Sunteți pe pagina 1din 2

Cerinte proiect – Ingineria sistemelor software – Informatica anul 3

Echipa formata din 2 studenti

1. Documentul de cerinte al sistemului software

2. Descrierea a patru cazuri de utilizare software

3. Diagrama completa a cazurilor de utilizare software

4. Diagrame de activitati ale cazurilor de utilizare software descrise la punctul 2

5. Diagrama de clase completa a modelului de domeniu

6. Diagrame de secvente de sistem ale cazurilor de utilizare software descrise la punctul 2

7. Diagrama de context - 2 versiuni

8. Diagrame de secvente realizate in faza de proiectare ale cazurilor de utilizare software descrise la

punctul 2

9. Diagrame de clase realizate in faza de proiectare ale cazurilor de utilizare software descrise la

punctul 2

10. Explicarea aplicarii modelelor de proiectare generale de atribuire a responsabilitatilor la construirea

diagramelor de secvente sau a diagramelor de clase software

Echipa formata dintr-un student

1. Documentul de cerinte al sistemului software

2. Descrierea a doua cazuri de utilizare software

3. Diagrama completa a cazurilor de utilizare software

4. Diagrame de activitati ale cazurilor de utilizare software descrise la punctul 2

5. Diagrama de clase completa a modelului de domeniu

6. Diagrame de secvente de sistem ale cazurilor de utilizare software descrise la punctul 2

7. Diagrama de context- 2 versiuni

8. Diagrame de secvente realizate in faza de proiectare ale cazurilor de utilizare software descrise la

punctul 2
9. Diagrame de clase realizate in faza de proiectare ale cazurilor de utilizare software descrise la

punctul 2

10. Explicarea aplicarii modelelor de proiectare generale de atribuire a responsabilitatilor la

construirea diagramelor de secvente sau a diagramelor de clase software