Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba DNL

Fizică
secţii bilingve francofone
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

PREMIER SUJET (30 points)

No.Item Solution Punctaj


I.1. c 6p
2. b 6p
3. b 6p
4. d 6p
5. a 6p
TOTAL premier sujet 30p

DEUXIÈME SUJET (30 points)

II.1. 6p
Le pendule se déplacera vers l’avant. 2p
Justification adéquate 4p
II.2. 24p
a. Le véhicule (b) 3p
Justification adéquate fondée sur les données de la représentation graphique 5p
b.
Le véhicule (a) 3p
Justification adéquate fondée sur les données de la représentation graphique 5p
c.
Le véhicule (b) 3p
Justification adéquate 5p
TOTAL deuxième sujet 30p

TROISIÈME SUJET (30 points)

III.1. 15p
a. mv 2
Ec = 2p
2
Ec = 100 kJ 1p
b. ∆Ec = Ltotal 1p
2
mv
∆E c = − 1p
2
Ltotal = LG + LN + LFf = LFf 1p
LFf = −100 kJ 1p

Barem de evaluare şi de notare Varianta 4


Probă scrisă la fizică – DNL
1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c. −Ff = ma 2p
v
a=− 2p
∆t
Ff = 2 kN 1p
d. LFf = −Ff d op 2p
dop = 50 m 1p
III.2. 15p
a. f = 15 mm 5p
b. 1
C= 3p
f
C ≅ 66,7 δ 2p
c. 1 1 1
= − 2p
f ′ x 2 x1
x1 = −25 cm 1p
x 2 = 1,5 cm 1p
C ′ ≅ 70,7δ 1p
TOTAL troisième sujet 30p

Barem de evaluare şi de notare Varianta 4


Probă scrisă la fizică – DNL
2