Sunteți pe pagina 1din 3

Buget planificat și executat pe Ministerul Finanțelor pentru

anul 2018
mii lei

2018
Cod
Precizat,
Denumirea conform
activitate Eco (k6) Legii bugetului Executat
de stat pe anul
2018
1 2 3 4
I.VENITURI 106576,1 101598,9
Finanțare de la buget 149800 103820,9 98964,8
Surse interne 2755,2 2634,1
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 961,3 665,7
Plata pentru locațiunea patrimoniului public 142320 1793,9 1968,4
TOTAL pe subprogramul 0501 ”Politici și management în domeniul
106576,1 101598,9
bugetar-fiscal”
92601,
II.CHELTUIELI 95922,1
8
Activitatea "Managementul autorităților publice
00010 72245,2 69901,8
centrale"

Remunerarea muncii angajaților conform statelor 00010 211180 32228,9 32228,8

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 00010 212100 7134,9 7134,9

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală


00010 212210 1545,0 1545,0
achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării
Servicii total, inclusiv: 00010 222000 30676,4 28415,1
-energie electrică 00010 222110 1626,0 1499,3
-gaze 00010 222120 7,0 2,5
-energie termică 00010 222130 800,0 637,7
-apă şi canalizare 00010 222140 123,2 121,3
-alte servicii comunale 00010 222190 45,8 40,3
-servicii informaţionale 00010 222210 16089,0 15841,1
-servicii de telecomunicaţie 00010 222220 340,7 195,3
-servicii de transport 00010 222400 31,3 31,1
-servicii de reparaţie curentă 00010 222500 3955,1 3411,0
-formare profesională 00010 222600 449,0 291,3
-deplasări de serviciu în interiorul ţării 00010 222710 15,4 0,0
-deplasări de serviciu peste hotare 00010 222720 2040,0 1735,7
-servicii editoriale 00010 222910 11,0 6,5
-servicii de protocol 00010 222920 200,0 180,7
-servicii de pază 00010 222940 810,1 810,1
-servicii bancare 00010 222970 1,0 0,3
-servicii poştale 00010 222980 150,0 130,4
-servicii neatribuite altor alineate 00010 222990 3873,7 3372,4
-subsidii acordate autorităților/IP la autogestiune 00010 254000 108,1 108,1

Prestatii sociale ale angajatorilor total, inclusiv: 660,0 578,0

-indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de


00010 273200 460,0 454,0
muncă

-indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă


00010 273500 200,0 124,0
achitate din mij.fin.ale angajatorului
Activitatea "Executarea şi raportarea BPN" 00014 22751,5 22058,4
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 00014 211180 13171,3 13171,3

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 00014 212100 2949,3 2949,1

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală


00014 212210 552,3 552,2
achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării
Servicii total, inclusiv: 00014 222000 1964,6 1660,9
-energie electrică 00014 222110 200,0 148,5
-energie termică 00014 222130 180,0 146,0
-apă şi canalizare 00014 222140 40,0 31,1
-alte servicii comunale 00014 222190 10,0 10,0
-servicii informaţionale 00014 222210 60,0 57,1
-servicii de telecomunicaţie 00014 222220 117,2 102,6
-servicii de locaţiune 00014 222300 800,0 730,2
-servicii de transport 00014 222400 48,2 48,2
-formare profesională 00014 222600 19,2 0,0
-deplasări de serviciu în interiorul ţării 00014 222710 25,0 5,5
-servicii de pază 00014 222940 365,0 298,1
-servicii neatribuite altor alineate 00014 222990 100,0 83,5

Prestatii sociale ale angajatorilor total, inclusiv: 00014 273000 4114,0 3724,8

-indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de


00014 273200 4064,0 3692,5
muncă
-indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă
00014 273500 50,0 32,3
achitate din mij.fin.ale angajatorului
-procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
00014 336110 160,0 144,8
rechizitelor de birou
Activitatea "Gospodăria de exploatare a fondului de
00331 925,3 641,6
locuințe"

Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 00331 211180 66,5 0,0


Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 00331 212100 12,7 0,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
00331 212210 2,5 0,0
achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării
Servicii total , inclusiv: 00331 222000 843,6 641,6
-energie electrică 00331 222110 442,7 292,5
-energie termică 00331 222130 260,0 227,3
-apă şi canalizare 00331 222140 60,8 60,7
-alte servicii comunale 00331 222190 26,5 26,5
-servicii de telecomunicaţii 00331 222220 0,6 0,2
-servicii de reparaţie curentă 00331 222500 13,0 10,6
-servicii neatribuite altor alineate 00331 222990 40,0 23,8
III.ACTIVE NEFINANCIARE 10654,0 8879,6
Clădiri total, inclusiv: 00010 311000 6844,0 5624,9
-procurarea clădirilor 00010 311110 3000,0 1893,6
-reparații capitale ale clădirilor 00010 311120 3844,0 3731,3
Mijloace fixe total, inclusiv: 1947,0 1652,5
-procurarea mașinilor şi utilajelor 00010 314110 364,0 340,7
-procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de
00010 316110 508,3 508,2
producere şi gospodăresc
-procurarea activelor nemateriale 00010 317110 1074,0 802,9
-procurarea altor mijloace fixe 00010 318110 0,7 0,7

Stocuri de materiale circulante total, inclusiv: 00010 330000 1863,0 1602,2


-procurarea combustibilului, carburanților şi
00010 331110 4,0 0,2
lubrifianţilor
-procurarea pieselor de schimb 00010 332110 265,0 124,7
-procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 00010 334110 6,0 2,7
-procurarea materialelor de uz gospodăresc 00010 336110 989,0 986,0
-procurarea materialelor de construcţie 00010 337110 100,0 99,3
-procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei,
00010 338110 96,0 63,2
încălţămintei
-procurarea altor materiale 00010 339110 243,0 181,3
-procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
00014 336110 160,0 144,8
rechizitelor de birou
Sold bugetar 117,5