Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL CHIRILENI

COMISIA METODICĂ SOCIO-UMANISTĂ

Proces verbal Nr. din 25.02.2020

În cadrul ședinței au participat membrii comisiei metodice socio-umanistă, în următoarea componență:

Turtureanu Iuliana- conducător comisie metodică

Oboroc Ion- membru

Vladei Raisa-membru

Tarlapan Vadim- membru

Iavorschi Svetlana-secretar

S-a propus următoarea ordine de zi: Dezvoltarea și formarea competenței sfecifice-interpretarea unor
documente geografice-texte științifice,hărți,imagini la geografie.

Oră demonstrativă- clasa V-a,Geografie.

Subiectul:Oceanul Planetar,prezentată de profesoara Turtureanu Iuliana

Ordinea de zi Cadre didactice Discuții


implicate
Dezvoltarea Turtureanu Iuliana S-a expus privind nivelul de realizare în cadrul orei demonstrative a
și formarea obiectivelor și demersului planificat,menționând că lecția prezentată a
competenței fost o lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor. Pe
sfecifice- tot parcursul lecției s-au utilizat diverse metode interactive și tehnici
interpretarea de lucru. De asemenea a mai specificat că elevii au manifestat un
unor interes sporit pe tot parcursul orei și s-au descurcat, ceea ce
documente demonstrează că sarcinile selectate au corespuns nivelului de pregătire
geografice- a elevilor, stimulându-le în același timp curiozitatea și interesul față de
texte a lucra cu atlasul și harta-contur.
științifice,hăr Oboroc Ion A menționat că ora demonstrativă a fost bine planificată și structurată
ți,imagini la logic, făcându-se în permanență trimitere la cunoștințele anterioare ale
geografie. elevilor cu privire la subiectul lecției,ceea ce a demonstrat o pregătire
Analiza orei temeinică atât a levilor cât și a profesoarei. Metodele didactice
demonstra- utilizate au menținut ritmul dinamic de lucru a levilor pe parcursul
tive întregii lecții,iar forma de lucru dominantă a fost lucrul în grup, ceea
(proiectul ce a permis o bună colaborare și înțelegere între elevi și o realizare
lecției se calitativă a sarcinilor propuse.
anexează) Vladei Raisa S-a referit la importanța și rolul momentului ,,Captarea atenției,, care
s-a realizat printr-o tehnică ,,Cutiuța cu surprize,,.Elevii extrăgeau
bilețelul,răspundeau la întrebare și dacă era corectă întrebarea primea
o albinuță.Acest moment a făcut o trecere frumoasă la anunțarea
subiectului orei.
Iavorschi Svetlana S-a referit că și la o lecție de geografie se observă foarte clar că în
clasă se menține un spirit de muncă dinamic, axat pe relații de
încurajare și colaborare. Relația profesor-elev a fost una deschisă pe
tot parcursul lecției,iar lecția a avut un caracter dinamic,structurată
bine și axată pe implicarea elevilor în studirea hărților-contur și
atlaselor.
Tarlapan Vadim A menționat că lecția a fost proiectată din perspectiva ERRE,
utilizându-se diferite tehnici de lucru. La fiecare moment al lecției s-a
comentat și s-a apreciat fiecare răspuns al elevilor,de asemenea s-a
observat că elevii se descurcă bine la începutul cunoașterii hărții, se
autoevaluează și știu să lucreze cu fișele de lucru.
Ca rezultat al celor discutate și analizate, Comisia Metodică hotărăște:

1. De a se aprecia ora demonstrativă cu Subiectul: Oceanul Planetar, la disciplina geografie, prezentată de


către profesoara Turtureanu Iuliana, clasa V-a , cu nota 10.
2. De a se diversifica metodele de interpretare a unor documente geografice-texte științifice,hărți,imagini
la geografie.
3. De a disemina propria experiență în cadrul Comisiei Metodice Socio-umanistă.

Analizând ordinea de zi și hotărârile formulate pentru fiecare subiect, se propune următorul Proiect al
Hotărârii:

1. De a se aprecia ora demonstrativă cu Subiectul: Oceanul Planetar, la disciplina geografie, prezentată de


către profesoara Turtureanu Iuliana, clasa V-a , cu nota 10.
2. De a se diversifica metodele de interpretare a unor documente geografice-texte științifice,hărți,imagini
la geografie.

Președintele ședinței: /Turtureanu Iuliana


Secretarul ședinței: /Iavorschi Svetlana