Sunteți pe pagina 1din 7

28.02.

2018

ALB CU ROŞU-MĂRŢIŞORUL

Prof. IONESCU IRODINA


Grădinița cu Program Normal “ARLECHINO” Str. I
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Grupa: COMBINATĂ „FLUTURAŞII”


Tema anuală de studiu: CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Tema săptămânii: VESTITORII PRIMĂVERII
Tema activității: ALB CU ROŞU-MĂRŢIŞORUL
Categorii de activităţi de învăţare: ADP+ALA1+ADE(DLC+DOS)+ALA2

CONSTRUCȚII: ARTĂ: BIBLIOTECĂ:


”Căsuţe pentru iepuraşul ”Imagini din poveste” „Vestitorii primăverii” –
Hazlică” – colorare în contur citire de imagini

DLC– ,,Mărţişorul”- de ”ALB CU ROŞU DOS-,,Şnurul mărţişorului”


Emilia Plugaru - - răsucire
- lectura educatoarei
MĂRŢIŞORUL”

ALA2:
”Hazlică şi Zâna
Primăvara” –
teatru de păpuşi

ACTIVITĂŢI:

I. ADP:
Întâlnirea de dimineaţă: Anotimpul preferat;
Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii;
Noutatea zilei: Invitat special iepuraşul Hazlică;
Rutine: Pot să fiu ordonat şi curat;
Tranziţii: Bună dimineaţa, Trenuleţul copiilor, Mărțișorul.

II. ALA 1 - Jocuri şi activităţi didactice alese:


Artă – ”Imagini din poveste” – colorare în contur
Bibliotecă – „Vestitorii primăverii” – citire de imagini
Construcţii – ”Căsuţe pentru iepuraşul Hazlică”

III. ADE:
Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) - ,,Mărţişorul”- de Emilia Plugaru - lectura
educatoarei
Domeniul Om şi Societate (DOS) -,,Şnurul mărţişorului” - răsucire
IV. ALA 2 -” Hazlică şi Zâna Primăvara” – teatru de păpuşi
Scopurile activității:
Folosirea comunicării verbale și nonverbale pentru exprimarea corectă și creativă a
mesajelor în cadrul activităţilor desfăşurate pe parcursul zilei.
Formarea deprinderii de răsucire şi dezvoltarea simtului practic si estetic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

NIVELUL I
- să construiască căsuţa pentru iepuraş, după modelul educatoarei, folosind
piesele puse la dispoziție;
- să descrie imaginea aleasă, exprimându-se în propoziţii corecte din
punct de vedere gramatical;
- să coloreze imaginile din poveste, folosind culori adecvate;
- să povestească pe scurt întâmplările din povestea ”Mărţişorul”, pe baza planşelor, cu
ajutorul educatoarei;
- să numească cel puţin unul dintre personajele principale ale povestirii, pe baza imaginilor;
- să răsucească firul alb cu cel roşu pentru a realiza şnurul mărţişorului, cu ajutorul
educatoarei;
- să răsucească panglica albă cu cea roşie pentru a realiza şnurul mărţişorului, cu ajutorul
educatoarei – grupa mică;
- să se implice activ în desfăşurarea piesei de teatru, răspunzând întrebărilor adresate de
personaje.

NIVELUL II
- să construiască căsuţa pentru iepuraş, folosind piesele puse la dispoziție;
- să descrie imaginea aleasă, exprimându-se în propoziţii corecte din punct de vedere
gramatical;
- să coloreze imaginile din poveste, folosind culori adecvate;
- să povestească pe scurt întâmplările din povestea ”Mărţişorul”, pe baza planşelor;
- să identifice cele două personajele principale ale povestirii, pe baza imaginilor;
- să prezinte materialele aflate pe măsuţe, şi modul de folosire;
- să răsucească firul alb cu cel roşu pentru a realiza şnurul mărţişorului, după modelul
educatoarei;
- să se implice activ în desfăşurarea piesei de teatru, răspunzând întrebărilor adresate de
personaje.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, expunerea, metoda
ciorchinelui;
Mijloace didactice:
ADP: Panoul-prezenţă; Panoul-Calendarul naturii;
ALA 1:
Artă: imagini din poveste, creioane colorate;
Bibliotecă: imagini specifice anotimpului primăvara;
Construcţii: pese tip vafă din plastic.
ADE:
-DLC: iepuraşul Hazlică - bibabou; ilustraţii din poveste; panou; panou cu imaginea
iepuraşului;
- DOS: fire de rolan albe şi roşii, panglici roşii şi albe, ghiocei din pânză albi şi roşii.
ALA2: stativ cu decor de iarnă, personaje: păpuşa Măriuţa, iepuraşul Hazlică, păpuşa
Rege, Zâna Primăvara.
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII – frontal, în perechi, pe grupe, individual.
DURATA: o zi.
Bibliografie:
 M.E.C., Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008;
 G.Berbeceanu, S.Cioflica, E.Ilie, C.Marta, “Ziua buna începe la
 „Întâlnirea de dimineaţă”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2015;
 Breben,S., Goncea, E., Metode interactive de grup-ghid metodic, Ed.Arves,
2002;
 Activitatea integrată din gradiniţă - ghid pentru cadrele didactice din
 învăţământul preuniversitar, D.P.H. 2008.

