Sunteți pe pagina 1din 43

Aparat de măsurat priza de pământ

METREL – SLOVENIA

APARAT DE MASURAT PRIZE DE


PAMANT
- MI 2124 -

-1-
Aparat de măsurat priza de pământ

CUPRINS

1 INTRODUCERE...............................................................................................3
1.1 DESCRIERE GENERALĂ......................................................................................................3
1.2 AVERTISMENT...................................................................................................................4
1.3 LISTA DE PARAMETRI MĂSURAŢI DE APARATUL DE MĂSURAT PRIZA DE PĂMÂNT..........4
1.4 STANDARE APLICATE........................................................................................................4
2 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI.............................................................6
2.1 CARCASA INSTRUMENTULUI.............................................................................................6
2.2 PANOUL FRONTAL.............................................................................................................6
2.3 PANOUL DE CONECTARE...................................................................................................7
2.4 BAZA.................................................................................................................................8
2.5 MESAJELE INSTRUMENTULUI..........................................................................................10
3 INSTRUCŢIUNI PENTRU MĂSURARE....................................................12
3.1 REZISTENŢA PRIZEI DE PĂMÂNT......................................................................................12
3.1.1 Metoda standard de test cu patru conductori........................................................12
3.1.2 Metoda standard de test cu patru conductori în combinaţie cu un cap de măsurare
de mare precizie (A 1018) (măsurarea rezistenţei selective a prizei de pământ)..................14
3.1.3 Măsurarea rezistenţei prizei de pământ cu doi cleşti de test.................................16
3.2 REZISTENŢA SPECIFICĂ A PRIZEI DE PĂMÂNT.................................................................20
3.3 CURENT (RMS REAL).....................................................................................................23
4 MEMORIA ŞI ALTE OPERAŢII.................................................................25
4.1 MEMORIA........................................................................................................................25
4.1.1 Introducerea în memorie a rezultatelor testelor....................................................26
4.1.2 Revocarea rezultatelor memorate..........................................................................27
4.1.3 Ştergerea rezultatelor memorate............................................................................28
4.2 COMUNICARE RS 232.....................................................................................................30
4.3 RESETAREA INSTRUMENTULUI........................................................................................31
4.4 REGLĂRI GENERALE........................................................................................................32
5 ÎNTREŢINEREA............................................................................................34
5.1 BATERIILE.......................................................................................................................34
5.2 CURĂŢIREA.....................................................................................................................35
5.3 CALIBRAREA PERIODICĂ.................................................................................................35
5.4 SERVICE..........................................................................................................................35
6 SPECIFICAŢII TEHNICE............................................................................37
6.1 FUNCŢII...........................................................................................................................37
6.2 CARACTERISTICI GENERALE............................................................................................39
7 ACCESORII STANDARD.............................................................................39
7.1 Accesorii optionale.........................................................................................................39

-2-
Aparat de măsurat priza de pământ

1 INTRODUCERE
Ne face o deosebită plăcere să vă oferim un instrument de testare profesional de o
calitate superioară pentru efectuarea a patru măsurători de cabluri pentru rezistenţa
prizei de pământ, precum şi pentru efectuarea de măsurători specifice de rezistenţă a
prizei de pământ pe care se bazează estimarea calităţii legării la pământ. Proiectarea şi
fabricarea echipamentului beneficiază de experienţa noastră de foarte mulţi ani in
producerea şi furnizarea echipamentelor de testare a rezistenţei prizei de pământ şi a
instalaţiilor electrice.

1.1Descriere generală
Aparatul SMARTEC de măsurat priza de pământ este un instrument de testare
profesional portabil, cu alimentare la baterii. Instrumentul a fost proiectat în vedea
efectuării măsurătorilor de rezistenţă a prizei de pământ în conformitate cu Standardul
european EN 61557 – 5.

Instrumentul este furnizat cu toate accesoriile de bază pentru efectuarea de teste.

Secţiunea electronică a Aparatului de măsurat priza de pământ este fabricată pe baza


tehnologiei SMD, care nu necesită nici un fel de intervenţie de service. Afişajul LC (cu
cristale lichide) de proiectare specială oferă posibilitatea citirii cu o mai mare uşurinţă
atât a rezultatelor principale cât şi a rezultatelor secundare, a parametrilor şi mesajelor.
Instrumentul este uşor de folosit şi nu este necesar ca operatorul să participe la cursuri
speciale de iniţiere (în plus faţă de citirea Manualului cu instrucţiuni) pentru a utiliza
acest instrument.

Pachetul profesional de software PC SmartLink permite efectuarea fără dificultăţi a


transferului rezultatelor de test şi a altor parametri între instrumentul de test şi computer.

-3-
Aparat de măsurat priza de pământ

1.2Avertisment
În vederea asigurării siguranţei operatorului în timpul efectuării diferitelor măsurători şi
teste cu aparatul de măsurat priza de pământ, precum şi pentru a păstra echipamentul
intact, este necesar să se ia în considerare următoarele avertismente generale:
 Dacă echipamentul de test este utilizat într-o manieră care nu este specificată
în acest Manual de instrucţiuni, protecţia oferită de acest echipament poate fi
prejudiciată.
 Nu utilizaţi instrumentul şi accesoriile în cazul constatării oricăror avarii!
 Intervenţiile de service sau cele pentru procedura de calibrare trebuie să fie
efectuate numai de către persoane competente şi autorizate!
 Nu conectaţi nicioadată instrumentul la înaltă tensiune.
 Nu efectuaţi niciodată încărcarea când bateriile alcaline sunt montate in aparat!
 Opriţi aparatul şi deconectaţi toate accesoriile de măsurare conectate la
instrument înainte de a deschide capacul compartimentului pentru baterii.

1.3Lista de parametri măsuraţi de Aparatul de


măsurat priza de pământ
Parametru Poziţia comutatorului Accesorii folosite
funcţional
Rezistenţa prizei de pământ RE REARTH Patru borne de test
(metoda clasica cu patru Două tije de test
conductori)
Rezistenţa selectivă a prizei de Patru borne de test
pământ Rs Rs (cleşte) Două tije de test
(metoda clasică cu patru Un cleşte de test de mare
conductori plus un cleşte de test precizie
de mare precizie)
Rezistenţa selectivă a prizei de Two test clamps
pământ RE RE (2 cleşti)
(doi cleşti de test)
Rezistivitatea prizei de pământ  EARTH Patru borne de test
Două tije de test
Curent (RMS real) ICLAMP Un cleşte de test de mare
precizie

1.4Standare aplicate
Aparatul de măsurat priza de pământ este proiectat în conformitate cu standardul
european de siguranţă
 EN 61010 – 1
EMC (zgomot şi imunitate) în conformitate cu standardele europene
 EN 50081 – 1
 EN 50082 – 1

-4-
Aparat de măsurat priza de pământ

Măsurători în conformitate cu standardul european EN 61557


 Rezistenţa prizei de pănânt EN 61557-5

-5-
Aparat de măsurat priza de pământ

2 DESCRIEREA INSTRUMENTULUI
2.1Carcasa instrumentului
Instrumentul este protejat de o carcasă de plastic care menţine aparatul conform clasei
de proteţie definite în specificaţiile generale. Carcasa este formată dintr-o secţiune
principală care conţine panoul operatorului, conectorii şi un capac mobil.

Capacul este fixat permanent de secţiunea de bază şi nu este detaşabil.

