Sunteți pe pagina 1din 19

Ploile acide și degradarea solului

1. PLOILE ACIDE

Ploile acide sunt precipitațiile care au un pH mai mic decât 5,6, având un caracter acid
pronunțat.Termenul de ploaie acidă a fost folosit pentru prima dată de chimistul britanic
Robert Agnus Smith, în 1872, într-un tratat de 600 pagini în care examina corelația dintre
cerul îmbâcsit de deasupra Manchesterului și aciditatea ploilor din regiune.
Ploaia acidă se referă la orice precipitație care este distinct mai caldă decât
precipitațiile normale.
Ploaia acidă include depunere umedă și depunere uscată. Depunerea umedă este
depunerea pe suprafețe a substanțelor dizolvate și a particulelor formate prin orice formă de
precipitare. În schimb, depunerea uscată este depunerea pe suprafețe de gaze uscate sau de
particule din atmosferă.
Ploile acide poluează apele de suprafată, apele freatice și solul. Prejudiciile
importante sunt aduse faunei piscicole, pădurii, agriculturii și animalelor marine.
În Europa, ploile acide poluează 50% din râurile și lacurile continentului. Un lac al
cărui apă atinge o aciditate cu pH= 4,5 nu permite multor pești să supravețuiască.
.

1
Ploile acide și degradarea solului

1.1 Cauze naturale

Pagubele aduse frunzișului pădurilor din cauza ploilor acide sunt în


general foarte importante. După estimările specialiștilor , 14-15% din
patrimoniul forestrier European este afectat de acest fenomen.
Ploaia acidă, poate fi sub forma unor particule uscate, fulgi de zăpadă și
vapori de ceață. Aceasta atacă arborii pe toate fronturile. Poluarea aeriană se
așează, la început, pe coroana celor mai înalți copaci ai pădurii care acționează
ca un paravan natural în calea vântului.
Precipitația acidă se scurge spre sol, distruge sistemul rădăcinilor și în
cele din urmă, neutralizează elementele nutritive de bază. Odată ajunsă pe
frunze sau ace, ploaia acidă blochează funcționarea stomatelor, microscopicele
nutritive de bază.
Vulcanii sunt surse importante de poluare atmosferică în special dioxid
de sulf și dioxid de hidrogen. Emisiile de sulf vulcanic pot afecta aciditatea
solului și a apei, precum și modelele meteorologice, în special temperatura și
precipitațiile.

2
Ploile acide și degradarea solului

1.2 Cauze antropice

Principalele cauze antropice sunt emisiile de NOx, SO și SO2 de către industrie,


producția de energie electrică, gospodării și transporturi. Combustia cu combustibil fosil este
cea mai mare sursă antropogenă de CO2. Centralele electrice și arderea combustibilului fosil
este cea mai mare sursă antropogenă de CO2. Centralele electrice și arderea combustibilului
auto sunt de asemenea importante. Până la cinci procente din emisiile de sulf la nivel
moondial provin din transportul maritim, deși s-a înregistrat o scadere dramatică a emisiilor
de SO2 în perioada 1999-2000, în special în UE ( cu 52%) și America de Nord (cu 17%).
Transportul este o sursă majoră de emisii de SO2. În medie, emisiile cele mai
semnificative sunt vaporii de apă si CO2. Cu toate acestea, nu tot combustibilul arde, o mică
parte rămâne parțial oxidantă și, prin urmare, CO și hidrocarburile volatile sunt emise.
La temperaturile ridicate de combustie în motoare, azotul este usor oxidat ca oxid
nitric (NO) și un anumit dioxid de azot (NO2). Odată ce gazele de evacuare părăsesc motorul,
NO se transformă in NO2. Chiar și în cazul autoturismelor echipate cu convertizoare
catalitice, au fost emise unele cantități de NO.
În fiecare an, se extrag peste 30.000 de tone de arsenic, în principal pentru fabricarea
pesticidelor și a conservanților pentru lemn. Alte 28.400 de tone de arsenic ajung înapoi în
soluri și în apele subterane din deșeuri de diferite tipuri. Odată ajuns în sol, sulfurile de
arsenic duc la acidifierea solului, ceea ce duce la rândul său la o creștere a mobilității
arsenului. Sterilul (refuzul produs de activitățile minire) reprezintă o sursă majoră de
contaminare cu arsen.

3
Ploile acide și degradarea solului

4
Ploile acide și degradarea solului

5
Ploile acide și degradarea solului

6
Ploile acide și degradarea solului

7
Ploile acide și degradarea solului

8
Ploile acide și degradarea solului

9
Ploile acide și degradarea solului

10
Ploile acide și degradarea solului

11
Ploile acide și degradarea solului

12
Ploile acide și degradarea solului

13
Ploile acide și degradarea solului

14
Ploile acide și degradarea solului

15
Ploile acide și degradarea solului

16
Ploile acide și degradarea solului

17
Ploile acide și degradarea solului

18
Ploile acide și degradarea solului

19

S-ar putea să vă placă și