Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: Sisteme Politice Comparate

Anul de studii: II Anexa A.VI.3.


Semestrul: 4

CALENDARUL DISCIPLINEI

SEMINAR LABORATOR PROIECT VERIFICĂRI


Săptămâna

Termen
Tematica abordată Data Lucrare de Tematica Termen Tipul
programat Data
laborator abordată predare E/C/V

Metoda comparativa, cale fertila in


1 20/27.02.2015
campul cunoasterii
Sistemul politic. Tipologia Comparata a
2 20/27.02.2015
sistemelor politice contemporane
Statul, institutie fundamentala a
3 sistemului politic. 06/13.03.2015
Pregătire curentă

4 Puterea politica si institutiile puterii 06/13.03.2015


Regimuri politice.
5-6 20/27.03.2015
Democratii occidentale comparate.
7 Regimuri politice totalitare 03/10.04.2015
Istoria comparata a statelor comuniste.
8-9 03/10.04.2015 V1
Dezmembrarea lagarului socialist.
Gigantii orientului, China si Japonia,
10 24.04/01.05.2015
doua cai de dezvoltare.
11 Lumea a treia, un sistem compozit. 08/15.05.2015
Partidele politice.
12-13 08/15.05.2015
Doctrine si ideologii politice.
14 Recapitulare finala 22/29.05.2015 V2
exameneSesiune

02.06-
1 Iunie 2015
21.06.2015
2 Septembrie 2015
3 Septembrie 2015
4
E – examen, C- Colocviu, V – verificare pe parcurs

Coordonator disciplină, Coordonator grupă,

Lect. univ. drd. Maria Popescu Lect. univ. drd. Maria Popescu