Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATE INTEGRATĂ
„Eroi din povești”

Profesor în învăţământul preşcolar:


Nealcoş Niculina
Nivelul: I
Grupa: mijlocie – „Ursuleţii”
Profesor în învăţământul primar şi preşcolar: Nealcoş Niculina
Tema anuală: „Ce și cum vreau să fiu? ”
Tema proiectului: „În lumea poveștilor intrăm, /Personaje să aflăm”
Tema săptămânii: „Basme minunate, /Din traista poveștilor adunate”
Tema activităţii: „Eroi din povești”
Tipul activității: mixtă (formare și consolidare de priceperi și deprinderi)
Categorii de activitate de învățare:
ADP+ALA1+ADE+ALA2 (DLC : „Povești încurcate”- joc didactic+DȘ: „Care e cifra care se
potrivește?” – activitate matematică – joc didactic)

Forma de realizare: integrată


Durata: o zi
ADP:

„Adevărat-Fals”

Artă: Bibliotecă: Construcții:


„Vaze pentru florile „Cartea mea cu povești” „Căsuța bunicii”
Scufiței Roșii”

„Căsuțele purcelușilor”

Domeniul Științe 2 „Eroi din povești” Domeniul Limbă și


Comunicare
„Jocul cifrelor” Joc didactic
„Povești încurcate”
(ADP+ALA
1+ADE+ALA2)

ALA 2

„Ursul și albinele”

-joc de mișcare-
SCOPUL ACTIVITĂŢILOR:

 Consolidarea cunoștințelor referitoare la poveștile cunoscute și personajele din povești;

 Repetarea număratului în limitele 1-3 și raportarea cantității la număr și invers.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 Să denumească cel puțin două din cele trei povești („Scufița Roșie”, „Ursul păcălit de vulpe”,
„Cei trei purceluși”), făcând apel la imaginile prezentate de educatoare;

 Să răspundă la cel puțin patru ghicitori despre povești, pentru realizarea Piramidei;

 Să selecteze cel puțin trei planșe specifice fiecărei povești („Scufița Roșie”, „Ursul păcălit de
vulpe”, „Cei trei purceluși”), din mai multe seturi de planșe, cu ajutorul educatoarei;

 Să raporteze corect numărul la cantitate pe baza cifrei date;

 Să alcătuiască cel puțin trei mulțimi cu 1,2,3 elemente, respectând criteriile formulate;

 Să construiască casa bunicii, utilizând piesele trusei LEGO puse la dispoziție de către educatoare;

 Să stabilească ordinea a cel puțin trei momente din poveste pentru a realiza o carte;

 Să aplice culoare pe suprafața vazei utilizând tehnica desenului;

 Să aplice pe căsuțele purcelușilor bucăți de hârtie, respectând indicațiile educatoarei (bucăți de


hârtie pe care sunt lipite, paie, lemn și imitație de cărămidă).

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee didactice:


 Explicaţia;
 Conversaţia;
 Exerciţiul;
 Demonstraţia;
 Problematizare;
 Ghicitori;
 Piramida.

Mijloace de învăţământ:
ÎD: calendarul naturii, fotografii ale copiilor, fulgii pentru prezentă, medalioane, CD și CD-player, cele
trei imagini ale poveștilor „Scufița Roșie”, „Ursul păcălit de vulpe” și „Cei trei purceluși”, Olaf ;
ARTĂ: bețe, hârtie colorată, vaze, carioci, căsuțele celor trei purceluși, paie, bucăți de lemn și imitație de
cărămidă.

BIBLIOTECĂ: imagini din cele trei povești: „Scufița Roșie”, „Ursul păcălit de vulpe” și „Cei trei
purceluși”.

CONSTRUCŢII: piese LEGO;

DLC: Scufița Roșie, căsuța bunicii, piramida, ghicitorile, siluete ale personajelor din cele trei povești, lac,
urs, imagini cu secvențe din povești, casă mare de cărămidă, purceluși, tăblițe cu siluetele animalelor
așezate la povestea greșită.

