Sunteți pe pagina 1din 45

MINISTERUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII ŞI PROOTECŢIEI SOCIALE AL

REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
CATEDRA 2 CHIRURGIE

ISTORIA CATEDREI 2 CHIRURGIE

Prof. A. Hotineanu
SCURT ISTORIC AL CATEDREI

Catedra 2 Chirurgie a fost


organizată în anul 1945, având ca
bază clinică secţia de chirurgie
N1 a Spitalului Clinic Republican.

Fondatorul şi conducătorul ei
până la 1952 este profesorul F. M.
Golub, care împreuna cu
colectivul institutului de medicina
N2 din Sankt-Petersburg a fost
transferat din Khislovodsc în anul
1945 în Chisinau.

Profesorul F. M. Golub
Şef catedra 1945-1952
1945 - 1952
Interesele ştiinţifice ale catedrei pe parcursul acestei perioade au
vizat:
- de corecţia bonturilor vicioase ale membrelor după traumatisme
inclusiv şi a traumelor prin arme de foc;
- problemelor infecţiei chirurgicale;
- asistenţei medicale în patologia acută chirurgicală a organelor
cavităţii abdominale.

Sub conducere profesorului F. Golub au fost susţinute:


- 2 teze de doctor în medicină: (N. Gheorghiu în 1948 şi M.
Dukelscaia în 1949)

- 1 disertaţie de doctor habilitat în ştiinţe


medicale de către N. C. Gheorghiu în 1952,
care ulterior devine fondatorul chirurgiei
pediatrice în Republica Moldova, primul
membru-corespondent al Academiei de
ştiinţe medicale din fosta URSS.
Din anul 1952 până în anul 1964
catedra a fost condusă de profesorul
P. Râjov.

Activitatea ştiinţifică, practică a


catedrei devine mai ampla şi mai
diversa.

Atenţie deosebită este acordată


asistenţei medicale bolnavilor cu
patologie acută chirurgicală,
afecţiunilor traumatice

În practică chirurgicală s-au


familiarizat un şir de operaţii pentru
tuberculoza şi defecte congenitale ale
aparatului locomotor, patologia
maxilo-facială şi urologică.
Profesorul P. Râjov
Şef catedra 1952-1964
1952 - 1964
Catedra stă la baza specializării asistenţei chirurgicale în
Republică şi în special în domeniile urologiei, traumatologiei,
chirurgiei maxilo-faciale.

Clinica de chirurgie de spital în aceasta perioadă serveşte


drept bază a specializării primare a chirurgilor.

Profesor P.Râjov a avut o bogată activitate ştiinţifică şi


didactică. Sub conducerea sa au fost susţinute 5 teze de doctor
în medicină (P. T. Bâtca, E. N. Maloman, C. M. Lutenco, P. M.
Corjenco, E. G. Covali,), publicate 3 culegeri de lucrări ştiinţifice
şi o monografie.
- În perioada anilor 1964-1992 catedra a fost
condusă de profesorul universitar Pavel Bîtcă,
personalitate valoroasă cu o cultură generală şi
medicală impresionantă.
- În activitatea sa, prof. P.Bîtcă a adus un
aport important în dezvoltarea asistenţei
chirurgicale specializate;

- A organizat lucrările practice în chirurgie.


pentru prima oară în istoria catedrei; se
introduc a perfecţionat procesul didactic;
controlul programat şi autoinstruirea al
studenţilor şi rezidenţilor. A reuşit s-a
sintetizeze acest concept educaţional în două
monografii: “Patologia chirurgicală a
abdomenului” şi “Chirurgia abdominală”, care
cuprind sarcinile de lucru pentru studenţi,
rezidenţi şi profesori.

- Prof. P.Bîtcă s-a stins din viaţă în 13 iunie


Profesorul P. Bîtcă
an. 2014
Şef catedra 1964-1991
1964 …..
În practică medicală se introduc metodele chirurgicale de
tratament a leziunilor traumatice şi ocluzive a arterelor, patologiilor
sistemului venos periferic.

Atenţie deosebită este acordată tratamentului chirurgical al bolii


ulceroase, colelitiazei, bolilor stomacului operat, stricturilor căii
biliare principale, fistulelor intestinale, peritonitei.