2.2 Panoul frontal

Panoul frontal constă dintr-un afişaj LCD (cu cristale lichide), un comutator rotativ şi o
tastatură, vezi figura de mai jos.

mA
M
Vkmft
Hz
1 MEM

-6-
Aparat de măsurat priza de pământ

Figura 1. Panoul frontal

-7-
Aparat de măsurat priza de pământ

Legendă:

1 Afişaj LCD (cu cristale lichide) de proiecţie specială.


2 Tasta Sus (Up) pentru:
 mărirea codului de memorare MEM,
 vizualizarea rezultatului anterior,
 reglarea instrumentului conform reglărilor generale,
 funcţia de rezistivitate a prizei de pământ: mărirea distanţei »a« dintre tijele
de test.
3 Tasta START pentru:
 demararea oricărei măsurători,
 părăsirea funcţiei de revocare,
 anularea salvării sau procedura de ştergere a afişajului,
 selectarea/reglarea parametrilor funcţionali în Reglări generale:
 Unitatea de măsură pentru rezistivitatea prizei de pământ (m sau ft)
 Frecvenţa (50 or 60) Hz.
4 Tasta DISP pentru afişarea subrezultatelor funcţiei selectate. (Verificaţi
rezistenţa curentă si cea potenţială a capetelor de măsurare. (rC şi rP) în
funcţiile  EARTH, R EARTH şi .)
5 Tasta MEM pentru memorarea şi revocarea rezultatelor.
6 Tasta CLR pentru ştergerea rezultatelor memorate şi/sau pentru resetarea
instrumentului.
7 Tasta Jos (Down) pentru:
 micşorarea codului de memorare MEM,
 vizualizarea rezultatului următor,
 funcţia de rezistivitate a prizei de pământ: micşorarea distanţei »a« dintre
tijele de test.
8 Comutator rotativ pentru:
 selectarea funcţiei de măsurare sau a poziţiei OFF (închis). (Închiderea
automată (auto OFF) se face automat la 10 minute de la ultima activare a
oricărei taste sau de la ultima rotire a oricărui comutator funcţional.),
 procedura de anulare, salvare sau ştergere a afişajului,
 ieşirea din funcţia de revocare.

2.3Panoul de conectare

-8-
Aparat de măsurat priza de pământ

Figura 2. Panoul de conectare


 Folosiţi numai accesoriile de test originale!
 Nu conectaţi niciodată instrumentul la înaltă tensiune!
 Valoarea maximă a curentului continuu la bornele de test C1-C2 este 0,3A!
Nu conectaţi nici o tensiune electrică externă între aceste două borne!
Upermisă = 0V

Legendă:

1 Bornele de test:
 Albastru – borna de test H
 Negru – borna de test E
 Roşu - borna de test S
 Verde - borna de test ES
2 Bornele de test cu cleşti C1 şi C2
3 Conector RS 232 (pentru conectarea Aparatului de măsurat priza de pământ
la computer)
4 Conector pentru încărcarea acumulatorilor.

Conectorul de test este proiectat pentru conectarea cablului de test şi este accesibil
numai atunci când capacul instrumentului este ridicat. Conectorii RS 232 şi cei pentru
încărcarea acumulatorilor sunt accesibili numai când capacul instrumentului este închis.
Din motive de siguranţă, ambii conectori nu pot fi accesibili în acelaşi timp. Capacul
instrumentului selectează conectorul accesibil.

2.4Baza

-9-
Aparat de măsurat priza de pământ

Figura 3. Baza

Legendă:

1 Carcasa de plastic.
2 Şuruburi (4 bucăţi) pentru fixarea compartimentului pentru baterii.
3 Capacul compartimentului pentru baterii.
4 Avertismentele de pe capacul campartimentului pentru baterii.
5 Eticheta cu marca înregistrată.
6 Suport de plastic pentru banda de transport.

- 10 -
Aparat de măsurat priza de pământ

2.5Mesajele instrumentului
Mesajele sunt generate pe afişajul LCD (cu cristale lichide) folosind simboluri speciale şi
combinaţii de segmente numerice. În următoarea imagine sunt ilustrate toate
segmentele de afişare posibile, iar în tabelul de mai jos sunt descrise mesajele.
Result value

Low battery mA Unit of displayed result


Higher than M
Vk mft
Warning ! Hz
MEM Operation with memory

Cursors

Figura 4. Segmentele de afişaj


Result value = Valoarea rezultatului
Low battery = Baterie aproape descărcată
Higher than = Mai mare decât
Warning! = Atenţie!
Unit of displayed result = Unitatea de măsură a rezultatului afişat
Operation with memory = Operaţie cu memorie
Cursors = Cursoare

Descrierea mesajelor posibile de pe afişaj:


>1999 Rezultat în afara domeniului de măsură.
 şi > 20 V Tensiunea de zgomot este mai mare decât aprox. 20 V eff.
 şi la RC Rezistenţa impulsului de tensiune curent este prea mare.
 şi la RP Rezistenţa impulsului de tensiune potenţial este prea mare.
 şi la Low IC Curentul testat de cleste este mai slab de 0,5 mA.
 şi la Zgomotul curentului este mai mare decât aprox. 2,1 A sau /
şi
Tensiunea de zgomot este mai mare decât aprox. 5 V.
MEM Operare cu memorare (memorare sau revocare).
no MEM Nu există nici un rezultat memorat pentru a fi revocat.
RCL Funcţia de revocare introdusă.
Clr MEM Confirmaţi sau anulaţi ştergerea ultimului rezultat
memorat?
Clr / ALL alternating Confirmaţi sau anulaţi ştergerea tuturor rezultatelor
memorate?
FUL Toate locaţiile pentru memorarea datelor sunt ocupate.
toP Ultimul rezultat memorat în această locaţie – nu veţi mai
putea memora alte rezultate.
bot Primul rezultat memorat în această locaţie – nu veţi mai
putea memora alte rezultate.
SEr Comunicare activă în serie.
Fr Reglări generale – selectarea frecvenţei.

- 11 -
Aparat de măsurat priza de pământ

LEn m Reglări generale – selectarea unităţii de măsură pentru măsurarea


rezistivităţii prizei de pământ.
t ┌┐, t ┌─┐ Reglări generale – selectarea algoritmului de măsurare.
Bateriile sunt prea slabe – înlocuiţi bateriile.
rES *Resetaţi instrumentul (memorii şterse).
Tabel 1. Mesaje
* Această indicaţie apare după introducerea bateriilor, ex. când bateriile au fost scoase din
compartimentul pentru baterii pentru o anumită perioadă de timp (câteva ore), sau dacă
microprocesorul detectează o neregularitate a memoriei sale sau dacă a fost executată
resetarea instrumentului.

- 12 -
Aparat de măsurat priza de pământ

3 INSTRUCŢIUNI PENTRU MĂSURARE

3.1Rezistenţa prizei de pământ


Cu Aparatul de măsurat priza de pământ se pot efectua măsurători ale rezistenţei prizei
de pământ folosind trei metode diferite. Metoda corespunzătoare este selectată de
operator în funcţie de sistemul de legare la pământ care trebuie testat.

Rezistenţele selective ale prizei de pământ pot fi măsurate folosind cleştele de test (fără
decuplarea mecanică a electrodului de legare la pământ testat).
Măsurătoarea fără cap de măsurare se poate efectua folosind doi cleşti de test.

3.1.1 Metoda standard de test cu patru conductori


Conectarea a patru conductori dă rezultate mai bune decât conectarea a trei conductori
pentru că nu există probleme referitoare la rezistenţa la contact între cleştii de test şi
suprafaţa (de obicei ruginită) a electrodului testat.
Distanţa de la electrodul de legare la pământ pentru care se efectuează testul până la
capul de măsurare H este de cel puţin 5 ori adâncimea tijei electrodului de legare la
pământ sau lungimea benzii electrodului. (vezi Figura 5).
În cazul măsurării rezistenţei totale a prizei la pământ pentru un sistem complex de
legare la pământ, distanţa necesară depinde de distanţa d (diagonală) cea mai lungă
dintre electrozii individuali de legare la pământ (vezi Figura 6).

