Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-15
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

joi-duminică, 30 aprilie - 3 mai 2020 • anul XXXI, nr. 8931 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Sinteza milei Somnul deputaţilor i-a trezit pe senatori


Senatul a respins, miercuri, dum de către cetăţenii Ţinutului
în calitate de for decizional, Secuiesc.
proiectul privind Statutul de Astfel, propunerea legislativă
Cornel UDREA autonomie a Ţinutului Secuiesc, are ca obiect de reglementare ca
care prevedea ca acesta să judeţele Covasna, Harghita și o
devină regiune autonomă cu parte din judeţul Mureș să consti-
personalitate juridică. tuie o regiune autonomă, cu perso-
nalitate juridică, în cadrul statului
(Dezvăluiri bombă, știri-dinamită, Senatorii au votat telefonic în român. În proiect sunt redate limi-
adevărul care doare, un comando al inte- favoarea raportului de respingere tele teritoriului care ar urma să de-
ligenței!!!) întocmit de Comisia de adminis- vină Ţinutul Secuiesc, pentru care
Scenariul adoptări tacite a autonomia traţie - 126 de voturi „pentru” și 9 este prevăzută și o organizare ad-
scaunelor. „împotrivă” (UDMR). ministrativă proprie, cu autorităţi
Într-o dimineață, președintele Ciolacu a Propunerea legislativă a trecut publice și instituţii proprii la toate
dat știrea pe mess: „Bă, mâne la noo le dăm iniţial de Camera Deputaţilor, prin nivelurile, conferirea unor com-
la ăștia tacit autonomia. Așa gândesc eu: adoptare tacită, în forma depusă petenţe specifice, folosirea limbii
vom câștiga alegerile din toamnă, facem de iniţiatori - deputaţii UDMR maghiare ca limbă oficială a Ţi-
un scor uriaș cu aprobarea autonomia asta! Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy și nutului Secuiesc și a simbolurilor
Biro Zsolt-Istvan. naţiunii maghiare.
Deci, dați Ok, votați cu DA, doar nu o Potrivit propunerii legislative,
să mergem în parlament pentru un fleac A.M.C.
Statutul de autonomie al Ţinutu-
de autonomie. Și ce dacă nu îi informăm lui Secuiesc se aprobă prin referen-
continuare în pagina a 4-a
pe ceilalți? Avem majoritate, facem ce
vrem! Mă lași, cu dezbaterea publică? Nu
e voie de ieșit din căși, nui voie pâlcuri mai
mari de trei! Și ce dacă Președintele Țării
Cluj: UBB va avea un centru de industrii creative Proxenestim în plină
pandemie
nu o să știe? Universitatea „Babeş-Bolyai” Industrii Creative. Centrul UBB în momentul în care condiţiile
(UBB) din Cluj-Napoca va avea de Industrii Creative va include pandemiei vor permite acest lu- Doi bărbaţi, unul de 41 de ani iar
Ce e țara lui? Majoritatea aprobă sca- altul de 51 de ani, au fost reţinuţi
une! Hai, mă, iar începeți cu visul de se- un centru de industrii creative, mai multe unităţi care, dincolo de cru. Acestea sunt: (1) Tehnologii
cole, 1918, astea-s frecții! Ce Constituții, care va include mai multe aspectele disciplinare, se vor coor- psihologice pentru sănătate (ex. pentru prostituţie după ce au deter-
spaima Nuții! Nu mai puneți botul! Mer- unităţi, din diferite discipline. dona într-o logică multi-, inter- și medii virtuale/augmentate, tera- minat două femei să întreţină relaţii
gem pe șestache, ne pregătim victoria din trans-disciplinară”, se arată în- pie online, gaming terapeutic, ro- sexuale contra cost cu diverse per-
toamnă și rămânem în Istorie, ca cel mai „Universitatea Babeș-Bolyai tr-un comunicat trimis, miercuri, boterapie, desene animate terape- soane. „Polițiștii din cadrul Poliției
iubit partid! (UBB) din Cluj-Napoca își coordo- de UBB. utice, povești/jucării terapeutice; municipiului Dej, Biroul de Investi-
Fiți atenți, am să zic, că eu, ca Preșe- nează resursele și le concentrează Unităţile componente vor fi re- relaxare și managementul stresu- gații Criminale au identificat și reți-
dinte al Camerii Deputaților, nu am ștut într-un „Centru de Industrii Cre- locate în centru în momentul în lui, etc.); (2) Digital Media/Radio nut doi bărbați din comuna Cășeiu,
nimic, că voi ați votat. Îi băgăm în ceață! ative”, organizat în logica STEAM care restricţiile pandemiei de co- UBB/TV UBB; (3) Digital Huma- județul Cluj, bănuiți de comiterea
Așa-i că sunt inteligent și deștept? (Science-Technology-Enginee- ronavirus vor permite. nities; (4) Digital interactive arts/ infracțiunii de proxenetism. În pe-
Brici? Nu! Nu vreau să mă rad, chiar ring-Arts-Mathematics), care va „Unităţile care vor intra în com- Documentary film making; (5) rioada martie-aprilie a.c., cei doi ar
dacă uneori mă bărbieresc! funcţiona în spaţiul UBB din Cluj ponenţa Centrului de Industrii Tehnologia informaţiei/Gamifi- fi determinat, transportat și supra-
Innovation Park, în conexiune cu Creative există deja în structura cation; (6) Astronomie și astrofiză: vegheat practicarea prostituției, pe
continuare în pagina a 12-a Centru Regional de Excelenţă în UBB și vor fi relocate în Centru continuare în pagina a 4-a raza municipiului Dej, de către două
femei de 47 și 23 de ani, din comuna
Ciceu-Mihăiești, respectiv comuna
Uriu, din județul Bistrița-Năsăud’’,
Se cer măsuri pentru creșterea natalității a anunţat IPJ Cluj.

Scăderea natalității este una 2 milioane locuitori, fiind una


dintre cele mai stringente dintre cele mai mari rate de de-
probleme cu care se confruntă populare în Europa. Totodată,
țara noastră, în ultimii ani. Înliberalul atrage atenția că natali-
acest context, deputatul PNL tatea continuă să scadă și tot mai • TELEFON „VĂ AJUTĂM
de Cluj, Florin Stamatian, i-a puțini copii se nasc, iar pentru DIN CLUJ”: 0364.406.517
adresat o întrebare ministrului a rezolva drama demografică a Livrare alimente și medi-
Muncii și Protecției Sociale, țării, care se va accentua în vii- camente pentru persoane
Violeta Alexandru, pentru a torul apropiat, autoritățile tre- vârstnice și vulnerabile.
afla ce măsuri concrete se iau buie să găsească soluții concrete, • TELEFONUL PRIMĂRIEI
în vederea încurajării tinerilorde încurajare a familiilor tinere. pentru vârstnicii clujeni:
de a deveni părinţi şi implicit Astfel, Stamatian întreabă care 0372.280.499
pentru creşterea natalităţii. este strategia în acest sens și care Sprijin pentru vârstnici.
sunt programele derulate pentru • TELVERDE pentru COVID-19:
În intervenția sa, parlamen- a veni în sprijinul cuplurilor. 0800.800.358.
tarul subliniază că, în ultimii Anca M. Colibășanu Informaţii despre infecţiile cu
15 ani, România a pierdut peste continuare în pagina a 4-a COVID-19.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324