Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE - PROGRAMUL OPERATIONAl CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

Valoarea ELIGIBILĂ a proiectului (LEI) Plăţi către beneficiari (lei)


Data de începere a Data de finalizare a Stadiu proiect
proiectului proiectului Rata de cofinanțare UE Regiune Județ Localitate Tip beneficiar Categorie de intervenție Valoarea eligibilă a proiectului Total valoare proiect (în implementare/ reziliat/ Act aditional NR.
finalizat)
Finanțare acordată
Contribuția proprie a Contribuție Cheltuieli
regiune mai puțin regiune mai puțin regiune mai beneficiarului regiune mai puțin regiune mai privată regiune mai puțin regiune mai neeligibile Fonduri UE Contribuția națională
Fonduri UE dezvoltată regiune mai dezvoltată Buget național dezvoltată dezvoltată dezvoltată dezvoltată dezvoltată dezvoltată

Start date Eligible value of the project (LEI)


Non eligible Total value of the
End date Union co-financing rate Region County Locality Beneficiary type Area of intervention Eligible value of the project expenditure project Project status Aditional Act no. EU Funds National contribution

More developed More Beneficiary private Less developed More developed private Less developed More
EU Funds Less developed regions regions National Budget Less developed regions developed developed
regions contribution regions regions contribution regions regions

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *** 20 21 22 23 24 25

ALBA

ARAD

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
2/14/2018 2/14/2019 85.000001184 5 Arad Arad APL nivel național, regional și 359,031.93 359,031.93 0.00 54,910.76 54,910.76 0.00 8,447.81 8,447.81 0.00 0.00 422,390.50 0.00 422,390.50 în implementare n.a 71,169.15 10,884.68
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
7/11/2018 11/11/2019 85.000001466 5 Arad Arad APL nivel național, regional și 231,962.93 231,962.93 0 35,476.67 35,476.67 0 5,457.96 5,457.96 0.00 0.00 0.00 0.00 272,897.56 0 272,897.56 în implementare n.a 24,243.73 3,707.87
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
8/9/2018 9/12/2019 85.000000535 5 Arad Arad APL nivel național, regional și 317,821.02 317,821.02 0 48,607.91 48,607.91 0 7,478.15 7,478.15 0.00 0.00 0.00 0.00 373,907.08 0 373,907.08 în implementare n.a 8,730.06 1,335.19
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

908,815.88 908,815.88 0.00 138,995.34 138,995.34 0.00 21,383.92 21,383.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069,195.14 0.00 1,069,195.14 0.00 104,142.94 15,927.74
ARGEȘ

119 - Investiții în capacitatea


instituțională și în eficiența
administrațiilor și a serviciilor
publice la nivel național,
2/14/2018 2/14/2019 84.999999390 3 Argeș Pitești APL regional și local, în perspectiva 348,221.24 348,221.24 0.00 53,257.37 53,257.37 0.00 8,193.44 8,193.44 0.00 0.00 409,672.05 0.00 409,672.05 în implementare AA1 /08.11.2018 280,757.29 42,939.36
realizării de reforme, a unei mai
bune legiferări și a bunei
guvernanțe

119 - Investiții în capacitatea


instituțională și în eficiența
administrațiilor și a serviciilor
publice la nivel național,
2/14/2018 6/14/2019 85.000000355 3 Argeș Pitești APL regional și local, în perspectiva 359,088.29 359,088.29 0.00 54,919.39 54,919.39 0.00 8,449.13 8,449.13 0.00 0.00 422,456.81 66,435.22 488,892.03 în implementare n.a 186,714.68 28,556.36
realizării de reforme, a unei mai
bune legiferări și a bunei
guvernanțe

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BIHOR

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
5/24/2018 9/24/2019 85.000001792 6 Bihor Beiuș APL nivel național, regional și 355,834.70 355,834.70 0.00 54,421.77 54,421.77 0.00 8,372.58 8,372.58 0.00 0.00 418,629.05 0.00 418,629.05 în implementare n.a 110,346.41 10,473.95
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
7/25/2018 11/25/2019 85.000000000 6 Bihor Oradea APL nivel național, regional și 518,392.90 518,392.90 0.00 79,283.62 79,283.62 0.00 12,197.48 12,197.48 0.00 0.00 0.00 0.00 609,874.00 0.00 609,874.00 în implementare n.a 60,000.00 0.00
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


874,227.60 874,227.60 0.00 133,705.39 133,705.39 0.00 20,570.06 20,570.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028,503.05 0.00 1,028,503.05 0.00 170,346.41 10,473.95
BISTRIȚA NĂSĂUD

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
2/14/2018 6/14/2019 84.999998787 6 Bistrița-Năsăud Bistrița APL nivel național, regional și 350,247.00 350,247.00 0.00 53,567.19 53,567.19 0.00 8,241.11 8,241.11 0.00 0.00 412,055.30 0.00 412,055.30 în implementare n.a 0.00 0.00
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BRAȘOV
#DIV/0! - 0.00 0.00 0 0.00 0.00
#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAȘ SEVERIN