Etapa 1
 Conectaţi conductorii pentru test la instrument şi la obiectul care trebuie testat
conform imaginilor de mai jos.

black=negru, green=verde, red=roşu, blue=albastru


Figura 5. Conectarea unor conductori de test standard de 20 m. lungime

- 13 -
Aparat de măsurat priza de pământ

black=negru, green=verde, red=roşu, blue=albastru


Figura 6. Conectarea unor conductori de test opţionali de 50 m. lungime

REarthtot = RE1 // RE2 // RE3 // RE4


R E1..E4 rezistenţa separată de legare la pământ
R.P rezistenţa potenţială a impulsului de tensiune
RC rezistenţa curentă a impulsului de tensiune
R Earthtot rezistenţa totală a prizei de pământ a sistemului de legare la pământ testat

Etapa 2
 Reglaţi comutatorul funcţional în poziţia REARTH; următorul meniu va fi afişat:

Figura 7. Meniu iniţial pentru rezistenţa prizei de pământ

Etapa 3

Apăsaţi tasta START şi vizualizaţi rezultatul testului. (Daca doriţi să


efectuaţi mai multe măsurători, apăsaţi pe tasta START şi ţineţi-o
apăsată până când rezultatul s-a stabilizat; eliberaţi apoi tasta.
Ultimul rezultat va rămâne afişat.)

Apăsaţi tasta DISP pentru a verifica atât rezistenţa potenţială (rP)a


capetelor de măsurare, cât si rezistenţa curentă (rC). După o scurtă
perioadă, rezultatul principal va fi afişat din nou automat.

- 14 -
Aparat de măsurat priza de pământ

 Introduceţi în memorie rezultatul afişat în scopul documentării; vezi instrucţiunile


referitoare la folosirea memoriei în capitolul 4.1. Introducerea rezultatelor testelor în
memorie.

Observaţii!

 Când există o tensiune de zgomot mai mare de 20 V c.a. /c.c. între bornele de test H
şi E sau ES şi S, măsurarea rezistenţei prizei de pământ nu va fi efectuată după
apăsarea tastei START, ci va fi afişat mesajul > 20 V, marcat cu simbolul !

 Dacă există o tensiune de zgomot mai mare de aprox. 5 V între bornele de test H şi
E sau ES şi S, va fi afişat un cursor îndreptat spre simbolul “ ” (zgomot), indicând că
este posibil ca rezultatul testului să nu fie corect!

 Dacă rezistenţa unei tije curente sau potenţiale este prea mare (>(4 k  + 100 RE)
sau >50 k, indiferent care dintre ele este mai mică), atunci rezultatul testului va fi
marcat cu simbolul  şi cursorul va apărea la rC şi / sau rP.

 Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsură (conductori de test


deschişi), mesajul >19,99 k va fi afişat!

3.1.2 Metoda standard de test cu patru conductori în


combinaţie cu un cap de măsurare de mare precizie
(A 1018) (măsurarea rezistenţei selective a prizei de
pământ)
În cazul în care câţiva electrozi de legare la pământ sunt conectaţi în paralel (vezi figura
8), atunci este foarte important să cunoaşteţi calitatea fiecărui electrod în parte. Acest
lucru este deosebit de important atunci când sistemul de legare la pământ este conceput
pentru protecţia împotriva descărcărilor atmosferice, pentru că orice inductanţă din
sistemul de legare la pământ reprezintă un posibil pericol (din cauza creşterii rezistentei
la impulsurile de înaltă frecvenţă în timpul descărcărilor atmosferice.)
Pentru a testa fiecare electrod separat, electrozii trebuie sa fie separaţi mecanic, dar
conexiunile mecanice sunt de obicei foarte greu de deconectat din cauza componentelor
de conectare ruginite (şuruburi, piuliţe, piese intermediare, etc.).
Avantajul principal al metodei de măsurare selective cu cleşte este că nu este nevoie de
deconectarea mecanică a electrodului de test.

Etapa 1
Conectaţi conductorii de test şi cleştele de mare precizie (A 1018) la instrument şi la
obiectul pentru care se face testul conform figurii de mai jos.

- 15 -
Aparat de măsurat priza de pământ

black=negru, green=verde, red=roşu, blue=albastru, sensitive clamp=cleşte de mare precizie

Figura 8. Conectarea conductorilor standard de test de 20 m lungime şi a


cleştelui de mare precizie (A 1018)
...Este absolut necesar ca cleştele de mare precizie (A 1018) să fie conectat sub borna
de test E. În caz contrar, va fi măsurată rezistenţa paralelă a tuturor celorlalţi electrozi
(RE1 până la RE4)!

U
RS   RE 4
I clamp

R E4 rezistenţa selectivă la legarea la pământ a electrodului E4


U tensiune de test
I clamp curentul măsurat de cleştele de test de mare precizie
RS rezistenţa selectivă a prizei de pământ

Etapa 2

Reglaţi comutatorul funcţional în poziţia ” “; următorul meniu va fi afişat.

Figura 9 Meniu iniţial pentru rezistenţa prizei de pământ

Etapa 3

Apăsaţi tasta START şi vizualizaţi rezultatul testului. (Dacă doriţi să


efectuaţi mai multe măsurători, apăsaţi tasta START şi ţineţi-o

- 16 -
Aparat de măsurat priza de pământ

apăsată până când rezultatul s-a stabilizat, apoi eliberaţi tasta.


Ultimul rezultat va rămâne afişat.)

Apăsaţi tasta DISP pentru a verifica atât rezistenţa potenţială (rP) cât
şi rezistenţa curenta (rC) a capetelor de măsurare. După o scurtă
perioadă, rezultatul principal va fi afişat din nou automat.

 Introduceţi în memorie rezultatul afişat în scopul documentării: vezi instrucţiunile


referitoare la folosirea memoriei în capitolul 4.1. Introducerea în memorie a
rezultatelor testelor.

Observaţii!

 Când există o tensiune de zgomot mai mare de 20 V c.a./c.c. între bornele de test
H şi E sau ES şi S, măsurarea rezistenţei prizei de pământ nu va fi efectuată după
apăsarea butonului START, ci va fi afişat mesajul > 20 V, marcat cu simbolul !

 Dacă există o tensiune de zgomot mai mare de aprox. 5 V între bornele de test H şi
E sau ES şi S, va fi afişat un cursor îndreptat spre simbolul “ ” (zgomot), indicând că
este posibil ca rezultatul testului să nu fie corect!

 Dacă rezistenţa tijei curente sau potenţiale este prea mare (>(4 k  + 100 RE) sau
>50 k, indiferent care dintre ele este mai mică), rezultatul testului va fi marcat cu
simbolul  şi cursorul va fi afişat la rC şi / sau rP.

 Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsură (conductori de test


deschişi), mesajul >1,99 k va fi afişat!

 În cazul în care curentul măsurat cu cleştele de mare precizie este mai slab decât
0,5mA, cursorul va fi afişat la Low IC (curent slab), indicând faptul că este posibil ca
rezultatul testului să nu fie corect!
Acest lucru se poate întâmpla atunci când se efectuează măsurarea unui sistem de
iluminat mare sau în situaţiile în care rezistenţa tijei la curent este foarte mare.

