Sunteți pe pagina 1din 1

Consecinte ale Legii lui Unu

Există 3 consecințe centrale:


1) Prima lege este Legea Liberului Arbitru.
2) A 2-a lege este Cuvântul, principiul Creativ sau Iubirea.
3) A 3-a lege este Lumina (energia inteligentă creează lumina).

Întrebare: Îmi poţi spune originea celor 10 Porunci?


Ra: Originea celor 10 Porunci este în concordanţă cu legile entităţiilor negative, care îşi impun ideile
asupra unor persoane orientate într-un mod pozitiv. Informaţia din cele 10 Porunci a încercat să copieze
sau să imite pozitivitatea, în timp ce păstra caracteristici negative. Cele 10 Porunci au fost oferite de
grupul Orionian.
Întrebare: Care a fost scopul celor 10 Porunci, de au fost oferite de grupul Orionian?
Ra: Scopul celor din grupul Orionian este dominarea şi sclavia. Acest lucru este realizat prin găsirea şi
crearea unei elite, determinându-i pe alţii să servească această elită, folosindu-se de maşinaţii cum ar fi
de exemplu legile pe care le-ai menţionat mai devreme, dar şi alte informaţii oferite acelei entităţi care
a transmis legile (informații oferite lui Moise, care a transmis cele 10 Porunci).
Întrebare: Moise, cel care a transmis cele 10 Porunci, a fost orientat pozitiv sau negativ?
Ra: Recipientul Moise a fost o fiinţă de o pozitivitate extremă, astfel explicându-se o parte din
informaţiile pseudo-pozitive pe care le-a primit. La fel ca şi în cazul altor persoane cu care cei din
grupul Orionian au inițiat contacte care nu au avut succes, persoana pe nume Moise nu a rămas o sursă
credibilă de influenţă printre cei care au auzit prima oară de filosofia Legii lui Unu. Moise a părăsit
nivelul vibrational din a 3-a densitate, fiind într-o stare de tristeţe, pierzând ceea ce voi aţi numi
onoarea şi încrederea cu care a început conceptualizarea Legii lui Unu şi eliberarea celor din tribul lui.