Sunteți pe pagina 1din 24

Avizat: Director:

Prof: Voica Ileana

PLANIFICARE ANUALA NIVEL I (3-5 ani )

GRĂDINIŢA MÂRZA ED: Budihală Tatiana

Săptămâna 1
Perioada: 11.09.-15. 09.2017
Tema: Evaluare
Subtema: Evaluare iniţială
Comportamente: Să se verifice capacitatea:
 de a răspunde motric la comenzi de prezentare a unor părţi ale corpului ; de a executa diferite exerciţii motrice; de a trasa linii în spaţiul
dat ; de a trasa linie continuă în spaţiul dat fără să atingă marginile;
 de a denumi obiectele din imagini; ; de a formula propoziţii simple şi dezvoltate; recita poezii cunoscute ;
 de a forma mulţimi după formă, mărime, culoare; raporta numărul la cantitate; de a desena figuri geometrice după model; de a ordona
evenimentele în ordine cronologică; de a numi într-un cuvânt mai multe imagini ale obiectelor ;
 de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui; de a manifesta bucurie în urma reuşitelor proprii;
 de a manifesta interes pentru cunoaştere; de a manifesta interes pentru joc; de a finaliza o activitate de scurtă durată; de a stabili un
proiect ,,Construieşte un castel”

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:

1
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre prima zi ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru activităţi care Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; se pot desfăşura în familie; Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; Trusa Logi II ;
Cd-uri;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ
Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle
acuarele, plastilină Set LOTO cu culori
Set ,,Alege ce se portriveşte”
Activitatea metodică:

Pregătirea sălii de grupă pentru Festivitatea de Deschidere a Noului an Şcolar.


Pregătirea materialului didactic necesar evaluării iniţiale .
Pregătirea probelor şi a testelor pentru evaluarea iniţială.

Domeniul Dezvotarea motricităţii fine şi grosiere: D.D.M.F.G. Domeniul Dezvoltarea cognitivă: D.D.C. Domeniul Dezvotarea
limbajului şi a comunicării: D.D.L.C. Domeniul Dezvoltarea socio-emoţională: D.D.S.E. Domeniul capacităţi şi atitudini: D.D.C.A.

Săptămâna 1
Perioada: 11.09.-15. 09.2017
TEMA: Evaluare
SUBTEMA: Evaluare iniţială
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI A.L.A.:D.D.C.A.Joc de rol:,,Jocuri şi activităţi la libera alegere”(manifestarea interesului pentru joc şi jucării)
11.09 D.D.M.G. ,,Arată ce-ţi spun eu” (probă de determinare a gradului de orientare spaţio-temporală)
ADE : D.D.L.C. ,,Denumeşte obiectele din imagine” (proba pentru evidentierea defectelor de vorbire)
D.D.S.E. ,,Cantă un cântec îndrăgit de tine” ,, Repetă după mine”
ADP:D.D.M.G. ,,Balerinii” (stau cu ochii închişi 10’)Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă: ,,Mă bucur să
te revăd ! Mi-a fost dor de tine”, ,,Calendarul Naturii” Joc de mişcare: ,,Mişcăm degeţelele”
2
MARŢI A.L.A.:D.D.C. ,,Desenează un pătrat şi un cerc după model” –probă de reprezentare grafică)
12.09 D.D.C.A.Jocuri de construcţii- ,,Cum construieşti o casă”
ADE : D.D.L.C.,,Formulează propoziţii cu cuvintele din imagini”
D.D.C. ,, Cauta forme asemanatoare !’’
D.D.C.A. ,,Regulamentul grupei” stabilirea regulamentului împreună cu copiii
A.D.P.:D.D.M.G. ,,Fotbaliştii” (dominanta piciorului) Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Cum ai
petrecut în vacanţă” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.
ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor
MIERCURI A.L.A.: D.D.M.F. ,,Labirintul” (probă de coordonare manuală)
13.09 D.D.C. ,,Completează ce lipseşte”(probă de evaluare a capacităţii de analiză)
ADE : D.D.C. ,,Proba de evidentiere a capacitatii de discriminare a culorilor”
D.D.L.C.,,Recită o poezie”
A.D.P.:D.D.M.G. ,,Şotronul” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,De cine ţi-a fost cel mai dor?”
,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.
JOI A.L.A. : D.D.C.,,Spune când se întâmplă”
14.09 D.D.L.C.,,Pronunta corect dupa mine !”
ADE : D.D.C. ,,Compara doua obiecte !” (greutate)
D.D.M.F..,,Pliază corect o coală de hârtie în formă de pătrat pe ambele diagonale”
ADP : D.D.M.F.,,Priveşte prin binoclu” – dominanta oculară Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Cât ai
mai crescut” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.
VINERI A.L.A.: D.D.C. ‚,Arata diferite parti ale corpului ”
15.09
D.D.S.E ,, Plimba jucaria!”(spune numele copiilor din grupa )
ADE :D.D.M.G.: ,,Mers în cercul desenat pe podea!”,,Săritura în lungime de pe loc cu ambele picioare peste
30 cm. „
D.D.C.: ,,Omuleţul” (probă de reprezentare a corpului uman)
A.D.P.: D.D.M.F. ,,Arată- mi cum faci...ciocăneşti, cum tai cu foarfeca? – dominanta manuală Rutina,
Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă: ,,Câte kilograme ai?” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de învioare.

