Sunteți pe pagina 1din 1

Ordinul № 57

20.12.19
,,Cu privire la acordarea d-nei
Tărăbuță Ana a concediului parțial
plătit pentru îngrijirea copilului până
la atingerea vârstei de trei ani”

În conformitate cu art.124 alin (2) și (3) din Codul Muncii al R.Molodva emit următorul
ORDIN:

§1. De acordat d-nei Tărăbuță Ana, profesoară, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului
până la atingerea vârstei de trei ani de la 22.12.19, până la 23.09.2022 inclusiv, incluzând această
perioadă în vechimea de muncă specială și în stagiul de cotizare.

§2. Plata indemnizației pentru acest concediu se va face din bugetul asigurărilor sociale de stat.

§3. Contabila gimnaziului, d-na Botnari Ana va lua spre executare prezentul ordin.

Temeiul: 1. Cererea d-nei Tărăbuță Ana.

2. Certificatul de naștere al copilului, seria nr. ,


. eliberat de OSC Sîngerei la data de .

Directorul gimnaziului Bălășești M.Popa