelor sociale pe care le înfruntă comunităţile etnice
din zona transfrontalieră (prin realizarea documentarelor în
respectivele comunităţi);
 familiarizarea comunităţii locale şi naţionale cu ideea de
multiculturalism şi unitate prin diversitate (prin promovarea în media
locală şi naţională);
 familiarizarea comunităţii locale şi naţionale asupra oportunităţii
proiectelor transfrontaliere prin promovarea în media locală şi
naţională a activităţilor şi rezultatelor proiectului;
 dezvoltarea respectului tinerilor pentru tradiţii;
 crearea de reţele între tinerii din zona transfrontalieră.

REZULTATE PRINCIPALE:
 3 festivaluri (inclusiv parade) şi conferinţe de presă organizate;
 prezenţa a 23.600 persoane la parade/concerte : 4.000 - paradă Reni,
10.000 – paradă Vaslui, 1.300 - paradă Hînceşti, 2.500 – concert Reni,
5.000 – concert Vaslui, 800 – concert Hînceşti;
 participarea a cel puţin unui ansamblu folcloric/artist din fiecare grup
etnic, un total de 9 ansambluri folclorice/artişti (aproximativ 180 de
persoane);
 3 ansambluri folclorice de tineret (24 persoane din fiecare ţară, un total
de 72 persoane) pregătite în dansuri folclorice din zonă;
 echipamente şi bunuri achiziţionate: 24 costume populare, 2 clarinete,
1 țambal, 2 seturi corzi de țambal, 2 trompete, 3 viole, 5 viori, 2
contrabasuri, 2 acordeoane, 1 nai, 1 chitară, 1 tobă, 1 laptop;
 materiale de promovare realizate şi distribuite.

MANAGER PROIECT: Onciu Lucian.


STADIU PROIECT: finalizat în iunie 2012.

30
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Programul Operațional Sectorial


Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -
2013
CONSTRUIM CASA TA
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR

BENEFICIARUL: CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ


VASLUI, municipiul Vaslui, str. Nicolae Iorga, nr. 82BIS, tel. 0235/361040,
e-mail: ccivs@ccivs.ro.

PROGRAMUL DE FINANȚARE : Programul Operațional Sectorial


Dezvoltarea Resurselor umane 2007 - 2013, Axa 2 – „Corelarea invățării pe
tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 -
„Acces și participare la FPC”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.018.351 lei, din


care 1.977.983 lei finanţarea nerambursabilă şi 40.368 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Formarea profesională a 100 angajați necalificați sau


calificați într-o meserie redundantă pe piața muncii într-una dintre cele 5
meserii: ”Lucrător pentru drumuri și căi ferate”, ”Lucrător finisor pentru
construcții”,” Lucrător în izolații”, ”Lucrător în structuri pentru construcții”
și ”Lucrător în instalații”.

REZULTATE PRINCIPALE:
 până în acest moment au fost școlarizați și au obținut Certificatul de
calificare un număr de 64 de angajați.

MANAGER PROIECT: Constantin Eugen Andrei.

STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare al proiectului


va fi 30 iunie 2013.
31
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

COOPERARE REGIONALĂ PENTRU EXCELENȚĂ


ANTREPRENORIALĂ – C R E A

BENEFICIARUL:
UNIVERSITATEA “PETRE
ANDREI” DIN IAȘI, Iaşi,
Str. Ghica Vodă, nr. 13,
e-mail: office@upa.ro,
în parteneriat cu:
CAMERA DE COMERȚ,
INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ VASLUI,
municipiul Vaslui, str.
Nicolae Iorga, nr. 82BIS,
tel. 0235/361040, e-
mail: ccivs@ccivs.ro, CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ, CAMERA
DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BACĂU, ASOCIAȚIA OAMENILOR DE AFACERI
IAȘI 2003, CONPROIECT AKY SRL BOTOȘANI, CROWNFORD UK.

PROGRAMUL DE FINANȚARE: Programul Operațional Sectorial


Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa 3 - „Creșterea
adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de
intervenție 3.1- „Promovarea culturii antreprenoriale”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.000.000 euro.

OBIECTIVE :
 stabilirea de Centre de Excelență Antreprenorială în cele șase județe
ale Regiunii de Nord Est;
 furnizarea de programe de formare pentru obținerea de abilități
manageriale la nivelul micro-întreprinderilor și IMM-urilor;
 stabilirea „Forumurilor de Dezvoltare Profesională și Antreprenorială”;
 încurajarea antreprenoriatului prin servicii suport pentru începerea
unei afaceri;
 introducerea Programelor moderne și inovative de Formare
Profesională de Campioni, la locul de muncă.

