Sunteți pe pagina 1din 1

Acțiunea DGAF conform termenului de prescripție sunt legale deoarce:

Conform Articolul 2262. Termenul de prescripţie pentru determinarea


venitului impozabil estimat al persoanei fizice nu va depăşi termenul stabilit la
art.264.

Deci în urma studierii Articolul 264. Termenul de prescripţie pentru


determinarea obligaţiilor fiscale
alin. (1) lit. a) menționăm că tremenul pentru identificarea obligației fiscal este de
4 ani de zile de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale
respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în
cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscal.
Conform Articolul 265. Identificăm termenul de stingere a obligației fiscal,
care ne spune că în cazul în care acţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau sesizarea
instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea
obligaţiei fiscal aceasta urmează a fi stinsă.
Conform speței în cauză chiar daca de la identificarea obligației fiscale din
anul 01 aprilie 2013, până la înaintarea executării silite către contribuabil în 20
aprilie 2020 a trecut deja termenul limită al prescripției, acesta fiind de aproximativ
7 ani de zile oricum, DGAF va putea cere executarea silită a obligației fiscale,
deoarece conform Articolul 265. alin.(2) lit. b) are loc suspendare termenului de
prescripție care ne spune că: se suspendă termenul de prescripție în cazul când
persoana fizică (contribuabilul) lipsește din Republica Moldova cel puțin 6 luni de
zile.