Sunteți pe pagina 1din 1

Sectorul serviciilor / sectorul terțiar

LOCALIZARE
Ță rile dezvoltate / cea mai mare pondere din PIB
1. Nivel de trai ridicat;
2. Nivel de ocupare a forței de muncă scă zut în sectoarele agricol și industrial.
3.„Terțializarea industriei”: cercetarea și dezvoltarea tehnologica sunt solicitate mai
mult.
4. Angajamentul guvernelor de a furniza servicii sociale de bază .
CĂ I DE COMUNICAȚ IE Ș I TRANSPORTURI

SERVICIILE DE TRANSPORT presupun:


● Circulația persoanelor și a mă rfurilor dintr-un loc la altul, după
combinarea multor elemente umane și materiale:

● Vehicule diferite utilizate pentru că lă torie (Mijloace de transport):


mașina, tren, avion sau vapor.

● Elementele necesare pentru transport (infrastructura): drumuri, că i ferate,


aeroporturi, porturi ... (conducte, linii de înaltă tensiune, etc. sunt, de asemenea,
luate în considerare infrastructura de transport).

Importanța transportului: Acesta serviciu a cunoscut cea mai rapidă creștere dintre
activită țile terțiare în secolul XX- lea Motive: industrializare, dezvoltarea comerțului,
creșterea fluxului de mă rfuri și de persoane și nivel tehnic ridicat (viteza mai mare,
capacitate de transport, de sigurantă , costuri mai mici ...)
Funcții:
Economice: ea permite schimbul de bunuri și de transportul zilnic de persoane
(navetism)
Politice: Ea facilitează integrarea diferitelor regiuni și zone într-un teritoriu.
Sociale: facilitează relația și activită ți umane (petrecere a timpului liber, cunoaștere
interculturală ...)

Rețeaua de transport: este infrastrutura care este necesară pentru ca vehiculele să


circule: serie de noduri de transpot (orase, stații ...) + axele / linii (conectarea nodurilor)