Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 407 din 17.09.

2014

DECLARAŢIE
Mie, Vacarenco Andrei, îmi sunt explicate drepturile şi obligaţiile, prevăzute de art. 148-160
C.P.C. şi art.87 şi 88 al C.P.P. al Republicii Moldova şi a legii R.M. № 1086 Cu privire la experiza
judiciară.
De răspundere pentru darea intenţionată a unei încheieri false, conform art.312 al C.P al
Republicii Moldova, sunt avertizat.
______________

Expertul Direcţiei cercetări şi tehnologii de protecţie a documentelor a Întreprinderii de stat „CRIS


„REGISTRU”, ” Ministerul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor al Republicii Moldova”, Andrei
Vacarenco, având studii superioare şi specialitatea de expert cu vechime în muncă de specialitate de 18
ani, în baza interpelării nr. 15676 din 15.09.2014 a şefului al Inspectoratului de Poliție Botanica
mun.Chișinău, colonel de poliție, Dumitru Buga, am efectuat o examinare tehnică a documentului.

Circumstanţele cazului : Sunt cunoscute expertului din decizia de dispunere a efectuării examinării.

MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIE:


În litigiu:
1. Certificatul de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la 16.10.2012,
autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728, numărul de
înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan.

ÎN URMA EXAMENĂRII SE CERE DE STABILIT:


1. Dacă certificatul de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la
16.10.2012, autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei
WAUZZZ8DZTA300728, numărul de înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan, în litigiu
este confecţionat după modelul tip, la întreprinderea poligrafică specializată?
2. Dacă în certificatul de înregistrare prezentat sunt modificări a conţinutului iniţial? Dacă da, care
sunt ele şi prin ce metodă au fost efectuate.
DESCRIERI, EXAMINĂRI, şi CONSTATĂRI:
Obiectul examinării a fost prezentat la examinare printr-un curier special, fără ambalaj, dar care corespunde
descrierii în demersul de dispunere a efectuării examinării.
Aspectul general al certificatului de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la
16.10.2012, autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728,
numărul de înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan este prezent în Fig. 1,2.
La examinarea certificatului de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la
16.10.2012, autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728,
numărul de înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan, vizual cu ajutorul microscopului "МСCO" la lumină de
zi şi artificială amplasată sub diferite unghiuri faţa de obiect, în raze UV şi IR, au fost stabilite următoarele semne
distinctive:
- confecţionarea certificatului din filă de hârtie securizată de larg consum fără luminiscenţă în UV, apoi
îndoiată în două şi laminată pe ambele părţi,
- prezenţa hologramei cu nr. B 0156191 decupată şi folosită repetat.
- imitarea inscripţiei "ГАИ ПМР"şi „МВД”, fluorescente în raze UV,
- lipsa microtextului „ГАИ ПМР”;
- imitarea filigranului
- folosirea aparatelor computerizate cu imprimanta Inkjet color la imprimarea numărului şi a
conţinutului actului;
Indicii sus menţionaţi, în complex, sunt suficienţi pentru a face concluzia certă că certificatul de
înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la 16.10.2012, autoturismului de model „AUDI
A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728, numărul de înmatriculare B809AE,
proprietar Gaina Ivan, a fost confecţionat din filă de hârtie securizată de larg consum de culoare albă, fără
luminiscenţă în UV, cu folosirea repetată a hologramei, cu folosirea aparatelor computerizate cu imprimanta Inkjet
color la imprimarea numărului şi a conţinutului actului, cu folosirea imprimantei Laser jet la imitarea filigranului
(Fig. 1-10).
Efectuând examinarea comparativă dintre certificatul de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B
0156191 eliberat la 16.10.2012, autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei
WAUZZZ8DZTA300728, numărul de înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan cu mostrele de certificate de
înregistrare rmn prezentate, s-a constatat (vezi Fig. 1-14):
deosebiri esenţiale: după suport, culorile predominante, tipul de imprimare a conţinutului actului ş.a.
Indicii susmenţionaţi, în complex, sunt suficienţi pentru a face concluzia certă, că certificatul de
înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la 16.10.2012, autoturismului de model „AUDI
A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728, numărul de înmatriculare B809AE,
proprietar Gaina Ivan, a fost confecţionat din hârtie securizată de larg consum cu utilizarea aparatelor
computerizate cu imprimanta Inkjet color şi laser jet nu în conformitate cu modelul tip.
La examinarea în continuare certificatului de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191
eliberat la 16.10.2012, autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei
WAUZZZ8DZTA300728, numărul de înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan, vizual cu ajutorul
microscopului "МCСO" la lumină de zi şi artificială amplasată sub diferite unghiuri faţa de obiect, în raze UV şi
IR, urme de modificări a conţinutului iniţial nu au fost stabilite.
Materialul a fost cercetat la Microscopul MCCO, scanat la scanerul "Canon”. Raportul de expertiză a fost
imprimat la imprimanta HP Laser Jet P1102.
În conformitate cu cele constatate, descrise în cuprinsul prezentului raport de expertiză, formulez
următoarea:
C O N C LU Z I E :

1. Certificatul de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la 16.10.2012,


autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728, numărul de
înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan, a fost confecţionat din hârtie securizată de larg consum cu
utilizarea aparatelor computerizate cu imprimanta Inkjet color şi laser jet nu în conformitate cu modelul
tip.
2. În certificatul de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la 16.10.2012,
autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728, numărul de
înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan, urme de schimbare a conţinutului iniţial nu au fost stabilite

Expert A. Vacarenco.
PLANSĂ FOTOGRAFICĂ
Anexă la raportul de constatare tehnico-ştiinţifică 407 din 17.09.2014.

Fig. 1.2. Aspectul general al certificatului de înregistrare a pretinsei RMN cu seria numărul B 0156191 eliberat la 16.10.2012,
autoturismului de model „AUDI A4” cu numărul de identificare a caroseriei WAUZZZ8DZTA300728, numărul de
înmatriculare B809AE, proprietar Gaina Ivan.

Fi.3.4. Aspectul general al Certificatului de înregistrare a pretinsei RMN prezentat ca mostră de comparaţie.

Fig. 5. Numărul actului în litigiu executat la imprimanta inkjet color

Fig. 6. Numărul actului mostră de comparaţie imprimat cu tipar înalt

Fig. 7. Lipsa microtextului „ГАИ ПМР” în actul în litigiu. Fig. 8. Microtextul „ГАИ ПМР” în actul mostră de
comparaţie.
Fig.9. Holograma din actul în litigiu folosită repetat. Fig.10. Holograma din actul mostră de comparaţie.

Fig.11. Certificatul de înregistrare prezentat privit în raze de 12. Certificatul de înregistrare prezentat ca mostră de
lumină UV. comparaţie privit în raze de lumină UV.

Fig. 13,14. Imitarea filigranului pe partea din spare a filei de hărtie a Certificatului de înregistrare prezentat.

Expert A.Vacarenco