Catedra este centrul metodic menit perfecţionării lucrului diagnostic


şi curativ în raioanele Republicii, de pregătire a chirurgilor în
subordinatură şi internatură.
1964 - 1991
Din 1964 până în 1991 la catedra au fost susţinute:

- 5 teze de doctor în ştiinţe medicale


- (Ia. M. Camâsov, N. P. Fagurel, A. C. Oprea, E. T. Cicala,
- V. S. Cazacov).

- 3 teze de doctor habilitat în ştiinţa medicale:


(P. T. Bâtcă, E. G. Covali, V. T. Hotineanu);

- Au fost publicate 160 lucrări ştiinţifice;

- 2 monografii;

- 2 brevete pentru invenţii.


1992 …
Din anul 1991 în funcţia de şef catedră este ales Profesorul
Universitar V. Hotineanu, discipol al academicianului ASM din
Rusia M. Kuzin şi a profesorului P. Bîtcă.

Colectivul catedrei continue de aşi aduce aportul în


perfecţionarea asistentei medicale specializate. Catedra de
Chirurgie este mărită şi înzestrată.

Este creat Centrul Republican de chirurgie septică abdominală


cu reanimare septică, unde sunt concentraţi bolnavii cu
complicaţii postoperatorii.

Pe larg sunt familiarizate noi procedee de tratament


chirurgical al: bolii ulceroase şi a bolii stomacului operat;
colelitiazei biliare prin colecistectomie laparoscopică;
fistulelor, stricturilor şi iatrogeniilor căilor biliare
extrahepatice; s-au introdus noi operaţii de reabilitare socială
a bolnavilor cu patologia colonului; obezitate morbidă;
glandei tiroide; timusului; suprarenalelor.
anii 1992 …2000
În plan ştiinţific interesele colaboratorilor catedrei sunt
nemijlocit legate de patologia chirurgicala gastrointestinală.

Investigaţiile ştiinţifice sunt îndreptate spre ameliorarea


rezultatelor tratamentului bolii ulceroase a stomacului şi
duodenului, căilor biliare extrahepatice, icterul mecanic
obstructiv, complicat cu colangită, hidatiozei hepatice,
hipertensiunii portale de geneză cirotică, colitei ulceroase
nespecifice, peritonitei postoperatorii.
anii 1992 …2000
Studiile de evaluare a unor metode moderne de diagnostic şi
tratament incluse în experienţa noastră acoperă domenii
chirurgicale variate:
Chirurgia ulcerului gastro-duodenal secundar malrotaţiei
duodenale;
Managementul chirurgical al megacoledocului secundar;
Abordarea terapeutică a icterului mecanic nontumoral;
Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice calculoase;
Abordarea chirurgicală a chistului hepatic hidatic complicat;
Patologia coloproctologică şi problemele de reabilitare a
pacienţilor colostomiaţi;
Malrotaţia duodenală, factor etiopatogenic al ulcerelor gastro-
duodenale simptomatice.
1994 - 2014 …
Sub conducerea profesorului V. Hotineanu au fost susţinute 28
teze de doctor în ştiinţa medicale şi 4 teze de doctor habilitat:

V. Gradinar, Z.Caragat, A. Iliadi, Gh. Pasecnic, T. Timiş, V.


Moraru, Sadek Al-Fakih, E. Andon, A. Ababii, A. Ferdohleb, A.
Cazac, L. Palii, Carmen Neamţu, O. Dubinin, M. Stasiuc, Mutahar
Al Ameer, Mohamad Hussein Al Haduri, V. Bendelic, M. Stasiuc,
M.Bujac, A.Cotoneţ, V.Pripa, A.Ţîbîrnă, E.Bortă, S.Pisarenco,
A.Gonţa, D.Cojocaru, V.Bogdan.
Gheorghe Anghelici, Ion Balica, Andrei Pădure şi Vladimir
Cazacov