32
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

REZULTATE PRINCIPALE:
 13 training-uri cu lectori români și din Marea Britanie, organizate în
fiecare din cei 3 ani de implementare;
 peste 600 de persoane instruite în cadrul cursurilor organizate la Vaslui,
Bârlad și Huși;
 700-800 – angajați, angajatori, șomeri, absolvenți de liceu, absolvenți
de facultate, persoane cu dizabilități care au beneficiat de servicii de
consultanță și orientare profesională;
 5 acțiuni de diseminare a informațiilor în mediul rural din județul
Vaslui;
 10 noi afaceri înființate ca urmare a participării la activitățile din cadrul
proiectului.

MANAGER PROIECT: Pitulac Tudor, Universitatea Petre Andrei din Iași.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 30 noiembrie 2011.

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ SOCIALĂ PENTRU OCUPARE DIN


REGIUNEA NORD - EST – G I S O NORD EST
BENEFICIARUL: ASOCIAŢIA
ECOVAS, Str. Spiru Haret, nr.
5, tel/fax: 0235/318882,
www.ecovas.org, e-mail:
ecovas_as@yahoo.com

PROGRAMUL DE
FINANŢARE: Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară 3 - „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,
Domeniul major de intervenţie 3.3. - „Dezvoltarea parteneriatelor şi
încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 821.542 lei, din care
805.111 lei finanţarea nerambursabilă şi 16.431 lei, contribuţia proprie.

33
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

OBIECTIVE:
 dezvoltarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor societăţii civile din
Regiunea Nord-Est pentru acordarea de servicii integrate de ocupare;
 grad crescut de informare cu 50% a minim 100 de angajaţi ai
furnizorilor privaţi de servicii pentru ocupare şi incluziune socială din
Regiunea Nord-Est privind eficienţa serviciilor integrate de ocupare;
 abilităţi dezvoltate în managementul serviciilor integrate de ocupare
pentru minim 40 de angajaţi ai furnizorilor privaţi de servicii pentru
ocupare şi incluziune socială din regiunea Nord-Est.

REZULTATE PRINCIPALE:
 un studiu privind eficienţa serviciilor pentru ocupare şi incluziune
socială la nivelul Regiunii Nord-Est;
 100 de angajaţi ai furnizorilor de servicii pentru ocupare şi incluziune
socială conştientizaţi asupra importanţei serviciilor de ocupare
acordate în sistem integrat;
 1 Grup de Iniţiativă Socială pentru Ocupare, înfiinţat în Regiunea Nord-
Est;
 3 resurse metodologice privind eficienţa serviciilor integrate de
ocupare;
 100 de angajaţi din sectorul ONG cu acces la resurse metodologice
privind managementul serviciilor integrate de ocupare;
 60 de angajaţi din sectorul ONG instruiţi în managementul serviciilor
integrate de ocupare;
 10 organizaţii beneficiare de programe individualizate de consultant
pentru asigurarea calităţii serviciilor integrate de ocupare;
 5 organizaţii cu dosare întocmite pentru acreditarea serviciilor
integrate de ocupare.

MANAGER PROIECT: Roman Costică, Asociaţia Ecovas Vaslui.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 30 mai 2011.

34
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Programul Operaţional Dezvoltarea


Capacităţii Administrative 2007 - 2013
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONSILIULUI
JUDEŢEAN VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL VASLUI
prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, str. Ştefan cel Mare, nr.79,
0235/361089 - 0235/361090, consiliu@consiliu.vaslui.ro.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Dezvoltarea


Capacităţii Administrative 2007 - 2013, Axa 1 - „Îmbunătăţiri de structură
şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de
intervenţie 1.3 –
„Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă


a proiectului este de 700.000
lei, din care 686.000 lei
finanţarea nerambursabilă şi
14.000 lei, contribuţia proprie.

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii actului administrativ la nivel


local prin creşterea nivelului de instruire a personalului, având drept efect
crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace.

REZULTATE PRINCIPALE:
 13 sesiuni de formare şi specializare profesională organizate şi
desfăşurate (19 serii de cursuri);
 175 persoane participante la sesiunile de formare şi specializare;
 464 de participări la sesiunile de formare şi specializare;
 o vizită de studiu organizată în regiunea Emilia - Romagna, Italia;
 100 de broşuri de prezentare a rezultatelor şi a experienţei obţinute
prin implementarea proiectului, realizate şi distribuite în cadrul unui
eveniment de diseminare;

35
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 o sală de instruire pentru 35 de persoane, dotată corespunzător.


