Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA : 15.04.2012

ŞCOALA CU CLS. I – VIII “ LAURENTIU FULGA “

CLASA : a II-a

INSTITUTOR : CAZACU SILVIA

ARIA CURRICULARĂ : ARTE

DISCIPLINA : EDUCAŢIE MUZICALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CULTURĂ VOCALĂ

CONŢINUTURI: DEPRINDERI DE CÂNTARE ÎN COLECTIV( TON, SEMNAL DE


ÎNCEPUT, SINCRONIZARE)

SUBIECTUL LECŢIEI : CÂNTECUL ,,BROSCUŢELE”

TIPUL LECŢIEI : MIXTĂ

SCOPUL LECŢIEI : INVATAREA CANTECULUI ; CONSOLIDAREA


INSUSIRILOR MUZICALE DOBANDITE PANA ACUM

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: LA SFÂRŞITUL OREI, ELEVII VOR FI


CAPABILI:

O1- să cânte în cor, într-un grup stabilit şi individual;

O2- să recunoască unele cântece după audiţie;

O3- să analizeze un cântec;

O4- să respecte comanda şi tonul de începere;

O5- să redea linia melodică şi conţinutul de idei al cântecului nou;

O6- să intoneze cântecul ,,Broscuţele” în cor şi în grupuri mici, respectând regulile


elementare de cânt
O7- să participe cu interes la oră;

O8- să-şi păstreze poziţia corectă atunci când cântă;

O9:-să exteriorizeze prin mimică şi gesturi conţinutul textului cântat.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia,


povestirea.
MATERIAL DIDACTICE: planşă ilustrativă reprezentând imagini cu broscuţele şi
strofele cântecului, orga, CD- player,fişe cu versurile cântecului şi cu o broscuţă de
desenat, CD-ul cu cântecele şi negative ale acestora, imagini cu cobza, ţambalul, mascotă
broască.

FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe, individuală.

BIBLIOGRAFIE: 1. LUPU, J. ,ALDEA, G.(şi colab.), MUZICA.CLASELE I-


IV.CULEGERE DE CÂNTECE, EDITURA
NICULESCU, BUC.,1997
2. ÎNDRUMĂTOR PENTRU PREDAREA MUZICII LA
CLASELE I-IV,E.D.P., BUC.,1978
3. BURLACU, DECEBAL ŞI KARPIS, VICTORIA,
CULEGERE DE CÂNTECE PENTRU ŞCOLARI, EDITURA GH. CÂRŢU-
ALEXANDRU, CRAIOVA, 1995
4. BREAZU, G.- SAXU, N., CARTE DE CÂNTECE PENTRU
COPII, EDITURA MUZICALĂ, BUC. 1985
DESFASURAREA LECTIEI
Etapele lecţiei Activitatea institutorului Activitatea elevilor

I. MOMENT Cere elevilor să se Se conformează


ORGANIZATO pregătească pentru oră; cerinţelor.
RIC stabileşte liniştea prin cerinţe
verbale.
II. ACTIVITĂŢI a) Exerciţii oranizatorice Se aşază în poziţia
INTRODUCTI potrivită .
VE - poziţia corectă pentru cântat,
spatele drept, lipit de bancă,
umerii traşi puţin înapoi, capul
sus, privirea înainte.

b) Exerciţii pentru respiraţie

,,Ne imaginăm că ţinem în Execută exerciţiile


palmă un fulg de nea. Tragem propuse.
aer în piept( inspirăm) până
număr la patru, apoi suflăm
fulguşorul( expirăm) până
număr la 8”.
- demonstrează, apoi
execută concomitent cu
elevii ;
- urmăreşte
corectitudinea
execuţiei. 

c) Pregătirea vocii pentru


cânt. Exerciţii de cultură
vocală
Ascultă cu atenţie,
Improvizează o povestire cu apoi execută exerciţiile
tema: ,, Balta şi vietăţile ei”. propuse.
,, Tata pleacă la pescuit, unde
ne ia şi pe noi, copiii.Ne-am
pregătit undiţele, momeala şi
am plecat dis-de-dimineaţă.
Ne suim în maşină. Tata Pronunţă de cîteva
ambalează motorul:,, vu......” ori:,, vuuu...,vuuu...”
Pornim la drum.
Claxonăm :

ti ti ti Repetă exerciţiile.