Săptămâna 2
Perioada: 21.09-25.09-2015
Tema: Evaluare
3
Subtema: Evaluare iniţială
Comportamente: se verifică capacităţi şi deprinderi:
 de a reda grafic diferite semne grafice; de a executa diferite exerciţii motrice;de a cunoaşte schema corporală;de a executa deprinderile
motrice de bază;
 de a completa imaginile cu părţile care lipsesc;de a reface întregul din părţile componente;de a denumi imaginilor obiectelor în absenţa
lor după o scurtă vizualizare; de a realiza generalizări; de a realiza compararea unor noţiuni; de a forma mulţimi şi de a identifica cifrele
corespunzătoare acestora;
 de a formula propoziţii simple şi dezvoltate ;de a denumi momentele zilei ; de înţelegere a semnificaţiei cuvintelor;
 de a audia un cântec ;de a redea sentimente tramsmise prin cântec, desen;
 igienico-sanitare; de a respecta regulile grupului; de a mânui diferite instrumente;

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor.

BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:


Reviste, cărţi cu imagini despre prima zi ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru activităţi care Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; se pot desfăşura în familie; Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; Trusa Logii II ;
Cd-uri;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ
Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle
acuarele, plastilină Set LOTO cu culori
Set ,,Alege ce se portriveşte”

Activitatea metodică:

Pregătirea probelor şi a testelor de evaluare iniţială.Completarea fişelor de evaluare iniţială. Şedinţa cu părinţii . Stabilirea opţionalelor pe anul
şcolar în curs împreună cu părinţii şi avizarea acestora de către Inspectorul de specialitate.
Întocmirea planificării pe semestrul I.

Săptămâna 2
4
Perioada: 18.09-22.09-2017
TEMA: Evaluare –
SUBTEMA: Evaluare iniţială
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI ALA: D.D.C. Joc de masă:,,Refaceţi întregul” puzzle D.D.L.C. Biblioteca ,,Citire de imagini”
18.09 D.D.L.C,, Spune poezia dupa mine !”
D.D.S.E..,,Facem curatenie impreuna!”
ADP: D.D.C.,,Spune ce faci când...ţi-e somn” – probă de evidenţiere a capacităţii de înţelegere .Rutina,
Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce-ţi place cel mai mult la grădiniţă?”Calendarul naturii. Exerciţii de
învioare.
MARŢI ALA: D.D.C.:,,Spune ce lipseste !”(2-4 desene incomplete )
19.09 D.D.L.C. ,,Spune cuvintele pe care ţi le aduci aminte”(Probă de evidenţierea memoriei imediate a cuvintelor)
ADE D.D.C.. ,,Completează ce lipseşte din fiecare imagine prezentată”
D.D.M.F.. ,,Decupează pe contur cercul şi patratul”

ADP: D.D.C.,,Formează mulţimi” – formă , mărime ,,Încercuieşte mulţimea jucariilor” Rutina, Tranziţii,
Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce ţi-ar plăcea să faci cel mai mult la grădiniţă” Calendarul naturii. Exerciţii de
învioare.
ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor
MIERCURI ALA: D.D.C. ,,Formează mulţimi de fructe, legume, păsări, mobilă, îmbrăcăminte”
20.09 D.D.C. ,,Denumeşte imaginile într-un cuvânt”(probă de verificare a capacităţii de a realiza generalizări)
ADE D.D.C. Formează mulţimi de obiecte după formă,mulţimea merelor şi mulţimea perelor. Colorează cu
roşu fructele mari şi cu galben fructele mici”
D.D.L.C.,,Spune prin ce se deosebesc... câinele şi vaca”(probă de comparare a unor noţiuni)
ADP: D.D.S.E.,,Suntem harnici” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Care sunt jucăriile tale preferate”
Calendarul naturii. Exerciţii de învioare
JOI ALA:D.D.C ,,Spune-mi câteva..legume, fructe, animale domestice , păsări domestice, animale
21.09 sălbatice”(probă de verificare a capacităţii abstractizare)D.D.C.:,, Denumeşte mulţimile din diagramă” Taie ce
nu se potriveşte”(probă de verificare a capacităşii de generalizare)
ADE:D.D.C. ,,Găseşte forma asemănătoare şi coloreaz-o cu aceeaşi culoare”
D.D.L.C..,,Spune-mi ce înseamnă.. un pantof, un cal..etc.”

