Sunteți pe pagina 1din 7

Propoziția predicativa

Propoziția predicativă (PR) este propoziția subordonată care îndeplinește


în frază funcția sintactică de nume predicativ al unei propoziții regente; arată
însușirea sau caracteristica subiectului din propoziția regentă, prin
intermediul unui verb copulativ.

El este darnic. (darnic – nume predicativ)


El este1/ cum sunt oamenii buni la suflet.2/ (P2 ‒ PR)

Ocupația elevului este învățătura. (învățătura)


Ocupația elevului este1/ să învețe2/. (P2 ‒ PR)

Întrebări și recunoaștere

Identificarea subordonatei predicative nu se face cu ajutorul întrebărilor, așa cum


se face în cazul numelui predicativ. Predicativa poate fi recunoscută după conținut
și după faptul că ocupă locul imediat după verbul copulativ din regentă.

Adevărul este1/ că nu am știut.2/ (P2 ‒ PR imediat după verbul copulativ “este”)

Termeni regenți

Predicativa nu are elemente determinate în propoziția regentă, de felul cum au


celelalte propoziții subordonate. Ea spune ceva despre subiect prin intermediul
verbului copulativ. Prin urmare, ea “determină” un verb copulativ, care
reprezintă predicatul nominal incomplet al regentei.

Exemple de verbe copulative: a fi, a deveni, a se face (= a deveni), a ajunge (=


a deveni), a ieși (= a deveni), a părea, a rămâne (= a deveni), a se naște, a
însemna (≠ a scrie, a nota, a face semn) etc.
Verbul copulativ “determinat” poate fi la moduri personale și la moduri
nepersonale.
modul indicativ
Decizia lui este1/ să plece.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

modul infinitiv
A deveni1/ ce dorești2/ necesită multă școală.1/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

modul supin
Nu e greu de devenit1/ ce ți-ai propus.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

modul gerunziu
Rămânând1/ cum era,2/ nu a convins pe nimeni.1/ (P1 ‒ PR; P2 ‒ PPr)

Ca mijlocitor al predicativei cu subiectul putem avea și interjecția (copulă) iată.

Iată1/ ceea ce ne trebuie.2/ (echivalentă cu Cartea de română este1/ ceea ce ne


trebuie.2/)

Elemente relaționale

Propoziția predicativă este introdusă în frază prin următoarele elemente de relație


(relatori):

conjuncții subordonatoare: că, să, ca ... să, dacă, de (= dacă)

Prietenul meu se face1/ că nu mă cunoaște.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

locuțiuni conjuncționale subordonatoare: ca și când, ca și cum, după cum, de


parcă

Viață este1/ după cum și-o face omul.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)


pronume relative sau adjective pronominale relative: cine, care, ce, cât, cel ce

Problema este1/ cine a fost de serviciu.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte: oricine, orice,


oricare, oricât

Melodia este1/ pentru oricine o ascultă.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

adverbe relative: cum, cât, unde, când, încotro

Clasa a rămas1/ cum o știam.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

adverbe nehotărâte compuse cu ori-: oricum, oricât

Viața poate deveni1/ oricum dorim noi.2/

Exemple propoziții predicative în funcție de termeni regenți

verb copulativ

El a rămas1/ cum îl știam.2/

A studia înseamnă1/ să înveți mult.2/

Ea a devenit1/ ce a putut.2/

Nu e greu de ajuns1/ ce ți-ai propus2/


Exemple propoziții predicative în funcție de elemente relaționale

pronume relative sau adjective pronominale relative

Ea va deveni1/ ce și-a dorit.2/

Grija lui era1/ cui să-i ceară scuze.2/

Disputa era1/ al cui telefon e mai bun.2/

Aceasta este1/ ceea ce numim corupție.2/

Am ajuns1/ ce n-am vrut.2/

Aș mai vrea1/ să mai fiu2/ ceea ce am fost pentru ea.3/

A deveni1/ ce dorești1/ necesită mut efort.1/

Nelămurirea mea a fost1/ cine va veni la teatru2/

Întrebarea mea a fost1/ al cărui copil este mingea.2/

pronume sau adjective pronominale relative

Întrebarea este1/ care copil a spart geamul. 2/

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte

Pământul este1/ al oricui îl muncește.2/

Zâna se preface/ în orice dorește.2


Zana devine /orice isi doreste./2 – P1 – PP; P2- PPr

adverbe relative

Cartea a rămas1/ unde știam.2/

Întrebarea este1/ cât va mai rezista.2/

Problema este1/ încotro s-o apucăm.2/

Ea este1/ precum o știm.2/

Copilul s-a făcut1/ cum e roșia.2/

conjuncții subordonatoare

A învăța înseamnă1/ să citești1/ și să exersezi.3/

Datoria elevilor este1/ să învețe.2/

Întrebarea este1/ dacă mai vii.2/

Rugămintea mea este1/ ca întotdeauna să saluți.2/

locuțiuni conjuncționale

Aceasta este1/ ca și când ai fura.2/

Asta este1/ ca și cum m-ai minți.2/

Corelative în regent

Existența corelativelor în regentă pentru propoziția predicativă este încă un subiect


de dezbatere între specialiști. În manualele școlare se menționează că această
subordonată nu are corelative.  Alți specialiști consideră că există situații în care
această subordonată prezintă corelative. Mai jos, regasim astfel de situații.

– elementul corelativ și, ca adverb de mod de întărire, lipsit de funcție sintactică,


folosit în aforisme, în fraze brahilogice:

Cum e turcul1/ e și pistolul.2/ – echivalentă cu:


Și pistolul e1/ cum e turcul.2/

! Prin adăugarea în regentă a corelativului așa (adverb de mod), subordonata


devine circumstanțială de mod:

Cum e turcul,1/ așa e și pistolul.2/


Așa e și pistolul,1/ cum e turcul.2/

– elemente corelative pronume demonstrative cu valoare


adverbială aceasta, aceea, folosite în propoziții anticipate sau reluate

Întrebarea este aceasta,1/ când ne vedem.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

! În manualele școlare aceste subordonate sunt considerate propoziții atributive.


! De remercat că există o relație apozitivă între propoziții, fapt care impune
folosirea virgulei.

Confuzii cu alte subordonate


Predicativa poate fi confundată cu următoarele subordonate:
Atributivă

Dorința lui este1/ să călătorească.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

! Prin înlăturarea verbului copulativ, aceasta devine atributivă:

Dorința1/ să stea2/ este a lui.1/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ AT)


completivă direct

Ea a devenit1/ ce a dorit.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

circumstanțială de mod

Cărțile sunt1/ cum le vrei tu.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

Topica

Predicativa stă de regulă după verbul copulativ al regentei. Atunci când vorbitorul
vrea să sublinieze mesajul din predicativă, poate sta și înaintea regentei.

Mașina e1/ cum e șoferul.2/

Cum e șoferul1/ e și mașina.2/

Cum e turcul1/ e și pistolul.2/

! În situațiile în care predicativa stă înaintea regentei, pot apărea în regentă
corelative, care fac dificilă identificarea predicativelor.

Unde ai dispărut,1/ aceasta e problema.2/ (P2 ‒ PP; P1 ‒ P.AT)

Propoziția anterioară este echivalentă cu:

Problema este1/ unde ai dispărut.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PP)

Punctuația

Predicativă nu se desparte prin virgulă de regenta ei.

S-ar putea să vă placă și