Sunteți pe pagina 1din 16

Data :29.11.

2013
Unitatea : Şcoala Gimnaziala Naeni
Structura : Şcoala Primara Fintesti
Prof. înv. primar Pahontu Nicoleta

CLASA PREGATITOARE CLASA I


Aria curriculară :Matematica si stiinte ale naturii Aria curriculară : Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina : Matematica si explorarea mediului Disciplina : Matematica si explorarea mediului
Domenii integrate : Domenii integrate:
 Comunicare in limba romana(CLR)  Comunicare in limba romana(CLR)
Unitatea tematica:Romania-i tara mea Unitatea tematica:Traditii si obiceiuri
Subiectul lectiei:Numarul si cifra 5 Subiectul lecţiei :Adunarea si scaderea 0-5
Forma de realizare:Activitate integrata Forma de realizare:Activitate integrata
Tipul activităţii : Activitate de dobandire de noi Tipul activităţii :de consolidare a cunostintelor
cunostinte
Competenţe generale : Competente generale:
 Utilizarea numerelor în calcule elementare  Utilizarea numerelor în calcule elementare
 Identificarea unor fenomene/relaţii/  Identificarea unor fenomene/relaţii/
regularităţi/structuri din mediul apropiat regularităţi/structuri din mediul apropiat
 Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi

1
reprezentarea unor date

Competenţe specifice : Competente specifice:


MEM MEM
 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în  1.1-Scrierea ,citirea si formarea numerelor pana
concentrul 0-31 la 100
 1.2.Compararea numerelor in concentrul 0-31  1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi
 1.4.Efectiuarea de adunari si scaderi in în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent
concentrul 0-31.prin adaugarea/extragerea a 1- la numărare
5 elemente dintr-o multime data  1.5 Efectuarea de adunari respective scaderi
 5.1- Sortarea si clasificarea unor obiecte pe repetate prin numarare si reprezentari obiectuale
baza unui criteriu dat in concentrul 0-100
 1.6.Utilizarea unor denumiri si simboluri
CLR matematice(termen,suma,total,diferenta) in
 1.1.Sesizareasemnificaţiei globale a unui mesaj rezolvarea si/sau compunerea de probleme
scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar  Rezolvarea de probleme prin observarea unor
 1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea regularitati din mediul apropiat
semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de  5.1- Sortarea si clasificarea unor date din mediul
comunicare cunoscute; apropiat pe baza a doua criterii
CLR
 1.1.Sesizareasemnificaţiei globale a unui mesaj
oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un

2
mesaj scurt, rostit clar şi rar
 2.1.Formularea unor enunturi proprii in diverse
situatii de comunicare
Obiective operationale: Obiective operationale:
O1:sa recunoasca cifra 5 ca simbol al multimii cu 5 01 :să opereze cu noţiuni matematice ca: termen,
elemente sumă;
O2:sa numere crescator/descrescator in limitele 0-5 02:să adune şi să scadă numerele naturale,în limita 0-
03:sa compuna/descompuna numarul 5 5;
O4:sa compare numarul elementelor unor multimi 03–sa rezolve probleme ce au la baza operatii de
adunare si scadere cu numere in limita 0-5;
Strategii didactice
Resurse procedurale Strategii didactice
Metode şi procedee:conversaţia, , Resurse procedurale :
explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,jocul Metode şi procedee : conversatia,
demonstratia,jocul didactic,exercitiul
didactic
Forme de organizare : individual, frontal
Forme de organizare : individual, frontal
Resurse materiale:carioci, planes,fise Resurse materiale : planşe suport,carioci , fise
Resurse temporale :45 minute Resurse temporale : 45 minute
Resurse umane : 5 elevi Resurse umane : 8 elevi
Resurse spaţiale : sala de clasă Resurse spaţiale : sala de clasă
Forme. şi tehnici de evaluare : observarea Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică,
sistematică a elevilor, aprecieri verbale,stimulente aprecieri verbale,stimulente