În ultimii 5 ani (2009-2014) la catedra au fost publicate 300 de


lucrări ştiinţifice, împlementat în practică 20 brevete de
raţionalizare.
2008-2014…
Prin activitatea nemijlocită a colaboratorilor catedrei s-au organizat şi petrecut
Congresele VI-X al Chirurgilor din Moldova, Conferinţele şi Simpozioane de rând
Republican.
Catedra 2 Chirurgie au prezentate rapoarte la Conferinţe şi Congrese Internaţionale:
1. Al IV-lea Congres Naţional ARCE, Iaşi 29-31 octombrie 2008.
2. Науково-Практичної Конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ» Ucraina. Haricov 1—3 квітня 2009 року.
3. A XXXI-a Reuniune A Chirurgilor din Moldova.România .Piatra Neamţ 15-17 octombrie 2009 România.
Piatra Neamţ 15-17 octombrie 2009.
4. Conference in medical development in the Balkans and Eurasia. Istambul 13-15 november 2009,
Istambul 13-15 november 2009.
5. Falk Symposium 169, Inflammation in the Intestinal Tract: Pathogenesis and Treatment. Ucraina
Kiev May 15 - 16, 2009.
6. A XXXII – a Reunuint a Chirurgilor din Moldova. „IACOMI RAYESU” 7-10 oct.2010, Piatra-Neamţ.
7. II съезд Колопроктологов Стран СНГ, III Съезд Колопроктологов Украины, Одесса 18-20 мая,
2011.
8. Congresul Naţional de Chirurgie, 2012, 23-26 mai Timişoara, Românie, 2012.
9. A XXXIV-a reuniune a chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzescu”, A VI-a Conferinţă internaţională
de chirurgie, România, Peatru Neamţ, 11-18 octombtie, 2012.
10. Conferinta cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la prima interventie laparoscopica din România,
Constanţa, 2-3 decembrie, 2012.
11. A XXXIV-a reuniune a chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzescu”, A VI-a Conferinţă internaţională
de chirurgie, România, Peatru Neamţ, 11-18 octombtie, 2012.
12. Conferinţa Naţională de Chirurgie. Sinaia, Românie, 30 mai-01 iunie anul 2013.
13. XX конгресс ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ, Донецк, 18-20 сентября, 2013
14. CONGRESS Hepato-Gastroenterology, IASCO WORLD. Romania, Bucharest 18-21 septembrie,
2013.
Legături strânse de colaborare sunt susţinute cu Institutul de
chirurgie A.V.Visnevskii al ASM din Rusia, Catedra de
Chirurgie facultative a Academiei Medicale I.Secenov din
Moscova, Clinica profesorului U.Cunat a Universităţii din Berlin,
profesorul I.Popescu Institutul Clinic Fundeni, Şeful Clinică
“Chirurgie şi Transplant hepatic”, Dr.Valeriu Zota “Agenţie de
Transplant” din România, Clinica 3 Chirurgie USMF Ch.Popa” ,
Iaşi, România, Prof. Cristian Dragomir, Prof. Viorel Scripcaru,
FARM sintez, Moscova, Achintiev A.V., Rusia, M. Nicitailo din
Kiev, Institutul de Chirurgie şi Transplantologie.

Catedra activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării cu


Institutul Genetică AŞ RM, Centrul de Chirurgie Generală şi
transplant hepatic, Centrul Republican de Medicina Nucleară şi
rezonanţa magnetica, Clinica nr.3 Chirurgie USMF “Gh.Popa”,
Iaşi, Societatea Chirurgilor Europene în Chirurgia de Urgenţă,
Societatea chirurgilor din Groaţia, Austria, Ucraina, Belorusia.
1999 - 2014
Sub conducerea profesorului V.Hotineanu la catedră au fost publicate
600 lucrări ştiinţifice şi publicate 9 monografii:

Funcţia ficatului în peritonitele grave. Chişinău, 1999, V.Hotineanu, Z.Caragaţ.


