Sunteți pe pagina 1din 8

Cod F 006, ed1 , rev 1.

LOCUL DE DESFURARE AL EXAMINRII:


FIRMA:....................................................................................................
ADRESA:.................................................................................................
LOCUL:....................................................................................................
DATA:....................................................
ORA NCEPERII LUCRRII:...............
ORA FINALIZRII LUCRRII:.......... EXAMINATOR
NUME, PRENUME:..............................................................................
SEMNTURA:......................................... ing.
ADMIS / RESPINS
SEMNTURA:.........................................
LUCRARE SCRIS PENTRU EXAMINARE N VEDEREA AUTORIZRII
OPERATOR EXAMINARE VIZUAL (VT)
1. O sursa luminoasa, de intensitate inalta, poate cauza o problema inspectiei vizuale, deoarece:
a. produce o stralucire orbitoare excesiva
b. produce o incalzire considerabila
c. are o perioada scurta de utilizare a becului
d. partea de sus a lampii nu poate fi directionata
2. Un instrument obisnuit de inspectie care este folosit pentru inspectia vizuala a suprafetelor interioare,
este:
a. lupa
b. boroscopul
c. celula fotoelectrica
d. microscopul.
3. Caracteristicile fizice ale culorii sunt:
a. nuanta, stralucirea si puritatea
b. lungimea de unda, spectrul si contrastul
c. acuratetea, perceptia si distanta
d. nici una de mai sus
4. In timpul eaminarii unei suduri cu sant, care din urmatoarele dimensiuni este masurata, in mod normal!
a. desc"iderea radacinii
b. suprainaltarea sudurii
c. grosimea materialului de baza
d. toate de mai sus.
#. In timpul unei eaminari vizuale, o discontinuitate de sudare care ar putea sa nu fie detectata, este:
a. crestatura marginala
b. subtierea
c. fisurile superficiale
d. lipsa de topire pe peretele lateral
$. %orozitatea este:
a. material folosit in timpul procesului de sudare
b. gaz ramas captiv sub suprafata unui material
c. gaz ramas captiv sub sau la suprafata unui material
d. material strain cristalizat ramas captiv sub suprafata unui material
Page of !
&. O discontinuitate, cu aspectul unei mici stele, situata acolo unde incepe sau se sfarseste o sudura, este de
obicei o indicatie de:
a. porozitate de suprafata
b. crestatura marginala
c. fisura de crater
d. zgura
'. Cand alegem un instrument de marire, consideratia principala trebuie sa fie acordata pentru :
a. putere sau marire
b. distanta de lucru
c. campul de vedere
d. toate caracteristicile de mai sus
(. Inspectia vizuala este metoda de inspectie nedistructiva a sudurilor, folosita cel mai mult, deoarece:
a. ea este o metoda simpla in aplicare si relativ necostisitoare
b. ea nu cere, in mod normal, un ec"ipament special
c. ea da informatii importante despre conformitatea cu specificatiile
d. toate afirmatiile de mai sus sunt corecte
1). In scopul de a furniza rezultate valabile, eaminarea vizuala trebuie sa includa :
a. un operator autorizat
b. o procedura pentru conducerea testelor
c. un standard pentru interpretarea si raportarea rezultatelor
d. toate cerintele de mai sus
11. Capacitatea metalului de a revenii la marimea si forma lui initiala, dupa ce a fost incarcat cu o sarcina si
descarcat, este numita:
a. deformare plastica
b. deformare elastica
c. rezistenta la tractiune
d. deformare forta * alungire
12. In general, inspectia vizuala a procesului de sudare este efectuata :
a. inaintea sudarii
b. in timpul sudarii
c. dupa sudare
d. in toate situatiile de mai sus
13. %ortiunea,din metalul de baza, care nu a fost topita dar unde proprietatile mecanice sau microstructura
au fost modificate prin caldura procesului de sudare, este definita ca :
a. zona de topire
b. zona influentei termice
c. amandoua a si b
d. nici unul din raspunsurile de mai sus nu este corect
14. +iferenta dintre discontinuitati si defecte este ca:
a. un defect este o discontinuitate rebutabila
b. discontinuitatile afecteaza metalul de baza in timp ce defectele afecteaza metalul de adaos
c. nu eista nici o diferenta intre discontinuitati si defecte
d. o discontinuitate este un defect rebutabil
Page " of !
numele si prenumele ......................................................
semnatura ..................................................
1#. %entru a fi acceptabila, o sudura de colt concava trebuie sa aiba o dimensiune efectiva a catetei care
este:
a. mai lunga decat dimensiunea sudurii
b. mai scurta decat dimensiunea sudurii
c. egala cu dimensiunea sudurii
d. egala cu inaltimea teoretica
1$. Un instrument optic a,utator, folosit in eaminarea vizuala, care aduce imaginea la ocular printr-un tren
.sir/ de lentile, este numit :
a. un boroscop cu fibra optica
b. un boroscop
c. o oglinda de control
d. un g"id de imagine
1&. Un mi,loc auiliar de eaminare vizuala la distanta, cu un capat fleibil, care este folosit pentru
vizualizarea in interiorul ung"erelor, este numit:
a. un optiscop
b. un boroscop cu fibra optica
c. o oglinda de control
d. un g"id de imagine
1'. 0isurile se pot produce in:
a. for,ate
b. turnate
c. suduri
d. toate de mai sus
1(. Inregistrarea informatiilor de la o eaminare vizuala este realizata folosind:
a. o inregistrare video a suprafetei eaminate
b. fotografiile
c. un raport subiectiv
d. toate de mai sus
2). Oc"iul uman nu poate distinge intotdeauna, in mod clar, diferente fine intre ung"iurile de contact si starile
de umectare, cand inspectam imbinari lipite. %entru a imbunatati capacitatea inspectorului de a distinge
aceste diferente, este recomandat ca inspectorul sa foloseasca marirea in domeniul de:
12spunsuri :
a. 2)) * 3))
b. 3)) * 4))
c. nu mai mare decat 10x
d. 1)) * 2))
21. In timpul efectuarii unei eaminari vizuale, boroscopul este folosit pentru :
a. determinarea dimensiunilor diametrului interior al conductelor
b. eaminarea partilor eterioare ale sudurilor
c. determinarea dimensiunilor diametrului eterior al conductelor
d. examinarea suprafetelor interioare ale conductelor si componentelor
Page # of !
22. +ispozitivele de eaminare vizuala care folosesc fire fleibile de sticla pentru a transfera imaginea, sunt
numite :
a. telescoape
b. boroscoape cu fibra optica
c. boroscoape rigide
d. binoculare
23. 3ona influentei termice este portiunea de :
a. metal care este adaugat pentru a realiza sudura
b. metal de baza care a fost topit si solidificat
c. metal de baza care nu a fost topit dar unde proprietatile au fost modificate de caldura puternica de
sudare
d. metal original care este sudat
24. In conformitate cu prevederile standardului 45 I6O $#2)-1, clasificarea imperfectiunilor este realizata
conform urmatoarelor sase grupe dupa cum urmeaza:
a)1-Fisuri; 2-Cavitati; -!ncluziuni solide; "-#ipsa topire si de patrundere;$- !mperfectiuni ale formei si
imperfectiuni dimensionale; %-&lte imperfectiuni;
b/1-Incluziuni solide7 2-Cavitati7 3-0isur7 4-8ipsa topire si de patrundere7 #-Imperfectiuni ale formei si
imperfectiuni dimensionale7 $-9lte imperfectiuni7
c/1-1etasuri7 2-Cavitati7 3-0isuri nemetalice7 4-8ipsa topire si de patrundere7#-Imperfectiuni ale formei si
imperfectiuni dimensionale7 $-9lte imperfectiuni7
2#. In conformitate cu prevederile standardului 45 I6O $#2)-1, grupa fisuri.1))/, trebuie notata dupa cum
urmeaza:
a/ Imperfectiune 1))-I6O $#2)-17
b) !mperfectiune !'( %$20-1-100;
c/ Imperfectiune 1)).
2$. 6tandardul 61 45 I6O #'1& prevede :
a/ niveluri de calitate ale imperfectiunilor in imbinarile sudate prin topire la toate tipurile de
oteluri,nic)el, titan si alia*ele lor;
b/ niveluri de acceptare ale imperfectiunilor in imbinarile sudate prin topire la toate tipurile de oteluri,nic"el,
titan si alia,ele lor7
c/ niveluri de eminare ale imperfectiunilor in imbinarile sudate prin topire la toate tipurile de oteluri,nic"el,
titan si alia,ele lor7

