Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

I’. Date generale


1. Declaratie de autenticitate
2. Referat
3. Tema
I. Date generale ........................................................................................ 1
I.1. Denumirea/obiectivului .................................................................... 1
I.2. Amplasament .................................................................................... 1
I.3. Beneficiar .......................................................................................... 1
I.4. Absolvent .......................................................................................... 1
II. Descrierea proiectului …………………………………................... 1
2.1. Denumirea investiţiei ....................................................... 1
2.2. Amplasamentul proiectului .............................................. 1
2.3. Informatii generale privind proiectul .................................... 1
III. Date tehnice ale investitiei .................................................................. 2
3.1 Date generale .................................................................................... 2
3.1.1 Zona şi amplasamentul 2
………………………………………...
3.1.2 Bilant teritorial existent ……………………………………….. 3
3.1.3 Geografia ……………………………………………………… 3
3.1.4 Clima ........................................................................................... 4
3.1.5 Condiţiile hidrologice ................................................................. 4
3.1.6 Regimul pluviometric ................................................................. 4
3.1.7 Geomorfologic ............................................................................ 4
3.1.8 Geologic ...................................................................................... 5
3.1.9. Seismicitatea zonei .................................................................... 5
3.1.10 Programul de execuţie a lucrarilor 5
............................................
3.1.11 Trasarea lucrarilor 5
.....................................................................
3.1.12 Protejarea lucrarilor executate şi a materialelor de pe 6
şantier ..
3.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor ................................... 6
3.2.1 Situţia actuală .............................................................................. 6
3.2.2 Categoria de importanţa şi clasa tehnică a lucrării ..................... 8
3.2.3. Solutia propusa .......................................................................... 8
3.3 Structura constructivă propusa ......................................................... 11
3.4 Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice, 11
hidrofoare, ascensoare etc.) ....................................................................
3.5 Uitilitaţile aferente construcţiilor ...................................................... 11
IV. Surse de poluanti si protecţia factorilor de mediu …………………. 13
4.1 Protecţia calitaţii apelor .................................................................... 13
4.2 Protectia aerului ................................................................................ 13
4.3 Protectia impotriva zgomotului si vibraţiilor .................................... 13
4.4 Protectia impotriva radiaţiilor ........................................................... 13
4.5 Protectia solului si subsolului ........................................................... 13
4.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice ………………………... 13
4.7 Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public ……. 13
4.8 Gospodarirea deseurilor .................................................................... 13
4.9 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase ............................... 13
V. Lucrari de reconstructie ecologica 14
…………………………………..
VI. Măsuri şi indicaţii generale de protecţia muncii, siguranţa 14
circulaţiei şi prevenirea incendiilor (psi) pe timpul execuţiei şi al
exploatării lucrărilor proiectate …………………………………….
VII. Îndeplinirea cerinţelor de calitate (stabilite prin Legea nr. 16
10/1995) ................................................................................................
VIII. Solutii si pachete de solutii constructive propus ………………... 19
IX. Certificat de performanță energetică (Starea Inițială) .................... 22
9.1 Certificat energetic ............................................................................ 22
9.2 Informatii privind cladirea certificata ……………………. 26
X. Calculul sustenabilității clădirii (inițial) aspecte ecologice .............. 29
10.1 Materiale folosite ........................................................................... 29
10.2 Energia inglobata ........................................................................... 29
10.3 Emisia de gaze in atmosfera .......................................................... 30
10.4 Transport pe santier ....................................................................... 30
10.5 Distanta de transport a materialelor ............................................... 30
10.6 Energia inglobata ........................................................................... 31
10.7 Emisia de gaze in atmosfera .......................................................... 31
10.8 Energia inglobata initial ........................................................ 32
10.9 Emisia de gaze în atmosferă ......................................................... 32
10.10 Energia înglobată în întreținere ( încălzire, apă caldă, iluminat), 32
En2 ........................................................................................................
10.11 Indicele de emisii echivalente, G2 .............................................. 32
10.12 Lucrări de reabilitare, En3 ........................................................... 32
10.13 Total energie înglobată ................................................................ 33
10.14 Emisia de gaze (G) sau (GHG) .................................................. 33
10.15 Eficiența materialelor folosite ..................................................... 33
10.16 Zgomotul din timpul lucrărilor ................................................... 34
10.17 Calculul sustenabilității clădirii (inițial) aspecte economice ...... 34
10.18 Calculul sustenabilității clădirii (inițial) aspecte sociale ............. 37
10.19 Rezultate ...................................................................................... 40
XI. Materiale folosite la reabilitarea cladirii …………………………… 45
11.1 Termoizolare eficienta ................................................................. 45
11.2 Ferestre cu eficienta sporita …………………………………… 47
11.3 Eliminarea punților termice ......................................................... 49
11.4 Etanșeitate .................................................................................... 51
11.5 Dimensionarea instalațiilor de încălzire solară ............................ 52
11.6 Iluminat Inteligent ……………………………………………... 54
11.7 Deschiderea automata a ferestrelor .............................................. 56
XII. Certificat de performanță energetică (reabilitată) ......................... 58
12.1 Certificat energetic ............................................... 58
12.2 Materiale folosite ................................................. 60
12.3 Energia inglobata ……………………………………. 60
12.4 Emisia de gaze in atmosfera………………………… 61
12.5 Transport pe santier .............................................. 61
12.6 Distanta de transport a materialelor ....................... 61
12.7 Energia inglobata ................................................. 62
12.8 Emisia de gaze in atmosfera ................................. 62
12.9 Energia inglobata initial 63
………………………………
12.10 Emisia de gaze în atmosferă .................................. 63
12.11 Energia înglobată în întreținere (încălzire, apă 63
caldă,iluminat), En2 ......................................................
12.12 Indicele de emisii echivalent, G2 ........................... 63
12.13 Lucrări de reabilitare, En3 ..................................... 63
12.14 Total energie inglobata .......................................... 64
12.15 Emisia de gaze (G) sau (GHG) ............................... 64
12.16 Eficiența materialelor folosite ................................ 64
12.17 Zgomotul din timpul lucrărilor ............................... 65
12.18 Calculul sustenabilității clădirii (inițial) aspecte 66
economice ....................................................................
12.19 Calculul sustenabilității clădirii (reabilitat) aspecte 68
sociale ..........................................................................
XIII. Rezultate .......................................................................................... 71
XIII.1. Criterii 71
sociale .........................................................
13.2 Criterii economice ……………………………………... 72
13.3 Criterii ecologice ……………………………………….. 73
XIV. Performanta structurala ………………………………………… 76
Bibliografie ................................................................................................... 78
Anexe …………………………………………………………………. 79