Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă seminar

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Ore

1. Stabilirea detaliilor organizării seminarului. Principalele Explicaţii, discuţii colective, 2


noțiuni ale marketingului. Dezbatere ”Marketingul din dezbatere
2018 (nu) este fundamental diferit față de cel din 2000”
2. Metode și tehnici utilizate în cercetarea de marketing Studii de caz, explicații, discuții 2
colective
3. Segmentarea pieței, alegerea pieței țintă, poziționarea Studii de caz, explicații, discuții 2
și diferențierea colective
4. Prezentare 1. Analiza industriei selectate Prezentări, feed-back prezentări, 2
interacțiune între echipe
5. Strategii de produs, preț, promovare și distribuție Studii de caz, explicații, discuții 2
colective
6. Prezentare 2. Produsul și prețul Prezentări, feed-back prezentări, 2
interacțiune între echipe
7. Prezentare 3. Distribuția și promovarea Prezentări, feed-back prezentări, 2
interacțiune între echipe

Structură proiect seminar

I. Analiza industriei selectate


1.1. Analiza externă – Oportunități și amenințări PEST (cele mai relevante)
1.2. Analiza pieței (jucătorii reprezentativi, tipuri de concurență, factori cheie de succes)
1.3. Segmentarea (criterii, segmente de consumatori - descriere demografică, psihografică)
1.4. Stabilirea pieței țintă

II. Produsul și prețul


2.1. Descrierea serviciului / produsului
2.3. Strategiile de preț și poziționarea
2.4. Unique Selling Proposition - diferențierea

III. Distribuția și promovarea


3.1. Descrierea canalelor de distribuție
3.2. Analiza strategiilor de comunicare ale concurenților direcți (Cine sunt? Ce comunică? Unde? Cum?)
3.3. Crearea elementelor de identitate (nume și variante de slogan cu integrarea USP-ului)
3.4. Strategia media (dezvoltarea mesajului și alegerea canalelor în funcție de obiectivele brandului și de
caracteristicile publicului țintă)
10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. 10.3.


Metode de Pondere
evaluare în nota
finală (%)
10.5. Seminar/ Aplicarea corectă în cadrul proiectelor, prezentărilor, Proiect 35%
Laborator testelor, lucrărilor scrise a noțiunilor expuse la curs și scris (50%)
seminar.
Prezentare
Aspecte precum neimplicarea în activitățile de curs sau proiect
seminar, plagiatul și altele, duc la pierderea parțială sau (50%)
totală a punctajului pentru acea componentă a evaluării
(proiect, lucrare scrisă, prezentare etc.).