DS: vulpe, vizuina din copac, peștii, căruța, coșul Scufiței, flori, fluturi, cifre;

Forma de organizare:
 Frontal;
 Pe grupuri;
 Individual.
FORME ŞI METODE DE EVALUARE:
 Evaluarea curentă;
 Aprecieri verbale;
 Verificare orală;
 Observarea comportamentului verbal/ nonverbal.

BIBLIOGRAFIE:
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, Bucureşti, 2008;

 Tătaru L., Glava A., Chiș O., 2014. „Piramida cunoașterii”, editura Diamant;

 Tătaru L.L., Pocol M., Glava A., 2009, „Educaţia timpurie – ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preşcolar”, Editura Paralela 45;

 Lăzărescu P.M., Ezechil L., 2011,”Laborator preşcolar – ghid metodologic”, ediţia a IV-a
revizuită, Editura V&I Integral, Bucureşti;

 Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., „Metode interactive de grup” – Ghid metodic, Editura
Arves 2002;

 Bulboacă A., Vișan G., „Laboratorul jocurilor (I)”- Antologie de jocuri pentru preșcolari și
școlari, Editura Arlequin, 2015.
Scenariul activității

1. Moment organizatoric

În vederea unei bune desfășurări a activităților de învățare au loc: aerisirea sălii de grupă,
pregătirea materialului didactic necesar, aranjarea mobilierului, stabilirea liniştii şi asigurarea
unei atmosfere propice. Copiii vor fi împărțiți în trei grupe: grupa Scufiței Roșii, a Vânătorilor și
grupa Ursuleților (medalion).

2. Întâlnirea de dimineață

Salutul are loc prin următoarele versuri: „La grădiniță am sosit,/ Cu toții ne-am întâlnit/ Și cu
drag ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat!”. Prin tehnica rotativă, eu voi saluta copilul de
lângă mine, iar acesta va saluta următorul copil ș.a.m.d.

Prezența și calendarul naturii: fiecare copil își va alege fulgul de nea cu poza lui și îl va așeza pe
rochița Zânei Iarna, după care vom completa calendarul naturii cu anotimpul, starea vremii și
cum ne îmbrăcăm.

Împărtășirea cu ceilalți: copiii sunt invitați să ne spună dacă ar fi un personaj de poveste cine și-
ar dori să fie (Exemplu: Mi-aș dori să fiu Scufița Roșie pentru că este un personaj pozitiv).

Activitatea de grup se realizează cu ajutorul jocului „Adevărat-Fals”. (Anexa 1)

Noutatea zilei se realizează prin prezentarea lui Olaf care le aduce copiilor un CD cu ajutorul
căruia se anunță tema zilei.

3. Captarea atenției pentru activitatea de învățare

Se observă prezența cadrului de poveste creat de către educatoare și a lui Olaf care are un
mesaj pentru copii.

4. Anunțarea temei și a obiectivelor activității de învățare

Se va anunţa tema zilei cu ajutorul mesajului de la Olaf:

„ Dragi copii,

Vă invit pe tărâmul Poveștilor și vreau ca astăzi să mă ajutați să deslușim misterul


poveștilor încurcate, dar pentru aceasta va trebui să treceți printr-o poartă magică care vă
transformă în eroi de poveste.

Va trebui să găsiți piesele de puzzle care lipsesc și sunt ascunse în pădure. Mai întâi vom
colora vaze, vom construi căsuțe pentru purceluși și pentru bunica Scufiței și vom realiza câte o
carte de povești.
La prima probă trebuie să răspundeți la câteva ghicitori despre povești, să observați
scena din povestea reprezentată. Pe urmă, pentru a –i face fericiți pe urs, pe Scufița Roșie și pe
purceluși îi vom ajuta să așeze florile în vaza cu cifra corespunzătoare, îi vom da ursului pește și
purcelușilor căsuțele lor.

În încheiere vom reîntregi tablourile celor trei povești cu ajutorul pieselor de puzzle
găsite și ne vom juca jocul de mișcare „Ursul și albinele”.”

