Sunteți pe pagina 1din 2

Ciobu Adrian

A desenat cu mâna dreaptă ceea ce indică dominanţa emisferei stângi. Desenul este
situat în sectorul I care indică trecutul, inactivitatea. Prezenţa ochilor indică
cointeresarea celor din jur pentru propria persoană. Aripile denotă energie, iniţiativă,
încredere în sine, valorificare proprie, fără a ţine cont de ceilalţi, lupta pentru „un loc
sub soare”. Aripile animalului inxistent au caracter funcţional semnificând energie în
activitate, încredere în sine, ataşament, curiozitate, implicarea în mai multe evenimente.
Mişcarea în stânga a animalului – face referire la gândurile sale, hotărârile, momentele
scăpate din cauza nehotărârii.
Desenul reprezintă un animal concret, şarpele, căruia i s-au adăugat aripi- lipsă de
creativitate. Numele animalului „ŞARPOVOR” un nume inventat complex care indică
raţionalism, adaptare la situaţii concrete şi demonstrativitate.

Frunză Leontina

Poziţia frontală a capului – egocentrism. Ochii sunt desenaţi cu pupilele şi irisul bine
Detailat semnificând retrăirea unor sentimente de frică din trecut.
Simpla prezenţă a genelor sau ochilor indică:
- cointeresarea celor din jur pentru propria persoană
- autoexpunerea propriei personalităţi
- subiectul preţuieşte extrem de mult aspectul exterior al propriei persoane (narcisism).
Gura animalului inexistent este deschisă, fără buze sau limbă- frică, teamă, neîncredere.
Labele creaturii indică raţionalitate, subiectul e capabil de gândire profundă.
Colţurile sau ghimpii ascuţiţi de pe cap denotă agresivitatea de frică, ca formă de apărare
aceasta fiind confirmată şi de tentacule. Ghimpii mai indică şi reacţia de apărare faţă de
oamenii din jur.
Îngroşarea conturului în partea de jos semnifică împotrivirea la ironiile de
nerecunoaştere, împotrivirea subordonării pentru cei ce sunt subalterni, teama de
condamnări. La fel a fost îngroşat conturul şi în partea stângă indicând teama privind
propriile opinii, concepţii sau sugestii. Denumirea animalului inexistent
„Profoengligermaromaticazaur” este complicată şi lungă reprezentând spre fantezie ca
formă de apărare.

Bazic Maria-Valeria

Animalul desenat are o poziţie a capului frontală ceea ce reprezintă egocentrismul subiectului.
Prezenţa ochilor indică cointeresarea celor din jur pentru propria persoană, autoexpunerea proprie
personalităţi şi faptul că subiectul preţuieşte extrem de mult aspectul exterior al propriei persoane
(narcisism). Irisul ochilor este intens conturat- retrăirea unor sentimente de frică din trecut. În
general aspectul desenului denotă o agresivitate uşor de observat: colţuri la capătul membrelor
superioare şi posterioare, la fel şi părul este desenat printr-o combinaţie de linii ascuţite, gura este
foarte bine conturată, fiind reprezentată printr-o linie în zigzag, aceştia ar putea fi şi dinţii, astfel
indicând o agresivitate definitivă, subiectul este brutal, îngâmfat şi orgolios la învinuirile aduse.
De asemenea în conturul figurii există unghiuri ascuţite, colţuri- agresivitatea de frică; anxietatea
subiectului este redată prin îngroşarea conturului. Îndeosebi este îngroşat conturul în partea
stângă- teama privind propriile opinii, concepţii sau sugestii. Prezenţa picioarelor indică spre
raţionalitatea subiectului, capacitatea de a gândi profund. Însă picioarele diferite sub aspectul
mărimii denotă indiferenţă, noncomformism, început creator. Denumirea „Ciudoasa” reprezintă
modul în care se percepe pe sine subiectul, întrucât desenul reprezintă o proiecţie a propriului eu.
Hmarnaia Iuliana
Desenul este redat printr-un numar mare de detalii- grad înalt de creativitate, dar şi
originalitate datorită elementelor foarte minuţios elaborate. Figura tinde a avea o formă
circulară indicând închiderea în sine, evitarea de a da informaţii despre sine şi chiar
neplăcerea de a fi testat. Însă subiectul are nevoie de informaţie şi are interesul
orientat în această direcţie, acesta fiind reprezentată prin urechile lungi şi mari. Simpla
prezenţă a urechilor– importanţa pe care o acordă subiectul opiniei celorlalţi faţă
de sine, dar fără schimbarea comportamentului. Picioarele, labele denotă raţionalitate,
subiectul e capabil de gândire profundă. Picioarele în plus semnifică energia, iniţiativa,
valorificarea proprie, fără a ţine cont de ceilalţi. Egocentrismul subiectului este reprezentat
prin poziţia frontală a capului, cu retrăirea unor sentimente de frică din trecut-desenul
detailat al pupilei; frica, teama mai este redată şi prin gura deschisă, fără buze sai limbă a
figurii. Denumirea „Vaggoomunghand Kagulgnd” este una complicată şi lungă
semnificând tendinţa spre fantezie ca formă de apărare.

Ambroci Constantin

Din desenul subiectului se conturează egocentrismul său, prin poziţia frontală a capului.
Prezenţa ochilor indică cointeresarea celor din jur pentru propria persoană, autoexpunerea
propriei personalităţi, subiectul preţuieşte extrem de mult aspectul exterior al propriei
persoane. Elevul denotă energie, iniţiativă, încredere în sine, valorificare proprie, fără a
ţine cont de ceilalţi, lupta pentru „un loc sub soare”, cât şi pasiunea într-o anumită
activitate, prin desenarea aripilor. Subiectul acordă importanţă opiniilor celorlalţi despre
sine însă fără intenţia de aşi schimba comportamentul, la fel se evidenţiază necesitatea de a
primi informaţie de la ceilalţi, datorită prezenţei urechilor lungi în desenul elaborat.
Picioarele semnifică raţionalitatea, subiectul este capabil de gândire profundă. Similaritatea
picioarelor ca tip indică o atitudine conformistă în luarea deciziilor. Agresivitatea este
reprezentată prin dinţi, subiectul poate fi brutal, îngâmfat şi orgolios la învinuirile aduse.