Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa tehnica de securitate

Substan: Azot comprimat 1 IDENTIFICAREA S !STANTEI" S#CIETATEA $R#D CAT#ARE SA I%$#RTAT#ARE Norme de securitate-Nr. 089 A Denumire produs azot, gaz comprimat Producator/Furnizor SC AZ !"#$S & C#%$#'ITIE ( INF#R%ATII AS $RA C#%$#NENTE)#R Su%stanta / preparat& su%stanta Nr. - CAS ''('-)'-9 Nr. - $*N$CS ()+-'8)-9 * $ERIC#)E $#SI!I)E *ndicatii re,eritoare -a perico-e .az comprimat. Poate actiona su,ocant in concentratiimari. + %AS RI DE $RI% A, T#R *n/a-are Concentratii mai mari pot cauza su,ocari. Simptome-e pot,i pierderea capacitatii motorii si a cunostintei. Accidentatu- nu percepe su,ocarea. Concentratii maiscazute de gaz pro0oaca acce-erarea respiratiei si dureride cap. Fo-osind masca izo-anta cu aductiune de aercurat sau cu o1igen, accidentatu- 0a ,i mutat -a aer curat. $ste tinut -a ca-d si 0a ,i -asat in -iniste. Se c/eamamedicu-. *n cazu- unui stop respiratoriu se 0a e,ectuarespiratie arti,icia-a. *ng/itire Nu este considerata ca posi%i- contact. - %AS RI $ENTR C#%!ATEREA INCENDII)#R !ediu- de stingere uti-iza%iPot ,i ,o-osite toate medii-e de stingere cunoscute. Ce-e ce ,ac stingerea prin acoperire nu sunt adec0ate Procedee specia-e Se indeparteaza recipiente-e sau se racesc cu apa intrun -oc ,erit. Produse de ardere pericu-oase Nu e1ista $c/ipamente de protectie specia-e pentru pompieri in spatii inc/ise se ,o-oseste masca izo-anta. . %AS RI IN CA' DE SCA$ARI ACCIDENTA)E !asuri de protectie persona-e Se e0acueaza zona. Se poarta ec/ipament de protectie. 2a intrarea in zona, daca nu s-a constatat nepericu-ozitatea atmos,erei, se 0a ,o-osi aparatu- de respiratie independent de mediu- am%iant. Se aeriseste corespunzator. !asuri de protectia mediu-ui incon3urator Se 0a incerca oprirea scurgerii de gaz. Se impiedica patrunderea gazu-ui in cana-izari, pi0nite, su%so-uri sau a-te -ocuri, in care concentrarea prezinta perico-. !etode de curatare Se aeriseste incaperea. / %ANI$ )ARE SI DE$#'ITARE !anipu-are si depozitare 4re%uie impiedicata patrunderea apei in recipiente-e cu gaz. Se 0a impiedica sc/im%area ,-u1u-ui inspre recipientu- cu gaz. Se 0or ,o-osi doar ace-e ec/ipamente care sunt adec0ate acestui produs -a temperatura si presiunea corespunzatoare. Daca e1ista du%ii, tre%uie consu-tat ,urnizoru-. Se respecta instructiuni-e de ,o-osire a-e ,urnizoru-ui. #ecipiente-e se depoziteaza -a su% 50 0C intr-un -oc %ine aerisit. #ecipiente-e su% presiune 6%ute-ii-e su% presiune7 se asigura impotri0a accidente-or. 0 )I%ITAREA E1$ NERII SI EC2I$A%ENTE DE $R#TECTIE INDI3ID A)A