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
3/21/2018 7/21/2019 84.174275147 5 Caraș-Severin Caransebeș APL nivel național, regional și 316,573.06 316,573.06 0.00 51,997.50 51,997.50 0.00 7,521.85 7,521.85 0.00 0.00 376,092.41 0.00 376,092.41 în implementare n.a 99,108.33 13,334.56
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316,573.06 316,573.06 0.00 51,997.50 51,997.50 0.00 7,521.85 7,521.85 0.00 0.00 0.00 0.00 376,092.41 0.00 376,092.41 0.00 99,108.33 13,334.56

Page 1 of 2
LISTA PROIECTELOR CONTRACTATE - PROGRAMUL OPERATIONAl CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

CLUJ

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
1/26/2018 9/26/2018 84.999999764 6 Cluj Turda APL nivel național, regional și 359,622.64 359,622.64 0.00 55,001.11 55,001.11 0.00 8,461.71 8,461.71 0.00 0.00 423,085.46 0.00 423,085.46 Finalizat n.a 300,081.25 45,894.78
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
3/12/2018 7/12/2019 84.999999680 6 Cluj Cluj Napoca APL nivel național, regional și 531,246.19 531,246.19 0.00 81,249.41 81,249.41 0.00 12,499.92 12,499.92 0.00 0.00 624,995.52 0.00 624,995.52 în implementare n.a 186,314.44 28,495.15
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
4/11/2018 4/11/2019 85.000000000 1 Cluj Cluj Napoca APL nivel național, regional și 354,701.26 354,701.26 0.00 54,248.43 54,248.43 0.00 8,345.91 8,345.91 0.00 0.00 0.00 0.00 417,295.60 0.00 417,295.60 în implementare n.a 12,198.78 1,865.69
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
12/21/2018 12/21/2020 85.000000000 2 Cluj Turda APL nivel național, regional și 3,257,796.87 3,257,796.87 0.00 498,251.29 498,251.29 0.00 76,654.04 76,654.04 0.00 0.00 0.00 0.00 3,832,702.20 3,832,702.20 în implementare n.a 0.00 0.00
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,503,366.96 4,503,366.96 0.00 688,750.24 688,750.24 0.00 105,961.58 105,961.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5,298,078.78 0.00 5,298,078.78 0.00 498,594.47 76,255.62
MARAMUREȘ

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
7/3/2018 11/3/2019 85.000002334 6 Maramureș Baia Mare APL nivel național, regional și 527,965.13 527,965.13 0.00 80,747.57 80,747.57 0.00 12,422.73 12422.73 0.00 0.00 621,135.43 0.00 621,135.43 în implementare 79,715.66 12,191.81
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
527,965.13 527,965.13 0.00 80,747.57 80,747.57 0.00 12,422.73 12,422.73 0.00 0.00 0.00 0.00 621,135.43 0.00 621,135.43 0.00 79,715.66 12,191.81
63,511.18 10,196.85
#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! SĂLAJ

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
11/8/2018 12/8/2019 85.0000078606597 6 SĂLAJ Zalău APL nivel național, regional și 308,180.27 308180.27 0 47,133.40 47133.4 0 7,251.32 7,251.32 0.00 0.00 0.00 0.00 362,564.99 0.00 362,564.99 în implementare n/a 0.00 0.00
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308,180.27 308,180.27 0.00 47,133.40 47,133.40 0.00 7,251.32 7,251.32 0.00 0.00 0.00 0.00 362,564.99 0.00 362,564.99 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! SATU MARE

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
8/20/2018 12/20/2019 85.0000019004399 6 SATU MARE Satu Mare APL nivel național, regional și 313,085.42 313,085.42 0.00 47,883.64 47,883.64 0.00 7,366.72 7,366.72 0.00 0.00 0.00 0.00 368,335.78 4,938.50 373,274.28 în implementare n.a 21,878.75 3,346.16
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

119 - Investiții în
capacitatea instituțională și
în eficiența administrațiilor
și a serviciilor publice la
12/28/2018 6/28/2021 84.9999996944036 6 SATU MARE Satu Mare APL nivel național, regional și 2,086,084.74 2,086,084.74 0.00 319,048.28 319,048.28 0.00 49,084.33 49,084.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,454,217.35 0.00 2,454,217.35 în implementare n.a 0.00 0.00
local, în perspectiva
realizării de reforme, a unei
mai bune legiferări și a
bunei guvernanțe

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,399,170.16 2,399,170.16 0.00 366,931.92 366,931.92 0.00 56,451.05 56,451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2,822,553.13 4,938.50 2,827,491.63 0.00 21,878.75 3,346.16

Page 2 of 2