Sunteți pe pagina 1din 5

ELABORAREA METODICĂ Nr 6

TEMA: Determinarea ocluziei centrice sau a relaţiilor intermaxilare centrice la pacientii


cu edentatii partiale.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Noţiunea „ocluzie”. Varietăţi.
Ocluzie-este o stare de contact dentodentar dintre arcada dentara inferioara si arcada dentara
superioara.
Ocluzie statica-reprezinta o relatie de contact dento-dentar dintre arcada dentara inferioara si
arcada superioara.
Ocluzie dinamica-se realizeaza in timpul functiei mandibulare efectuate prin intermediul
muschilor mobilizatori realizinduse diverse rapoarte mandibulocraniene, cind arcada dentara
inferioara va contacta cu cea superioara, realizind diverse contacte dentodentare.

2. Definiţie „ocluzie centrică”.


Ocluzie centrica- este considerat ca un raport static intre arcadele dentare in plan
vertical,transversal si sagital cind avem un contact dentodentar(intercuspidian) maximal, iar
condilii articulari ai mandibulei in timpul contractiei maximale bilaterale a muschilor
mobilizatori sunt situati la baza pantelor tuberculilor articulari(mai este numita si pozitie de
relatie centrica a mandibulei).Mandibula se deplaseaza din pozitie centrica anterior miscind
condilii articulari cu 0,1-1,5 mm pozitionind la baza pantei tuberculilor articulari.
Semne-dentar,articular,muscular,faringoglandular
Componente-arcadele dentare, ATM,planul ocluzal.

3. Ocluzia centrica. Caracteristica.


Ocluzia centrica- Este un contact static sau dinamic dintre arcadele dentare indiferent
deraportul mandibulocranian. Un raport dintre arcadele dntareo in plan sagital,transversal shi
vertical, cind mandibula ocupa o pozitie centrica fata de bazacraniului si maxila.
Semnele – dentar, articular, muscular, faringoglandular.
Semne de ocluzie centrica: a) fiecare dinte contacteza cu 2 dinti antagonishti,afara de incis
centrali inferiori shi ultimii molari superiori b) linia mediana afetei se gaseshte intrun plan cu
linia inerincisivala dintre incisivii centrali sup shiinfer c) arcada dentara super este mai mare
shi o acopera pe cea inferioara d)primul molar superior contacteza cu 1,2 molar inferior in
asha mod ca pe primulil acopera cu aproxim 2/3
4. Ocluzie anterioara.Caracteristica.
Ocluzie anterioara-propulsia mandibulei si contactul interdentar al dintilor frontali. In
asa pozitie a mandibulei uneori poate lipsi contactul dintre dinti in zonele laterale ale
arcadelor dentare. Prin urmare, intercuspidarea maxima a arcadelor dentare va lipsi,
condilii articulari ai mandibulei vor fi deplasati anterior si se vor situa undeva pe panta
tuberculului articular, iar muschii mobilizatori nu se vor gasi intr-o stare de contractie
maxima si echilibrata.

5. Ocluzia distala.caracteristica.
Ocluzia distala-apare in caz de deplasare a mandibulei in directia posterioara, fapt posibil
datorita aplicarii unei forte, de exemplu, in momentul determinarii ocluziei centrice cind
medicul apasa pe mentonier in directie distala. Mandibula fiind deplasata distal,arcada
dentara inferioara va contacta ciu cea superioara numai in zonele laterale, iar condilii
articulari vor ocupa in fosele articulare o pozitie distalizata.
6. Ocluzia laterala. Caracteristica.
Ocluzia laterala-poate fi din stinga sau din dreapta, in dependenta de directia deplasarii
mandibulei. La o latero-propulsie mandibulara la stinga, in aceasta zona a arcadelor
dentare, contactul dintre dinti depinde de gradul deplasarii,pe cind din partea dreapta el
va lipsi sau se va crea in citeva puncte,si invers. Totodata se va observa o asimetrie a
liniei dintre incisivii centrali superiori si cei inferiori, iar condilii articulari vor avea
diferita pozitia in fosele articulare in dependenta de directia deplasarii mandibulei.

