Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) Visele în care ne apar diverse animale sunt foarte recurente


printre cele analizate de psihanalişti şi atrag aten ţia multor oameni. Prezen ţa
animalelor în visele noastre nu se datorează numai colport ării de elemente din
viaţa reală în cea onirică, ci şi a semnalelor pe care le primim pe cale spiritual ă.
Nu toţi oamenii visează aceleaşi lucruri, asta pentru că nu to ţi au aceleaşi
capacităţi mentale, dar nici aceleaşi veleităţi spirituale care s ă îi ajute s ă
interpreteze simbolurile care le apar în vis şi mai ales ce prevestesc

acestea.student la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor,

anul……(.......) programul de studii de


master……………………………………………………………………………………………………..vă rog să binevoiți a-
mi aproba……………………………………………...........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Menționez că …………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data…………………… Vă mulțumesc,
Domnului DECAN al Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor