Sunteți pe pagina 1din 17

    SCENARIUI DE SECURITATE LA INCENDIU

   1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării


   1.1. Datele de identificare
A. datele necesare identificării construcţiei/amenajării:
denumire – SPATIU COMERCIAL”P+M”,
proprietar/beneficiar – STOICA ION SI STOICA ANISOARA, din
comuna VALENI, sat Valeni, jud. OLT
adresă - comuna VALENI, sat Valeni, jud. OLT ,
B. profilul de activitate – la parter – spatiu comercial cu suprafata de
57,98 mp; la mansarda – club de noapte cu suprafata de
45.89mp.
programul de lucru al obiectivului – zilnic 8 ore pe zi.
   1.2. Destinaţia
-Funcţiunile principale –la parter spatiu comercial cu suprafata de
57,98 mp si bar de 30,12 mp;la mansarda: club de noapte cu
suprafata de 45.89 mp si terasa balcon.
-Funcţiunile secundare şi conexe – asigurare utilitati.
   1.3. Categoria şi clasa de importanţă
   A. categoria de importanţă- C.
   B. clasa de importanţă- III.
   1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
   A. principalele caracteristici ale construcţiei privind:
a) tipul clădirii: civilă, de comert
regimul de înălţime – P+M; 7,48 LA COAMA.
volumul construcţiei - 1180 mc;
   b) aria construită – 143,86 mp;
aria desfăşurată – 218,36 mp.
Principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente
construcţiei:
Parter
- spatiu desfacere (comert cu produse alimentare)- 56, 98 mp   
- magazie - 13,95 mp
- birou – 10,50 mp
- bar -30,12 mp
- grup sanitar femei
- grup sanitar barbati
Mansarda
- club de noapte – 45,98 mp
-terasa+ balcon - 86,80 mp
- bar -5,85 mp
- bucatarie -10,85 mp
c) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
Toata constructia constituie un compartiment d eincendiu.
-aria construită – 143,86 mp;
-aria desfăşurată – 218,36 mp.
d) Numărul maxim de utilizatori: 145 persoane;
Parter= 70 persoane
- spatiu comercial -57,98 mp – 40 persoane
- bar -30,12 mp – 30 persoane  
Etaj= 75 persoane
- club de noapte – 45,98 mp – 45 persoane
- terasa +balcon – 25 scaune
- bar -5,35 mp -5 persone
 e) prezenţa permanentă a persoanelor; salariatii sunt valizi si se pot
evacua singuri.
 f) capacităţi de depozitare – magazie de 13,98 mp.
 g) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe
periculoase –nu exista substanţe periculoase;
   h) numărul căilor de evacuare- 3.
Evacuare de la parter= 2 cai.
Din spatiul comercial – 1 usa dubla, cu deschidere in exterior, de
150/210 cm.
Evacuare din bar:1 usa dubla, cu deschidere in exterior, de 150/210
cm.
Evacuare de la etaj= 1 cale de evacuare pe scara cu trepte drepte
cu latime rampa de 120cm.
Evacuare din club prin usa de 90/210cm, cu deschidere in sensul
evacuarii.
C. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau
amenajării:
Incalzire
Se realizeaza cu sobe cu acumulare de caldura, dun teracota,
alimentate cu combustibil lemnos.
Prepararea hranei –preparare sandwich, la aparat de incalzire tip
aragaz cu butelie.
Instalatii electrice
Instalatiile electrice cuprind:
-Bransamentul electric;
-Instalatia de iluminat normal si priza;
-Instalatia de distributie;
-Instalatia de protectie prin legare la pamant;
-Instalatia de curenti slabi (telefon);
Bransamentele electrice subterane se realizeaza prin cablul electric
subteran, care se leaga la cablul retelei de distributie de joasa
tensiune cu ajutorul unui manson de derivatie sau la reteaua electrica
aeriana cu ajutorul unei cutii terminale montate pe stalp.
Cablurile utilizate la bransamentele subterane sunt cu conductoare
de cupru sau din aluminiu, cu izolatie de hartie sau PVC, cu manta de
plumb, aluminiu sau PVC.
Instalatii electrice de iluminat si priza
Instalatiile electrice de iluminat si priza se vor executa in tub
PVC tip IPY montat apparent pe pereti si conductor din cupru FY
protejat in tub. Portiunea de circuite de la dozele de derivatie la
corpurile de iluminat, amplasate pe plafon, se va executa in tub PVC
tip IPY avand traseul apparent pe suprafata planseului incaperii.
Tabloul general de distributie se va alimenta din racordul propus a se
realiza al obiectivului.
S-au prevazut corpuri de iluminat incandescente de tip aplica,
amplasate pe plafon.
Instalatia de protectie prin legare la pamant
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri
directe, toate elementele conductoare de curent ale instalatiilor
electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei
atingeri intamplatoare prin amenajarii speciale.
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri
indirecte, toate elementele metalice ale echipamentelor electrice,
care in mod normal nu sunt sub tensiune.
Prin prevederea dispozitivelor diferentiale de protectie, in
circuitele de prize ale tabolului electric, se asigura protectia
utilizatorilor prin intreruprea automata a alimentarii.
Nulul de protectie se va lega la o priza de pamant artificiala
care se va executa in exteriorul obiectivului.
Instalatiile de curenti slabi cuprind instalatia de telefonie si cablu de
date utp pentru internet.
Proiectul de instalatii electrice s-a executat in conformitate cu
normativele de specialitate in vigoare respective I 7/ 2002 si I 20 /
2000.
Iluminat de siguranta
Se va prevedea iluminat de siguranta de tip III. Alimentarea este
asigurata de baterii locale de acumulatoare, cu dispozitiv de
comutare automata –luminoblocuri. Marcheaza iesirile din incaperi si
din constructie.
Componentele instalatiei nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi
propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru
elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente
acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru
evacuarea persoanelor.
INSTALAŢII SANITARE
Alimentarea cu apa rece se va face din conducta publica având în
punctul de racord presiunea de 10 mH2O.
Trecerile conductelor prin pereţi şi planşee vor fi etanşe.
La intrarea în cladire pe conducta de apa rece se prevad robinete de
concesie si apometre pentru masurarea debitului de apa consumat.
Evacuarea apelor uzate din ansamblul de cladiri se va face în sistem
unitar racordat la colectorul orasenesc, având diametrul de 500 mm
si cota radierului la caminul de racord de -5m fata de cota
terenului.Prepararea apei calde se va face utilizând schema cu
centrala termica proprie, agent termic primar apa calda 95*C /75*C;
Componentele instalatiiei contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi
propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru
elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente
acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru
evacuarea persoanelor.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac
potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
Parter
- spatiu desfacere (comert cu produse alimentare)- 56, 98 mp   
Q M q

S(mp) materiale MJ/Kg Kg Q x M, MJ MJ/mp


56.98 PAL 19 200 3800  
  hirtie 16.3 15 244.5  
  textile 20.95 2 41.9  
  PVC 33.5 20 670  
  zahar 16.75 100 1675  
  carton 16.3 50 815  
  faina 16.75 200 3350  
  ulei vegetal 38.7 200 7740  
  unt 38.2 50 1910  
  20246.4 355.325

- magazie - 13,95 mp
Q M q

S(mp) materiale MJ/Kg Kg Q x M, MJ MJ/mp


13.95 PAL 19 50 950  
  hirtie 16.3 2 32.6  
  textile 20.95 1 20.95  
  PVC 33.5 5 167.5  
  zahar 16.75 50 837.5  
  carton 16.3 5 81.5  
  faina 16.75 25 418.75  
  ulei vegetal 38.7 10 387  
  unt 38.2 10 382  
  3277.8 234.968

- birou – 10,50 mp
densitate
Q Cantitate Sarcina termica sarcina
S(mp) denumire materiale
MJ/Kg Kg MJ termica
MJ/mp

10.50 lemn 19.25 10.00 192.50  


  PAL 19.00 100.00 1,900.00  
  hirtie 16.30 5.00 81.50  
  textile 20.95 10.00 209.50  
  PVC 33.50 30.00 1,005.00  
        3,388.50 322.71

- bar -30,12 mp
densitate
Q Cantitate Sarcina termica sarcina
S(mp) denumire materiale
MJ/Kg Kg MJ termica
MJ/mp