5. Dirijarea învățării și obținerea performanței

În prima parte a zilei, copiii se vor juca la centrele de interes. Educatoarea va prezenta
materialele puse la dispoziţie şi sarcinile de lucru de la fiecare centru, oferindu-le copiilor
explicaţiile necesare.

Copiii se vor așeza la centrele de interes conform simbolului de pe medalionul primit. Copiii
pot să își schimbe centrul la care se joacă.

Prin intermediul tranziţiei „Eu sunt Scufița Roșie” copiii se aşează la centre.

Tranziție:

Eu sunt Scufița Roșie,

De lup știți c-am scăpat

Și mă duc prin pădure

Pân la bunica-n sat

Ref. Copii mai mari, copii mai mici

Copii ștrengari, copii voinici

Povestea mea să n-o uitați

De mama s-asculatați!- bis

Făceam și eu năzdrăvănii

Ca unii dintre voi

Dar lupul rău din pădure

Tare m-a speriat.

Ref.
La centrul Artă copiii vor colora vazele pentru florile Scufiței și vor realiza căsuțele
purcelușilor.

La centrul Bibliotecă copiii vor realiza o carte de povești prin ordonarea imaginilor puse
la dispoziție.

La centrul Construcții copiii vor construi „Căsuța bunicii” din piese LEGO.

După explicarea cerințelor de la fiecare centru copiii încep lucrul, iar educatoarea oferă
sprijin și îndrumare copiilor îndeaproape. Se realizează aprecierea individuală a lucrărilor și
aprecierea asupra grupului, iar pe urmă lucrările vor fi expuse în cadrul decorului de poveste
pentru a ne ajuta în cadrul jocului (vazele și căsuțele purcelușilor), cărțile de povești vor fi
expuse la panoul pentru părinți.

Pe tranziția „Apa și săpunul” copiii vor pleca spre baie.

Tranziție:

Unul câte unul

Apa și săpunul

Ne-ajută să fim frumoși

Și curați și sănătoși.

Haideți să le folosim

Și curați să fim.

Este inițiat jocul didactic „Eroi din poveste”. Jocul este condus conform următoarelor secvențe
didactice:

Jocul propriu-zis

Sarcina jocului: Copiii vor porni împreună cu educatoarea în călătorie prin pădure și vor ajunge,
mai întâi, la căsuța bunicii Scufiței Roșii, aici vor găsi un plic cu ghicitori, iar pentru a trece mai
departe va trebui să răspundă la aceste ghicitori. Răspunsul ghicitorilor este reprezentat printr-o
imagine ce va alcătui o piramidă. (Anexa 2)

Regulile jocului: Jocul are câteva reguli care trebuie respectate: copiii trebuie să păstreze
liniștea în timpul jocului, să deschidă și să închidă ochii la semnalul educatoarei. Se desfășoară
jocul propriu-zis, urmărindu-se antrenarea tuturor copiilor. Fiecare răspuns corect este aplaudat
și recompensat cu câte o piesă de puzzle.

Jocul de probă
Educatoarea prezintă o ghicitoare, copiii răspund la ea și aceasta o așează la locul potrivit în
Piramidă, pentru a exemplifica modul de desfășurare a jocului.

Se desfășoară jocul propriu-zis.

Varianta 1

Copiii vor fi solicitați să ghicească din ce poveste fac parte imaginile prezentate. Copiii
vor povesti secvența reprezentată în imagine.

Varianta 2

Acum, Olaf ne roagă să îl ajutăm să facem ordine la fiecare poveste, va trebui să așezăm
tot atâtea flori în vază, cât arată cifra, să numărăm purcelușii și căsuțele acestora. Și va trebui să
pescuim de pe lac atâția pești cât arată cifra reprezentată pe căruță și pe scorbura vulpii. (Anexa
3)

6. Asigurarea retenției și a transferului

Copiii vor aduna toate piesele de puzzle pe care le-au primit pe tot parcursul traseului
pentru a reîntregi imaginea celor trei povești. Fiecare echipă a așezat piesele la locul
corespunzător.