!asuri de protectie indi0idua-a Se asigura aerisirea corespunzatoare. $c/ipamente de protectie persona-a Protectia maini-or& - manusi din pie-e Protectia corpu-ui& - -a manipu-area %ute-ii-or se poarta inca-taminte deprotectie 4 CARACTERISTICI FI'ICE SI C2I%ICE Aspect ,izic gaz inco-or !iros inodor .reutate mo-ecu-ara (8 Starea -a (0 8C gazoasa Punct de ,ier%ere -+998C Punct de topire - (+08C 4emperatura de aprindere N/A 4emperatura critica -+:9,898C 2imita de e1p-ozie N/A Presiune de 0apori -a (08C N/A Densitate re-ati0a, in stare 0,999 gazoasa 6aer ; +7 So-u%i-itatea in apa 6-a 00C si +,0+)%ari7 0,0(): 0o-/0o15 STA!I)ITATE SI REACTI3ITATE Sta%i-itate si reacti0itate $ste sta%i- in conditii norma-e. #iscuri specia-e Aparitia ,ocu-ui poate cauza e1p-ozia / ,isurarea recipientu-ui su% presiune. Nu este in,-ama%i-. 11 INF#R%ATII T#1IC#)#6ICE .enera-itati Produsu- nu are e,ecte to1ice. 1& INF#R%ATII EC#)#6ICE .enera-itati Produsu- nu dauneaza mediu-ui incon3urator. 1* INDICATII REFERIT#ARE )A E3AC ARE .enera-itati $0entua-e-e intre%ari se adreseaza ,urnizoru-ui gazu-ui daca este necesara o consu-tare. Pentru scapari de gaze se adreseaza intre%ari ,urnizoru-ui. 1+ INF#R%ATII REFERIT#ARE )A TRANS$#RT Numar de identi,icare 6"N-Nr.7 / Denumire +099 azot, comprimat Numar de perico-& (0 $tic/eta de perico- nr. (.(& gaze neto1ice si nein,-ama%i-e ..<S / AD# / ..<$ / #*D C-asa (, ci,ra + A A-te in,ormatii re,eritoare -a transport Se 0a e0ita pe cat posi%i- transportu- cu auto0e/icu-e a- caror spatiu de stocare nu se poate desprinde de ca%ina conducatoru-ui auto. Se respecta pre0ederi-e in 0igoare. *n timpu- transportu-ui recipiente-e se ,i1eaza in asa ,e- incat sa se e0ite dis-ocarea -or. <enti-u- de inc/idere sau dopuri-e de inc/idere 6in masura in care sunt prezente7 tre%uie ,i1ate corect. Dispoziti0u- de protectie a- 0enti-u-ui tre%uie ,i1at corect. Conducatoru- auto tre%uie sa cunoasca pericu-ozitatea incarcaturii si ceea ce are de ,acut in cazu- unui accident sau a-tor perico-e. 1- INF#R%ATII REFERIT#ARE )A RE6)E%ENTARIS$ECIA)E Numaru- din ane1a + a directi0ei 9'/5:8/C$ Nu este speci,icat in ane1a + C-asi,icare / identi,icare Nu este c-asi,icata ca su%stanta pericu-oasa

Fara sim%oFraze #& Nu sunt. Fraze S& 9-(). *ndicatii re,eritoare -a riscuri-e specia-e& Nu sunt S,aturi re,eritoare a- siguranta S9 #ecipiente-e se pastreaza intr-un -oc %ine aerisit S() Nu in/a-ati gazu1. A)TE INF#R%ATII Se respecta toate pre0ederi-e nationa-e sau -oca-e. #iscu- su,ocarii este des scapat din 0edere si tre%uie ca -a instruirea co-a%oratori-or acest -ucru sa ,ie accentuat. *nainte ca produsu- sa ,ie uti-izat in 0reun proces sau test nou, tre%uie e,ectuat un studiu atent re,eritor -a compati%i-itatea materia-u-ui si siguranta in e1p-oatare a produsu-ui. *n,ormatii-e nu sunt asigurari contractua-e re,eritoare -a caracteristici-e produsu-ui. Acestea se %azeaza pe ni0e-u- actua- de cunostinte.