MANAGER PROIECT: Cristina Vasiliu, Consiliul Judeţean Vaslui.

STADIU PROIECT: finalizat în septembrie 2012.

REACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE


ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI VASLUI, CU ORIZONTUL DE
TIMP 2013 – 2020

BENEFICIARUL: UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
JUDEŢUL VASLUI prin
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI,
str. Ştefan cel Mare, nr.79,
0235/361089 - 0235/361090,
consiliu@consiliu.vaslui.ro.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, Axa prioritară 1 - „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de intervenţie 1.3 -
„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ”, Operaţiunea – „Strategii de dezvoltare locală”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 553.572 lei, din care
542.500,56 lei finanţarea nerambursabilă şi 11.071,44 lei contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii actului administrativ la nivel


local prin creşterea nivelului de instruire a personalului având drept efect
crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace.

REZULTATE PRINCIPALE:
 un portofoliu de proiecte realizat, cuprinzând 22 de intervenţii în
următoarele sectoare: infrastructură, dezvoltare urbană, agricultură şi

36
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

dezvoltare rurală, dezvoltare economică, protecţia mediului, educaţie,


sănătate, servicii sociale, turism, cultură;
 strategia de dezvoltare a judeţului, elaborată cu participarea tuturor
actorilor locali interesaţi;
 profilul socio-demografic şi economic al judeţului Vaslui;
 instalarea unui infochioşc de uz extern;
 o vizită de studiu desfaşurată în provincia Pescara din Italia;
 o sesiune de instruire în ocupaţia de Manager de proiect, pentru 24
beneficiari din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vaslui şi
instituţiile subordonate, conform standardelor CNFPA ;
 o sesiune de instruire în ocupaţia de Director de program, pentru 24
beneficiari din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vaslui şi
instituţiile subordonate, conform standardelor CNFPA;
 200 exemplare tipărite şi distribuite din „Strategia de dezvoltare
economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013 –
2020”;
 200 exemplare tipărite şi distribuite din pliantul proiectului;
 100 exemplare tipărite şi distribuite din broşura de diseminare a
lecţiilor învăţate.

MANAGER PROIEC: Mihaela Chircu.

STADIU PROIECT: finalizat în noiembrie 2010.

PROCESUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A MUNICIPIULUI BÂRLAD


ÎN PERIOADA 2009 - 2020
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI
BÂRLAD prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD, str. 1 Decembrie, nr. 21,
judeţul Vaslui, tel. 0235/411760, fax 0235/416867,
www.primariabarlad.ro

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Dezvoltarea


Capacităţii Administrative 2007 -2013, Axa Prioritară 1- „Îmbunătăţiri de
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”,
Domeniul de intervenţie 1.1. – “Îmbunătăţirea procesului de luare a
deciziilor la nivel politico-administrativ”, Operaţiunea „Strategii de
dezvoltare locală”
37
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 631.030 lei, din care
618.409 lei finanţarea nerambursabilă şi 12.621 lei lei, contribuţia proprie.

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor


publice pentru dezvoltarea urbană, socială şi economică la nivelul
municipiului Bârlad, prin intermediul implementării unui proces
participativ de planificare strategică.

REZULTATE PRINCIPALE:
 1 portofoliu de proiecte realizat;
 “Strategia de dezvoltare a Municipiului Bârlad, perioada 2009 – 2020”
elaborată;
 3 sesiuni de instruire pentru 59 de funcţionari publici;
 echipamente achiziționate (video proiector, 3 laptopuri, un infochioşc,
imprimantă).

MANAGER PROIECT: Constantin Constantinescu, Primar Bârlad

STADIU PROIECT: finalizat în decembrie 2011.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI FURNIZĂRII SERVICIILOR


ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL VASLUI

BENEFICIARUL: INSTITUȚIA
PREFECTULUI VASLUI, str. Ştefan cel
Mare, nr.79, municipiul Vaslui, tel.
0235/316.330, fax 0235/361.398, e-
mail:
prefectura@prefecturavaslui.ro

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-
2013, Axa Prioritară 2 - „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”,
Domeniul de intervenţie 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei

38
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

furnizării serviciilor”, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a


duratei de livrare a serviciilor publice”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 243.475,00 lei, din care


206.953,75 lei finanţarea nerambursabilă și 36.521,25 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Consolidarea capacităţii administrative prin


eficientizarea serviciilor publice şi îmbunătăţirea culturii organizaţionale la
nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui.

