Sunteți pe pagina 1din 1

clasa a X-a: Industria

Industria
Evoluția activităților industriale

Industria este o ramură a economiei care extrage și prelucrează materii prime pe care le
transformă în produse finite.
Industria apare și se dezvoltă în sec. al XVIII-lea, când a avut loc prima revoluție industrială.
Aceasta a fost facilitată de invenția motorului cu abur (James Watt, 1783). Acum practic începe să
fie folosit motorul cu abur în detrimentul utilajului rudimentar, iar cărbunele înlocuiește lemnul.
Industria modernă este legată de marea producție mașinistă care s-a declanșat în Anglia, iar mai
apoi în țări precum Germania, Franța, Olanda, SUA, Japonia ș.a. În această perioadă centrele
industriale apar în vecinătatea resurselor și în porturi (aici soseau materiile prime pe cale
maritimă).
La sfârșitul sec. al XIX-lea are loc a doua revoluție industrială caracterizată prin:
- producerea și folosirea energiei electrice,
- utilizarea motorului cu ardere internă (pe baza produselor petroliere),
- utilizarea mijloacelor de transport moderne,
- apariția unor ramuri industriale noi: chimică, electrometalurgică, aeronautica etc
- localizarea centrelor industriale în marile orașe (unde există forță de muncă și piață de
desfacere),
- producția industrială atinge valori foarte mari, nemaiîntâlnite.
La finele sec. a XX-lea, are loc a treia revoluție industrială bazată pe:
- un progres rapid al științei și tehnologiei,
- utilizarea energiei nucleare,
- apariția produselor electronice, odată cu inventarea tranzistorului și a microprocesorului
- dezvoltarea telecomunicațiilor și a computerelor
- roboți industriali.
Din mileniul III putem vorbi despre a patra revoluție industrială. Debutează odată cu apariția
internetului și se bazează pe digitalizare.