Советы Народной медицины. V.Hotineanu, R.Hotineanu, N.Tarasova,
Chişinău, 1999.
Tactica chirurgicală în tratamentul paliativ la bolnavii cu ictere obstructive
tumorale, V.Hotineanu, Sadec Al-Fakih, Chişinău, 2004.
Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în peritonitele
postoperatorii. V. Hotineanu, A.Iliadi, 2007.
Chirurgia echinococozei. Ghid pentru chirurgi şi medicii de familie. C.Ţâbârnă,
V.Hotineanu şi alt., Chişinău, 2009.
Publicistica unui chirurg. Chişinău, 2010.
Sfaturi ale medicinei populare. Hotineanu V., Hotineanu R., Tarasova L.
Chişinău, 2010.
Советы народной медицины. Hotineanu V., Hotineanu R., Tarasova L.
Reeditare. Chişinău, 2010.
Leziunea pulmonară acută (sindromul de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA)
la bolnavii cu patologie chirurgicală. V.Cojocaru, V.Hotineanu, D.Cojocaru,
A.Usatâi, Chişinău, 2011.
Medicina naturistă. V.Hotineanu, R.Hotineanu. Prut Internaţional, Chişinău,
2012.
1999 - 2014
Manuale:
1. Afecţiuni chirurgicale. Traducere din rusă manualul M.I.Kuzin “Boli
chirurgicale”, colectivul catedrei şicoordonarea prof. V.Hotineanu,
1994.
2. Chirurgie - V.Hotineanu, A.Spânu (Patologia rectului – p.680-705),
(Transplantarea de organe) – p.716-732, Chişinău, 2000.
3. Chirurgie (curs selectiv). V.Hotineanu şi colectivul catedrei, 2004.
4. Chirurgie în teste. V.Hotineanu şi colab. catedrei. Chişinău, 2005.
5. Хирургия в тестах. Под редакцией Зав. кафедрой, заслуженного
деятеля науки, профессора В.Хотиняну, Кишинев, 2006.
6. Chirurgie (curs selectiv). Redacţia nouă. V.Hotineanu şi colectivul
catedrei, 2008-2009.
7. Chirurgie (indicaţii metodice pentru studenţii anilor V şi VI).
V.Hotineanu şi colectivul catedrei, Chişinău, 2008.
1999 - 2014
Ghiduri, suporturi de curs, elaborări metodice:
1. Clasificarea bolilor chirurgicale. Chid-metodic pentru studenţii
USMF ”N.Testemiţanu”, V.Hotineanu şi colaboratori catedrei, 1999.;
2. Profilaxia complicaţiilor trombembolice în chirurgie. Recomandări metodice,
V.Hotineanu, V.Cazacov, V.Gasnaş. Chişinău, 2000;
3. Sindrom hipertensiunei portală. Recomandări practice. V.Hotineanu, V.Cazacov,
V.Gasnaş. Chişinău, 2002.
4. Culegere de subiecte şi teste de evaluare pentru examenul de Stat de absolvire “Boli
chirurgicale”, USMF “Nicolae Testemiţanu”, P.Galeţchi, V.Hotineanu, Gh.Ghidirim
şi alţii. Chişinău, 2004.
5. Culegere de subiecte şi teste de evaluare pentru examenul de Stat de absolvire “Boli
chirurgicale”, USMF “Nicolae Testemiţanu”, N.Eşanu, V.Hotineanu, Gh.Ghidirim şi
alţii. Chişinău, 2005.
6. Hipertensiunea portală, maladiile ficatului şi splinei. (Elaborarea metodică rus-
român). V.Hotineanu, V.Cazacov şi colaboratori catedrei. Chişinău, 2005.
7. Hipertensiunea portală la adult. (Ghid practic. Protocol Clinic Naţional). V.
Hotineanu, Chişinău, 2009.
8. Infarctul entero-mezenteric. (Recomandări metodice). Hotineanu, V., Bujor P.,
Moraru V., Bujor S. Chişinău 2013.
Prin ordinul Rectorului din septembrie 1999 a fost formată catedra 2
Chirurgie (şef catedra – prof. V. Hotineanu) prin comasarea catedrei
Chirurgie Nr. 3 şi Nr. 4, programul de studii şi ştiinţific rămânând acelaşi.
Au fost formată Clinica 1 şi 2:
Clinica nr.1 la Spitalul Clinic Republican;
Clinica nr.2 la Spitalul municipal nr.3 “Sfântă Treime”.
Perfecţionarea lucrului didactic este în centrul atenţii colectivului
catedrei.
Sunt pregătite îndrumări metodice de lucrări practice pentru studenţii
anilor V şi VI, este tradus şi editat manualul "Boli chirurgicale", autor
M.Kuzin.
Au fost editată monografia “Funcţia ficatului în peritonitele
postoperatorii greve”(2000) şi “Chirurgie. Curs selectiv” (2002).
Din anul 2003 sub redacţia profesorului V. Hotineanu a fost scoasă de
sub tipar şi continuă activitatea revista medicală ştiinţifico-practică “Arta
Medica”,
Colectivul catedrei a participat activ la formarea concepţiei de pregătire
postuniversitară, iar clinica este una din bazele de pregătire în
rezidentură a chirurgilor.
Activ funcţionează cercul ştiinţific studenţesc, în cadrul căruia anual
lucrează 10-15 studenţi, ce participă la conferinţele anuale studenţeşti, la
conferinţele internationale.
În anul 1997 a fost fondat Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice
„Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv”, obiectivele
generale fiind elaborarea şi implementarea unor programe în
domeniul chirurgie reconstructive a zonei gastro-duodeno-
pancreato-biliare.

