Sunteți pe pagina 1din 11

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

Titlul proiectului
(Max. 200 caractere - Titlul proiectului de cercetare)
FERMĂ DE RÂME
ACRONIM
(max 20 de caractere)
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

FR

(Formularul va fi completat în format electronic. Precizările marcate intre paranteze vor fi


șterse atunci când completați cererea de finanțare; rolul textului din cadrul parantezelor este de
o oferi instrucţiuni asupra modului in care se va completa secțiunea respectiva.
Cererea de finanțare se va completa cu font Times New Roman, la un singur rând, dimensiunea
12.
ATENȚIE! Cererea de finanțată completată nu va depăși 30 de pagini (fără a lua în calcul CV-
urile anexate Cererii de Finanțare.)

REZUMATUL PROPUNERII DE PROIECT:


1
Acest proiect propune extinderea unei piețe foarte slabe din Romania, aceea a fermelor de râme.
Creșterea râmelor ar putea fi extrem de importantă în această țară, ținând cont că este
predominata de dezvoltare prin agricultură. Avantajele unui astfel de proiect sunt vaste și
semnificative.

Importanța râmelor în protejarea mediului înconjurător poate fi majoră în condițiile actuale în


care depozitarea deșeurilor este din ce în ce mai costisitoare. Pornind de la faptul că fiecare
individ lasă zilnic cca 800gr deșeuri solide, asta înseamnă că într-un oraș de 100.000 de locuitori
se aruncă cca 80t de gunoi din care 55% este de proveniență anorganică și 45% deșeuri organice.

Această cantitate de 36 t de deșeuri organice se poate procesa într-o zi de către 36 mil de râme
care ocupă o suprafață de numai 720 mp. În urma procesării se produc 7.700 t de humus pe an
care poate fi utilizat apoi în parcuri, zone verzi, helestee etc. Prețul unei astfel de procesări este la
25% din prețul clasic al arderii.

Unul din avantajele importante ale creșterii ramelor este și îmbogățirea solului prin introducerea
acestora în pământ pe terenuri degradate, iazuri de decantare etc. S-a constatat că 1.000 de rame
produc 600gr de humus pe zi pe mp.

Hibridul roșu de California se folosește intensiv pentru pescuitul sportiv, reprezintă o hrană
extraordinara pentru pasările de casă (care ajung foarte rar la proteinele naturale pe care le conțin
râmele) și se folosește cu mare succes pentru întreținerea oricărui tip de gazon (din parcuri și
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

stadioane).

Importanța sa în agricultură este majoră, produsele crescând mult mai repede, mai mari și mai
sănătoase. Din râme se obține făină proteică de cea mai bună calitate care se folosește ca adaos în
toate concentratele ce se administrează animalelor.

1. DATE DE IDENTIFICARE

2
Informaţii instituţie

Denumire instituţie
Numele
UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI
instituţiei
Reprezentant
Mihnea COSTOIU
legal
Organizaţie
X Mică Mijlocie Mare
R&D
Companie  
Tipul      
privată
organizaţiei
Cod unic de
Tipul Cod
identificare 4183199 UNI 7219
organizaţiei CAEN
(CUI)
Splaiul Independentei 313, Sector 6,
Adresa Oraş  Bucuresti
RO-060042
Telefon + 4021-402 94 65 Fax  + 4021-402 94 65 Email  relatii.publice@upb.ro
Web site  www.upb.ro
Director de proiect
19712142959
Numele Lăscae Prenumele  Ştefan CNP
02
Email  stefanlascae@gmail.com Telefon: 0744604562 Fax +4021-402 69 69
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL

Date generale
Programul Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI)

Subprogramul S1 Dezvoltare

Domeniul în care se
Mediu si agricultura
încadrează proiectul

Durata proiectului:
(Max. 24 de luni):

