Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul, _______________________________, născut la data de


____________________, identificat prin buletinul de identitate
_____________________ eliberat la ______________ de către
________________________________, IDNO: __________________, domiciliat
în mun. _________________________________, prin prezenta comunic acordul
personal la stabilirea adresei juridice pentru Asociației Obștești
_________________________________________ în imobilul situat pe adresa
mun. _____________________________, care ne aparține cu drept de proprietatea
privată.

Adresa juridică va fi folosită ca un amplasament stabil, unde Asociația va


deține mijloace de comunicare, va primi corespondență și va putea fi citată.

Data___________________ _____________________

S-ar putea să vă placă și