REZULTATE PRINCIPALE:
 program informatic de management al documentelor implementat;
 programe informatice pentru registratură electronică, gestiune
documente, audienţe, petiţii, apostile, juridic, hotărâri comisii, acces
informaţii publice, achiziţii publice, legalitate acte, ordine ale
prefectului, implementate;
 plan anual de investiții publicat direct pe site-ul de internet al Instituţiei
Prefectului urmare a implementării programului informatic integrat de
evidenţă financiar - contabilă şi de gestiune;
 12 salariaţi instruiți în domeniile achiziţiilor publice, juridic, secretariat,
managementul calităţii, managementul proiectelor.

MANAGER PROIECT: Bujder Ingride Emanuela.

STADIU PROIECT: finalizat în 2011.

MANAGEMENT DE CALITATE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI –


JUDEȚUL VASLUI, DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE ȘI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI

BENEFICIARUL: INSTITUȚIA PREFECTULUI VASLUI, str. Ştefan cel Mare,


nr.79, municipiul Vaslui, tel. 0235/316.330, fax 0235/361.398, e-mail:
prefectura@prefecturavaslui.ro, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE VASLUI și INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
VASLUI.

39
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Dezvoltarea


Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare”, Domeniul de Intervenţie 2.2 –
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”, Operaţiunea
„Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management,
inclusiv EMAS”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 221.315,00 lei, din care


188.117,75 lei finanţarea nerambursabilă și 33.197,25 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENRAL: Consolidarea capacității administrative în ceea ce


privește managementul calității, promptitudinea și evaluarea serviciilor
publice la nivelul Instituției Prefectului – județul Vaslui, a Direcției
Generale a Finanțelor Publice Vaslui și a Inspectoratului Teritorial de
Muncă Vaslui.

REZULTATE PRINCIPALE:
 implementare sistem de management al calității ISO 9001:2008 în cele
trei instituții implicate în proiect;
 certificarea sistemelor management al calității ISO 9001:2008 în cele
trei instituții implicate în proiect;
 3 manuale ale calității – câte unul pentru fiecare instituție implicată;
 proceduri de lucru elaborate și implementate.

MANAGER PROIECT: Alina Lupu, Instituția Prefectului.

STADIU PROIECT: finalizat la data de 09 mai 2011.

40
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Programul Operaţional Sectorial Mediu


2007-2013
SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL
VASLUI

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL VASLUI


prin CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, str. Ştefan cel Mare, nr.79,
0235/361089, 0235/361090, consiliu@consiliu.vaslui.ro.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Operaţional Sectorial de Mediu,


Axa prioritară 2 - ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric".

BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 163.448.494 lei, din care


31.356.940 lei TVA. Valoarea eligibilă a proiectului este de 122.599.518 lei.

41
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Finanţarea nerambursabilă este de 120.147.529 lei. Contribuţia proprie în


proiect este de 2.451.989 lei, la care se adaugă suma de 9.492.036 lei
(cheltuieli neeligibile, inclusiv acoperirea profitului preconizat).

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a


deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Vaslui, prin
îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea
numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile
şi politicile Uniunii Europene.

REZULTATE PRINCIPALE:
 construirea unui depozit ecologic de deşeuri la Roşieşti cu o capacitate
de 3,76 Mtone, (prin proiect se construieşte prima celulă de depozitare
- 1.380.000 mc);
 construirea unei staţii de sortare (14.500 t/an pentru hârtie şi carton
14.000 t/an) şi a unei staţii de tratare a levigatului;
 construirea a 4 staţii de transfer la Vaslui (48.087t /an), Bârlad (40.149t
/an), Huşi (20.331t/an) şi Negreşti (9.573 t/an);
 colectarea selectivă a deşeurilor (4145 unităţi de platformă în toate
localităţile judeţului Vaslui), compostarea deşeurilor biodegradabile
(24.800 unităţi de compostare) şi tocătoare;
 închiderea depozitelor urbane neconforme şi realizarea măsurilor post
- închidere pentru depozitele de la Bârlad, Huşi şi Negreşti;
 funizarea de vehicule pentru colectarea şi transportul deşeurilor.

MANAGER PROIECT: Mădălina Nistor.

STADIU PROIECT: în implementare. Termenul de finalizare al proiectului


va fi 31 decembrie 2014.