5
ADP: D.D.L.C.: ,,De ce avem nevoie de .. cărţi,umbrelă,..etc.” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de
dimineaţă:,,Hora prieteniei” Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.
VINERI ALA:D.D.M.F. Artă: ,,Desenează în spaţiul liber din dreapta semnul grafic din stânga”
22.09 D.D.L.C. Bibliotecă: ,,Proba de lacune într-un text”
ADE D.D.S.E.. ,,Familia mea” desen
D.D.M.G. ,,Prinde o minge aruncată de la 2 m(3încercări),,Mergi înapoi vârf călcâi pe o bandă 1,5m)
ADP : D.D.M.G. : ,,Barza” (stă într-un picior 7’-8’)(probă de coordonare motrică) Rutina, Tranziţii, Întâlnirea
de dimineaţă: ,,Mă joc frumos cu colegii mei” Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.

Săptămâna 3
Perioada:25.09-29.09-2017
Tema: Cine sunt suntem?
Subtema: ,,Eu şi lumea mea din grădiniţă”
Obiective de referinţă:
 O1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3să audieze cu
atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O6 să manifeste interes pentru citit; O9să utilizeze efectiv
instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.
 O20Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan; O25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele; O27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O46să aprecieze în
situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
delucru pentru realizarea unei activităţi practice.
 O60 să redea teme plastice specifice desenului; O62să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O67să intoneze cântece pentru copii; să acompanieze ritmic cântecele.
 O74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O75să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia
stând, şezând şi în deplasare).
Inventar de probleme:

6
CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?
-Cine sunt colegiii mei?
-Toţi copiii trebuie să vină la grădiniţă; -Cum este doamna educatoare?
-La grădiniţă copii se joacă şi învaţă cântece poezii şi jocurii; -Cum arată sala de grupă?
-Se împrietenesc cu alţi copii de vârsta lor; -Care sunt regulile grupei?

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:


BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre prima zi ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru activităţi care Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; se pot desfăşura în grădiniţă; Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din grădiniţă; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; Trusa Logii II ;
Cd-uri;
Cd-player
ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ
Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle
acuarele, plastilină Set LOTO cu culori
Set ,,Alege ce se portriveşte”

Activitatea metodică:
Confecţionarea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor pentru activităţile din săptămână. Studiere Curriculumului pentru
învăţământul preşcolar” Planificarea activităţilor din cadrul proiectelor şi parteneriatelor grădiniţei.
Pregătirea fişelor pentru evaluarea continuă. Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Planificarea activităţilor din cadrul Comisiei metodice.

săptămâna 3
Perioada: 28.09-02.10-2015
TEMA:,,Cine sunt suntem”
SUBTEMA: ,,Eu şi lumea mea din grădiniţă”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

7
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,” ,,Ce-mi place la grădiniţă?” Exerciţii de înviorare. Calendarul naturii Ne
25.09 pregătim pentru activităţi ,,Jocuri de mişcare în aer liber” Rutina; Tranziţii;
ALA: Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” Artă : ,,Jucăria preferata”
ADE: DLC (lectura educatoarei) ,,Maricica” de Luiza Vlădescu
DEC (educaţie muzicală) ,,Buna dimineata ,draga gradinita !” cântec”; joc ritmic:,, Mergi cum bat !„
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Jocuri şi jucării la grădiniţă” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare ; Ne
26.09 pregătim pentru activităţi ,,Facem ordine la jucării” Rutina; Tranziţii;
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Joc de rol: ,,Plecarea Maricicăi la grădiniţă” Biblioteca : ,,Maricica ” repovestire
ADE: Activitate integrată :DS(Cunoaşterea mediului) observare ,,Grădiniţa” încăperile din grădinita”
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, Vin curat la grădiniţă” Calendarul naturii Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
27.09 pentru activităţi. Rutina; Tranziţii;Auditie : poveste :,, Unde au fugit odata jucariile de la un copil”

ALA: Construcţii: ,,Grădiniţa mea iubită” Bibliotecă ,,Reguli de comportare la grădiniţă”


ADE : : DS(activitate matematică) ,,Spune de ce sunt aşezate jucăriile acestea împreună”

JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,, De ce vin la grădiniţă?”Calendarul naturii . Exerciţii de înviorare. Ne