 Dacă o tensiune de zgomot mai mare de aprox. 2,1 A există în bucla cleştelui, va
fi afişat un cursor îndreptat spre simbolul „ ” (zgomot), indicând faptul că este posibil
ca rezultatul de test să nu fie corect! Valoarea tensiunii de zgomot poate fi de
asemenea măsurată în funcţia CURRENT.

3.1.3 Măsurarea rezistenţei prizei de pământ cu doi cleşti


de test
Principiul măsurării cu doi cleşti permite efectuarea de măsurători fără a utiliza tije.
Această metodă se utilizează în zone unde există construcţii şi unde ar fi dificil sau chiar
imposibil să se introducă senzori în pământ, şi în cazul măsurătorilor sistemelor
complexe de legare la pământ (vezi fugura 10). Avantajul acestui principiu este că nu
este necesară introducerea capetelor de măsurare şi nu este nevoie de separarea
electrozilor măsuraţi.

- 17 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Diagrama circuitului electric echivalent din Figura 10 este ilustrata mai jos.

A-meter=contor A, current clamp 1=cleşte curent 1, generator=generator, current clamp 2=cleşte curent 2, auxiliary
earthings=legări la pământ auxiliare

Figura 10 Diagrama circuitului electric echivalent

Dacă rezistenţa totală a prizei de pământ a electrozilor RE1, RE2, şi RE3 conectaţi paralel
este cu mult inferioară rezistenţei electrodului testat RE4, atunci se poate înregistra
următorul rezultat.

Rresult = RE4 + (RE1 // RE2 // RE3) ≈ RE4

Aceasta este o bună aproximare a rezistenţei selective specifice R E4.

Alte rezistenţe specifice pot fi măsurate prin mutarea cleştilor de test la alţi electrozi.

Etapa 1
 Conectaţi cleştii de test la instrument şi la obiectul pentru care se efectuează
testul conform figurii de mai jos (cleştii de test trebuie să fie poziţionaţi la cel puţin 30
cm. distanţă unul de celălalt).

sensitive clamp=cleşte de mare precizie, blue=albastru, black=negru, standard clamp=cleşte standard


r....Distanţa dintre cleşti trebuie să fie de cel puţin 30 cm! În caz contrar, este posibil ca rezultatul sa fie incorect!

- 18 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Figura 11. Conectarea celor doi cleşti de test

Etapa 2

 Reglaţi comutatorul funcţional în poziţia “ ”; Următorul meniu va fi afişat:

Figura 12. Meniu iniţial pentru rezistenţa prizei de pământ

Etapa 3

Începerea măsurătorii (măsurătoare constantă), rezultatele sunt


afişate continuu.

Ultimul rezultat va rămane afişat.

 Introduceţi în memorie rezultatul afişat în scopul documentării; vezi instrucţiunile


referitoare la utilizarea memoriei în capitolul 4.1. Introducerea rezultatelor testelor în
memorie.

Observaţii!
 Dacă rezultatul de test este în afara donemiului de măsură (conductori de test
deschişi), mesajul >99,9  va fi afişat!

 În cazul în care curentul măsurat cu un cleşte de test de mare precizie este mai
slab de 0,5 mA, cursorul va apărea la Low IC (curent slab), indicând faptul că este
posibil ca rezultatul testului să nu fie corect!

 Dacă raportul dintre tensiunea de zgomot şi curentul măsurat  100 sau Inoise >
2,1 A, cursorul va fi afişat în dreptul simbolului “ ” (zgomot), indicând faptul că este
posibil ca rezultatul testului să nu fie corect! Valoarea tensiunii de zgomot poate fi
măsurată şi în funcţia CURENT.

 Conectaţi cleştii de mare precizie (A 1018) la bornele de test C1/C2, şi cleştii


standard (A 1019) la bornele de test E/H.

 Dacă utilizaţi un cleşte de generare care nu este furnizat de Metrel, este necesar
să se compenseze impactul acesteia asupra rezultatelor măsurătorilor. În această
situaţie, folosiţi următoarea procedură.

- 19 -
Aparat de măsurat priza de pământ

 Pentru îmbunătăţirea rezultatelor măsurătorilor atunci când se utilizează cleşti


furnizaţi de terţi, este posibil să se reducă curentul de test. În acest caz, acurateţea
nu este garantată!

- 20 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Procedura de ajustare a cleştilor care nu sunt originali (dacă sunt


folosiţi ca şi cleşti de generare).

Folosirea unui cleşte furnizat de altă firmă în afară de Metrel poate avea un grav impact
asupra rezultatelor măsurătorii (din cauza inductivităţilor diferite ale bobinei).
Acest efect poate fi compensat prin folosirea cleştilor de curent 1/1000 de la orice alt
furnizor.
Procedura de compensare pentru duliile care nu sunt originale:

1. Cleştele trebuie să respecte aceleaşi specificaţii electrice ca A 1019:


raport curent: (1000 A / 1 A)
domeniu de măsură intrare: 1000 A
1. Efectuaţi resetarea instrumentului (vezi instrucţiunile din capitolul 4.3 Resetarea
instrumentului).
2. Compensarea trebuie să fie efectuată pe o buclă de rezistenţă de 10 Ω.
3. A se lua în considerare distanţa minimă dintre cei doi cleşti.
4. Efectuaţi o măsurătoare.
5. După obţinerea rezultatului (care trebuie să se încadreze între 3 Ω şi 30 Ω şi să fie
stabil), ţineţi tasta UP apăsată timp de 10 secunde. În cazul în care compensarea a fost
efectuată cu succes, „CAL” este afişat.
6. Apăsaţi tasta MEM pentru a confirma compensarea sau orice altă tastă pentru
anularea procedurii.

Notă:
Luaţi la cunoştinţă faptul că specificaţiile tehnice publicate nu sunt garantate în acest
caz.

Instrumentul revine la reglările din fabricaţie după efectuarea unei resetări.

- 21 -
Aparat de măsurat priza de pământ

3.2Rezistenţa specifică a prizei de pământ


Pentru a asigura acurateţea calculelor, recomadăm măsurarea rezistivităţii prizei de
pământ când se definesc parametrii pentru sistemul de legare la pământ (lungimea
necesară şi suprafaţa electrozilor prizei de pământ, adâncimea corespunzătoare pentru
instalarea sistemului de legare la pământ, etc.).

Cele patru capete de măsurare sunt introduse la distanţe egale „a” până la o adâncime
de 5 % din “a”.
Rezistenţa specifică a prizei de pământ ρ este calculată cu ajutorul formulei următoare:

ρ=2πaR

a – distanţa dintre două capete de măsură


R – rezistenţa prizei de pământ între cele două capete de măsură din mijloc

Se folosesc unităţi de măsură diferite pentru parametrii rezistivităţii prizei de pământ, şi


anume:
m (în ţările europene)
ft (în Statele Unite ale Americii)

Din această cauză, aparatul de măsurat priza de pământ oferă ambele unităţi de măsură
şi permite utilizarea ambelor unităţi pentru distanţa selectată „a” (m / ft) dintre tijele de
test. Vezi procedura referitoare la selectarea la unităţii corespunzătoare în capitolul 4.4.
Reglări generale.

Etapa 1
 Conectaţi conductorii de test la instrument şi la tijele de test conform figurii de mai
jos.

blue=albastru, red=roşu, green=verde, black=negru


Figura 13. Conectarea conductorilor de test standard de o lungime de 20 m

- 22 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Etapa 2
 Reglaţi comutatorul funcţional în poziţia  EARTH; următorul meniu va fi afişat:

m

Figura 14. Meniul iniţial al rezistivităţii prizei de pământ

Etapa 3
 Reglaţi distanţa „a” între tijele de test. Distanţa trebuie să fie aceeaşi ca în
măsurătorile practice; în caz contrar, rezultatul testului nu va fi corect.