7. Enumeraţi semnele ocluziei centrice în ocluzia ortognată


Din cele fiziologice (normale) fac parte acele rapoarte de oclzie dintre arcadele dentare
care asigura la maximum realizarea functiei principale ale sistemului stomatognat si aspectul
fizionomic.
Din rapoartele de ocluzie fac parte:
 Ocluzia ortognata
Delimitand rapoartele dintre arcadele dentare ca o relatie statica in ocluzia centrica,trebuie
sa ne conducem dupa toate elementele caracteristice pentru aceste relatii intermaxilare.
Totodata la aprecierea unor semne in conditii clinice,cum ar fi:
 Pozitia condililor articulari ai mandibulei in cavitatea articulara
 Starea de concentratie bilaterala uniforma si simetrica a muschilor mobilizatori
caracteristice pentru ocluzia centrica
Putem constata semnele anatomice caracteristice pentru arcadele dentare in
intregime,pentru dintii din zona frontala si pentru cei din zona laterala.
Semnele caracteristice pentru ocluzia ortognata:
A: Semnele de ocluzie centrica caracteristica pentru toti dintii.
Propunand pacientului sa inchida cavitatea bucala,in ocluzia centrala prin aplicarea
diferitor probe determinand caracterul contactului dintre fiecare dinte.
Pentru ocluzia ortognata,ca si pentru celelalte tipuri de ocluzii fiziologice,este caracteristic
raportul cand fiecare dinte este in contact cu doi dinti antagonisti- cel principal si cel
secundar.
Fiecare dinte din arcada dentara superioara vine in contact cu omogenul din arcada dentara
inferioara si suplimentar cu cel situat distal ,iar fecare dinte din arcada dentara inferioara vine
in contact cu cel omogen de pe arcada superioarasi suplimentar cu cel situat median .
B. Semnele de ocluzie caracteristice pentru dintii frontali.
La examenul dintilor in zona frontala se va observa ca linia mediana a fetei coincide cu
linia dintre incisivii centrali ai maxilei si mandibulei. Asa situatie creaza un ansamblu
fizionomic simetric.
Al doilea criteriu important este ca dintii frontali superiori acopera fata vestibulara a
dintilor inferiori pana la treimea din dimensiunile lor verticale,ceea ce se egaleaza cu 2-3
mm.
C. Semnele de ocluzie centrica caracteristice pentru dintii laterali in plan sagital:
La examenul dintilor din zonele laterale in sens sagital observam o manifestare de angrenare
dintre cuspizii vestibulari ai dintilor superiori si cuspizii vestibulari ai dintilor superiori si
cuspizii vestibulari ai dintilor inferiori in asa mod incat fiecare cuspid al dintilor supetiori se
incadreaza intre cei doi cuspizi inferiori astfel o interuspidare maxima in acest plan.
D. Semnele de ocluzie centrica carcteristica pentru dintii laterali in plan transversal :
Examinand raportul interdentar in aceste zone ale arcadelor dentare in plan transversal
observam ca pentru acest tip de ocluzie este caracteristic raportul,cand cuspizii vestibulari ai
dintilor superiori ii acopera pe cuspizii amogenilor de pe mandibula,obligand ca cuspizii
vestibulari ai dintilor laterali inferiori sa contacteze cu santul intercuspidian meziodistal al
arcadei dentare superioare .
8. Definitia DVO.
Distanta calculata dintre punctul de sub nas si pe menton; calcularea spatiului de inocluzie in
relatiile mandibulare de postura individuala.

9. Definiţie „poziţie neutră a mandibulei faţă de maxilă”


Pozitia neutral a mandibulei fata de maxilla-Starea de echilibru dintre musc.ridicatori si
musc.coboritori cind acestea se aflaintr-o stare de relaxare relativ fiziologica,care se
individualizraza la nivelularcadelor dentare printr-un spatiu de inocluzie egal cu 2-3mm.

10.Caracteristica poziţie de postură a mandibulei dupa Burlui.


Poziţie de Postură a Mandibulei-se caracterizeaza ca o stare de relaxare relativa a muschilor
mobilizatori(mm.ridicatori si coboritori ai mandibulei) cu formarea unui spatiu interdentar de
inocluzie, de 1-6mm la nivelul arcadelor denatre,iar in mediu 2-3mm.