Aportul catedrei în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii în Republicii


Moldova este asigurat prin consultaţiile permanente a
bolnavilor cu patologie gastro-intestinală.

În Clinica de Chirurgie se pregătesc în fiecare an, în medie, 12


medici rezidenţi, ce reprezintă viitorul profesiei, cu o pregătire
şi un devotament profesional impresionante. Prin această
activitate didactică susţinută s-au format de-a lungul anilor
numeroşi medici ce fac parte la oră actuală din echipele
Principalele direcţii de cercetări ştiinţifice la catedra în ultimii ani sunt:
Chirurgia reconstructivă abdominală – nouă direcţie în chirurgie, care a fost dezvoltată
de profesorul V.Hotineanu în cadrul laboratorului ştiinţific. Pentru prima data sau
realizat cercetări ştiinţifice în domeniul diagnosticului duodenostazei instalate pe fond
de malrotaţie duodenală şi impactului ei, asupra stomacului, căilor biliare, ficatului,
splina, pancreasului (pancreatitei cronice şi pseudochistului pancreatic),peritonitele
postoperatorii. S-a demonstrat că malrotaţia duodenală este cauza înstalării
megacoledocului idiopatic, stenozei de papilă duodenală mare, ulcerului simptomatic
duodenal şi gastric. În cadrul acestei direcţii au fost susţinute 2 teze de doctor habilitat
în medicină (prof.A.Hotineanu, conf.V.Cazacov) şi 5 teze de doctor în medicină:
 Evidenţiază factorilor de etiopatogeneză a megacoledocului şi elaborarea
algoritmului diferenţial de diagnostic şi tratament. (prof.universitar A.Hotineanu).
 Analiza interrelaţiilor morfo-patologice hepatosplenice la pacienţii cu ciroza
hepatică şi aprecierea beneficiului oferit de tratamentul conservativ, chirurgical al
splenopatiei şi hipertensiunii portale. (conf.universitar V.Cazacov).
 Investigarea structurii şi evoluţii sindromului de intoxicaţie în peritonitele
postoperatorii.(conf.univer. A.Iliadi.
 A studiat funcţia ficatului şi metodele de corecţie ale insuficienţei hepatice prin
infuzie intraportală la pacienţi cu peritonită postoperatorie gravă. (conf.univer.
Z.Caragaţ).
 Optimizarea metodelor de diagnostic şi tratamentul chirurgical contemporan al
pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei. (conf.universitar A.Cazac).
 Determinarea tacticii şi tehnicii chirurgicale optimale pentru rezolvarea obstrucţiei
biliare benigne în dependenţă de cauză icterului şi nivelul afectării căilor biliare
(conf.univer. A.Ferdohleb).
 Studierea factorilor etiopatigenetici a duodenului în malrotaţia duodenală şi
tratament chirurgical sau conservativ a ulcerului simptomatic duodenal în
malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază.(cer.şt. E.Bortă).
 Optimizarea diagnosticului şi tratamentului a cancerului hepatic primar şi
metastatic.(cerc.şt.stagiar S.Burgoci).
Diagnosticul şi tratamentul patologiei chirurgicale endocrine. În cadrul
acestei direcţii au fost abordate problemele diagnosticului
formaţiunilor benigne şi maligne a glandei tiroide; diagnosticul şi
tratamentul chirurgical al formaţiunilor de volum al glandelor
suprarenale; diagnosticul şi tratamentul chirurgical al formaţiunilor de
volum al timusului cu diferenţierea sindromului miastenic de miastenia
gravis. În acestei direcţii au fost susţinute:

 Perfecţionarea şi optimizarea strategiei de diagnostic şi tratament cu


formaţiuni de volim timice în asociere cu miastenia gravis sau cu sindrom
miastenic. (dr. M.Stasiuc).
 Elaborarea criteriilor de apreciere a cavităţii vieţii bolnavilor operaţi
pentru tomori suprarenale. (cerc.şt.superior M.Bujac).
 Elaborarea algoritmului raţional de diagnosticare, tratamentului complex
cu maladii hiperplastice benigne ale glandei tiroide asociate cu component
autoimun. (dr.O.Dubinin).
Chirurgia reconstructivă colorectale au fost abordate problemele de
diagnostic şi tratament al rectocolitei ulceroase nespecifice, ocluziei
cronice, tumorile ale colonului, cât şi abordarea ştiinţifică problemelor
reconversiei tractului digestiv la pacienţii colostomiaţi. În aceste
direcţii au fost susţinute:

 Elaborarea unui algoritm tactico-chirurgical de reabilitate a pacienţilor


colostomiaţi (conf.univer. V.Bendelic).
 Elaborarea algoritmului farmacoterapeutic, chirurgical al pacienţilor cu
colită ulceroasă nespecifică (conf.univer. T.Timiş)
 Studiate particularităţile de evoluţie şi structura a neoplaziei epiteliale a
colonului şi rectului la populaţia umană din R.Moldova (conf.univer. L.Palii)
 Optimizarea diagnosticului şi tratamentului chirurgical al pacienţilor cu
boala Crohn colonică şi perianală. (cer.şt.stagiar V.Ţurcan)
În anul 2007 printr-un ordin al Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova a fost deschisă secţia Hepato-bilio-pancreatică, în
septembrie anului 2010 a fost inagurată Agenţia de Trasplantului
de organe şi ţesuturi din RM şi în 2012 a fost relasat transplantul de
rinichi.
Zilele 21-23 octombrie 2013 efectuat cu succes primul
transplant de ficat de către Membru Corespondent al Academiei de
Ştiinţe RM, profesorului V.Hotineanu şi Membru de Onoare,
Directorul Centrului de Transplant (Fundeni), profesorului Irinel
Popescu profesor universitar Adrian Hotineanu, şi colaboratorii de
la Spitalului Clinic Republican şi din România.
Până în prezent au fost efectuată 10 operaţii de transplant
hepatic îşi ne propunem să efectuăm anual până la 25
transplantului hepatic.
În strânsă colaborare cu colectivul de cercetători de la
Centrul Naţional de studiu şi Testare a Materialelor din Cadrul
UTM, recent Catedra Chirurgie 2 şi Laboratorul de Cercetări
Ştiinţifice „Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv” sunt
realizat o serie de experimente ştiinţifice la intersecţiei
nanotehnologiilor cu biomedicina, care s-au soldat cu
înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie cu referire la
stimularea motilităţii tractului gastro-intestinal cu nanoparticule
semiconductoare.
ŞEFUL CATEDREI
Vladimir Hotineanu
Membru Corespondent al AŞ RM, Doctor habilitat în ştiinţe medicale, Profesor
universitar, Om Emerit, Laureat al Premiului de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică
Adrian Vladimir Hotineanu
Doctor habilitat în ştiinţe medicale
Profesor universitar
Vladimir Ştefan Cazacov
Doctor habilitat în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
ŞEFUL DE STUDII
Alexandru Constantin Iliadi
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Gheorghe Vasile Musteaţă
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Andrei Constantin Oprea
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Vasile Dumitru Tiron
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Zinaida Feodor Caragaţ
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Toader Gheorghe Timiş
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Alexandru Grigorie Ferdohleb
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Lucian Andrei Palii
Doctor în ştiinţe medicale
Conferențiar universitar
Anatol Vasile Cazac
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Valentin Constantin Bendelic
Doctor în ştiinţe medicale
Conferenţiar universitar
Mariana Leonid Bujac
Doctor în ştiinţe medicale
Cercetător ştiinţific superior
Eduard Bortă
Doctor în științe medicale
Cercetător ştiinţific superior
Conferinţa clinicii
Vizita generală în clinică
La prelegere
În timpul operaţiei
Examinarea bolnavilor în laborator
Şeful catedrei cu doctoranzii