Introduceţi „Modul de ajustare a valorilor distanţei”;următorul meniu


va fi afişat:
Ultima distanţă reglată »a« este
afişată intermitent.
m
Distanţe Etapa
disponibile (m / ft)
(m) (ft)
1  30 1  90 1
Figura 15. Meniul de ajustare a valorilor distanţei

Reglaţi distanţa “a” corespunzătoare. Dacă apăsaţi o singură dată,


valoarea va creşte / va scădea cu un singur element, iar dacă apăsaţi
continuu, aceasta va creşte / va scădea continuu.

Reveniţi la „Meniul iniţial al rezistivităţii prizei de pământ”.

Etapa 4

Vizualizarea rezultatului testului. (Dacă doriţi să efectuaţi mai multe


măsurători, apăsaţi tasta START şi ţineţi-o apăsată până când
rezultatul s-a stabilizat. Eliberaţi apoi tasta. Ultimul rezultat va rămâne
afişat.)

- 23 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Verificaţi rezistenţele capetelor de măsurare curent (rC) şi potenţial


(rR). După o scurtă perioadă de timp, rezultatele principale vor fi
afişate din nou automat.

 Introduceţi rezultatul afişat în memorie în scopul documentării; vezi instrucţiunile


referitoare la folosirea memoriei în capitolul 4.1. Introducerea în memorie a
rezultatelor testelor.

Repetaţi măsurătoarea amplasând capetele de măsurare în diferite direcţii şi la diferite


distanţe între ele. Verificaţi sau corectaţi distanţa „a” introdusă în instrument înainte de
fiecare măsurătoare.

Observaţii!
 Când există o tensiune de zgomot mai mare decât 20 V c.a./c.c. între bornele de
test H şi E sau ES şi S, măsurarea rezistivităţii prizei de pământ nu va fi efectuată
după apăsarea tastei START, ci va fi afişat mesajul > 20 V, marcat cu simbolul !

 Dacă există o tensiune de zgomot mai mare decât aprox. 5 V între bornele de test
H şi E sau ES şi S, va fi afişat un cursor îndreptat spre simbolul „ ” (zgomot),
indicând faptul că este posibil ca rezultatul testului să nu fie corect!

 Dacă rezistenţa capului de măsură curent sau potenţial este prea mare (>(4 k +
100 RE) sau >50 k, indiferent care dintre ele este mai mică), rezultatul testului va fi
marcat cu simbolul  şi cursorul va fi afişat la rC şi / sau rP.

 Dacă rezultatul testului este în afara domeniului de măsură (de exemplu,


conductori de test deschişi), atunci mesajul >999 km (a < 8m) / >1999 km (a  8
m) sau > 999 kft (a < 8ft) / >1999 kft (a  8ft) va fi afişat!

- 24 -
Aparat de măsurat priza de pământ

3.3Curent (RMS real)


În sisteme de legare la pământ complexe, cu numeroşi electrozi conectaţi în paralel sau
în alte sisteme conectate la sistemul de legare la pământ pot avea loc mari scurgeri de
curent.
Forma curentului măsurat este de obicei o undă nesinusoidală. Forma este distorsionată
de către diverse surse neliniare. Acesta este motivul pentru care este important ca
instrumentul de test să măsoare valoarea RMS reală a curentului; în caz contrar, rezultatul
poate induce în eroare.
Scurgerile mari de curent pot fi provocate de diferite erori ale instalaţiilor electrice sau
ale sistemelor de legare la pământ.
 Nu conectaţi nici o tensiune de zgomot între bornele de test C1 şi C2!

Etapa 1
 Conectaţi cleştele de test curent / curent (1000:1) la Aparatul de măsurat priza de
pământ, vezi figura 15 sau 16. Luaţi la cunoştinţă faptul că cleştele de mare precizie (A
1018), furnizat de METREL poate acoperi un domeniu de măsură de la 0,5 mA până la
20 A, în timp ce cleştii cu domeniu de măsură standard pot măsura până la 10 mA şi
20 A.

 Reglaţi comutatorul funcţional în poziţia CURRENT (cleşte); următorul meniu va fi


afişat:
mA

Figura 16. Meniul iniţial pentru funcţia curent

Etapa 2
 Conectaţi cleştele de mare precizie la obiectul de testat conform figurilor de mai
jos.

- 25 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Sensitive clamp=cleşte de mare precizie


Figura 17. Conectare tipică a cleştelui de test (la măsurarea tensiunii de
zgomot - perturbaţiilor)

MPEC (Main Potential Equalizing Collector)= MPEC (Comutator de compensaţie potenţial principal)
PCC (Protection Conductor Collector) = PCC (Comutator conductor de protecţie)
Sensitive clamp = cleşte de mare precizie
Figura 18. Conectarea tipică a cleştelui de test de mare precizie (A 1018)
când se face căutarea erorilor instalaţiei

Etapa 3

Începerea măsurării (măsurare constantă), rezultatul este afişat


continuu.

Ultimul rezultat va rămâne afişat.

 Introduceţi în memorie rezultatul afişat în scopul documentării ; vezi instrucţiunile


din capitolul 4.1. Introducerea în memorie a rezultatelor testelor.

- 26 -
Aparat de măsurat priza de pământ

4 MEMORIA ŞI ALTE OPERAŢII


4.1Memoria
Memoria pentru salvarea rezultatelor testelor are o organizare în piramidă. Operatorul
poate organiza până la 250 de locaţii de memorie. În fiecare locaţie de memorie poate fi
salvat orice rezultat. In modulul „introducerea rezultatelor în memorie”, operatorul
selectează un cod MEM code şi apoi rezultatul va fi salvat împreună cu toţi parametrii
acestuia în locaţia de memorie selectată.
Toate rezultatele pot fi salvate sub un singur cod MEM, ex. No.: 001, dacă nu este
necesară o grupare a acestora.

Organizarea locaţiilor de memorie sub un cod MEM specific este explicată în figura de
mai jos.

Exemplu: Rezistenţa prizei de pământ (Metoda cu 2 dulii), Exemplu: Curent, Rezistenţa cu patru conductori,
DISPLAY=AFIŞAJ, Exemplu: Rezistenţa specifică a prizei de pământ, Last stored result=ultimul rezultat memorat.

Figura 19. Organizarea locaţiilor de memorie

- 27 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Parametri memoraţi
Tabelul de mai jos reprezintă o listă de rezultate, subrezultate şi parametri memoraţi
pentru fiecare funcţie.

Funcţie Nr. Date şi parametri Funcţie No Date şi parametri


memoraţi memoraţi
REARTH 1 Codul funcţiei ρ EARTH 4 Codul funcţiei
Rezistenţa prizei de Rezistenţa prizei de
pământ pământ
Rezistenţa potenţială şi Distanţa a selectată
curentă a impulsului de Rezistenţa potenţială şi
tensiune curentă a impulsului de
Rs one 2 Codul funcţiei tensiune
clamp Rezistenţa selectivă a CURRENT 5 Codul funcţiei
prizei de pământ Curent
Rezistenţa potenţială şi
curentă a impulsului de
tensiune
RE two 3 Codul funcţiei
clamps Rezistenţa selectivă a
prizei de pământ

4.1.1 Introducerea în memorie a rezultatelor testelor


Toate rezultatele testelor pot fi introduse în memorie în scopul documentaţiei ulterioare.

Introducerea în memorie a rezultatului testului afişat

Când rezultatul testului este afişat, respectaţi întocmai următoarea procedură:

Este propus ultimul cod MEM utilizat (afişat intermitent).

