Sunteți pe pagina 1din 6

Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2018 – 2019

Resurselor Umane: seminar

Design Seminar RSDRU:

Seminar 1:

Seminar introductiv:

o Exercitiu de cunoastere;
o Prezentare a modalitatii de lucru si de evaluare la seminar;
o Prezentare structura i) Portofoliu Individual si ii) Proiect de Echipa;
o Fisierul cu Planificarea prezentarilor pentru S12 (1. numar de echipe, 2. componenta echipe, 3. ordinea
prezentarilor) va fi trimis pe e-mail titularului de seminar la finele saptamanii cu nr. 3 (trei), de catre seful de
grupa
o Identificarea celor 5 domenii de interes pentru cariera; ierarhizarea lor dupa doua criterii,
importanta si posibilitate de a fi realizate (accesibilitate); suprapunerea celor doua clasamente si
alegerea celui mai bine plasat.

Seminar 2:

Realizarea Fisei de Post si a Fisei de Roluri si Responsabilitati pentru job-ul cel mai accesibil din
domeniul selectat.
o Prezentare Surse Bibliografice utilizate pentru documentarea teoretica;
o Prezentare Modele de Fise de Post utilizate pentru documentarea practica;
o Prezentare Model Fisa de Post utilizat pt Seminarul de RSDRU (ales din cele gasite in etapa de
documentare practica sau construit, avand la baza informatiile din documentarea teoretica si
modelele gasite in documentarea practica.
o Prezentare Fisa de Post si Fisa de Roluri si Responsabilitati pentru job-ul cel mai accesibil din
domeniul selectat.
o Discutii, analize si identificare modele care intrunesc cerintele obligatorii pt Fisa de Post si
Fisa de R&R.

Seminar 3:

Curriculum Vitae (CV) si Scrisoare de Motivatie (SM). Se vor aborda urmatoarele topic-uri:

o Evidentiere importanta,
o Studii de caz,
o Greseli frecvente,
o Recomandari.

1
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2018 – 2019
Resurselor Umane: seminar

Seminar 4:

Tipuri de Interviu si Comportamentul la Interviu:

a) Tipuri de Interviu; caracteristici, avantaje si dezavantaje pt


o Interviul telefonic,
o Video-Interviu,
o Interviu F2F.
b) Comportamentul la interviu:
o Studii de caz,
o Greseli frecvente,
o Evidentiere importanta limbaj verbal, non-verbal, paraverbal,
o Recomandari.

Seminar 5:

Design / Ghid de interviu si Fisa de Observatie:

o Conceperea unui Design/Ghid de interviu (GI) pe baza elementelor din Fisa Postului (FP),
justificand care sunt trasaturile sondate cu intrebarile din ghidul de interviu; minim 25 de intrebari
dintre care minim 10 specifice postului.
o Realizarea unei Fise de Observatie ce va fi folosita in cadrul simularilor de interviu;
o Prezentarea celor 2 instrumente (GI si FO) in cadrul seminarului; discutii, analize, modalitati de
imbunatatire.

Seminar 6:

Simulare a unor situatii de interviu:

o Se vor organiza 3 simulari de interviu care vor necesita 5 voluntari (primele doua de 15 minute si
a III-a de 30-40 minute); la a III-a simulare titularul de seminar va fi intervievator.
o 15 minute pentru fiecare simulare; in acest timp, colegii din audienta isi vor redacta observatiile in
fisele de observare;
o Discutii, feedback-uri, comentarii, pentru fiecare simulare de interviu;
o Feedback-ul va avea doua componente: FB pt candidat/intervievat, FB pt intervievator;
o Se va respecta structura feedback-ului tip sandwich.

2
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2018 – 2019
Resurselor Umane: seminar

Seminar 7:

Aplicare teste utilizate in selectia candidatilor.

o Se vor aplica 3 – 4 teste folosite in selectia de personal


(un Test de atentie si 2-3 Teste de logica-matematica);
o Scorare, interpretare rezultate, comentarii.

Seminar 8:

Codul Muncii (Legea 53/2003 republicata) + Contractul Individual de Munca (CIM):

o Prezentare Codul Muncii + Prezentare Model CIM,


o Studii de caz,
o Probleme des intalnite,
o Dezbateri,
o Recomandari.

Seminar 9:

Motivatie si Motivare. Coaching si Mentoring.

o Diferenta dintre Motivatie si Motivare;


o Identificarea Profilului Motivational prin aplicarea unui chestionar dedicat;
o Analize, discutii, comentarii pe baza rezultatelor obtinute;
o Analiza comparativa Coaching si Mentoring.

Seminar 10:

Evaluarea Performantei Profesionale

o Performanta Profesionala;
o Necesitatea masurarii performantei;
o Caracteristici Sistem Intern de Evaluare a Performantei (Cum ar trebui sa fie?);
o Exemple Formulare / Fise de Evaluare a Performantei;
o Identificarea Nevoilor de Formare Profesionala (TNA – Training Needs Analysis).