Facem viraje :

Ascultă şi apoi repetă.


vu,--- vu---
Am ajuns. De lângă baltă se
aude o broscuţă:

Repetă exerciţiile.
Oac oac oac....
III. REACTUALI ,, Ce cântec am învăţat ora ,,...cântecul Daca vesel
ZAREA trecută la muzică?” se traieste “ .
CUNOŞTINŢE
LOR Le comunică elevilor că
urmează să repete cântecul
,,Dacă vesel se trăieşte” . Interpretează cântecul.

Are loc verificarea frontală a


cântecului învăţate anterior.

Dă tonul şi comanda de Cântă şi execută


începere. mişcările specifice
indicaţiilor din versurile
cântecului.
IV. DIRIJAREA ,, Dacă tot ne-am imaginat că Ascultă cu atenţie.
ÎNVĂŢĂRII plecăm la pescuit pe malul
lacului, ce-ar fi să facem şi o
petrecere împreună cu
broscuţele?”
a) Prezentarea
materialului stimul

Prezintă o planşă cu cântecul Privesc planşa şi


,, Broscuţele” ilustrat şi mascota şi discută.
mascota broscuţă.
b) Anunţarea titlului

,, Astăzi vom învăţa cântecul


Broscuţele (anexa 1) Ascultă.

c) Audierea cântecului

Pune CD-ul cu cântecul Audiază cântecul.


,,Broscuţele “ pentru a reţine
linia melodică.

d) Analiza conţinutului

Formulează câteva întrebări:


,, Despre ce a fost vorba în
cântec?”
,, Cum a fost melodia, veselă ,, ...veselă.”
sau tristă ?”
,,Cu ce se ospătează « ...cu vin şi cozonac. »
broscuţele?”
,, Cine le-a speriat pe « ...un câine şchiop. »
broscuţe ? »
,, La ce instrumente cântă?” « ...la cobză şi la
ţambal. »
Ce instrumente mai cunoasteti? “...orga , pian , chitara ,
xilofon , vioara .”
Le prezintă planşa cu aceste
instrumente. Primesc fişele şi le
Distribuie fişele cu versurile studiază.
cântecului şi cu o broscuţă
desenată pe verso.( anexa 2)

e) Cântarea model

Va cânta model cântecul. Ascultă.

f) Învăţarea pe fragmente

Demonstrează primele două Repetă primele două


versuri. versuri.
Dă tonul şi comanda.
Demonstrează ultimele două « ...că sună ca şi
versuri. primele două versuri »
,, Ce observaţi?”
Dă tonul şi comanda. Repetă ultimele două
versuri.
Demonstrarea refrenului care
se repetă.
Reia prima strofă şi refrenul. Ascultă, apoi repetă.
Îi învaţă pe copii în mod Cântă împreună cu înv.
similar şi celelalte două strofe.

g) Cântarea integrală a
cântecului

Va cânta împreună cu elevii


tot cântecul.
V. OBŢINEREA Reluarea cântecului în
PERFORMAN următoarele modalităţi:
ŢEI - în lanţ, pe rânduri şi apoi pe Cântă pe rânduri de
bănci ( fiecare rând / bancă bănci, în pereche.
câte o strofă / două versuri).
- în dialog învăţătorul cu clasa
( înv. un vers, clasa următorul
iar refrenul împreună).
- în dialog fete-băieţi iar Cântă pe grupe:
refrenul cu toată clasa. fete /băieţi.
VI.EVALUAREA Pune negativul Cântă .
cântecului,,Broscuţele” şi le
cere elevilor să cânte cu toţii.
Va scoate în faţa clasei doi- Cântă individual.
trei elevi pentru a cânta
individual.
VII. CONCLUZII Face aprecieri asupra Ascultă şi reţin tema.
ŞI APRECIERI modului de desfăşurare a orei,
le cere să înveţe cântecul
pentru ora viitoare şi ca temă
vor avea de colorat broscuţa de
pe fişă.
Broscutele
1 .Ce petrecere frumoasă
E la margine de lac ,
Broscărimea bucuroasă
Are vin si cozonac .
REFREN :
Oac , oac , di-ri di-ri dam
Oac ,oac, oac, oac ,di-ri di-ri dam.

2. Un broscoi cântă la cobza


Şi o broască la ţambal
O broscuţă mică , strâmbă
Vrea să joace sus pe deal .

REFREN :
Oac , oac , di-ri di-ri dam
Oac ,oac, oac, oac ,di-ri di-ri dam.

3. Dintr-o trestie înaltă


A ieşit un câine şchiop
Broscărimea speriată
A luat-o la galop .

REFREN :

Oac , oac , di-ri di-ri dam

Oac ,oac, oac, oac ,di-ri di-ri dam.


BROSCUŢA

S-ar putea să vă placă și