Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. 313 din 25.09.

2014

Noi, Roibu Sergiu și Vacarenco Andrei, având studii superioare, specialitatea de expert
criminalist judiciar, cu stagiul de muncă pe specialitate de corespunzător 22 și 18 ani, incluşi în
Registrul naţional al experţilor judiciari sub nr. 08 cu dreptul la efectuarea expertizelor tehnice a
documentelor, în baza ordonanței ofițerului de urmărire penală al Direcției urmăririi penale a
Serviciul Vamal R.Moldova Dmitrii Cotorobai din 15.09.2014, pe cauza penală nr.2014790115,
am efectuat examinarea tehnică a documentelor
Circumstanțiile cazului sunt cunoscute din ordonanța dispusă.

MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE


În litigiu:
Certificatul de înmatriculare cu numărul de înregistrare 115609236 eliberat la data de
21.09.2011, lui Gîra Violeta posesoarea automobilului ”Mercedes E200” cu numărul caroseriei
WDB2100351A181557, n\î ST GV 121.

LÎ a ÎS ‘‘CRIS Raport de expertiză nr. 313 din 25.09.2014 Fila 1 din 5


”REGISTRU”
LA EXAMINARE SE CERE DE STABILIT
1. Dacă certificatul de înmatriculare cu numărul de înregistrare 115609236 eliberat la
data de 21.09.2011, lui Gîra Violeta posesoarea automobilului ”Mercedes E200” cu
numărul caroseriei WDB2100351A181557, n\î ST GV 121, este confecţionat la ÎS
CRIS "Registru" după modelul tip?
2. Dacă nu este autentic, cărui certificat de înmatriculare aparține holograma
nr.7229150?

DESCRIERI,EXAMINARI ŞI CONSTATĂRI
Obiectul examinării a fost prezentat la examinare printr-un curier special, fără ambalaj,
dar corespunde descrierii în scrisoarea de însoţire.
Certificatul de înmatriculare cu numărul de înregistrare 115609236 eliberat la data de
21.09.2011, lui Gîra Violeta posesoarea automobilului ”Mercedes E200” cu numărul caroseriei
WDB2100351A181557, n\î ST GV 121, prezintă o cartelă laminată pe ambele părţi,
confecţionat din filă de hârtie plastifiată, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 105x74 mm.
Pe ambele părţi este prezentă plasa de protecţie în formă de linii drepte oblice care se
intersectează între ele, formând un desen complicat. Plasa de protecţie este executată cu colorant
verde-albastru. Pe aversul certificatului în partea de sus este prezentă inscripţia „REPUBLICA
MOLDOVA”şi codul ţării format din 2 litere „MD” într-un cerc amplasată între cuvintele
menţionate. În partea de centrală este prezentă sigla Poliţiei Rutiere cu inscripţia „POLIŢIA
RUTIERĂ” executată cu colorant albastru. Pe reversul certificatului în partea de sus este
prezentă inscripţia „CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE” executată cu colorant verde. În
colţul stâng de sus este prezentă holograma cu stema de stat a R. Moldova cu numărul
„7229150”. În partea dreaptă lateral este prezent codul cu bare. Rechizitele certificatului prezent
sunt în formă de tabelă executate cu colorant verde. Rubricile certificatului prezent sunt înscrise
cu text dactilografiat executat cu colorant negru(vezi Fig.1,2).
La examinarea Certificatului de înmatriculare prezent, vizual cu ajutorul microscopului
MCCO la lumina de zi şi artificială amplasată sub diferite unghiuri faţă de obiect, în raze UV şi
IR, au fost stabilite următoarele semne distinctive:
- confecţionarea certificatului din filă de hârtie plastifiată, apoi laminat pe ambele părţi,
- prezenţa hologramei cu nr. 7229150 folosită repetat,
- imitarea inscripţiei „REPUBLICA MOLDOVA” cu luminiscenţă în UV,
- prezenţa codului cu bare,
- lipsa marcajului magnetic,
la executarea plasei de protecţie, rechizitelor:
- colorantul este repartizat la nivelul stratului de hârtie,
- colorantul este repartizat în formă de puncte de colorant albastru, roşu , galben,
negru,
- colorantul este repartizat uniform,
- prezenţa colorantului pe spaţiile albe şi în jurul haşurilor,
- rotunjirea unghiurilor ascuţite şi drepte,
Indicii sus menţionaţi, în complex, sunt suficienţi pentru a face concluzia certă că certificatul
de înmatriculare cu numărul de înregistrare 115609236 eliberat la data de 21.09.2011, lui Gîra
Violeta posesoarea automobilului ”Mercedes E200” cu numărul caroseriei
WDB2100351A181557, n\î ST GV 121, a fost confecţionat din filă de hârtie plastifiată de
culoare albă, cu folosirea aparatelor de multiplicat computerizate cu imprimanta Jet color
cerneală la imprimarea conţinutului, cu folosirea repetată a hologramei, apoi laminat pe ambele
părţi.