3
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2018 – 2019
Resurselor Umane: seminar

Seminar 11:

Plan de Dezvoltare Personala (PDP).

o Realizarea PDP-ului, dupa modelul atasat;


o Justificare necesitate PDP; modalitate de lucru.
o Obiective SMART;
o Atitudine si gandire pozitiva;
o Analize etape componente; exemple, discutii, comentarii.
Never, never, never give up!
(Winston Churchill)
Be honest with yourself and with people.
Be punctual, never give up, achieve your goals, even when everything goes bad!
(Steve Jobs)

Seminar 12:

Proiect de Echipa → Teme la alegere

→ 1. Provocari in RSDRU si Modalitati de abordare / solutionare


→ 2. Tendinte / Noi tool-uri si metode utilizate in RSDRU
→ 3. Analiza procese de RSDRU in cadrul companiei-angajator
→ 4. Analiza comparativa procese de RSDRU in cadrul a doua companii cunoscute
→ 5. Analiza comparativa procese de RSDRU Mediul Public / Mediul Privat

o Studentii se vor grupa in echipe de 3–4 persoane si vor construi o Prezentare PPT alegandu-si o
tema din lista celor 5 prezentate mai sus;
o Durata unei prezentari va fi de aprox. 15 minute si vor fi prezenti toti membrii echipei;
o Documentarea se va realiza utilizandu-se cel putin 10 surse bibliografice care vor fi prezentate
in ultimul slide al prezentarii, in sectiunea „Bibliografie”;
o Pe fiecare slide, in subsolul acestuia, se va mentiona sursa bibliografica de unde a fost extrasa
informatia (text, schema, grafic, tabel, imagine)
o Fiecare membru al echipei va prezenta o anumita componenta a prezentarii;
o Liderul echipei va trimite prezentarea pe e-mail titularului de seminar, cu 2 zile inainte de
prezentarea oficiala.

4
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2018 – 2019
Resurselor Umane: seminar

Seminar 13:

o Aplicare Chestionar Ancorele Carierei;


o Evaluare compatibilitate Profil Personal ↔ Job Actual si Perspective de Dezvoltare;
o Aplicare Chestionar „Ierarhia Valorilor Personale cu privire la Cariera / Munca”;
o Scorare, interpretare rezultate, comentarii.

Seminar 14:

Overview seminarii RSDRU; Sesiune de Q&A.

o Scurta recapitulare a topic-urilor abordate la seminar;


o Elemente administrative;
o Sesiune de Q&A;
o Feedback seminarii.

SISTEM DE EVALUARE:

i - Portofoliu Individual – 40 %

Cuprins Portofoliu: Barem


1 a) Coperta (Nume si prenume / Specializare / An de studiu / Nr. Matricol / Grupa)
b) Structura / Cuprins Portofoliu
2 Fisa de Post → pt postul selectat la primul seminar 1,0
3 Fisa de Roluri & Responsabilitati → pt postul selectat la primul seminar 1,0
4 CV personal (cu foto) 1,0
5 SM → Scrisoare de Motivatie pt postul selectat la primul seminar 1,0
6 Ghid de Interviu – minim 25 de intrebari dintre care minim 10 specifice postului 1,0
7 Fisa de Observatie 1,0
8 Profil Motivational → analiza si comentarii pe profilul personal (1-2 pagini) 1,0
9 2 (doua) Formulare / Fise de Evaluare a Performantei 1,0
10 PDP → mentionati pe coperta daca doriti sa aveti discutii individuale pe marginea lui. 1,0
11 Rezultate Chestionar Ancorele Carierei 1,0
Total 10

ii - Proiect de Echipa – 40 %

Proiect de Echipa: Nota


1 Prezentare PPT → La alegere, una din cele 5 teme propuse pt Proiectul de Echipa 1 – 10

5
Recrutarea, Selecția și Dezvoltarea 2018 – 2019
Resurselor Umane: seminar

iii - Activitate la Seminar – 20 %

Implicare activa la seminar


1 Interventii documentate, Initiativa, Cooperare, Comentarii constructive, Exemple din
experienta personala, Proactivitate.

De retinut:

o Toate elementele din Portofoliu vor fi cuprinse intr-un singur document (Word, PDF) si vor respecta
ordinea din sectiunea „Cuprins Portofoliu”;
o Pe coperta Portofoliului vor fi trecute datele de identificare: Nume si prenume / Specializare / An
de studiu / Numar Matricol / Numar Grupa.
o Portofoliul va fi denumit respectand urmatoarea structura → Exemplu:
- Nume si prenume student: Ionescu George;
- Denumire Portofoliu: Portofoliu RSDRU-IONESCU Dan_Specializare_An studiu_Grupa 1.
o Portofoliul se va trimite pe e-mail titularului de seminar, in ziua seminarului cu nr. 13;
o Studentii care vor preda Portofoliile ulterior (in limita a 2 zile calendaristice), vor avea scazute 2
puncte din nota; Portofoliile care vor depasi ca data de trimitere 2 zile calendaristice nu vor mai fi
luate in considerare si astfel nu va exista o nota de trecere.
o Fisierul cu notele finale de la seminar va fi trimis Sefului de Grupa.

MULT SUCCES!