Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume TĂTARU NELU


Adresă(e) Strada Husi-Iasi, nr. 51
Telefon(oane) 0722.550.073
E-mail tatarunelu@yahoo.co.uk
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 30.09.1972
Stare civila Căsătorit
Sex Masculin

Experienţa profesională
Perioada 1991 -1992

Funcţia sau postul ocupat Asistent medical stagiar - Spitalul Judetean Vaslui

Perioada 1998-2000

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar – Spitalul Judetean Vaslui

Perioada 2000- 2006

Funcţia sau postul ocupat Rezidentiat Chirurgie generala U.M.F. Iasi – Spitalul de Urgenta Sfantul Ioan - Iasi

Perioada 2006-prezent

Funcţia sau postul ocupat Sef Bloc operator Spitalul Municipal Husi

Perioada 2007- 2009

Funcţia sau postul ocupat Director general – Spitalul Municipal Husi


Perioada 2009-2010

Funcţia sau postul ocupat Manager Spitalul Municipal Husi

Perioada 2006-prezent

Funcţia sau postul ocupat Medic chirurg, Spitalul Municipal Husi

Educatie si formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Scoala Generala Vaslui


furnizorului de formare

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul Sanitar Suceava Promotia 1987-1991
furnizorului de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /


furnizorului de formare U.M.F IASI Medicina Genarala Promotia 1992- 1998

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /


furnizorului de formare Scoala Doctorala Chirurgie Generala UMF Iasi 2004 -2010
Indrumator Prof. Univ. Dr. Stefan Mihalache
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Curs postuniversitar – Master Managementul institutilor publice - 2006
furnizorului de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – 2007
furnizorului de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Atestat Endoscopie digestiva diagnostica – 2009


furnizorului de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Colegiul National de Aparare – Academia Militara -2013
furnizorului de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Institutul Diplomatic Roman –„ Securitatea secolului XXI” -2014
furnizorului de formare

Titluri stiintifice Doctor Stiinte Medicale -2011

Activitate politica 2011-2012

Presedinte Organizatia Municipala PNL Husi

18 octombrie -22 aprilie 2017

Presedinte interimar Organizatia Judeteana PNL Vaslui

22 Aprilie 2017-Prezent

Presedinte PNL-Organizatia Judeteana Vaslui

Membru cu rang de vicepresedinte politic al Bex al PNL

Activitate parlamentara Camera Senat

Perioada 19 Decembrie 2012- 19 Decembrie 2016

Comisii permanente

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Membru, de la data de 27.6.2016

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi - Membru, de la data de 22.9.2015

Comisia pentru regulament - Preşedinte, de la data de 7.9.2015

Comisii comune
Comisia comună pentru integrare europeană dintre Palamentul României şi Parlamentul Republicii
Moldova - Membru, de la data de 25.2.2013

Comisii speciale
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru aderarea României la spațiul
Schengen - Membru, de la data de 18.7.2013

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:

Grupul parlamentar de prietenie cu Estonia - Membru, de la data de 13.2.2013

Grupul parlamentar de prietenie cu Filipine - Membru, de la data de 13.2.2013

Grupul parlamentar de prietenie cu Grecia - Preşedinte, de la data de 13.2.2013

Istoric comisii permanente

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Membru, de la data de 20.12.2012
până la data de 4.2.2013

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi - Secretar, de la data de 4.2.2013 până la data
de 21.9.2015

Activitate legislativă decembrie 2012- noiembrie 2016

68 Iniţiative legislative
75 Declaraţii politice
81 Intrebări
53 Interpelări
93 Luări de cuvânt in plen
9 Moţiuni

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba C
Franceza C1 Utilizator avansat Utilizator avansat C1 Utilizator avansat C1 Utilizator avansat
1
Limba C
Engleza C1 Utilizator avansat Utilizator avansat C1 Utilizator avansat C1 Utilizator avansat
1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa,
- capacitate de relaţionare;
- abilitate în relaţiile interumane;
- abilitate de a lucra în echipă;

Competenţe şi aptitudini - abilităţi în planificarea activităţii;


organizatorice - abilităţi de analiză şi sinteză;
- abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor;
- bun organizator al sistemului informaţional, al contactelor necesare
- capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini.

Competenţe şi aptitudini tehnice - abilitate în manipularea aparaturii de birou moderne,

Competenţe şi aptitudini de utilizare Utilizare PC


a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini -discreţie


- loialitate
- disciplinat
- organizat

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010