30.12 lemn 19.25 200.00 3,850.00  


  bauturi 13.80 70.00 966.00  
  hirtie 16.30 2.00 32.60  
  textile 20.95 5.00 104.75  
  pvc 33.50 50.00 1,675.00  
  poliuretan 24.30 15.00 364.50  
      total 6,992.85 232.17

Mansarda
- club de noapte – 45,98 mp
densitate
Q Cantitate Sarcina termica sarcina
S(mp) denumire materiale
MJ/Kg Kg MJ termica
MJ/mp

45.98 lemn 19.25 200.00 3,850.00  


  bauturi 13.80 70.00 966.00  
  hirtie 16.30 2.00 32.60  
  textile 20.95 5.00 104.75  
  pvc 33.50 100.00 3,350.00  
  poliuretan 24.30 30.00 729.00  
      total 9,032.35 196.44

-terasa+ balcon - 86,80 mp


densitate
Q Cantitate Sarcina termica sarcina
S(mp) denumire materiale
MJ/Kg Kg MJ termica
MJ/mp

86.80 lemn 19.25 300.00 5,775.00  


  bauturi 13.80 70.00 966.00  
  hirtie 16.30 2.00 32.60  
  textile 20.95 5.00 104.75  
  pvc 33.50 130.00 4,355.00  
  poliuretan 24.30 50.00 1,215.00  
      total 12,448.35 143.41
- bar -5,85 mp
densitate
Q Cantitate Sarcina termica sarcina
S(mp) denumire materiale
MJ/Kg Kg MJ termica
MJ/mp

5.85 lemn 19.25 60.00 1,155.00  


  poliuretan 24.30 10.00 243.00  
  hirtie 16.30 5.00 81.50  
  textile 20.95 10.00 209.50  
  PVC 33.50 5.00 167.50  
  total 1,856.50 317.35

- bucatarie -10,85 mp – risc mijlociu de incendiu

 b) clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din


Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin
Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului
şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005,
din reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile şi
proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate;
Fiind executate din materiale incombustibile , elementele de
construcţie din structura clădirii (stîlpi, grinzi si plansee), în
conformitate cu art. 18, alin. , anexa 1şi tabel nr. 2 din Regulamentul
privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe
baza performanţelor de comportare la foc , aprobat prin ordinul
comun al M.T.C.T. şi M.A.I. nr. 1822/394, din 07 octombrie 2004,
modificat cu Ordinul M.D.L.P.C. şi M.I.R.A. NR. 269 din 04/03/2008,
se încadrează în CLASA A1 de reacţie la foc.
Acoperis cu sarpanta din lemn clasa D-s2, d0 de reactie la foc,
corespunzator clasei C3 de combustibilitate.
Invelitoare din tabla clasa A2-s1,d0 de reactie la foc,
corespunzator clasei C0 de combustibilitate.
Pereţi din sandwich de gips carton de 10 cm grosime- clasa A1
de reacţie la foc , corespunzător clasei C0 de combustibilitate
( ORDIN 1822/394 al MTCT şi MAI din 7 octombrie 2004, tabel 8 şi
anexa la Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor
pt. construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc) – intre
club de noapte si balcon terasa.
Pardoseli şapă de beton - clasa A1_FL de reacţie la foc ,
corespunzător clasei CO de combustibilitate ( Ordin 1822/394 al
M.T.C.T. şi M.A.I. din 7 octombrie 2004, tabel 8 şi anexa la
Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pt.
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc)
Pardoseli din gresie - clasa A1_FL de reacţie la foc ,
corespunzător clasei CO de combustibilitate ( ORDIN 1822/394 al
MTCT şi M.A.I. din 7 octombrie 2004, tabel 8 şi anexa la
Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pt.
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc)
 c) sursele potenţiale de aprindere
împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul minim
de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu
generalizat.
 Sursele potenţiale de aprindere
-surse de aprindere cu flacară (flacară de chibrit, lumînare, flacără
inchisă)-inprobabil
-surse de aprindere de natură termică( obiecte incandescante,caldura
degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric)-
probabil
-surse de aprindere de natură electrică (arcuri şi scîntei electrice,
scurtcircuit, electricitate statică)-probabil
-surse de aprindere de natura mecanica(scintei mecanice, frecare)-
probabil
-surse de aprindere naturale ( trasnet)-inprobabil
-surse de autoaprindere (de natura chimica, fizico-chimica si
biologica, reactii chimice exotermica) - inprobabil
-surse de aprindere indirecte (radiatia unui focar de incendiu)-
inprobabil
Împrejurari determinante care pot determina initierea si dezvoltarea
unui incendiu
Cuantificarea probabilitatii de initiere a incendiilor se face printr-o
estimare calitativa, potrivit urmatoarelor calificative: improbabile,
extrem de rare, rare, probabile dar nu frecvente, frecvente.
-instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate- probabil
-receptori electrici lăsati sub tensiune, nesupravegheaţi-probabil
-sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate- probabil
-contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul si scînteile
provenite de la sistemele de incalzire-inprobabil
-jocul copiilor cu focul- inprobabil
- fumatul in locuri cu pericol de incendiu- probabil
-sudura si alte lucrări cu foc deschis- probabil
-reactii chimice necontrolate urmate de incendiu- inprobabil
-folosirea de scule si dispozitive neconforme in medii periculoase-
inprobabil
-neexecutarea reparatiilor periodice la masinile si aparatele cu piese
in mişcare- inprobabil
-scurgeri de produse inflamabile- probabil
-defecţiuni tehnice de construcţii montaj- probabil
-nereguli organizatorice- probabil
-explozie urmată de incendiu- inprobabil
-trasnet si fenomene naturale- probabil
-acţiune intentionată- probabil
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere,
spaţiu, zonă,
Parter
- spatiu desfacere (comert cu produse alimentare)- 56, 98 mp – risc
mare de incendiu   
- magazie - 13,95 mp – risc mic de incendiu
- birou – 10,50 mp– risc mic de incendiu
- bar -30,12 mp– risc mic de incendiu
- grup sanitar femei– risc mic de incendiu
- grup sanitar barbati– risc mic de incendiu
Mansarda
- club de noapte – 45,98 mp– risc mic de incendiu
-terasa+ balcon - 86,80 mp– risc mic de incendiu
- bar -5,85 mp– risc mic de incendiu
- bucatarie -10,85 mp– risc mijlociu de incendiu
Nivelurile riscului de incendiu pentru clădirea în ansamblu – risc mic
de incendiu.
 3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
 3.1. Stabilitatea la foc
    Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor
generale de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice,
în funcţie de:
   a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în
special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită
potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea
produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare
la foc, reglementărilor tehnice şi standardelor europene de referinţă;
- stîlpi din beton armat, turnati monolit , incombustibili C0(CA1),
dimensiuni 30 X30cm; rezistenţa la foc 4 ore, GRF=I;
- grinzi din beton armat,turnate monolit , incombustibile C0(CA1),
dimensiuni 25 X30cm; rezistenţa la foc 4 ore, GRF=I;
- pereţi exteriori de închidere perimetrală, din caramida zidita;
grosimea de 30 cm, incombustibili C0(CA1), 5 ore; GRF= I ;
- pereţi interiori de la parter sunt executati din caramida zidita;
grosimea de 25 cm; incombustibili C0(CA1), LRF 4 ore; GRF= I ;
- pereţi interiori neportanti; tip sandwich de gips carton de 25 cm
grosime , clasa A1 de reacţie la foc, corespunzător clasei C0 de
combustibilitate, dublă panotare; LRF120 min ;GRF= I – la mansarda,
intre balcon +terasa si club de noapte;
- planşeu din din beton armat; incombustibile CO (CA1);grosime de
14 cm; 3 cm strat de protectie a armaturii; LRF 3 ore; GRF= I;
( planseul de la mansarda este plin, fara goluri).
  b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiei – I.
   3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul
construcţiei
    Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor
incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se
precizează:
   a) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor
funcţionale din elementele de compartimentare;
Nu exista.
   b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv
acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării
incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui:
Pereţi interiori de la parter sunt executati din caramida zidita;
grosimea de 25 cm; incombustibili C0(CA1), LRF 4 ore; GRF= I ;
Pereţi interiori neportanti; tip sandwich de gips carton de 25 cm
grosime , clasa A1 de reacţie la foc, corespunzător clasei C0 de
combustibilitate, dublă panotare; LRF120 min ;GRF= I – la mansarda,
intre balcon +terasa si club de noapte;
Planşeu din din beton armat; incombustibile CO (CA1);grosime
de 14 cm; 3 cm strat de protectie a armaturii; LRF 3 ore; GRF= I;
( planseul de la mansarda este plin, fara goluri).
Pereti exteriori de închidere perimetrală, din caramida zidita;
grosimea de 30 cm, incombustibili C0(CA1), 5 ore; GRF= I ;
  c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;