3
Bibliografie :
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a Bibliografie :
ofertelor de învăţare pentru formarea S. Dumitrescu, M. Petrescu – "Programa şcolară de
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I- terapie educaţională complexă şi integrată cls. I-VIII”,
S.C. TIPOCART BRAŞOVIA S.A. Bucureşti, 1992,
IV” - program de formare continuă de tip
pag.3-4.
“blended learning” pentru cadrele didactice din Atanasiu , Gh., Purcaru , M. – „Metodica predării
învăţământul primar. matematicii pentru învăţământul primar” , Ed.
 MECTS -„Programa pentru disciplinele Universităţii Transilvania, Braşov, 2002 .
Comunicare în limba romană, , Arte vizuale şi
lucru manual, aprobată prin ordinul ministrului
nr.3656/29.03.2012”, Bucureşti, 2012;

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1.MOMENT ORGANIZATORIC 1.MOMENT ORGANIZATORIC


(Activitate directa) (Activitate directa)

Pentru ca activitatea sa se desfasoare in bune Pentru ca activitatea sa se desfasoare in bune


conditii se va avea in vedere urmatoarele: conditii se va avea in vedere urmatoarele:
-aranjarea mobilierului -aranjarea mobilierului
-pregatirea materialelor didactice -pregatirea materialelor didactice

2.CAPTAREA ATENTIEI 2.CAPTAREA ATENTIEI


(Activitate directa) (Activitate directa)
In clasa va aparea Pacala(macheta) care are in spate In clasa va aparea Pacala(macheta) care are in spate o
o tolba.Acesta este legat la gura.In tolba acestuia vom tolba.Acesta este legat la gura.In tolba acestuia vom
gasi urmatorul bilet: gasi urmatorul bilet:
“Bine v-am gasit, copii, “Bine v-am gasit, copii,
Eu ,azi,chiar nu pot vorbi. Eu ,azi,chiar nu pot vorbi.
Multi copii am pacalit Multi copii am pacalit
Si uitati ce am patit... Si uitati ce am patit...
Iata am sosit la voi, Iata am sosit la voi,
Plina-i tolba mea de glume, Plina-i tolba mea de glume,
Ghicitori si tot ce-ati vrea Ghicitori si tot ce-ati vrea

5
Adunati-va in juru-mi Adunati-va in juru-mi
Scoateti una cate una Scoateti una cate una
Si ghiciti de veti putea. Si ghiciti de veti putea.
Iar daca voi veti ghici... Iar daca voi veti ghici...
Poate va voi rasplati.” Poate va voi rasplati.”

3.REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR 3.REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR


(Activitate directa) (Activitate directa)

Le voi spune copiilor urmatoarea poezie: Le voi spune copiilor urmatoarea poezie:
La a noastra adunare La a noastra adunare
Va voi pune o intrebare, Va voi spune o ghicitoare
Una-doua sau mai multe Una-doua sau mai multe
Toti copiii sa le-asculte. Toti copiii sa le-asculte.
Cine stie dintre voi, Cine stie dintre voi,
Sa raspunda mai vioi? Sa dezlege ghicitori?

Voi adresa copiilor urmatoarele intrebari-ghicitori: Voi adresa copiilor urmatoarele intrebari-ghicitori:
Care este dublul numerelor 5,2,7,4? Cum se numeste rezultatul adunarii?
Care este triplul numerelor 1,2,3? Cum se numeste rezultatul scadrii?
Care este jumatatea numerelor 8,10,6? Care este dublul numerelor 5,2,7,4?
Care sunt vecinii numerelor 3,2,4? Care este triplul numerelor 1,2,3?
Cine doreste sa numere crescator/descrescator in Care este jumatatea numerelor 8,10,6?
limitele 0-4? Care sunt vecinii numerelor 3,2,4?
Cine doreste sa numere crescator/descrescator in
limitele 0-4?

6
Ma gandesc la un numar...il adun cu 4 si obtin 9.La ce
numar m-am gandit?
Ma gandesc la un numar...scad din el 5 si obtin 3.La ce
numar m-am gandit?
Care este suma numerelor 4 si 3,2 si 5,1 si 7?
Care este diferenta numerelor 9 si 4,8si 1,7si 5?

4.ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVELOR 4.ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVELOR


(Activitate directa) (Activitate directa)
Voi anunta copiii ca in cadrul lectiei de azi urmeaza Voi anunta copiii ca in cadrul lectiei de azi urmeaza sa
sa invatam numarul si cifra 5, sa numaram in rezolvam exercitii si probleme cu operatii de adunare si
concentrul 0-5,sa formam multimi cu 5 elemente,sa de scadere cu numere in concentul 0-5.
identificam vecinii numarului 5,sa ordonam numerele
in limitele 0-5.