V. Burlui (1989) determină această poziționare a mandibulei ca «... suma rapoartelor


mandibulocraniene atunci, când mandibula se află în poziție posturală față de craniu sub efectul
echilibrului tonic al musculaturii manducatoare antigravific».

11. Metode de determinare a pozitiei neutre la mandibula.

Se recomanda pacientului sa se relaxeze lasind ca mandibula, sub influenta gravitatii, sa ocupe


pozitia necesara de maxila.In asa mod se utilizeaza unele teste functionale:

- Wild a propus testul fonetic prin pronuntarea cuvintelor ce contin fonema


„a”; Silvermann-„s”; Robinson-„f”(mama,casa,soare,sus,fon) sau
numaratoarea de la 60 la 70.
- Se mai utilizeaza testul functional al actului de deglutitie-pacientul i se
propune sa efectueze actul de deglutitie dupa ce mandibula reflector ocupa
pozitia de postura, cind spatiu de inocluzie in mediu egal cu 2-3mm.
- O alta metoda se efectueaza prin masurari,astfel se determina dimensiunea
verticala de postura si a dimensiunii verticale de ocluzie centrica. Pentru
aceasta,se ia un creion chimic,pe treimea inferioara a fetei in zona
proiectarii liniei mediane se noteaza 2 puncte: unul subnazal,altul pe
proeminenta mentonului. Se propune pacientului sa se relaxeze si
pozitionam mandibula in relatie de postura; masurind cu o rigla sau
compas distanta dintre punctele notate,astfel apreciem dimensiunea
verticala de postura.
12. Metode de apreciere DVO.
Cu creion chimic pe treimea inferioara a fetei in zona proiectarii liniei mediane in 2 puncte:
subnazal si la proeminenta mentonului,se masoara distanta cu o rigla in cazul relatiei de
postura apoi in OC.
DVO:
 Anatomo-fiziologica:
- Litera S-pozitia de postura,neutra a mandibulei:
o Litera „S”;
o Pronuntarea fenomenelor;
o Numararea;
o Dupa deglutitie.
- DVO=DVR-dimensiunea fiziologica;
- DVpostura + spatiu liber de inocluzie=DVO
o Point centric-coincide cu intercuspidare 15%;
o Long centric-cu 0,1-0,2 mm ca sa coincida,depinde de miscarea
mandibulara.
 Anatomica:
- Subnasion;
- Gnation.
 Topografic:
- Arcul facial Frankfurt;
- Arcul Facial Camper.

13. Determinarea relatiei intermaxilare centrice la absenta ocluziei.

A)

 Multiple contacte dentodentare;


 Ocluzie stabila;
 DVO nemodificata se inregistreaza cu amprenta in ocluzie(blocuri de ocluzie);

B)

 Contacte dento-dentare in numar redus (1,2);


 Ocluzie instabila;
 DVO cel mai des nemodificat;
 Aparatul ce inregistreaza este sablonul de ocluzie-95% si 5%-blocuri de ocluzie in
dependenta de situatia clinica.

C)

 Lipsa contactelor dento-dentare;


 Lipsa ocluzie;
 DVO micsorat -100% sablonul cu bordura de ocluzie.

14. Metode de inregistrare a OC sau a relatiilor intermaxilare centrice.

Se foloseste: ceara,materiale amprentare termoplastice,elastice,pasta de oxid de Zn.

Materialul ales se introduce in cavitatea bucala, si se aranjeaza pe ocluzal a dintilor lipsiti de


contact apoi arcadele dentare se aduc in contact de intercuspidare maxima.

Dupa consolidarea materialului, dispozitivul este indepartat de pe arcadele dentare si se transfera


pe modele. Astfel sunt pozitionate in OC apoi sunt montate in articulator sau ocluzor. Pentru
ocluzie instabila pozitionarea modelelor se poate efectua a blocuri de ghips, materiale
termoplastice sau silicon viscos sau sabloane de ocluzie.

S-ar putea să vă placă și