MEM

Selectaţi codul MEM unde doriţi să salvaţi rezultatul. Se pot selecta


coduri de la MEM = 1 până la 250.

Salvaţi în memorie rezultatul afişat sub codul MEM selectat.

După salvarea rezultatului în memorie, notaţi-vă codul MEMpentru recunoaşterea


ulterioară a rezultatului introdus în memorie.

- 28 -
Aparat de măsurat priza de pământ

De fiecare dată când se foloseşte procedura „MEM”, sunt introduse în memorie


următoarele: rezultatul principal, subrezultate posibile, funcţia potenţială, precum şi
numărul de identificare al funcţiei (vezi figura de mai jos).
Rezultatele testelor ulterioare (indiferent de funcţia de test) pot fi introduse în memorie
sub acelaşi cod MEM. Această operaţie poate fi efectuată prin dublu click pe tasta MEM
după fiecare măsurătoare.

Function identification number=Numărul de identificare al funcţiei


Figura 20. Numerele de identificare ale funcţiei

Observaţii!

 Fiecare rezultat poate fi introdus în memorie o singură dată.

 Apăsaţi tasta START sau schimbaţi poziţia comutatorului rotativ pentru anularea
procedurii de salvare în memorie.

 Mesajul FUL va fi afişat când toate locaţiile memoriei au fost ocupate.

4.1.2 Revocarea rezultatelor memorate


Rezultatele memorate vor fi afişate ori de câte ori este nevoie de verificarea vizuală a
acestora. Rezultatul principal, subrezultatul potenţial şi parametrul funcţiei potenţiale pot
fi revocate.

Revocarea rezultatelor memorate

Mesajul rCL va apărea pe afişajul LCD (cu cristale lichide) pentru un


moment urmat de ultimul cod MEM utilizat (afişare intermitentă).

- 29 -
Aparat de măsurat priza de pământ

MEM

Reglaţi codul MEM.

Codul MEM nu va mai fi afişat intermitent. Numărul de identificare al


funcţiei va fi afişat după codul MEM selectat; ulterior, va apărea şi
ultimul rezultat memorat.


MEM MEM

Verificaţi subrezultatul şi parametrul funcţiei.

k
MEM

Derulaţi pentru vizualizarea altor rezultate ale altor teste memorate


sub acelaşi cod MEM. Numărul de identificare al funcţiei va fi afişat
urmat de rezultatul principal (reglat cu tasta DISPLAY) înainte de
utilizarea tastelor  şi .

Verificaţi subrezultatul şi parametrul funcţiei.

Când se ajunge la ultimul sau la primul rezultat, mesajul „toP” sau


„bot” este afişat urmat de acel rezultat.

 
MEM MEM
sau

Părăsiţi funcţia de revocare şi reveniţi la afişajul iniţial al funcţiilor


selectate.

Dacă nu există nici un rezultat memorat, mesajul „no” va fi afişat după apăsarea tastei
MEM.

Dacă nu există rezultate memorate sub codul MEM, mesajul „no” va fi afişat urmat de
funcţia selectată în stare de repaus.

4.1.3 Ştergerea rezultatelor memorate

- 30 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Există două modalităţi disponibile de ştergere a rezultatelor, şi anume:


Toate rezultatele memorate pot fi şterse în acelaşi timp
Ultimul rezultat memorat poate fi şters

Ştergerea tuturor rezultatelor memorate

Apăsaţi această tastă şi menţineţi-o apăsată până când mesajele Clr


MEM / ALL MEM sunt afişate alternativ (aprox. 3 s).

MEM MEM
.

Confirmaţi ştergerea; toate rezultatele memorate vor fi şterse.

Apăsaţi tasta START sau schimbaţi poziţia comutatorului rotativ pentru anularea
procedurii de ştergere.

Ştergerea ultimului rezultat memorat

Mesajul Clr MEM este afişat.

MEM

Confirmaţi ştergerea.

Procedura poate fi repetată pentru ştergerea altor rezultate memorate.

Apăsaţi tasta START sau schimbaţi poziţia comutatorului rotativ pentru anularea
procedurii de ştergere.

- 31 -
Aparat de măsurat priza de pământ

4.2Comunicare RS 232
Rezultatele memorate pot fi transferate în computer (PC), unde pot fi efectuate
rapoartele finale ale testelor.
Pentru această operaţie este nevoie de PC SmartLink (inclus în setul standard).

Efectuarea transferului datelor memorate

 Instalaţi PC SmartLink în computer (PC)


 Reglaţi setările COM Port în meniul de Configurare / COM Port.
 Porniţi instrumentul (ON).
 Conectaţi portul PC COM la instrument cu cablul serial de comunicare conform
figurii de mai jos.

Stored results = rezultate memorate, Connection cable 9M / 9F = Cablu de conectare 9M / 9F


Figura 21. Conectarea Aparatului de măsurat priza de pământ la computer

 Rulaţi programul SmartLink.exe.


 Apăsaţi butonul „Primire rezultate” (Receive Results) (al treilea de la stânga).
Computerul şi instrumentul se recunosc reciproc automat.
 Programul din computer (PC) permite efectuarea următoarelor proceduri:
 descărcare de date;
 pregătirea unui formular de raport simplu;
 pregătirea unui fişier pentru importul într-o foaie de calcul.

Programul SmartLink.exe este un software care are la bază sistemul Windows 95, 98,
2000, XP.

- 32 -
Aparat de măsurat priza de pământ

4.3Resetarea instrumentului
În cazul în care constataţi orice defecţiune în timpul utilizării Aparatului de măsurat priza
de pământ, se recomandă efectuarea operaţiei de RESET a instrumentului. În această
situaţie, toţi parametrii vor reveni la valorile iniţiale; vezi tabelul de mai jos.

Resetarea instrumentului

Opriţi instrumentul (OFF).

Ţineţi această tastă apăsată atunci când porniţi (ON) instrumentul.


Mesajul rES va fi afişat intermitent.

După confirmarea operaţiei de reset, mesajul rES va fi afişat după o


scurtă perioadă de timp; acest lucru indică faptul că funcţia de
RESET a fost executată.

Parametru Funcţie Valoare iniţială


Frecvenţa 50 Hz
Distanţa „a” dintre tijele de EARTH 10 m
test

Tabel 2. Valorile iniţiale ale parametrilor reglabili

Notă!

După executarea funcţiei de reset (tasta CLr), instrumentul va introduce automat


„Frecvenţa” şi procedura de „Selectare a unităţii”, vezi pagina următoare.

- 33 -
Aparat de măsurat priza de pământ

4.4Reglări generale
De obicei există tensiune sau curent de zgomot în sistemul de legare la pământ pentru
care se efectuează testul; acest lucru este cauzat de tensiunea reţelei undeva în
vecinătatea apropiată sau îndepărtată. Frecvenţa tensiunii reţelei diferă de la ţară la ţară
(în ţările europene este de 50 Hz etc., în Statele Unite este de 60 Hz etc.). Pentru a
obţine rezultate stabile indiferent de nivelul de zgomot, se recomandă introducerea
frecvenţei nominale a sistemului de reţea.
Sistemul de măsurare a instrumentului asigură o excelentă imunitate la zgomot. În
condiţii de zgomot extreme, stabilitatea rezultatelor poate fi îmbunătăţită suplimentar
prin operaţia de mediere a valorilor.
Odată ce au fost reglate frecvenţa şi algoritmul, acestea îşi vor păstra valorile chiar şi
după înlocuirea bateriilor.

Introduceţi frecvenţa tensiunii reţelei (50/60 Hz)


Reglaţi parametrul rezistenţei specifice a prizei de pământ (m/ft)
Reglaţi algoritmul de măsurare

Opriţi instrumentul (OFF).