42
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

Programul Naţional de Dezvoltare


Rurală 2007 - 2013
INVESTIŢIE MIXTĂ: ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE PENTRU SECTORUL
AGRICOL ŞI ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PENTRU FOLOSIREA
SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ÎN CREŞTEREA PĂSĂRILOR
BENEFICIARUL: S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., sat Filipeşti, comuna
Bogdăneşti, judeţul Bacău, tel/fax 0234322165; punct de lucru Ferma
avicolă din localitatea Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui, tel./fax
0235/42488.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,


Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 -
„Modernizarea exploataţiilor agricole”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.829.000 lei, din


care 5.914.500 lei finanţarea nerambursabilă şi 5.914.500 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIVE:
 extinderea suprafeţelor agricole exploatate;
 creşterea şi modernizarea infrastructurii fermei de păsări;
 creşterea gradului de rentabilitate;
 îmbunătăţirea condiţiilor de creştere a păsărilor;
 reducerea costurilor prin utilizarea de surse de energie
neconvenţionale.

REZULTATE PRINCIPALE:
 11 centrale termice de 0,5 Mw, ce folosesc drept combustibil resturile
vegetale și în special paiele rezultate în urma recoltării culturilor de
cereale;
 1 utilaj moară + mixer cu o capacitate de 1 tonă/h;
 90 de containere mari specializate.

MANAGER PROIECT: Moroianu Liviu.

STADIU PROIECT: finalizat în mai 2010.


43
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

ÎNFIINŢARE FERMĂ DE PĂSĂRI ÎN LOCALITATEA MĂRĂŞEŞTI,


COMUNA VOINEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

BENEFICIARUL: SC A&A FARMS SRL POGANA, sat Bogeşti, comuna Pogana,


judeţul Vaslui, tel. 0745/546733, cristi.spiridon13@gmail.com.

PROGRAMUL DE FINANŢARE : Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,


Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 -
„Modernizarea exploataţiilor agricole”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.385.731 lei, din


care 3.354292 lei finanţarea nerambursabilă şi 5.031.439 lei, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee


noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii
producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

REZULTATE PRINCIPALE:

 înfiinţarea unei ferme de păsări moderne care va respecta toate


normele sanitar - veterinare şi de bunăstare: amenajare teren,
alimentare cu apă și energie electrică, alei, platforme betonate,
împrejmuire proprietate, rețea de apă rece și canalizare incintă, rețele
electrice exterioare, dezinfector rutier, filtru sanitar, 2 hale păsări și
silozuri furajare, depozit ouă, depozit dejecții ;
 8 (opt) noi locuri de muncă create într-o zonă defavorizată - comuna
Voineşti;
 diversificarea activităţilor în zona rurală.

MANAGER PROIECT: Spiridon Cristian.

STADIU PROIECT: în implementare.

44
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE POMICOLĂ S.C. ZOOPROD S.R.L.,


LOCALITATEA GURA VĂII, COMUNA STĂNILEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

BENEFICIARUL: S.C.
ZOOPROD S.R.L., str. Huși -
Stănilești nr. 50, județul
Vaslui, tel./fax
0235/480.473.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Axa I –
„Creşterea competitivităţii
sectorului agricol şi silvic”,
Măsura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 794.251 euro, din


care 397.125 euro finanţarea nerambursabilă şi 397.126 euro, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL:
 realizarea unei suprafețe pomicole cu diferite specii şi soiuri pomicole;
 introducerea de tehnologii și procedee noi.

REZULTATE PRINCIPALE:
 54 ha de livadă plantată;
 Un sistem de irigare prin picătură amplasat pe o suprafaţă de 54 ha;
 soiuri pomicole plantate: 2 ha cireș, 18 ha măr, 6 ha prun, 6 h păr.
MANAGER PROIECT: Nechifor Ioan, Nechifor Alexandru.

STADIU PROIECT: în implementare. Livada este înfiinţată de 2 ani.


Termenul de finalizare al proiectului va fi în ianuarie 2013.

45
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

SPAȚIU DE PRODUCȚIE ȘI DESFACERE PRODUSE DE PANIFICAȚIE -


PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N578/2009 AFERENTĂ
MĂSURII 123

BENEFICIARUL: S.C.
ZOOPROD S.R.L., str. Huși -
Stănilești nr. 50, județul
Vaslui, tel./fax
0235/480.473.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, Axa I –
„Creşterea competitivităţii
sectorului agricol şi silvic”,
Măsura 121 - „Modernizarea
exploataţiilor agricole”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 417.678 euro, din


care 208.839 euro finanţarea nerambursabilă şi 208.839 euro, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Construcție și modernizare spațiu de 1200 mp pentru


producția și comercializarea produselor de panificație prin introducerea şi
dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei,
inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din
surse regenerabile.

