Sunteți pe pagina 1din 2

Cavitatea nazală:

Are rol în producerea sunetelor nazale, având funcție rezonatorie.


În limba română pot fi delimitate doar doua sunete nazale, m și n.

Epiglota
Mic cartilagiu al regiunii superioare a laringelui. Epiglota este o lama de cartilagiu acoperita cu o
mucoasă a cărei bază este legată și articulată la restul laringelui.

Corzile vocale
Omul posedă patru coarde vocale: două coarde vocale propriu-zise şi două coarde vocale false,
acestea împreună cu epiglota împiedică intrarea alimentelor în laringe.
Coardele vocale prin muşchii lor, au rol hotărâtor pentru caracterul sunetului produs, putând da
coloanei de aer ce se scurge prin tubul fonator diferite forme, chiar în momentul când acesta
traversează laringele.

Urechea:
Urechea externă cuprinde pavilionul urechii, conductul auditiv extern, conductul auditiv intern și
membrana timpanică.
Urechea externă are rol în captarea sunetului și transmiterea sunetului spre membrana timpanică,
care, sub presiunea lui, începe să vibreze, transmițân cavității medii a urechii sunetul.
Urechea medie adăpostește cele trei oscioare ciocanul, nicovala și scărița, cinci ligamente și doi
mușchi, aceste formațiuni alcătuind o pârghie prin care se transmit vibrațiile aeriene de la nivelul
În urechea internă pot fi delimitate două zone, atât din punct de vedere structural, cât și
funcțional vestibulul și canalele semicirculare( care conțin receptori cu rol în menținerea
echilibrului) și melcul sau cohleea( care conține receptorii senzoriali auditivi).

Aria Broca intervine în: incitarea în vorbire, motivaţie, controlul semantic şi sintactic al
cuvintelor şi frazelor, programarea şi realizarea motorie a limbajului.
Afazia Broca:
- Vorbire înceată, laborioasă, nonfluentă
- Pronunție incorectă uneori, dar ceea ce reușesc să pronunțe are semnificație
- Cuv de legătură aproape total absente (si, în, despre)
- Înțeleg lbj mai bine decât reușesc să producă
ARIA WERNICKE = imp în transformarea percepțiilor și gândurilor în cuvinte, în gândire,
ascultare, vorbire
Afazie WERNICKE (Karl W. 1874)
- Neînțelegerea semnificației cuvintelor
- Imposibilitatea de articulare corectă a cuv
- Vorbire spontană fluentă, fără sens, deși melodică
Substituiri de sunete sau cuvinte

Legătura se stabileşte astfel: informaţiile sunt stocate în aria Wernicke, ele sunt activate când un
cuvânt vorbit este recunoscut, pentru ca acest cuvânt să fie redat verbal informaţiile sunt trimise
din aria Wernicke în aria Broca.
Transferul dintre cele două arii este asigurat de fascicolul arcuat. În aria Broca se află un cod
care permite convertirea informaţiei auditive în cod motor.
Dacă apare o leziune în lobul parietal inferior, întrerupând fluxul informațional și deconectând
cele 2 arii: AFAZIE DE TRANSMITERE
- Pers în cauză nu mai e capabilă de a repeta, e afectată memoria verbală de scurtă durată,
dar are un discurs fluent și inteligibil, abilitățile de scriere-citire sunt rezonabil bune