Nu exista.
   d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu uşi etanşe la
fum – nu exista.;
   e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a
incendiului;
Nu sunt obligatoariu necesare.
   f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-
climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete
antifoc etc.;
Nu este cazul.
   g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea
propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.
 Nu este cazul.
  3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi
    Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se
precizează:
   a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice
 La nord -teren liber de constructii pe distanta de 20m.
La est - drum comunal DCL2;
 La sud -teren liber de constructii pe distanta de 20m.
La vest curte interioara;teren liber de constructii pe distanta de 20m.
 b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe
faţade şi pe acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a
acoperişului/învelitorii de acoperiş;
Invelitoare din tabla clasa A2-s1,d0 de reactie la foc, corespunzator
clasei C0 de combustibilitate.
  3.4. Evacuarea utilizatorilor
   A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se
precizează:
   a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte
funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor
din pereţii ce le delimitează;
Evacuare de la parter:
Din spatiul comercial – direct in exterior, prin usa dubla, cu
deschidere in exterior.
Evacuare din bar - direct in exterior, prin usa dubla, cu deschidere in
exterior.
Evacuare de la etaj= 1 cale de evacuare pe scara executata din
beton armat, cu trepte drepte.
Evacuare din club prin usa de 90/210cm, cu deschidere in sensul
evacuarii, in terasa balcon.
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu
prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al
fumului;
Nu sunt obligatoriu necesare.
   c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor:
Scara exterioare deschisa, cu trepte drepte.
  d) geometria căilor de evacuare:
Evacuare de la parter:
Din spatiul comercial – usa dubla, cu deschidere in exterior, de
150/210 cm.
Evacuare din bar- sa dubla, cu deschidere in exterior, de 150/210 cm.
Evacuare de la etaj= 1 cale de evacuare pe scara cu trepte drepte
cu latime rampa de 120cm.
Evacuare din club prin usa de 90/210cm, cu deschidere in sensul
evacuarii.
e) Lngimile de evacuare - 11m.
  f) numărul fluxurilor de evacuare;
 Evacuare de la parter:
Din spatiul comercial – usa dubla, cu deschidere in exterior, de
150/210 cm; un flux necesar; usa asigura 3fluxuri.
Evacuare din bar- usa dubla, cu deschidere in exterior, de 150/210
cm.Necesar un flux. Asigurat 3 fluxuri.
Evacuare de la etaj= 1 cale de evacuare pe scara cu trepte drepte
cu latime rampa de 120cm.
Evacuare din club prin usa de 90/210cm, cu deschidere in sensul
evacuarii.
Necesare 2 fluxuri. Asigurate 2 fluxuri.
  g) existenţa iluminatului de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu
energie electrică de rezervă;
 Se va prevedea iluminat de siguranta de evacuare de tip III.
Alimentarea este asigurata de baterii locale de acumulatoare, cu
dispozitiv de comutare automata –luminoblocuri amplasate deasupra
usilor de evacuare si pe casa scarii.
  h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi;
Nu exista.
j) marcarea căilor de evacuare.
Luminoblocuri amplasate deasupra usilor de evacuare.
C. asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi
evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
Nu sunt necesare conditii speciale. Se vor amplasa luminoblocuri
deasupra usilor de evacuare.
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie
   A. Amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi
incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
   Accesul fortelor de interventie la cladire se face direct din drumul
comunal.
Accesul in cladire se face pe usile de acces la parter, pe scara
deschisa la mansarda , sau pe ferestre cu ajutorul scarii de fereasta.
 B. caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi
ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform
reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi
reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:
   a) numărul de accese – direct din strada.
   b) dimensiuni/gabarite– direct din strada;
   c) trasee – garda d einterventie a ISU Olt din Osica -Valeni;
   d) realizare şi marcare –asfaltat si amrcat corespunzator.
   C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: nu exista.
    D. Precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor,
şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
Nu sunt necesare conditii speciale de salvare. Se vor evacua cu
prioritate persoanele si apoi bunurile.
   4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor
   A. Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare
împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.
 Constructia se dotează cu 7 bucati stingătoare portative cu pulbere
şi CO2 tip P6, presurizate permanent. Asigură asigură stingerea
incendiilor specifice spaţiului (clasele de incendiu A ,B,C).
La parter – 4 stingatoare
La etajul 3 stingatoare
Vor fi amplasate la loc vizibil si accesibil.
  B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare,
alarmare şi alertare în caz de incendiu se specifică:
Nu sunt obligatoriu necesare.
   C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi
stingere a incendiilor se specifică:
 Nu sunt obligatoriu necesare.
  D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi
mijloace de intervenţie se specifică:
Constructia se dotează cu 7 bucati stingătoare portative cu pulbere
şi CO2 tip P6, presurizate permanent. Asigură asigură stingerea
incendiilor specifice spaţiului (clasele de incendiu A ,B,C).
La parter – 4 stingatoare
La etajul 3 stingatoare
Vor fi amplasate la loc vizibil si accesibil.
 5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
    În funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia,
riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se
specifică:
   a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi
rezervele asigurate;
Nu exista.
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică
Conform plasnse de specialitate.
   c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform
criteriilor de performanţă;
 Nu este obligatoriu necesar.
  d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi
materialele periculoase
Nu exista.
  6. Măsuri tehnico-organizatorice
B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în
nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi,
după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a
nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.
 Sunt corelate aria construita cu numarul de niveluri, destinatia
si gradul de rezistenta la foc ale constructiei.
 C.Recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea
documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcţiei ori amenajării respective.
-se vor respecta prevederile normelor de apărare împotriva
incendiilor specifice activitatii desfasurate;
-se va interzice utilizarea mijloacelor de incalzire neomologate;
-la terminarea programului se vor scoate de sub tensiune
consumatorii electrici;
-se vor mentine permanent libere caile de circulatie din cladire;
-instalatiile electrice se vor verifica si intretine de personal autorizat
potrivit legii;
- se interzice depozitarea oricaror materiale in podul cladirii;
- se vor ignifuga elementele podului executate din lemn.

