Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.

Planul de prevenire şi protecţie


CORONAVIRUS - COVID - 19
Elaborat in conformitate cu Anexa 7 din HOTĂRÂRII nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319 / 2006 cu modificarile si
complectarile ulterioare: CAP. III , SERVICII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE, SECŢIUNEA a 2-a, Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, ART.15, Alin (2)

Acţiuni în Persoana care


Ob-
Nr. Locul de scopul Termen răspunde de
Măsuri Măsuri ser-
Crt. muncă/Post Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice realizării de realizarea
igienico-sanitare de altă natură vaţii
de lucru măsurii realizare măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Procurarea de catre sefii 1. Evitati contactul cu persoane care
locurilor de munca a mastilor sunt suspecte de infectii respiratorii
de protectie în cazul in care acute. 1. Dezinfectarea
suspectați că sunteți bolnav. 2. Acoperiti gura, nasul in caz de suprafetelor de
2. Utilizarea o mastilor de tuse sau stranut. (acoperiți-vă gura contact cu solutii
protectie în cazul în care și nasul cu pliul cotului sau cu o pe baza de clor 1. Instituirea de carantina a
acordați asistență unei persoane batistă de hârtie, apoi aruncați sau alcool ca de persoanelor care nu prezinta
bolnave. imediat batista și spălați-vă pe exemplu: simptome, dar care se intorc
3. Amenajarea de catre sefii mâini) -manerele de la din zonele cu transmitere
locurilor de munca a unui 3. Evitati atingerea nasului, ochilor usile birourilor comunitara extinsa a noului
spatiu semnalizat in care sa se sau gurii cu mainile nedezinfectate. organizarii de coronavirus (COVID-19)
afle dezinfectanti pentru toate 4. Anuntati angajatorul medicul de santier; Lucratorii
persoanele care intra si ies medicina muncii in caz ca aveti -intreerupatoarele 2. Instituirea autoizolarii Achizitio- desemnati cu
Toate din uncaperi si informarea suspiciuni ca un coleg de serviciu ar din toate pentru persoanele care nu narea de la S.S.M. de la
locurile de lucratorilor asupra modului fi un posibil infectat. incaperile prezinta sintome dar: farmacii punctele de
munca / cum sa-l foloseasca. 5. Sunați la 112 dacă aveți febră, interioare de • au calatorit in ultimele 14 de filtre de lucru
posturile Infectarea 4. Asigurarea de catre sefii tușiți sau v-ați întors din China aprindere a zile in regiuni /localitati protectie si
de munca, lucratorilor locurilor de munca numiti prin /Italia etc. sau zonele in carantină luminilor; afectate de COVID-19, altele repartizarea De Sefii locurilor
1 de la cu decizie interna pentru acordarea din Europa de cel puțin 14 zile. -suprafetele decat cele cu transmitere / indata de munca;
punctele de CORONAVIRUS primului ajutor la nivelul 6. Sefii locurilor de munca vor birourilor; comunitara extinsa; utilizarea
lucru COVID - 19 fiecarui contractor si urmari ca lucratorii din - tastatura, • au intrat in contact direct cu acestora de
subcontractor din santier a subordine sa mentina distanta mausul, unitatile persoane simptomatice care care
materialelor igienico-sanitare dintre ei in timpul lucrului de cel centrale; au calatorit in zone cu personalul
pentru dezinfectia mainilor si a puțin 1 metru cat si față de - spalarea mainilor transmitere comunitara lucrator din
suprafetelor pentru personalul celelalte persoane din incinta - curatirea extinsa; santier
angajat ca anexe la Trusa incaperilor. interioara si • au intrat in contact direct cu
sanitara omologata din dotarea 7. Circulati mai mult cu masina exterioara la persoanele pentru care s-a
locurilor de munca. institutiei sau masina personala si terminarea confirmat prezenta
5.Contactarea unei firme evitati deplasarile cu mijloacele de programului a coronavirusului (COVID-
specializate de dezinfectie din transport in comun. masinilor de 19);
care in urma solicitarii sa 8. Evitarea pe cat posibil a serviciu si a celor • sunt membrii de familie cu
dezinfecteze toate masinile, sedintelor de comandament din de santier o persoana care se incadreaza
incaperile, toaletele si wc-urile. santier. - dezinfectarea in una dintre situatiile de mai
9. Intensificarea controalelor la interioara a sus.
intrare in santier de catre agentii de utilajelor de
paza de la firma specializata privind constructii
respectarea regulilor de igiena,
prevenire si protectie
10. Nu luați medicamente
antivirale și nici antibiotice decât
în cazul în care vă prescrie
medicul

Intocmit: serviciul extern de prevenire si protectie