Pe versurile tranziției ”Noi suntem piticii” copiii se vor îndrepta spre baie.

Tranziție:

„Noi suntem piticii

Piticii voinicii

Piticii bărboșii

Cu scufițe roșii

Mergem pe cărare

În pădurea mare

După ciupercuțe

Și după frăguțe.”
Joc de mișcare – „ Ursul și albinele”

Dintre toți copiii se alege un urs (mască și pelerină) restul participanților vor fi albinele
(medalioane cu albine). Se delimitează pe sol trei zone: o zonă este „bârlogul ursului”, o altă
zonă va fi stupul albinelor și o altă zonă grădina cu flori. La semnalul educatoarei albinuțele
ies din stupi și merg spre grădina cu flori să culeagă nectar dulce. Ursul vâzând aceasta
merge spre stup să fure miere. Albinele văd și aleargă să îl prindă. Dacă albinuțele îl prind,
prima care îl atinge, face schimb de roluri cu acesta, iar jocul se reia de la început.

7. Încheierea activității. Aprecieri finale

Voi face aprecieri asupra întregii activităţi desfăşurate, oferindu-le recompense simbolice.

Pe tot parcursul activității, educatoarea va observa comportamentul copiilor și gradul de


implicare în activități, va oferi feed-back constructiv și va formula aprecieri individuale și
colective cu privire la prestația copiilor.

Pe versurile tranziției „Luați seama bine” copiii se vor îndrepta către baie

Tranziție:

Luați seama bine

Luaţi seama bine


În picioare drepţi!
Ochii toţi la mine
Mâinile la piept
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.

Luaţi seama bine


După cum v-am spus:
Ochii toţi la mine
Mâinile în sus
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.
Luaţi seama bine
Cum v-am arătat:
Ochii toţi la mine
Mâinile pe cap
Un, doi, trei
Un, doi, trei
Aşa copii.
Anexa 1

1. Scufița Roșie este un personaj negativ.

2. Lupul a înghițit-o pe mama Scufiței și pe Scufița Roșie.

3. Cei trei purceluși aveau patru căsuțe.

4. Ursul a dărâmat căsuța de paie și de lemn a purcelușilor.

5. Ursul a furat peștele din căruță.

6. Vulpea a fost păcălită de urs.

Anexa 2 (PIRAMIDA)

La bunicuța a plecat

Ca să-i ducă de mâncat

Dar pe drum s-a întâlnit

Cu lupul cel neisprăvit.

(SCUFIȚA ROȘIE)

Cioc,cioc, cioc

Cine e oare?

Nepoțica cu mâncare?

(BUNICA)

Ea i-a pus în coșuleț

De mâncare la bunica

Și i-a dat un sfat frumos:

De la drum să nu te abați!
(MAMA SCUFIȚEI)

Pe bunică și scufiță

Le-a scăpat

De lupul rău

Care le-a mâncat.

(VÂNĂTORUL)

Alege cele trei căsuțe ale purcelușilor! (se prezintă diverse căsuțe din care se aleg cele trei
căsuțe)

Vulpea cea șireată,

A păcălit îndată

Pe........și pe.............(urs și vizitiu)

Locul în care s-a desfășurat acțiunea poveștilor este............ .(pădurea)

Anexa 3

Așează în cele trei vaze atâtea flori câte arată cifra.

Câte flori au rămas?

Scoateți din coșuleț florile și așezați-le în rând de jos în sus, numărați florile, câte sunt?
Ridică cifra care arată câte flori sunt în mulțime.

Formați lânga grupa de flori o grupă de fluturi care să aibe tot atâtea elemente. Câți fluturi
avem? Ridică cifra care arată câți fluturi avem.

Formează perechi între purceluși și căsuțele acestora. Așează cifra corespunzătoare fiecărei
mulțimi.

Pentru a-l înveseli pe urs așează pe lac atâția pești cât arată cifra.

Câți pești sunt în căruță? Ridică cifra corespunzătoare.

Câți pești are vulpea în vizuină? Ridică cifra corespunzătoare.

S-ar putea să vă placă și