REZULTATE PRINCIPALE:
 două clădiri reabilitate;
 o clădire nou construită;
 tehnologie modernă pentru panificație și patiserie, achiziţionată;
 un magazin de desfacere de 80 mp pentru produse de panificație,
realizat;
 un magazin de desfacere de 140 mp pentru produse de patiserie,
realizat.

46
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

MANAGER PROIECT: Nechifor Ioan, Nechifor Alexandru.

STADIU PROIECT: în implementare; termen de finalizare - februarie 2013.

MODERNIZARE SPAȚII DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE


BENEFICIARUL: S.C. ZOOPROD S.R.L., str. Huși - Stănilești nr. 50, județul
Vaslui, tel. 0235/480.473, fax 0235/480.473.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,


Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 123 -
"Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 915.367 euro, din


care 457.683 euro finanţarea nerambursabilă şi 457.684 euro, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee


pentru obţinerea de noi produse agricole şi competitive.

REZULTATE PRINCIPALE:
 depozit pentru 12.000 de tone, realizat și modernizat cu echipamente
necesare pentru condiționarea și păstrarea cerealelor.

MANAGER PROIECT: Nechifor Ioan, Nechifor Alexandru.

STADIU PROIECT: în implementare. Data finală prevăzută pentru


finalizarea proiectului va fi august 2013.

MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI ÎN COMUNA BĂCANI, STAŢIE DE


EPURARE ŞI REALIZARE COLECTOARE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN
LOCALITATEA BĂCANI, JUDEŢUL VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA
BĂCANI prin PRIMĂRIA COMUNEI BĂCANI, sat Băcani, comuna Băcani,
judeţul Vaslui, tel. 0235/42932, fax 0235/429523, e-mail :
bacaniprimaria@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANŢARE: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,


Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei
47
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

rurale” , Măsura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea


serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale"

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.998.820 lei, din


care 7.900.606 lei finanţarea nerambursabilă şi 98.214,contribuţia proprie.

OBIECTIVE:
 îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în comuna Băcani;
 îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia comunei
Băcani.

REZULTATE PRINCIPALE:
 5,8 km de drumuri sătești asfaltate, cu șanțuri betonate în comuna
Băcani care deservesc unui număr de circa 2800 de locuitori;
 7,15 km de rețea de canalizare , realizate în satul Băcani;
 2 stații de pompare realizate;
 O stație de epurare automată cu o capacitate de 100 metri cubi pe zi,
cu trei trepte de lucru;
 Reţeaua de canalizare deserveşte unui număr de circa 1.280 locuitori.

MANAGER PROIECT: Boacă Sergiu, Primăria Comunei Băcani.

STADIU PROIECT: Finalizat în anul 2011.

48
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

MODERNIZARE DC105(DJ247) – RÂŞNIŢA – DC 105 ŞI DRUMURI


SĂTEŞTI ÎN LOCALITATEA RÂŞNIŢA, DE LA BISERICĂ LA
PROPRIETATEA ASAVEI CONSTANTIN, ÎN LUNGIME DE 4,552 KM,
COMUNA LAZA, JUD. VASLUI ŞI ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE
APE UZATE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA LAZA,
COMUNA LAZA, JUD. VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LAZA prin PRIMĂRIA
COMUNEI LAZA, comuna Laza,
judeţul Vaslui, tel. 0235/346674,
0235/346886.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală, Axa III – „Calitatea vieţii în
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, Măsura 322 –
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.

BUGET: Valoarea totală a proiectului 10.194.434 lei, din care 10.003.336


lei finanţarea nerambursabilă şi 191.098 lei, contribuţia proprie.

OBIECTIVE:
 modernizare DC105A şi drumuri săteşti în localitatea Râşniţa;
 alimentare cu apă în localitatea Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui;
 canalizare ape uzate şi staţie de epurare în comuna Laza, judeţul Vaslui.

REZULTATE PRINCIPALE:
 4,552 km de drum din comuna Laza modernizaţi;
 3,5 km reţea de canalizare realizaţi;
 O staţie de epurare ape uzate;
 Un sistem de aducţiune apă realizat - 2,5 km de aducţiune, stație
tratare,7,5 km conducte distribuţie apă.

MANAGER PROIECT: Agafiţei Emilian.

STADIU : finalizat în 2011.


