Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Argument

Una dinre problemele fundamentale ale societății actuale, supusă globalizării, o


constituie optimizarea relației ’’natură - om – societate”. Diversificarea domeniilor de
activitate și progresul tehnologic conduc la creșterea presiunii asupra mediului prin poluare și
crearea unui deficit de resurse naturale, pentru generațiile viitoare. Problemele legale de
mediul înconjurător se găsesc în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene,
strategie însușită și de Guvernul Ronâniei prin acceptarea principiilor documentului
UNESCO. ’’Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile
nevoi” ( definiție dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în
raportul ,, Our common Future’’ -1987, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland).