Sunteți pe pagina 1din 1

Povestea Creatiei

Creația se bazează pe „Trei distorsiuni primare ale celui infinit”.


1). Liberul arbitru:
În prima Lege (sau denaturare) a Creației, Creatorul primește Voința Liberă de a se cunoaște și de a
experimenta pe sine ca un aspect individualizat (paradoxal) al Unului.

2). Dragoste:
În a doua Lege a Creației, denaturarea inițială a liberului arbitru, devine un punct focal de
conștientizare cunoscut sub numele de Logos, sau „Iubire” (sau Cuvântul în termeni biblici). Iubirea,
sau Logosul, folosind It’s Infinite Intelligent Energy, își asumă apoi rolul de co-creare a unei game
vaste de iluzii fizice („forme de gândire”) sau Densități (pe care unii le numesc Dimensiuni) în care,
conform designului său inteligent, va fi cel mai bun oferă o gamă de experiențe „potențiale” în care se
poate cunoaște.
De fapt, Unul Creator Infinit, prin împărțirea lui în Logos,„Creator universal”. Cu alte cuvinte, Logos,
creează pe un nivel universal al Ființei. Logosul creează Universe fizice, în care El și Creatorul se pot
experimenta pe ei înșiși.
(„Să existe lumină”)

3). Lumina:
Pentru a manifesta această energie spirituală infinită sau „forța de viață” într-o formă de gândire fizică
a densității, Logos creează a treia distorsiune, a luminii. Dintre cele trei distorsiuni primare originale
ale Celui în crearea Creației, apar ierarhiile numeroase ale altor subdistorsiuni, care conțin paradoxurile
lor specifice. Scopul jocului este de a intra în acestea în divizii suplimentare ale Creației, și apoi de a
căuta să armonizeze polaritățile, pentru a se cunoaște încă o dată pe Sine ca fiind Creatorul lor.
Natura întregii astfel de Energii manifeste fizic este Lumina. Oriunde există astfel orice formă de
„materie” fizică, există Lumină sau Energie Inteligentă Divină în centrul sau centrul său.
Ceva ce este Infinit nu poate fi „altceva decât”, sau „mulți”, un Creator Infinit cunoaște doar Unitatea.
Astfel, bazându-se pe inteligența sa infinită, Creatorul Infinit a proiectat un model bazat pe principiile
finite ale liberului arbitru de conștientizare și al creațiilor sub-nivel care, la rândul lor, ar putea deveni
conștienți de ei înșiși și ar căuta să se experimenteze pe ei înșiși ca Creatori. Și astfel experimentul în
stilul „Papusa rusească” a fost „coborât” și în jos și în jos. Niveluri de creație în niveluri de creație.

Unul Creator Infinit (sau Marele Soare Central) coboară energia infinită pentru a deveni Logos. La
rândul său, Logos proiectează vaste Universuri ale Spațiului (încă nematerializate), demonstrându-se și
împărțindu-se din nou, în Logosuri (plural), cu alte cuvinte, într-o serie de Soarele Centrale care vor
deveni fiecare un Logos (sau „co-creator”). ) din propriul său univers, cu fiecare porțiune
individualizată unică a Creatorului Unul Infinit, care conține în interiorul său ca fiind esența, inteligența
inteligentă.

Folosind Legea liberului arbitru, fiecare Logos Universal (Soarele Central) proiectează și creează
propria versiune sau perspectivă a „realității fizice” în care să se experimenteze pe sine ca Creator.
Încetând din nou, concentrează (Este) energia inteligentă și creează forma cea mai neînsemnată de
galaxii în interiorul lui și se împarte în alte porțiuni de „co-creator” („Sub-Logos” sau Soare) care, la
rândul lor, își vor proiecta și manifesta propriile lor idei ale realității fizice sub formă de puncte de
conștientizare conștientă pe care le numim stele și planete solare.