SCENARIU

I. Moment organizatoric: Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a


activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- amenajarea centrelor de interes;
- pregătirea materialului didactic;
- aşezarea mobilierului pentru fiecare activitate.

II. Întâlnirea de dimineață: ”Anotimpul preferat”.


Salutul: Copiii sunt așezați în semicerc, iar educatoarea salută grupa: Bună dimineaţa,
vestitori ai primăverii!, apoi salută copilul din dreapta, după care fiecare copil salută colegul
de lângă el.
Prezenţa:
Se va realiza la Calendarul Naturii, unde fiecare copil își va așeza fotografia la rubrica
”Prezenți”, iar fotografiile celor absenţi se aşează la zona respectivă de pe panou. Această
etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului și eventualii absenţi; ei
pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate prin care
se consolidează relaţiile în cadrul grupului.
Calendarul naturii:
Se va iniţia o discuţie despre anotimpul în care suntem, în ce lună şi în ce zi a săptămânii ne
aflăm.
Împărtășirea cu ceilalți:
” Care este anotimpul tău preferat şi de ce?” – fiecare copil va spune care este anotimpul
preferat şi va motiva alegerea făcută.

III. Captarea atenției pentru activitățile de învățare:


Se va realiza printr-un element surpriză. Educatoarea spune copiilor o ghicitoare:
Alb şi roşu, deodată,
E un dar pentru o fată.
De i-l dai, e bucurie
Şi simbol de veşnicie.
(mărţişorul)
Noutatea zilei: La stativul pentru teatrul de păpuşi intră în scenă iepuraşul Hazlică care le
spune că lui ii place tare mult anotimpul Primăvara şi are nevoie de ajutorul lor să o aducă.
Dacă îl vor ajuta îi va răsplăti cu o mulţime de surprize.

IV.Anunțarea temei și obiectivelor activității didactice:


Educatoarea anunță: ”Dragi copii astăzi vom spune povestea ,,Mărţişorul”- de Emilia
Plugaru, apoi vom realiza prin răsucire şnurul mărţişorului.”
Tranziție: ”Bună dimineaţa”
V. Dirijarea învățării și obținerea performanței:
ALA1: Preşcolarii vor primi cartonașe – roşii pentru centrul Artă,
galbene pentru Bibliotecă şi albastre pentru Construcţii. După ce vor
fi împărțiți pe centre educatoarea va expune sarcinile de lucru, precum
și regulile care trebuie respectate:
 vorbim cu ton potrivit;
 ne respectăm unii pe alţii;
 avem grijă de materialele cu care lucrăm;
 lăsăm ordine la locul de joacă / centre;
 suntem prietenoşi.
Explicarea procedeului de lucru: Pentru fiecare centru de interes se vor purta discuţii
referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie, enunţând totodată
şi obiectivele pentru fiecare temă.
Activitatea copiilor în centre:
 La centrul Artă copiii vor colorara imagini cu scene şi personaje din poveste.
 La centrul Bibliotecă, copiii vor descrie imaginile specifice începutului de primăvară.
 La centru Construcţii, copiii vor construi căsuţe pentru prietenul lor Hazlică.
Pe tot parcursul activităţii educatoarea va trece pe la fiecare centru, va asigura
condiţiile optime, va urmări modul cum relaţionează, cum comunică şi interacţionează cu
partenerii de grup dar şi cu accesoriile puse al dispoziţie.
Copiii se vor putea schimba de la un centru la altul dacă au terminat lucrul la primul centru
ales.
Tranziție: ”Unul după altul în rând ne așezăm,
Unul după altul trenulețul să-l formăm!”
Copiii merg la baie să se spele pe mâini și apoi servesc gustarea.

ADE: DLC: Preșcolarii revin în semicerc.


