Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: CÂRJAN

Prenume: SILVIA-VASILICA
Facultatea: DE LITERE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Nivelul de învățământ (clasa): A V-A


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplină: Literatura română
Tema și subtema/subiectul lecției (din programa școlară): Textul narativ literar. Lecție
de consolidare a informațiilor unei lecții predate anterior

Obiective operaționale (Până la finalul activității, elevii vor fi capabili să: ...)
PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LECȚIEI ELEVII VOR FI CAPABILI SĂ:
-citească corect şi expresiv fragmentul propus;
-formuleze idei principale corespunzătoare fragmentelor delimitate;
-exprime oral ideilor, pornind de la textul suport;
-extragă elementele specifice unui text literar narativ, pentru a susţine o opinie referitoare la
informaţia asimilată;
-recunoască particularităţile unui text literar narativ;
-identifice elementele definitorii pentru textul literar narativ

-aibă acces la argumente care să ateste faptul că un text literar studiat se încadrează în
categoria textului narativ literar.

Enunțul sarcinii de lucru:


Pornind de la textul propus spre lectură în clasă, „Vizită...” de I. L. Caragiale, accesați site-ul
https://www.classtools.net/arcade/202004_3J6WDe și alegeți răspunsul corect al întrebărilor.
Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, iar în momentul în care dați un răspuns greșit
jocul se opri automat. La finalul jocului vă veți trece numele complet, iar primii 5 elevi cu cel
mia mare punctaj vor primi un punct bonus pentru următoarea notă.
Modul de realizare a sarcinii de lucru (individual/în colaborare):
Sarcina se va realiza individual.
Activitatea elevilor se va desfășura: în clasă / acasă (temă)
Activitatea elevilor se va desfășura acasă, ca temă
Modul în care vă așteptați ca elevii să rezolve sarcina de lucru:
Elevii vor rezolva tema cu interes implicit datorită știmulării bonusului acordat în urma
rezolvării temei. În urma căutării răspunsurilor corecte ale întrebărilor, elevii își vor consolida
și acasă informațiile primite în clasă