LÎ a ÎS ‘‘CRIS Raport de expertiză nr. 313 din 25.09.2014 Fila 2 din 5


”REGISTRU”
Efectuând examinarea comparativă dintre certificatul de înmatriculare cu numărul de
înregistrare 115609236 eliberat la data de 21.09.2011, lui Gîra Violeta posesoarea automobilului
”Mercedes E200” cu numărul caroseriei WDB2100351A181557, n\î ST GV 121, cu mostrele de
certificate de înmatriculare din colecţia DSID s-a constatat:
Coincidenţe: după formă, conţinut, amplasare rechizitelor, culorile predominante,.
Deosebiri: tipul imprimantei folosite la imprimarea conţinutului documentului, imitarea
inscripţiei „REPUBLICA MOLDOVA” cu luminiscenţă în raze UV, folosirea repetată a
hologramei.
Indicii susmenţionaţi, în complex sunt suficienţi pentru a face concluzia certă că certificatul
de înmatriculare cu numărul de înregistrare 115609236 eliberat la data de 21.09.2011, lui Gîra
Violeta posesoarea automobilului ”Mercedes E200” cu numărul caroseriei
WDB2100351A181557, n\î ST GV 121, nu este confecţionat după modelul tip la întreprinderea
de stat C.R.I.S. „Registru".
În conformitate cu cele constatate, descrise în cuprinsul prezentului raport formulez
următoarea:

CONCLUZIA
1. Certificatul de înmatriculare cu numărul de înregistrare 115609236 eliberat la data de
21.09.2011, cet. Gîra Violeta posesoarea automobilului ”Mercedes E200” cu numărul
caroseriei WDB2100351A181557, n\î ST GV 121, este confecţionat din hârtie
plastifiată, laminată pe ambele părţi, cu folosirea repetată a hologramei cu nr.
7237262, cu folosirea aparatelor computerizate de multiplicat cu imprimanta Jet color
cerneală, nu la ÎS „C.R.I.S „Registru" după modelul tip.
2. La întrebarea din care document a fost extrasă holograma cu nr. 7229150 puteți primi
răspuns la adresarea în Departament registrelor informațional al ÎS ”CRIS
”Registru””.

Experții Roibu S.

Vacarenco A.

LÎ a ÎS ‘‘CRIS Raport de expertiză nr. 313 din 25.09.2014 Fila 3 din 5


”REGISTRU”
PLANŞA FOTOGRAFICĂ
Anexă la raportul de constatare tehnico-ştiinţific nr. 313 din 25.09.2014

Fig.2 Certificat de înmatriculare model de


Fig.1. Aspectul general al certificatului de înmatriculare comparaţie.
prezentat la examinare.

Fig. 3. Certificatul de înmatriculare în litigiu privit în raze Fig. 4. Certificatul de înmatriculare


UV. mostră de comparaţie privit în raze UV.

LÎ a ÎS ‘‘CRIS Raport de expertiză nr. 313 din 25.09.2014 Fila 4 din 5


”REGISTRU”
Fig. 5. Repartizarea coloranţilor în documentul în litigiu
Fig. 6. Repartizarea coloranţilor în
documentul în mostră de comparaţie

Fig.7. Holograma cu numărul de identificare 7229150


folosită repetat Fig.8. Holograma din documentul mostră
de comparaţie.

Experții Roibu S.

Vacarenco A.

LÎ a ÎS ‘‘CRIS Raport de expertiză nr. 313 din 25.09.2014 Fila 5 din 5


”REGISTRU”