28.09 pregătim pentru activităţi.,,Ghicitori despre jucării şi grădiniţă”Rutina; Tranziţii;
ALA: Joc de masă : Caută jucăriile” Ştiinţă: ,,Formează grupe de obiecte”
ADE: DEC(ed. plastica ) ,, Gradinita mea ,’’
DOS( educaţie pentru societate) lectură după imagini ,,Reguli de comportare în grădiniţă”
VINERI ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce-aţi dori să învăţaţi la grădiniţă” Exerciţii de înviorare. Calendarul naturii
29.09 . Ne pregătim pentru activităţi.,,De-a baba oarba”
ALA :Joc de masă : Puzzle ,,Grădiniţa” Arta : ,,Colegul meu ”
ADE: DPM I- ,,Familiarizarea copiilor cu diferite acţiuni şi poziţii de pe loc : drepţi, pe loc repaus, raport,
alinierea, întoarceri." II ,,Consolidarea mersului organizat în coloana ’’

săptămâna 4
Perioada: 02.10-06.10-2017
Tema:Cine sunt suntem?
Subtema: ,,Eu şi familia mea ”
8
Obiectivele de referinţă:
 O 1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;O 2 să înţeleagă
şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea; O 3să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles; O 4să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia.
 O20Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan; O25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele; O27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O46să aprecieze în
situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O49să cunoască şi să utilizeze unelte simple
delucru pentru realizarea unei activităţi practice.
 O60 să redea teme plastice specifice desenului; O62să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
O67să intoneze cântece pentru copii; să acompanieze ritmic cântecele.
 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O75să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia
stând, şezând şi în deplasare).
Inventar de probleme:
CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?
-Toţi copiii au părinţi; -Cum se numesc părinţii mei?
-Copiii vin la grădiniţă de acasă; -Cine sunt surorile, fraţii şi bunicii?
-Toţi copiii au bunici, unchi, mătuşi, fraţi şi surori; -Cum este familia mea?
-Cine sunt unchii şi mătuşile?

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:


BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre prima zi ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic;
de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru activităţi care Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; se pot desfăşura în familie; Maşini , utilaje, unelte;
Album cu poze din familie; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; Trusa Logi II ;
Cd-uri;
9
Cd-player

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:


Enciclopedie -Corpul uman; Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle;
acuarele, plastilină; fişe cu corpul uman; Jetoane cu obiecte de uz personal;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele
şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 4
Perioada: 02.10-06.10-2017
TEMA:4 Cine sunt suntem?
SUBTEMA:,,Eu şi familia mea”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; „Mă pregătesc pentru activităţi”; Întâlnirea de dimineaţă; ”Facem
06.10 prezentări” ; Exerciţii de mişcare.
ALA: Biblioteca: „Familii” (citire de imagini din reviste şi discuţii libere despre familiile prezentate în
diferite imagini);
Artă: „Eu” (desen şi colaj – definitivarea propriei figuri prin selectarea şi lipirea ochilor a nasului si a gurii,
precum şi prin colorarea cu creionul colorat a părului); Joc de mişcare: „Şotronul”
ADE: (DLC): “Unde e ?’’ de Gabriel Teodorescu- memorizare
(DEC),,Familia mea ”( joc muzical) predare -Cântec : ,,Buna dimineata, draga grădiniţă” (repetare)

10
MARŢI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă” ,,Ce culoare au ochii mei ? Ce culoare
02.10 are părul meu?”, Exerciţii de mişcare. „Mă pregătesc pentru activităţi”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ
ALA: Constructii:,,Casa mea ” Joc de masă “Băiat/fată” (–părţile corpului, caracteristici individuale,
îmbrăcăminte);
ADE: DS (cun.mediului ):lectura dupa imagini ,,Familia mea”
MIERCURI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă” ”Mă numesc…şi am…ani.
06.10 Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numeşte…”; „Mă pregătesc pentru activităi” Joc liniştitor „Jocul mut”,
jocuri de mişcare: “Joacă, joacă băiete!”, „Ţăranul e pe câmp”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Artă: ,,Îmi scriu numele” dactilo pictură Joc de rol: ,,De-a mama şi de-a tata”
ADE: (DS) : ,,Formează mulţimi de fete şi băieţi”
JOI ADP : Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă””Portretul mamei/tatălui”; „Mă pregătesc
07.10 pentru activităţi” Plimbare în aer liber (observăm cum merg copiii cu mămicile lor pe stradă)Construcţii :
,,Casa mea”
ALA:Bibliotecă : ”Eu cu familia mea”(citire de imagini/poze); Artă :“Familia mea ”(desen/pictură);
ADE : (DEC): “Casa mea ’’modelaj, DOS ,,Fetita ,baietelul ’’ (din figuri geometrice )- aplicatie