Ţineţi această tastă apăsată în timp ce porniţi instrumentul (ON) până


când Fr urmat de valoarea 50 sau 60 (ultima selectată) este afişată
intermitent.

Hz

Selectaţi frecvenţa corespunzătoare tensiunii reţelei.

Confirmaţi „Frecvenţa”. Unitatea de măsură m sau ft (ultima


selectată) folosită la măsurarea rezistivităţii prizei de pământ va fi
afişată intermitent.

Selectaţi unitatea de măsură corespunzătoare.

Confirmaţi „Selecţia unităţii de măsură”. Tipul algoritmului de


măsurare va fi afişat intermitent.

- 34 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Algoritm îmbunătăţit de
Algoritm normal respingere a zgomotului (prin
intermediul tehnicilor de mediere
a valorilor)

Confirmaţi algoritmul de măsurare. Instrumentul este pregătit pentru


măsurători obişnuite.

Notă:
În general, se recomandă utilizarea algoritmului de măsurare „Normal” din cauza
imunităţii interne la zgomot ridicate a instrumentului.
În cazul în care rezultatele sunt încă instabile, se pot obţine îmbunătăţiri suplimentare
prin operaţia de mediere a valorilor (ex. selectarea „Algoritmului de măsurare
îmbunătăţit”). Cu toate acestea, această operaţie duce la prelungirea semnificativă a
timpului de măsurare (până la 20 secunde).

Se poate efectua o nouă selecţie după fiecare resetare a instrumentului (vezi procedura
în capitolul 4.3. (Resetarea instrumentului!)).

- 35 -
Aparat de măsurat priza de pământ

5 ÎNTREŢINEREA
5.1Bateriile
Simbolul bateriei - din colţul din stânga, sus al afişajului LCD (cu cristale lichide)
indică stadiul de încărcare a bateriei – aproape descărcată (Ubat < 4.2 V). Dacă stadiul
bateriei indicat este acela de baterie aproape descărcată, bateriile trebuie să fie înlocuite
pentru a asigura acurateţea măsurătorilor.
Verificaţi stadiul de încărcare a bateriilor chiar şi în timpul efectuării măsurătorilor.
Rezultatele obţinute atunci când bateriile sunt aproape descărcate vor fi marcate cu
semnul după efectuarea măsurătorilor. Aceste rezultate pot fi incorecte.

Instrumentul se opreşte automat când tensiunea bateriei scade sub 4.0 V, simbolul
este afişat timp de câteva secunde înainte de oprirea automată.

Tensiunea nominală de alimentare este de 6 Vd.c.. Utilizaţi patru baterii alcaline de 1,5
V, de tipul IEC LR14 (dimensiunile: diametrul= 26 mm, înălţimea = 50 mm).

Figura 22. Polaritatea corectă a bateriilor introduse

Un set de baterii încărcate la capacitate maximă pot alimenta instrumentul pentru


aproximativ 50 ore.

Se pot utiliza şi acumulatori de tipul NiCd sau NiMH în locul bateriilor alcaline.
Instrumentul conţine un conector suplimentar pentru încărcarea acumulatorilor.

Observaţii!

 Înlocuiţi toate cele patru baterii în acelaşi timp!


 ! Opriţi instrumentul şi deconectaţi toate accesoriile de măsurare conectate la
instrument înainte de a deschide capacul compartimentului pentru baterii.
 Introduceţi bateriile corect; în caz contrar, instrumentul de test nu va funcţiona şi
bateriile se pot descărca, vezi figura 22 pentru polaritatea corectă a bateriilor.
 Dacă instrumentul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, scoateţi toate bateriile
din compartimentul pentru baterii.
 Efectuaţi transferul rezultatelor memorate în computer (PC) înainte de a scoate
bateriile din aparat! Rezultatele se vor şterge când bateriile sunt scoase din
aparat şi toţi parametrii reglabili vor fi resetaţi la valorile lor iniţiale după înlocuirea
bateriilor; vezi paragraful 4.3. Resetarea instrumentului!

- 36 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Pentru a vă asigura că datele memorate nu se vor pierde, respectaţi întocmai procedura


următoare atunci când înlocuiţi bateriile:

 deconectaţi toate cablurile,


 opriţi instrumentul (OFF),
 înlocuiţi bateriile într-un interval de timp de 1 minut,
 porniţi instrumentul (ON); mesajul Clr mem nu va fi afişat, indicând faptul că
datele memorate nu au fost şterse.

Avertismente!
 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile atunci când instrumentul este alimentat cu
baterii alcaline!
 Respectaţi cerinţele referitoare la manipulare, întreţinere şi reciclare stabilite de
standardele în domeniu şi de cele ale producătorilor de baterii alcaline sau
acumulatori.
 Folosiţi numai încărcătorul furnizat de producătorul instrumentului.

5.2Curăţirea
Utilizaţi o cârpă moale uşor înmuiată în apă cu detergent sau în alcool pentru curăţirea
suprafeţei Aparatului de măsurat priza de pământ şi lăsaţi instrumentul să se usuce
complet înainte de utilizare.

Observaţii!
 Nu utilizaţi lichide pe bază de benzină sau hidrocarburi!
 Nu vărsaţi lichidul de curăţire pe instrument!

5.3Calibrarea periodică
Specificaţiile tehnice sunt garantate numai dacă instrumentul este calibrat cel puţin o dată
pe an de un departament de service competent. Contactaţi furnizorul pentru informaţii
detaliate.

5.4Service
Reparaţii în garanţie şi postgaranţie: contactaţi distribuitorul pentru informaţii
suplimentare.

Adresa producătorului:
METREL d.d.
Horjul 188
1354 Horjul
Slovenia
tel.: +386 1 7558 200
fax.: +386 1 7549 095

- 37 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Nu este permis ca persoanele neautorizate să deschidă Aparatul de măsurat priza de


pământ. Nu există componente care pot fi înlocuite de utilizatori în interiorul
instrumentului

- 38 -
Aparat de măsurat priza de pământ

6 SPECIFICAŢII TEHNICE
6.1Funcţii
Metoda cu patru conductori a rezistenţei prizei de pământ

Domeniu de măsură RE (0,11  19,99k) 


Domeniu de măsură Rezoluţie () Acurateţe
afişaj ()
0,00  19,99 0,01
20,0  199,9 0,1 (2 % din citire + 3 D)
200  999 1
1,000k  1,999 k 1
2,00k  19,99 k 10 (5 % din citire)

Eroare a rezistenţei adiţionale a impulsului de tensiune la Rc max. sau Rp max. (3 % din r. + 10 D)
Rc max. (4 k + 100 RE) sau 50 k (indif. care e mai mica)
Rp max. (4 k + 100 RE) sau 50 k (indif. care e mai mica)
Eroare adiţională la 3 V tensiune de zgomot (50 Hz) (5 % din r. +10 D)
Tensiune de test la borna deschisă 40 Va.c.
Forma tensiunii de test undă sinusoidală
Frecvenţa tensiunii de test 125 / 150 Hz
Curentul de test al scurtcircuitului < 20 mA
Test automat al rezistenţei capului de măsurare curent şi pot. da
Test automat al tensiunii de zgomot da

Rezistenţa prizei de pământ utilizând un cleşte în combinaţie cu metoda celor patru


conductori

Toate datele tehnice prezentate la metoda celor patru conductori sunt valabile cu excepţia domeniilor de
măsură şi afişare; vezi datele adaptate de mai jos:

Domeniu de măsură RE (0,11  1,99 k) 


Domeniu de măsură Rezoluţie () Acurateţe
afişaj ()
0,00  19,99 0,01
20,0  199,9 0,1 (2 % din citire + 3 D)
200  999 1
1,00 k  1,99 k 10

Specificaţii suplimentare:

Eroare suplimentară la curentul de zgomot cel mai slab, unde simbolul curentului de zgomot este deja
afişat (valabil la raportul max REarthtotal / RS = ½) (10 % of r. + 10 D)
Simbolul curentului de zgomot >2,1 A aprox.
Eroare suplimentară a raportului de rezistenţă RS / REarthtotal  1 %
Indicaţie în caz de de curent slab al cleştelui < 0,5 mA
Test automat al curentului de zgomot da
Eroarea suplimentară a cleştelui trebuie luată în considerare.