Arh. Ionescu Aurel


Probleme:
- la mansarda - d escris pe peretele dintre balcon si club -gips
carton ; celelalte din bca de 15 cm.

- usa de la spatiul comercial – sa fie spre exterior


- usa de la club – spre exterior
- de scris numar de persoane – sp com , bar, club
- de scris balcon ;taie mesele de la zona ingusta d ela balcon s scrie
balcon -
- de scris –perete gips carton 2RF12,5 – pe prertii dintre tarasa si
club; intre bucatariie si club si bar si club – bca.

In memoriu sa apara:
- Se va prevedea iluminat de siguranta de evacuare de tip III.
Alimentarea este asigurata de baterii locale de acumulatoare, cu
dispozitiv de comutare automata –luminoblocuri amplasate deasupra
usilor de evacuare si pe casa scarii.
- incalzire cu sobe cu acumulare de caldura
 prepararea hranei se face la aragaz cu butelie.

Principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente


construcţiei:
Parter
- spatiu desfacere (comert cu produse alimentare)- 56, 98 mp   
- magazie - 13,95 mp
- birou – 10,50 mp
- bar -30,12 mp
- grup sanitar femei
- grup sanitar barbati
Mansarda
- club de noapte – 45,98 mp
-terasa+ balcon - 86,80 mp
- bar -5,85 mp
- bucatarie -10,85 mp

- vecinatati:
La nord -teren liber de constructii pe distanta de 20m.
La est - drum comunal DCL2;
 La sud -teren liber de constructii pe distanta de 20m.
La vest curte interioara;teren liber de constructii pe distanta de 20m.