VINERI ADP: Calendarul naturii; Rutina; Tranziţii; ,,Întâlnirea de dimineaţă” ”Povestea mea” (nume, caracteristici,
08.10 părinţi, eventual adresă); Exerciţii de mişcare. „Mă pregătesc pentru activităţi”
ALA: Joc de rol: “E sărbătoare în familia mea!” (pregătiri pentru sărbătoare, prepararea unor gustări,
derularea evenimentului); Artă: ,, Ravase si felicitari ’’
ADE: DPM I ,,Predare – alergarea cu plecare si oprire la semnal , II ,,Consolidarea diferitelor forme de mers’’

Săptămâna 5
Perioada: 09.10-13.10-2017
Tema: Când / cum şi de ce se întâmplă?
Subtema:,, E toamna iar...”
Obiective de referinţă:
11
 O3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi
să le pronunţe corect; O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan; O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;O 27 să comunice
impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 O46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute O 49 să cunoască şi să
utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
 O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale O 67să intoneze cântece pentru
copii.O60să redea teme plastice specifice desenului. O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în
poziţia stând, şezând şi în deplasare).O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).O 77 să fie apt
să utilizeze deprinderile însuşite în diferite .
Inventar de probleme:
CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?
-Frunzele copacilor au îngălbenit şi cad; -Ce se întâmplă în anotimpul toamna?
-Este frig, înorat şi plouă; -Care sunt roadele toamnei?
-Păsările călătoare au plecat în ţările calde; -Cum se pregătesc oamenii în anotimpul toamna în livezi, în grădinii, în
cămari?
-Care sut fructele, legumele şi florile de toamnă?

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:


BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre toamnă; Frunze; grăunţe; Cuburi de plastic;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; ,,Toamna în parc” Cuburi cu litere;
Cd-uri;Cd-player; Figuri geometrice

12
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ
cărţi cu curiozităţi din lumea plantelor şi Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Jocul umbrelor ; frunze de diferite forme şi
animalelor; plastilină; mărimi;

Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele
şi parteneriatele grădiniţei. Comisia metodică.

Săptămâna 5
Perioada 09.10-13.10-2017
TEMA: Când cum şi de ce se-ntâmplă?
SUBTEMA:,,E toamna iar...”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI ADP: Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” ,,Cum ne îmbrăcăm şi unde ne jucăm, toamna?” Exerciţii
09.10 de mişcare Rutina, Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi;
ALA: Bibliotecă: ,,Citim imagini despre toamnă” Artă: ,,Desenăm,coloram frunze ruginii”
ADE: (DLC) ,,Pic-pic si Pica-pica ’’ de Luiza Trasnea ( lect. ed.)( DEC)cantec ,,Ploaia’’-predare, ,,Bat din
palme’’joc cu text si cant
MARŢI ADP: Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă”De ce ne este frig Toamna?,, Rutina, Tranziţiile, Ne pregătim
10.10 pentru activităţi;Jocuri de mişcare: ,,Bate vântul frunzele”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă : ,, De ce cad frunzele ?” Joc de masă : ,,Caută umbra !”
ADE: (DŞ) ,,Ce ne povesteste vantul de toamna ’’lect.d. imag.
MIERCURI ADP: Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” ,,Poveste de toamnă” Rutina, Tranziţiile,Exerciţii de
11.10 înviorre. Ne pregătim pentru activităţi; Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei.
ALA: Construcţii: ,,Băncuţa din parc” Artă: ,,Culorile toamnei”
ADE :(DŞ) ,, Unde ai asezat grupa de...’’(pozitii spatiale)

13
JOI ADP : Audiţie : Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” ,,Ce ai observat afara ?,’’ ,,Cântece de toamnă”
12.10 Rutina, Tranziţiile, Ne pregătim pentru activităţi;
ALA: Biblioteca: ,,Frunza” de Emil Gârleanu Joc de masă : ,,Sortăm imagini specifice( de toamna ) ’’
ADE :Activitate integrată(DOS,DEC) Activitate practică ,,Covor de frunze uscate ”,ed.plastica ,,Ploaie
rece ’’
VINERI ADP: Joc de mişcare: ,,Prinde frunza” Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineaţă” Rutina, Tranziţiile,
13.10 Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi;
ALA: Arta: modelaj :,,Frunze si copaci ” Bibliotecă : ,,Citeşte o imagine ! »
ADE : (DPM)
Consolidarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacole ,a alergării organizate cu plecare şi oprire la
semnal : parcurs aplicativ ,, Campionii”

Săptămâna 6
Perioada: 16.10.-20.10.2017
Tema: Când cum şi de ce se-ntâmplă”
Subtema: ,, Legume vesele”
Obiective de referinţă:
 O1să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; O 3 să audieze cu
atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe
corect; O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan
să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 O25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele. O 27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor
efectuate O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii; O 29 să efectueze operaţii cu
grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare,
ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte
într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
 O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscuteO 49să cunoască şi să
utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.;
 O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale; O 71 să diferenţieze auditiv
înălţimea sunetelor muzicale ;O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 60 să redea teme plastice specifice desenului.O 61să obţină efecte
14
plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturiiO 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea
unor teme plastice.
 O 78să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare). O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte O79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare,
spirit de echipă, de competiţie, fair-play.
Inventar de probleme:

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


-Toamna se coc legumele în grădină; -Care sunt legumele de toamnă?
-Legumele sun hrănitoare deoarece conţin vitamine şi minerale; -Ce legume ne plac mai mult?
-Oameni le culeg şi le conservă; -Unde şi cum păstrăm legumele?
-Legumele conservate se aşază în cămări;

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:


Reviste, cărţi cu imagini despre legume de Taraba cu legume de toamnă ; Cuburi de lemn şi de plastic , trusa Logo I şi II
toamnă;Caiete de lucru, fişe adecvate Puzzle , set din jumătăţi întreg ; Jocul umbrelor cu
temei; legume ;
Cd-uri; Cd-player; litere magnetice ;
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ
Atlas botanic ; Enciclopedia copiilor; cărţi Creioane negre şi colorate, carioca, Domino cu legume ; Loto cu legume;
şi reviste cu articole despre fructe de acuarele, plastilină; fişă cu legume ; hârtie
toamnă ; glasată; hârtie creponată;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului; Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea
continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

15
Săpămâna 6
Perioada: 16.10.-20.10.2017
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă”
SUBTEMA:,, Legume vesele”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Cosul cu legume proaspete ” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
16.10 pregătim pentru activităţi. Joc senzorial:,,Spune ce-ai gustat?”
ALA: Bibliotecă: ,,Sa cunoastem legumele!” Artă: ,, Legume vesele” (colorare, desen)
ADE: DLC ,,Ajut pe mama” de Elena Dragos (memorizare)
DEC (educaţie muzicală) ,,Toamna bogata” cântec-predare ,,Ploaia” joc cu text şi cânt
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,De ce trebuie să mâncăm legume?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare. Ne
17.10 pregătim pentru activităţi .,,Ghici ,ghicitoarea mea”(legume)
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Alfabetul vitaminelor” Joc de masă: ,,Legume mari si mici”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului),,Rosia si ardeiul” observare
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Spune ce-ai mâncat aseară?” Calendarul naturii.Exerciţii de înviorare. Ne
18.10 pregătim pentru activităţiJoc de mişcare: ,,Culesul cartofilor”
ALA: Joc de masă: ,,Multe, putine,” Artă: ,,Modelăm legume”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Aşază morcovii în şir de la cel mai subţire la cel mai gros şi invers”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Audiţie : ,,Cântece de
19.10 toamnă”
ALA: Joc de rol : ,, Piaţa de legume » Artă : ,,Legume vesele »
ADE : DOS( educaţie pentru societate) ,,De ce este bine să consumăm legume proaspete
DEC(educaţie plastică) ,,Cosul cu legume” modelaj
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,În grădina de legume”
20.10 ALA : Artă ,,Morcovi subţiri şi morcovi groşi » Constructii :,,Ladite pentru legume ’’
ADE : DPM
I ,, Predarea alergării în linie dreaptă pe distanţa de 15-20 m (viteză)Joc : ,,Campionul grupei”
II ,, Repetarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc ,,Culegem cartofi”

16
Săptămâna 7
Perioada: 23.10.-27.10.2017
Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
Subtema: ,,Mere, pere în panere”
Obiective de referinţă:
 O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte; O 5 să înţeleagă
că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie); O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
 O27 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate ;O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului şi naturii;O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare)
luate în considerare separat sau mai multe simultan; O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite
criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în
corespondenţă. O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el
însuşi în raport cu un reper dat;
 O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 49să cunoască şi să
utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 O61să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice
modelajului în
redarea unor teme plastice; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii.
Inventar de probleme:

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


-Toamna se coc multe fructearomate şi gustoase; -Care sunt fructele de toamnă?
-Fructele de toamnă conţin multe vitamine ce ne întăresc organismul; -Cum se consumă fructele de toamnă?
-Gospodinele prepară: gem, dulceaţă şi compot din fructe; -Cum se păstrează fructele de toamnă?

 Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:

17
BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini cu fructe de toamnă; Taraba cu fructe de toamnă; Cuburi de plastic;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Cuburi cu litere;
Cd-uri; Cd-player; litere magnetice; Maşini , utilaje, unelte;

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ :


Cărţi cu fructe de toamnă; lupă; Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Jetoane cu fructe de toamnă;
microscop;pliante plastilină; hârtie creponată; hârtie glasată; fişe
cu fructe de toamnă;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele
şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 7
Perioada: 23.10.-27.10.2017
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
SUBTEMA: ,,Mere, pere în panere”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce vitamine au fructele?” Calendarul naturii . Exerciţii de înviorare. Ne
23.10 pregătim pentru activităţi ,,Ghici, ghicitoarea mea!”
ALA: Bibliotecă ,,Toamna in livada ” Joc de masă: ,,Multe ,putine ”
ADE: DLC ,,Vant de toamna” (memorizare) de Maria Lovin
DEC (educaţie muzicală) ,,Toamna bogata” cântec (repetare ) ,,Culesul viilor” ( joc cu text şi
cânt)predare
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,De ce spălăm fructele?” Calendarul naturii ;Jocuri de mişcare; Ne pregătim
24.10 pentru activităţi Joc senzorial: ,,Spune ce-ai gustat”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă ,,Alege numai fructe de toamna ” Artă: ,,Mere mari şi mici” (lipire)
ADE: DS(Cunoaşterea mediului),,Marul si para ” observare prin comparaţie
18
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,, De ce mâncăm fructe?” Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. .Ne
25.10 pregătim pentru activităţi Joc de mişcare:,,Culegem mere”
ALA: Joc de rol ,,La piaţa de fructe ” Bibliotecă:,, Spune mai departe ...”
ADE:DS(activitate matematică ,,Aşază în şir panglicile de la cea mai îngustă la cea mai lată şi invers”
JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Spune ce-ai mâncat aseară?”Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne
26.10 pregătim pentru activităţi. Audiţie : ,,Cântece de toamnă”
ALA: Ştiinţă : ,,Şerveţele late şi înguste » (lipire) ,,Numărăm mere şi père »
ADE : DEC ,,Fructe vesele”
DOS( ed. practica) ,,Salata de fructe»
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Copii frumoşi , copii sănătoşi” Calendarul naturii . Exerciţii de înviorare. Ne
27.10 pregătim pentru activităţi.Dramatizare: ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur”
ALA : Artă : ,,Fructe vesele » Joc de masă ,,Loto cu fructe «
ADE : DEC (educaţie plastică) ,,Fructe vesele »
DPM I ,,Predarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc: ,, Caii în cursă”
II ,,Repetarea alergării în linie dreaptă (viteză)Joc : ,,Ştafeta”

Săptămâna:8
Perioada:06.11-10.11.2017
Tema: Când cum şi de ce se-ntâmplă?”
Subtema: ,,Valsul florilor”
Obiective de referinţă:
 O 6să manifeste interes pentru citit; O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris; O 8 să utilizeze materiale
scrise în vederea executării unei sarcini date;
 O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan;
19
 O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.
 O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; O 49să cunoască şi să
utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.; O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul
auzului ; O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru
copii. O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice
picturii
O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plasticeO 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite
contexte;O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
Inventar de probleme:

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


-Toamna înfloresc o mulţime de flori; -Care sunt florile de toamnă?
-Ele sun plăcute privirii pentru că au culori frumoase; -Cum este alcătuită crizantema?
-Noi oferim flori persoanelor dragi; -Ce culori au crizantemele?
-Cum se îngrijesc florile?
-Importanţa florilor?

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:


Reviste, cărţi cu imagini cu flori de toamnă; Flori de toamnă; Cuburi de plastic;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Cuburi cu litere;
Cd-uri;Cd-player Maşini , utilaje, unelte;
Personaje miniatură de plastic sau lemn.

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:


Enciclopedia florilor; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu flori de toamnă;
acuarele, plastilină; fişe cu flori de toamnă;
Activitatea metodică:

20
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu
individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 8
Perioada: 06.11-10.11.2017
TEMA: Când cum şi de ce se-ntâmplă ,,
SUBTEMA: ,,Valsul florilor”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce flori ai în grădină?” Calendarul naturii . Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
06.11 pentru activităţi.,,Vizită la florărie”
ALA: Bibliotecă: ,,Citim despre flori de toamna ” Joc de rol: ,,La florărie”
ADE: DLC ,,Crizantema ” de Malina Cajal(memorizare)
DEC (educaţie muzicală),,Culesul viilor” repetare ,,Mirosul florilor” joc muzical
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Care este cea mai frumoasă floare?” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne
07.11 pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: ,,Bucheţele” ,,Albinele la flori” , ,,Schimbă locul florilor”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,, Alege dupa culoare ,marime ! ,,De ce florile au culori diferite” Joc de masă: ,,Crizantema”
puzzle
ADE:DS(Cunoaşterea mediului),,Flori de toamnă” observare