Rezistenţa prizei de pământ folosind doi cleşti

Domeniu de măsură afişaj Rezoluţie () Acurateţe*


RE ()
0,0  19,9 0,1 (10 % din citire +2 D)

- 39 -
Aparat de măsurat priza de pământ

20  100 1 (20 % of r.)


*Distanţa dintre cleştii de test >30 cm

Eroare adiţională la curentul de zgomot cel mai slab, unde simbolul curentului de zgomot este deja afişat
(10 % din r. + 10 D)
Indicarea curentului de zgomot începe să fie afişată la Izgomot / Isemnal > 100
Eroarea adiţională a cleştelui trebuie să fie luată în considerare.

Rezistenţa (rezistivitatea) specifică a prizei de pământ


Toate datele tehnice prezentate în lista de la metoda celor patru conductori sunt valabile, cu excepţia
domeniului de măsurare afişat; vezi tabelul adaptat de mai jos.

Domeniu de măsură afişaj Rezoluţie (m) Acurateţe


 (m)
0,00  19,99 0,01 Luaţi în considerare
20,0  199,9 0,1 acurateţea măsurătorilor
200  1999 1 RE
2,00 k  19,99 k 10  = 2aRE
20,0 k  199,9 k 0.1k
200 k  999 k (a  8 m) (5 % din citire)
1k
200 k  1999 k (a  8 m)

Domeniu de măsură afişaj Rezoluţie Acurateţe


 (ft) (ft)
0,00  19,99 0,01 Luaţi în considerare
20,0  199,9 0,1 acurateţea măsurătorilor
200  1999 1 RE
2,00 k  19,99 k 10  = 2aRE
20,0 k  199,9 k 0.1 k
20 k  999 k (a  8 ft) (5 % din citire)
1k
200 k  1999 k (a  8 ft)

Distanţa dintre tijele de test 1 până la 30 m sau 1 până la 90 ft.

Curent (RMS real)

Domeniu de măsură afişaj Rezoluţie (A) Acurateţe


I (A)
0,0 m  99,9 m 0,1 m (5 % din citire + 3 D)
100 m  999 m 1m
1,00  9,99 0,01 (5 % din citire)
10,0  19,9 0,1

Rezistenţa curentului la intrare 10  / 1W


Măsurarea curentului cleştelui 1 A / 1mA
Frecvenţa nominală 50 / 60 Hz
Eroarea adiţională a cleştelui trebuie să fie luată în considerare.

Acurateţea are aplicabilitate timp de 1 an în condiţii de referinţă. Coeficientul de temperatură în afara


acestor limite este de 0,1 % din valoarea măsurată per C şi de 2 cifre.

- 40 -
Aparat de măsurat priza de pământ

6.2Caracteristici generale
Puterea de alimentare 6 Vd.c. (4 baterii× 1,5 V IEC LR14) sau
4.8V DC (4 acumulatori × 1.2 V NiCd, NiMH IEC LR14)
Încărcarea bateriei 1,5 ore pt.încărcare completă (folosind încărcătorul rapid)
Oprire automată da, aproximativ 10 min de repaus
Avertismente vizuale da
Dimensiuni (l × î × d) 15.5 × 9.5 × 19 cm
Greutatea (fără accesorii, cu baterii) 1,3kg
Afişaj special LCD
Memorie 1000 măsurători
Conectarea la computer RS 232 (9600 baud, no parity, 8 bit data, 1 stop bit)
Clasificarea protecţiei dublă izolare
Gradul de protecţie IP 54
Domeniu temp. lucru 0  40 °C
Domeniu temp. nominal (referinţă) 10  30 °C
Umiditate max. 85 % RH (0  40 °C)
Domeniu umiditate nominal (referinţă) 40  60 % RH
Oprire automată da

7 Accesorii standard
Vezi anexa pentru a compara setul de accesorii primit cu cel din anexă.

7.1Accesorii optionale
Vezi anexa pentru a verifica accesoriile opţionale disponibile care pot fi furnizate la
cerere.

ANEXĂ

- 41 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Windows Software "Smart Link" with RS 232 interface cable


Order No. 1050
Software Windows "Smart Link" cu cablu de interfaţă RS 232
Articol nr. 1050

Soft carrying bag Order No. A 1006


Gentă moale pentru transport Articol nr. A 1006

Carrying strap Order No. A 1007


Curea pentru transport Articol nr. A1007

Test lead set 2m 4 colours 4 pcs. Order No. S2009


Set de conductori de test 2m, 4 culori, 4 buc. Articol nr. S2009

Low-range Clamp 1A/1mA Order No. A1018


Cleşte cu domeniu de măsură mic 1A/1mA Articol nr. A1018

Standard-range Clamp 1A/1mA Order No. A1019


Cleşte cu domeniu de măsură standard 1A/1mA Articol nr. A1019

Earth test set – 50m Order No. S 2002


Set de test pentru legare la pământ – 50m Articol nr. S2002

ES test lead 4,5 m Order No. A1023


Conductor de test ES 4,5 m Articol nr. A1023

E test lead 4,5 m Order No. A1024


Conductor de test E 4,5 m Articol nr. A1024

H test lead 50 m wound up on spool support Order No. A1027


Conductor de test H 50 m înfăşurat pe bobină Articol nr. A1027

S test lead 50 m wound up on spool support Order No. A1029


Conductor de test S 50 m înfăşurat pe bobină Articol nr. A1029

H test lead 1 m Order No. A1028


Conductor de test H 1 m Articol nr. A1028

S test lead 1 m Order No. A1030


Conductor de test S 1 m Articol nr. A1030

Earth test rod 4 pcs Order No. A1022 for 1 buc.


Tijă de test de legare la pământ 4 buc. Articol nr. A1022 pentru 1 buc.

General cable 4x1m Order No. 1021 (MI2086 and MI2088 only)
Cablu general 4x1m Articol nr.1021 (numai pentru MI2086 şi
MI2088)

- 42 -
Aparat de măsurat priza de pământ

Soft carrying bag Order No. A 1006


Gentă moale pentru transport Articol nr. A 1006
Included in the Set = Incluse în set
SMARTEC Earth – Order No. MI 2124 = Aparat SMARTEC de măsurat priza de
pământ – Articol nr. MI 2124

Instrument SMARTEC Earth MI 2124


Aparat SMARTEC de măsurat priza de pământ MI 2124

ES test lead 4,5 m


Conductor de test ES 4,5 m

E test lead 4,5 m


Conductor de test E 4,5 m

H test lead 20 m
Conductor de test H 20 m

S test lead 20 m
Conductor de test S 20 m

Earth test rod 4pcs


Tija de test de legare la pământ 4 buc.

-Instruction manual
-Manual de instrucţiuni

-Declaration of conformity
- Declaraţie de conformitate

- Production verification data


- Date de verificare a producţiei

- Declaration of warranty
- Certificatul de garanţie

- 43 -

S-ar putea să vă placă și