18
3. DESCRIEREA PROIECTULUI

3
3.1. Importanța şi relevanța proiectului

Urmand modelul de afacere prezent in tari estice precum China sau Japonia, putem
deduce foarte usor ca fermele de rame au devenit o opurtunitate uriasa de profit, atat pe plan
material cat si al mediului inconjurator, datorita costurilor reduse si al cererii ridicate in ce
priveste produsele generate, dar si al avantajelor multiple generate asupra mediului.
In tara noastra aceasta afacere este practicata la un nivel foarte mic, avand doar cativa
importatori si crescatori de rame, insa se anunta ca fiind promitatoare pentru persoanele care
detin o suprafata de teren.
Viermicultivarea este o metoda biologica de prelucrare a deseurilor organice cu ajutorul
viermiculturii (ramelor). Ea se bazeaza pe capacitatea biologica a ramelor de a folosi in calitate
de hrana diverse genuri de deseuri organice din agricultura, industria alimentara, de la abatoare,
industria lemnului, deseurile menajere, transformindu-le in ingrasaminte organice pretioase -
biohumus (biocompost, viermicompost). Un rol special apartine deseurilor acumulate in
localitatile rurale,care se caracterizeaza prin continutul in ele a unei parti considerabile de
substante organice extrem de pretioase pentru agricultura. In localitatile rurale o pondere mare in
volumul deseurilor organice o au cele animaliere.
Una dintre caile de solutionare a acestei probleme este viermicultura, care este un bun
transformator al deseurilor organice in biohumus. In calitate de transformator al deseurilor
organice serveste rama, Hibridul rosu de California, care foloseste in procesul de nutritie diverse
genuri de deseuri organice, care au trecut etapele procesului de fermentare
Ferma de rame rezolva problema deseurilor din gospodarie fara sa genereze efecte
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

negative asupra mediului. Humusul produs de rame este cel mai bun ingrasamant oraganic
cunoscut pana in prezent, ideal pentru producatorii de hrana Bio, horticultura, silvicultura,
legumicultura , inlocuind atat ingrasamintele organice precum si pe cele chimice. Mai mult, ofera
o materie prima esentiala, ingrasamantul natural, pentru producatorii de legume si de fructe bio
la preturi mai mici si cu sporuri deproductivitate mai mari decat cele obtinute prin utilizarea
ingrasamintelor traditionale. Si cum produsele bio sunt din ce in ce mai cerute la noi si in
strainatate, folosirea ingrasamantului natural reprezinta o conditie esentiala pentru aceste afaceri.
Astfel, prin construirea unei ferme de rame, anticipezi cresterea cererii pentru ingrasamantul
natural care se va manifesta in urmatorii ani.
Scopul principal al viermicultivarii este prelucrarea completa a deseurilor organice,
obtinerea biohumusului si ameliorarea situatiei ecologice, dar, in calitate de directie auxiliara
este obtinerea adaosului proteic pentru ratia de hrana a animalelor. Asadar, tehnologia propusa
poate fi aplicata in orice tip de gospodarii (ferma, gospodarii particulare si de fermieri), nu
necesita cheltuieli mari si poate fi organizata in aer liber.

3.2. Descrierea tehnică şi ştiintifică a proiectului

4
(Descrierea ştiinţifică şi tehnică detaliată bazată pe documentare privind cercetările din
domeniu, inclusiv:
 gradul de noutate pe care îl va aduce proiectul, nivelului de interdisciplinaritate precum
şi gradul de complexitate al acestuia;
 descrierea ştiinţifică a proiectului, inclusiv descrierea soluţiilor pe care le propune
proiectul pentru realizarea rezultatelor şi obiectivelor sale;
 metodologia şi tehnicile care vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor şi
rezultatelor;
 instrumente şi echipamente utilizate, software;
 eventuale dificultăţi de realizare şi modalităţi de depăşire.
Secțiunea va avea maximum 3 pagini)

3.3. Obiectivele proiectului

Obiectiv principal:

- Construirea unei ferme de râme în scopul producerii de îngrășământ natural și momeală de


pește.
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Obiective secundare:

-Creșterea râmelor pentru industria momelilor.


-Reciclarea deșeurilor organice ale fermei.
-Înființarea unei afaceri.

3.4. Beneficiarii direcți ai proiectului

(se va preciza cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului și cum vor beneficia de rezultatele
proiectului întreprinderile (se vor preciza categoriile din care fac parte acești beneficiari
ex.:publici/privați, mici/mijlocii/mari, precum și numele lor pentru cei identificați).

3.5. Lista activităților proiectului

(Tabelul de mai jos este o sinteza a etapelor și activităților proiectului, care vor detaliate la
punctul de mai jos)

5
Se consideră ca dată de început a proiectului 01.01.2020.

A Etape/ Denumirea Data de Durata activităţilor Rezultate


n Activităţii finalizare a cuantificate
etapei Durata Data Data
totală începere finalizare

(nr. luni) (Luna) (Luna)

1 2 3 4 5 6 7
Etapa I

Activitate I.1

Activitate I.2

...

Etapa II

Activitate II.1
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Activitate II.2

...