5.DIRIJAREA INVATARII 5.DIRIJAREA INVATARII


(Activitate directa) (Activitate directa)
Elevii vor extrage o plansa din tolba lui Pacala si o vor Elevii vor extrage un biletel din tolba lui Pacala si vor
rezolva.Pentru fiecare plansa pacala le va darui un rezolva plansa ce are cifra respectiva
stegulet .Pe fiecare stegulet va fi o litera,iar pe verso o Plansa 1
cifra.Elevii vor ordona crescator cifrele ,apoi vor
intoarce steguletele. Plansa 2
Plansa 1
Plansa 3
Plansa 2
Plansa 4

7
Plansa 3
6.ASIGURAREA CONEXIUNII INVERSE
Plansa 4
Vom cauta in tolba lui Pacala si vom gasi urmatorul
6.ASIGURAREA CONEXIUNII INVERSE biletel:
Credeati ca ati terminat?
Vom cauta in tolba lui Pacala si vom gasi urmatorul Voi inca nu m-ati salvat.
biletel: Inc-un hop voi mai aveti
Credeati ca ati terminat? Treceti-l daca puteti.
Voi inca nu m-ati salvat.
Inc-un hop voi mai aveti (Activitate indirecta)
Treceti-l daca puteti. Elevii primesc o fisa de lucru(anexa 2)

(Activitate indirecta) 7 .INCHEIEREA ACTIVITATII


Elevii primesc o fisa de lucru(anexa 1) (Activitate directa)
Dupa rezolvarea acestei fise elevii vor primi ultimul Astazi bine ati lucrat
stegulet.pe baza steguletelor primite copiii vor Si uitati ca m-ati salvat
descoperi cuvantul BRAVO. Iar a voastra straduinta
Merita cu prisosinta
7 .INCHEIEREA ACTIVITATII Premiata ca atare
(Activitate directa) Asa ca,pentru fiecare
Astazi bine ati lucrat Stiu ca nu v-a fost usor,
Si uitati ca m-ati salvat Am in dar un ecuson.
Iar a voastra straduinta Voi face aprecieri globale asupra modului in care s-a
Merita cu prisosinta desfasurat lectia.
Premiata ca atare

8
Asa ca,pentru fiecare
Stiu ca nu v-a fost usor,
Am in dar un ecuson
` Voi face aprecieri globale asupra modului in care s-a
desfasurat lectia.

9
Fisa de lucru
-cp-

1. Mai desenează sau taie:

2
3

5
10
11
FISA DE LUCRU
CLS I

1.Aduna cifra de pe fiecare stegulet cu numarul 4 si scrie operatia dedesubt.

1 0
5 3 6

2.Uneste fiecare copilas cu ulciorul potrivit in functie de cat poate cara.

7 0 6 3

7-4 9-3 8-1 5-5

12
Plansa 1

10 7 1 5 3

2+3 8-5 6+4 9-2 2+5

Cls I Cls preg


1.Calculati si trasati sageata la rezultatul corect. 1.Cati copii sunt in imagine?
2.Asezati cifrele de pe steaguri in ordine crescatoare apon 2.Cate steaguri sunt in imagine?
descrescatoare. 3.Cate steaguri au fost luate de catre copii?
4.Cate steaguri un au fost luate de catre copii?

13
Plansa 2

-2

-5

+4

-3

4+2

Clasa pregatitoare:
1.Scrieti in casutele de dedesubtul scarilor cifra corespunzatoare treptei apon numarati in ordine crescatoare/descrescatoare.
Clasa I
1.Desenati-i baiatului un stegulet in mana.
2.Calculati pentru a ajuta copilul sa urce in varful copacului pentru a inalta steguletul.

14
Plansa 3

Clasa pregatitoare:
1.Formati multimea pantalonilor si multimea bluzitelor.Scrieti in caseta alaturata numarul de elemente al fiecarei multimi.
2.Compuneti si apon rezolvati o problema folosindu-va de desenul de mai sus.

15
Plansa 4

--
4
2 + 3 + --

Clasa I
1.Calculati pentru a vedea cati litri de lapte a pus bunica in ulciorul cel mare.
2.

Clasa pregatitoare
1.Desenati cu rosu bulinuta de sub ulciorul cel mai mare si cu albastru bulinuta de sub ulciorul cel mai mic.

16