Sunteți pe pagina 1din 8

Numele:  Data: 

Evaluare sumativă semestrială - Semestrul I


Supereroii au auzit că ai învățat o mulțime de lucruri noi la matematică
și vor să-ți ceară ajutorul în rezolvarea unor probleme. Demonstrează-ți
superputerea matematică rezolvând corect următoarele exerciții!
1. Ajută-i pe supereroi să aterizeze pe pista potrivită. Trasează o săgeată
între dreptunghiul și racheta ce reprezintă același număr.

46 11

73 58

35 69

2. Ajută-i pe supereroi să distrugă asteroizii de mai jos, descompunând


numerele în zeci și unități.

15 27 41 50 76 99

Pagina 1 din 4 vizitează twinkl.ro


Numele:  Data: 

3. Ajută-i pe supereroi să aleagă cea mai performantă rachetă comparând


numerele de pe rachete.

6 4 12 21 63 39

75 75 53 15 81 18

4. Colorează cu galben OZN-urile cu numere pare și cu albastru OZN-urile


cu numere impare.

18 73 25 42 69 80

5. Ajut-o pe Supergirl să pregătească OZN-urile de mai sus de decolare. Scrie


pe OZN-uri, numerele de mai sus în ordine crescătoare.

6. Supereroii au descoperit ingredientul secret pentru un creier sănătos și


inteligent: nucile. Dar, din păcate, acestea sunt bine protejate de o coajă
de lemn. Rezolvând adunările și scăderile de mai jos, îi ajuți să spargă
coaja tare și să ajungă la miezul dulce, sănătos.

6 5 + 7 6 - 5 7 + 3 4 + 9 1 - 6 6 -
2 3 5 4 3 2 1 5 8 0 4 3

Pagina 2 din 4 vizitează twinkl.ro


Numele:  Data: 

7. Supereroii au nevoie de un surplus de oxigen pentru că în spațiu, acesta


lipsește cu desăvârșire. Rezolvă cerințele de pe plămâni și îi vei ajuta
astfel să respire.
SUMA DIFERENȚA SUMA DIFERENȚA

18 73 63 36 44 21 69 11

8. Datorită ție, supereroii au descoperit puterea miraculoasă a nucilor.


Superman a mâncat deja 23 de nuci, iar Storm 36. Câte nuci au mâncat
împreună?

9. Supergirl și-a luat nuci de mâncare în toate expedițiile ei. O ajută să


gândească rapid și corect. La început, a avut în traistă 83 de nuci. Până
acum a mâncat 51. Câte nuci i-au mai rămas lui Storm?

10. Ajută-l pe Superman să încercuiască corect imaginile care corespund


condițiilor:
a). Sunt organe interne ȘI sunt perechi

b). Sunt corpuri cerești ȘI se învârt în jurul soarelui

Pagina 3 din 4 vizitează twinkl.ro


Felicitări!
Te-ai descurcat
excelent!

Supereroii
te felicită!

Pagina 4 din 4 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului
Evaluare semestrială - Semestrul I

1. Competente specifice:

1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100


1.2. Comparearea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență, <, =, >, +, -) în rezolvarea
și/sau compunerea de probleme
5.1. Sortarea și clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0-100,
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

vizitează twinkl.ro
2. Indicatori:

Competența
Performanța
Itemul Competența operațională Realizat În curs de realizare Nerealizat
specifică

(R) (ÎC) (N)

- reprezentarea prin obiecte


5-6 situații 3-4 situații 0-2 situații
1. 1.1. (bețișoare, bile etc) a numerelor
corecte corecte corecte
din intervalul 0-100;

- compunerea și descompunerea
numerelor în concentrul 0-100, 5-6 situații 3-4 situații 0-2 situații
2. 1.4.
folosind obiecte, desene și corecte corecte corecte
numere;

1.2. - scrierea rezultatelor obținute


7-8 situații 5-6 situații 0-4 situații
3. prin comparare, utilizând
corecte corecte corecte
semnele <, =, >;

- identificarea numerelor pare și 5-6 situații 3-4 situații 0-2 situații


4. 1.2.
impare dintr-un șir; corecte corecte corecte

- ordonarea crescătoare/
descrescătoare a unor numere 4-5 numere 0-3 numere
5. 1.3. 6 numere corecte
naturale prin compararea corecte corecte
acestora două câte două;
- rezolvarea de adunări și scăderi,
mental și în scris, cu și fără
5-6 situații 3-4 situații 0-2 situații
6. 1.4. trecere peste ordin, respectând
corecte corecte corecte
algoritmul și așezarea corectă a
unităților și zecilor;

- aflarea sumei/diferenței a două 0-2 situații


7. 1.6. 4 situații corecte 3 situații corecte
numere mai mici decât 100; corectă

- rezolvarea unor situații


Efectuarea
problematice reale prin utilizarea Aflarea Aflarea unui
8. 5.2. problemei cu
operațiilor de adunare și scădere rezultatului corect rezultat incorect
puține greșeli
în concentrul 0-100;
- identificarea cuvintelor care Efectuarea
Aflarea Aflarea unui
9. 5.2. sugerează operații aritmetice (a problemei cu
rezultatului corect rezultat incorect
dat, a primit, s-a spart); puține greșeli
- identificarea dintr-un șir de
2-3 situații 0-1 situații
10. 5.1. imagini a celor care întrunesc 4 situații corecte
corecte corecte
simultan două condiții.

Pagina 6 din 8 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului: Evaluare sumativă semestrială - Semestrul I

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10,
Total
Competența 1.4. 1.2. 1.2. 1.3. 1.3. 1.4. 1.6. 5.2. 5.2. 5.1.
Numele R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R. ÎC N R ÎC N R ÎC N

vizitează twinkl.ro
Matematică și explorarea mediului: Evaluare sumativă semestrială - Semestrul I

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10,
Total
Competența 1.4. 1.2. 1.2. 1.3. 1.3. 1.4. 1.6. 5.2. 5.2. 5.1.
Numele R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R ÎC N R. ÎC N R ÎC N R ÎC N

vizitează twinkl.ro