(coloana 2 se va completa cu denumirea etapelor/activităţilor avute in vedere; coloanele 3, 4, 5 şi 6


referitoare la durata vor menționa Luna 1, Luna 2…. Luna x, în corelare cu durata totală a proiectului)

3.6. Descrierea activităților

(se vor prezenta în detaliu activităţile proiectului, inclusiv livrabilele asociate fiecărei activităţi)

6
3.7. Realizarea diagramei Gantt a proiectului

(se va prezenta calendarul activităţilor propuse)

3.8. Riscuri

(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de
reducere a acestora )

Descrierea riscului Probabilitate Impact Măsuri de prevenire/


Managemetul riscului

3.9 Resursele umane alocate proiectului

(se vor prezenta persoanele implicate în realizarea proiectului)

Echipa de management a proiectului


Nr. Nume și prenume Poziția în proiect Zile/om Responsabilităţi
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

crt. alocate

Echipa de implementare a proiectului


Nr. Nume și prenume Poziția în proiect Zile/om Responsabilităţi
crt. alocate

4. BUGETUL PROIECTULUI

(Bugetul proiectului, cu justificarea cheltuielilor de personal și de logistică)

Nr. Categorii de cheltuieli An 1 An 2 Total


7
(lei)
1. Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de 120 60 000 180 000
angajator) 000
2. Cheltuieli cu logistica 30 800 15 400 46 200
2.1. Cheltuieli de capital 5 200 2 600 7 800
2.2. Cheltuieli privind stocurile 5 600 2 800 8 400
2.3. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 20 000 10 000 30 000
3. Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurnă, 5000 2 500 7 500
taxe participare, asigurări de sănătate, taxe viză)
4. Cheltuieli indirecte (regia) 30 000 15 000 45 000
(25 % din totalul costurilor de personal)
TOTAL (1+2+3+4) 185 92 900 278 700
800

Restricţii în realizarea bugetului proiectului:


1. Cheltuielile de capital nu trebuie să depăşească 30% din valoarea finanţării.
2. Cheltuielile cu sevicii executate de terţi nu pot depăşi 15% din valoarea finanţării.
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS

3. Cheltuielile de deplasare nu vor depăşi 15% din valoarea finanţării.


AN

4. Cheltuielile indirecte nu vor depăşi 25% din valoarea cheltuielilor cu personalul.

1. Cheltuieli cu personalul
Am decis sa alocam un buget lunar de 10 000 RON pentru cheltuieli salariale si
contributiile salariale catre stat.
2. Cheltuieli cu logistica
2.1 Cheltuieli de capital
 Instalatie de udare: 1000 RON
 Unelte folosite in prelucrare: 3000 RON
 Fabricarea unor paturi pentru rame: 8 X 150= 1 200 RON
2.2 Cheltuieli privind stocurile
 Consum de apa lunar: 300 RON/ luna => 3 600 RON/ an
 Achizitionarea ramelor anual
8
20 kg de rame, la pretul de 100 RON/ kg => 2 000 RON/ an
2.3 Cheltuieli cu serviciile executate de terti
 Intretinerea, reparatiile, chiria si asigurarile, calculate la suma de 20 000 RON/ an

3. Cheltuieli de deplasare
Am inclus transportul materiei prime la achizitionare si al deseurilor organice rezultate in
cadrul procesului, estimand aceasta suma la 5 000 RON/ an.

4. Cheltuieli indirecte
Am stabilit o valoare de 25% din valoarea cheltuielilor cu personalul.
25% din 120 000= 30 000 RON

5. LISTA ACTIVELOR DE ACHIZIŢIONAT PRIN PROIECT


RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

5.1 Lista activelor fixe corporale de achiziționat


(Denumire și caracteristici tehnice, nr.unități)
Nr. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice
crt.

5.2 Lista activelor fixe necorporale de achiziționat


(Denumire și caracteristici tehnice, nr.unități)

Nr. Denumire Nr. buc. Caracteristici tehnice


crt.

9
ANEXA LA CEREREA DE FINANŢARE:
CV-URILE ECHIPEI PROIECTULUI (max. 5)
Se va completa pentru membrii echipei proiectului câte un CV de max. 1-2 pagini pe modelul
următor:

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele


[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]
Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara
Scrieţi numărul de telefon Scrieţi numărul de telefon mobil
Scrieţi adresa de email
Scrieţi adresa paginii web personale
Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe
messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi câmpurile irelevante
STUDIILE PENTRU CARE SE din coloana stângă)
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)
▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)
▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.]
Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral


Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
10
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie
Competenţe Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în
muncă care au fost acestea dobândite.

Competenţe informatice Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu


▪B
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care
Prezentări le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
RE
TA
CE
R
CE
I OI
CS
AN

Data completării:

11