Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru Fişă de lucru

1.Află suma perechilor de numere: 562 şi 345 ; 612 şi 176 ; 1.Află suma perechilor de numere: 562 şi 345 ; 612 şi 176 ;
162 şi 627 ; 271 şi 418 ; 324 şi 562 ;888 şi 111 162 şi 627 ; 271 şi 418 ; 324 şi 562 ;888 şi 111
_______________________ __________________________ _______________________ __________________________
_______________________ __________________________ _______________________ __________________________
_______________________ __________________________ _______________________ __________________________
_______________________ __________________________ _______________________ __________________________
2.Află diferenţa perechilor de numere : 453 şi 123 ; 788 şi 455 ; 2.Află diferenţa perechilor de numere : 453 şi 123 ; 788 şi 455 ;
769 şi 451; 564 şi 142; 769 şi 451; 564 şi 142;
_______________________ __________________________ _______________________ __________________________
_______________________ __________________________ _______________________ __________________________
3.Află suma vecinilor numărului 434: 3.Află suma vecinilor numărului 434:
_________________________________________________ _________________________________________________
4. Află diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr scris cu trei 4. Află diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr scris cu trei
cifre: ________________________________________________ cifre: ________________________________________________
5. Calculaţi şi coloraţi ! 444= roşu ; 562 =albastru ; 5. Calculaţi şi coloraţi ! 444= roşu ; 562 =albastru ;
487 =maro; 358= verde ; 868=negru ; 487 =maro; 358= verde ; 868=negru ;
212+ 232= ………… 999 - 641 = …………….. 212+ 232= ………… 999 - 641 = ……………..
784 - 222 =……….. 253 + 234 = ……………. 784 - 222 =……….. 253 + 234 = …………….
111+333 = ………… 151 + 411= …………… 111+333 = ………… 151 + 411= ……………
425 + 443 = ………. 425 + 443 = ……….

444 444
358 358

562 487 562 487

444 444

562 562
868 868