Sunteți pe pagina 1din 1

Catre administratia firmei Montana Nutraceuticals,

Subsemnata Popione Natalia , angajata in cadrul firmei Montana Nutraceuticals SRL, pe postul de
reprezentant medical, pe zona Brasov, posesoare a CI cu seria BV nr. 946014,

Va rog a-mi aproba cererea de concediu fara plata pentru perioada 8 aprilie-1 iunie 2020.

Data Semnatura ,

06.04.2020