Introducerea în activitate: Intră în scenă din nou iepuraşul Hazlică şi le spune că a sosit
momentul pentru prima surpriză şi anume povestea mărţişorului. Le spune deasemenea că
este mândru că şi el face parte din această poveste.
Pe un panou vor fi expuse imaginile din poveste iar educatoarea le va reaminti copiilor că
astăzi vor afla povestea MĂRŢIŞORUL.
Expunerea poveștii: Educatoarea va începe expunerea conținutului clar și expresiv,
modulându-și vocea și schimbând ritmul vorbirii pentru a menține trează atenția copiilor.
Pe parcurs se vor explica cuvintele şi expresiile noi: năstruşnic – neobisnuit, isteţ; beteag -
bolnav; concurenţă - rivalitate; a croşeta – a împleti, a lucra manual; culoare morcovie –
culoare portocalie, gingaşi - firavi.
Planul de idei al poveștii:
1. Măriuţa este o fetiţă care locuieşte cu bunica la marginea unei câmpii;
2. Ea îngrijeşte un iepuraş neobişnuit;
3. Atât Măriuţei cât şi iepuraşului le este dor de primăvară;
4. Iepuraşului îi vine ideea să croşeteze mărţişoare pentru a trezi soarele;
5. Cei doi prieteni dăruiesc tuturor mărţişoare, iar soarele le vede şi se trezeşte, eliberâd de
sub zăpadă primii ghiocei;
Pe durata expunerii educatoarea va arăta imagini ce sugerează diferite momente ale poveștii,
facilitând astfel asimilarea acestuia.
Fixarea conținutului: Copiii vor reda pe scurt conţinutul povestirii: nivelul I pe baza
imaginilor și cu ajutorul educatoarei, iar nivelul II doar pe baza imaginilor.
Tranziţie: Cântecul „Mărțișorul”
DOS: -,,Şnurul mărţişorului” - răsucire.

Intuirea materialelor:
Se cere unui copil să prezinte materialele de pe masă.
Prezentarea modelului educatoarei: Educatoarea le prezintă copiilor un şnur
pentru mărţişor gata confecţionat şi le explică modul cum a fost realizat – prin răsucire.
Explicarea și demonstrarea procedeelor de lucru:
Educatoarea roagă un copil să vină să o ajute să răsucească firele de aţă pentru a realiza
şnurul. Prescolarul ales ţine de capătul înnodat al şnurului, iar educatoarea răsuceşte cele
două fire de aţă, explicând şi modul de lucru. Îi informează apoi pe copii că grupele mare şi
mijlocie vor răsuci fire de rolan, iar grupa mică va răsuci panglici albe şi roşii.
Se vor face exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii:
”Închidem, deschidem pumnii,
Mișcăm degețelele,
Batem palmele,
Plouă încet și plouă tare!”
Educatoarea va ura ”Spor la lucru!”
Executarea temei de către copii: - Educatoarea organizează colectivul de preşcolari în
perechi şi le dă indicaţiile necesare începreii lucrului.
- Educatoarea va supraveghea modul în care copiii îşi realizează şnururile, iar dacă va fi
nevoie va interveni cu explicaţii individuale sau pentru pentru fiecare pereche.
După terminarea activităţii, şnururile realizate vor fi expuse la panoul cu ilustraţiile povestirii.

Prin intermediul metodei Ciorchinelui se va realiza obţinerea performanţei.


Pe un alt panou va fi expusă silueta iepuraşului Hazlică, iar educatoarea invită copiii în
semicerc în faţa panoului. Pe o măsuţă vor fi aşezate imaginile din poveste de la centrul
ARTĂ.
Educatoarea roagă pe rând câte un copil să vină şi să aleagă câte o imagine de pe măsuţă în
ordinea desfăşurării întâmplărilor din poveste. Preşcolarii de nivel I vor denumi cel puţin un
personaj dintre cele ilustrate în imagine, iar preşcolarii de nivel II vor povesti scena din
imagine apoi o vor aşeza pe panou sub silueta iepuraşului.
După ce povestea a fost reconstituită pe baza imaginilor se vor analiza şnururile realizate la
activitatea practică şi prescolarii vor alege cel mai frumos mărţişor pe care îl vor dărui
iepuraşului- siluetă, apoi vor aduce de la centrul CONSTRUCŢII căsuţele construite şi după
ce le vor analiza o vor dărui iepuraşului pe cea mai frumoasă dintre ele.

Tranziție: ”Unul după altul în rând ne așezăm,


Unul după altul trenulețul să-l formăm!”
Preşcolarii vor lua o scurtă pauză pentru a merge la baie şi pentru a bea apă.

VI. Asigurarea retenției și transferului:


ALA 2: ”Hazlică şi Zâna Primăvara” – teatru de păpuşi
Copiii sunt aşezaţi în semicerc în faţa stativului pentru teatru de păpuşi şi vor urmări piesa de
teatru interpretată de către educatoare.
Pe parcursul reprezentaţiei copiii vor interacţiona cu personajele răspunzând întrebărilor
adresate de acestea şi ajutându-le să îndeplinească diverse sarcini.

VII: Încheierea activității.


Se vor face aprecieri cu privire la participarea copiilor la activitate, iar iepuraşul Hazlică îi va
răsplăti cu mărţişoare.