Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada de Chimie

Etapa pe localitate
17 ianuarie 2020
Subiecte
VIII
Pagina 1 din 2

Subiectul I....................................................................................................................... 30 puncte


1. Corpul omenesc conține 75% apă, în procente masice. Masa unui elev este 53 kg.
Calculați masa de apă și numărul de atomi ce alcătuiesc apa din corpul elevului.
2. Elementul E, care are pe straturile L şi M acelaşi număr de electroni y, iar pe stratul N are
(y-4 ): 2 electroni .
Stabiliți numărul de ordine, configurația electronică și poziția elementului în Sistemul
Periodic. Modelați procesul de ionizare și precizați caracterul chimic și electrochimic al
elementului E.

3. Într-un laborator de 100 m3 ,îşi desfaşoară ora de chimie 20 de elevi. Ştiind că un elev
are nevoie de 6 l de aer/minut, aflaţi volumul de aer şi volumul de oxigen necesar celor 20
de elevi, timp de 50 de minute.
Ce se întâmplă cu concentraţia oxigenului în aer, după cele 50 de minute? Dar cu
concentraţia dioxidului de carbon ?

Subiectul II...................................................................................................................... 40 puncte


1. Se dă schema de reacţii:

1) a → b + d↑
2) b → e↑ + d↑
3) e + Cl2 → f
4) Zn + f → g + e↑
5) g + AgNO3 → h ↓ + i
6) C(carbon) + d → j
7) j + b ↔ k
8) j + Ca(OH)2 → l↓ + b
9) Fe2O3 + C(carbon) → m + j
Se ştie că:
- soluția concentrată a substanței „a” se numește perhidrol;
- substanţa „l” se numește piatră de var;
Se cere:
a) Identificaţi substanţele notate cu litere.
b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.
c) Precizaţi importanța practică a reacțiilor 1, 8 şi 9.
2. a) Ce masă de precipitat, “l” se obține prin descompunerea a 170 g soluţie de „a”, de
concentraţie 40%?
b) Ce concentraţie procentuală are soluţia de apă de var folosită, ştiind că s-au
consumat 740 g din această soluţie?

Subiectul III.................................................................................................................... 30 puncte


A. Într-un ozonizator se obțin în urma descărcărilor electrice 100 litri amestec format din
ozon și oxigen. Cunoscând că 20% din oxigen se transformă în ozon, care este volumul
de oxigen luat în lucru și ce volum de ozon s-a obținut în reacția de mai sus?
Olimpiada de Chimie
Etapa pe localitate
17 ianuarie 2020
Subiecte
VIII
Pagina 2 din 2

B. Un amestec de carbonat de calciu şi carbonat de magneziu, aflat în raport molar de 2:3, se


descompune şi formează 224 L de gaz. Care este masa amestecului de carbonaţi care s-a
descompus, ştiind că acesta conţine 2 % impurităţi?

Mase atomice : O-16; C-12;H-1;Ca-40;Mg-24


Numărul lui Avogadro N = 6,022·1023
Nota: Timp de lucru 3 ore
Nu se acordă punctaj din oficiu.
Subiecte și bareme elaborate de :
prof. Vulcu Liliana, Colegiul Național Pedagogic ”A. Șaguna” Sibiu
prof.Sacarelis Daniela Ioana ,Colegiul Naţional’’O.Goga’’Sibiu
prof.Rodica Borbel, Şcoala Gimnazială ’’I.L.Caragiale’’ Sibiu
prof. Gabriela Oniga, Şcoala Gimnazială ’’Regele Ferdinand’’Sibiu
prof.Mioara Petronela Prepeliţă , Şcoala Gimnazială Marpod
prof. Geta Marieta Negrea, Şcoala Gimnazială Nr. 25 Sibiu