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă,,Cui îi dâruieşti floarea?” Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. Ne
08.11 pregătim pentru activităţi.,,Îngrijim florile de la coltul naturii”
ALA: Bibliotecă: ,,Spune ce face ,cum este ?” Artă: ,,Crizantema şi tufănica”
ADE: DS(activitate matematică) ,,Flori perechi! ”

JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Culorile floriloe”Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
09.11 pentru activităţi.
ALA: Joc senzorial : ,,Mirosul forilor » Construcţii : ,,Sera de flori »
ADE : DEC ,,Crizanteme ’’modelaj
DOS( educaţie pentru societate),,Să îngrijim şi să ocrotim plantele »

21
VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Unde ai mai văzut această floare?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
10.11 Ne pregătim pentru activităţi.Joc: ,,Hora Crizantemelor”
ALA: Ştiinţă: ,,Spune ce ştii despre această floare” Artă: ,,Vaza cu flori”
ADE:
DPM I ,,Samba florilor” -euritmie
II ,,Repetarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. Joc: ,,Cel mai rapid !”

Săptămâna 9
Perioada:13.11-17.11.2017
Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă?
Subtema: ,,Toamna cea bogată”
Obiective de referinţă:
 O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 3 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles; O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora; O 17 să
utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie
 O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.O 21 să înţeleagă şi să numească
relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;O 27 să comunice
impresii, idei pe baza observărilor efectuate ;O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii;O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai multe simultan;
 O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; O 45 să-şi adapteze
comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); O 49să cunoască şi să utilizeze unelte
simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.; O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;O 66 să diferenţieze
auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a
sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale;O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;O 67 să intoneze cântece
pentru copii; O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice
 O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
Inventar de probleme:
22
CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?
-Toamna pleacă de la noi; -Care sunt bogăţiile toamnei?
-În anotimpul toamna se strănge recolta de pe câmp, grădini şi -Ce însemnă recolta?
livezi; -Cum sărbătorim recolta de toamnă?
-Sărbătorim culegerea roadelor;

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor


BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII:
Reviste, cărţi cu imagini despre toamnă; Fructe, legume, flori de toamnă; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere;
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Maşini , utilaje, unelte;
Cd-uri;Cd-player
ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ:
Enciclopedie cu fructe , legume, flori; Creioane negre şi colorate, carioca, acuarele, Jetoane cu fructe, legume, flori;
plastilină; hârtie glasată; hârtie creponată;
lipici;
Activitatea metodică:
Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele
şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

Săptămâna 9
Perioada: 13.11-17.21.2017
TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă?”
SUBTEMA: ,,Toamna cea bogată”
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTURA

23
LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Toamnă frumoasă, toamnă bogată” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
13.11 Ne pregătim pentru activităţi.,, Plimbare în împrejurimile oraşului”
ALA: Bibliotecă : ,,Toamnă, toamnă harnică”Joc de masă: ,,Grupează fructe, legume, flori”
ADE: DLC ,,Roata toamnei” (joc didactic)
DEC (educaţie muzicală) ),,Cantece de toamna – repetare ,,Mergi cum cânt” ( joc muzical)
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Cum a fost vremea în această toamnă?” Calendarul naturii . Jocuri de mişcare.
14.11 Ne pregătim pentru activităţi Joc distractiv: ,,Plimbă cartoful”
ACTIVITATE OPŢIONALĂ:
ALA: Ştiinţă: ,,Ghici, ghicitoarea mea!” Artă: ,,Roadele toamnei”
ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Sarbatoarea Recoltei –Sarbatoarea Harniciei” –convorbire

MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce conserve au făcut părinţii tăi?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.
15.11 Ne pregătim pentru activităţi,,Ghici ghicitoarea mea”

ALA: Joc de rol : ,,Greierele şi furnica” Artă: ,,Modelăm fructe şi legume”


ADE: DS(activitate matematică),,Ştii să faci la fel ca mine?” ordonează grupele (fructe, legume, flori) –
marime,culoare ,forma, cantitate

JOI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce compoturi îţi plac?,, Calendarul naturii Exerciţii de înviorare. Ne
16.11 pregătim pentru activităţi.,,Cântece de toamnă”
ALA: Joc senzorial : ,,Spune ce-ai gustat » Artă : ,,Aspect de toamnă »
ADE :act .integrata: DOS( act.practica),DEC( ed.plastica, modelaj) : ,,Coşul toamnei ’’

VINERI ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ,,Ce flori îţi plac?”Calendarul naturii .Exerciţii de înviorare. Ne pregătim
17.11 pentru activităţi.,,Ţăranul e pe câmp”
ALA : Construcţii : ,,Depozitul de legume şi fructe ”Artă : ,,Flori surori ”
ADE D PM I ,,Predarea săriturii în adâncime (15-20). ,,Broscuţele sar în lac “
II ,,Repetare ,,Samba florilor” - euritmie

24