49
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

ÎNFIINŢARE REŢEA DE APĂ ŞI CANALIZARE ŞI CONSERVAREA


MOŞTENIRII RURALE ÎN COMUNA OŞEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
BENEFICIARUL: UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA OŞEŞTI prin PRIMĂRIA
COMUNEI OŞEŞTI, comuna Oşeşti,
judeţul Vaslui, tel. 0235/346317,
e-mail: primaria_osesti@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală, Axa III – „Calitatea vieţii în
zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale”, Măsura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale".
BUGET: Valoarea totală a proiectului este de 10.963.907 lei, din care
8.855.678 finanţarea nerambursabilă şi 2.108.229 lei contribuţia proprie.

OBIECTIVE:
 modernizarea străzilor din localitatea Oşeşti, alimentare cu apă şi
canalizare, împrejmuirea şi semnalizarea monumentului istoric în
localitatea Oşeşti, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui;
 aprovizionarea cu apă potabilă corespunzătoare calitativ şi cantitativ a
gospodăriilor şi consumatorilor din localitate;
 evacuarea apei uzate în condiţii igienico sanitare corespunzătoare.
REZULTATE PRINCIPALE:
 2,911 km de stradă asfaltată;
 11,715 km reţea de apă potabilă realizaţi în localitatea Oşeşti;
 sistem de evacuare a debitelor de ape uzate provenite din gospodării,
societăţile de producţie, unităţile sociale – culturale;
 un monument istoric – Biserica din localitate Oşeşti – împrejmuit şi
semnalizat.
MANAGER PROIECT: Lefter Grigore.
STADIU PROIECT: finalizat.

50
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC4: DJ248, SASOVA – DRĂXENI


– LIMITA COMUNEI DĂNEŞTI; ACHIZIŢIE UTILAJ DESĂPEZIRE;
ALIMENTARE CU APĂ SAT DRAXENI; SISTEM CANALIZARE –
EPURARE APE UZATE SAT DRĂXENI; CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ
NOUĂ CU 3 (TREI) GRUPE; CENTRALĂ TERMICĂ ȘI PUȚ FORAT;
CONSERVARE PATRIMONIU CULTURAL ȘI DOTARE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA REBRICEA

BENEFICIARUL: UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA REBRICEA prin PRIMĂRIA
COMUNEI REBRICEA, judeţul
Vaslui, tel. 0235/457050, fax
0335/819630, 0235/457050,
e-mail: comunarebricea@yahoo.com.

PROGRAMUL DE FINANŢARE:
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa III – „Calitatea vieţii în
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, Măsura 322 -
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.197.246 euro, din


care 2.500.000 euro finanţarea nerambursabilă şi 697.246 euro,
contribuţia proprie.

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în comuna Rebricea, prin


realizarea unor investiţii importante în reţeaua de drumuri, în alimentarea
cu apă şi canalizare, construirea unei grădiniţe, înfiinţarea unui serviciu de
deszăpezire şi dotarea cu costume populare şi echipament audio - video
pentru Căminul Cultural.

REZULTATE PRINCIPALE:
 modernizare drum comunal DC4 - DJ248, Sasova – Drăxeni - limita
comunei Dăneşti;
 un utilaj deszăpezire achiziţionat – buldoescavator;

51
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 Un sistem canalizare - epurare ape uzate realizat în satul Drăxeni;


 alimentare cu apă sat Drăxeni;
 O grădiniţă cu 3(trei) grupe;
 O centrală termică achiziţionată şi un puţ forat.

MANAGER PROIECT: Radu Aniela – Marilena.

STADIU PROIECT: în implementare.

G A L “PODU ÎNALT” VASLUI – PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ


BENEFICIARUL: ASOCIAŢIA “GRUPUL DE
ACŢIUNE LOCALĂ PODU ÎNALT VASLUI”, sat
Deleni, nr. 366, comuna Deleni, județul
Vaslui, cod poștal 737170, tel.0235/345.106,
fax: 0235/345.170, e-mail:
primaria@delenivaslui.ro
*Parteneriatul public-privat Podu Înalt și-a
inceput activitatea în februarie 2010, după
principiile Leader și are personalitate juridică
din luna august, ca asociație non-
guvernamentală, sub denumirea de Asociația
“Grupul de Acțiune Locală Podu Înalt Vaslui”.

PROGRAMUL DE FINANȚARE: Programul


Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 4 –
LEADER.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.534.974 euro, din


care 2.856.791 lei finanţarea nerambursabilă şi 678.183 euro, contribuţia
proprie.

OBIECTIV GENERAL: Implementarea strategiei de dezvoltare locală în


teritoriul Podu Înalt.

REZULTATE PRINCIPALE:
 6 proiecte prin Măsura 411.11 – „Formare profesională, informare și
difuzare de cunoștințe”;
 14 proiecte prin Măsura 411.12 - „Instalarea tinerilor fermieri”;
52
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

 7 proiecte prin Măsura 411.21 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”;


 3 proiecte prin Măsura 411.23 - „Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere”;
 21 proiecte prin Măsura 411.41 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi
- subzistenţă”;
 3 proiecte prin Măsura 412.21 - „Prima împădurire a terenurilor
agricole”;
 3 proiecte prin Măsura 413.12 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea
de micro –întreprinderi”;
 3 proiecte prin Măsura 413.13 - „Încurajarea activităților turistice”;
 60 proiecte prin Măsura 413.22 - „Renovarea, dezvoltarea satelor”;
 6 proiecte prin Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de
cooperare”.

STADIU PROIECT: În luna a XII - a de implementare.


Contractul cu APDRP a fost semnat în 19.01.2012. În data de 20.11.2012 a
fost semnat primul contract de finanțare de către un beneficiar, pe
Măsura 413.22 cu APDRP. Până la 05.12.2012 au fost depuse la APDRP
spre finanțare: 1 proiect Măsura 413.22, 6 proiecte Măsura 411.41,1
proiect Măsura 411.21,1 proiect Măsura 413.12.

ASOCIATIA G A L “MOLDO-PRUT” VASLUI – PLAN DE


DEZVOLTARE LOCALĂ

BENEFICIARUL: ASOCIAŢIA “GRUPUL


DE ACŢIUNE LOCALĂ MOLDO-PRUT ”,
sat Pădureni, str Principală nr. 5,
comuna Pădureni, județul Vaslui, cod
poștal 737395, tel.0235/420.137, fax:
0235/420.137,
e-mail: gal_moldoprut@yahoo.com
*Parteneriatul public-privat Moldo-
Prut și-a inceput activitatea în anul
2010, după principiile Leader și are
personalitate juridică din luna iulie 2011 ca asociație non-guvernamentală,
sub denumirea de Asociația “Grupul de Acțiune Locală Moldo-Prut”.

53
PPrrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee ssuucccceess îînn jjuuddeeţţuull VVaasslluuii

PROGRAMUL DE FINANȚARE: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,


Axa 4 – LEADER.

BUGET: Valoarea totală eligibilă a proiectului pentru componenta de


funcţionare este de 2.358.885 lei ,100% finanţat din fonduri
nerambursabile, iar pentru componenta 41 ( implementare proiecte)
4.013.975 euro, din care 2.854.486 euro finanţarea nerambursabilă şi
1.159.489 euro, contribuţia proprie a beneficiarilor de proiecte din
teritoriul Moldo-Prut, judetul Vaslui.

OBIECTIV GENERAL: Implementarea strategiei de dezvoltare locală în


teritoriul Moldo-Prut.

REZULTATE PRINCIPALE:
 6 proiecte prin Măsura 411.12 - „Instalarea tinerilor fermieri”;
 7 proiecte prin Măsura 411.21 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”;
 4 proiecte prin Măsura 411.23 - „Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere”;
 40 proiecte prin Măsura 411.41 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi
- subzistenţă”;
 2 proiecte prin Măsura 411.42 - „Formarea grupurilor de producători”;
 5 proiecte prin Măsura 412.21 - „Prima împădurire a terenurilor
agricole”;
 3 proiecte prin Măsura 413.12 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea
de micro –întreprinderi”;
 2 proiecte prin Măsura 413.13 - „Încurajarea activităților turistice”;
 7 proiecte prin Măsura 413.22 - „Renovarea, dezvoltarea satelor”;
 5 proiecte prin Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de
cooperare”.

STADIU PROIECT: În luna a XII - a de implementare.


Contractul cu APDRP a fost semnat în 31.12.2011. Până la 05.12.2012 au
fost depuse la APDRP spre finanțare: 1 proiect Măsura 411.21, 16 proiecte
Măsura 411.41, 1 proiect Măsura 413.12.

REPREZENTANT LEGAL PROIECT: Moraru Neculai

54
Broşură realizată în cadrul proiectului „Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui”, !nanţat de
Comisia Europeană prin Reprezentanţa sa din România, în cadrul programului „Selectarea
structurilor gazdă pentru centrele de informare din reţeaua Europe Direct 2009- 2012”.

Editor: Centrul de Informare Europe Direct Vaslui


Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, Vaslui tel/fax-0235-361652
e-mail: europedirect@consiliu.vaslui.ro
www.europedirectvaslui.ro

Data publicării: decembrie 2012

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia o%cială a Uniunii Europene.