2&. Una din conditiile pentru eaminarea vizuala, in conformitate cu prevederile standardului 61 45 I6O
1&$3&, impune eistenta unei iluminari a suprafetei piesei eaminate de minimum:
a/ #)) l7
b/ $0 lx;
c/ 1)))l.
2'. In conformitate cu prevederile 45 I6O #'1& prin ,,aptitudine de utilizare:: se intelege:
a) capacitatea unui produs, proces sau serviciu de a indeplini un scop definit , in conditii specificate7
b/ descrierea calitatii unei suduri pe baza tipului si dimensiunilor imperfectiunilor selectate7
c/ nivelul de eaminare ale unui produs pe baza tipului si dimensiunilor imperfectiunilor selectate7
Page $ of !
numele si prenumele ......................................................
semnatura ..................................................
2(. In conformitate cu standardul 45 1&$3#, inainte de eaminare, personalul care efectueaza eaminari
nedistructive, trebuie sa aiba acces la toate informatiile relevante privind obiectul de eaminat cuprinzind:
a/ 1-numele si prenumele sudorilor care au eecutat imbinarile sudate ,2- planul de eaminare, daca este
cerut73- actiuni ce trebuie efectuate in cazul detectarii unor suduri neconforme74-momentul si lucul
eaminarii.
b) 1-informatii preliminare necesare, cerute de standard pentru diferitele metode de examinare,2-
planul de examinare, daca este cerut;- actiuni ce trebuie efectuate in cazul detectarii unor suduri
neconforme;"-momentul si lucul examinarii.
c/. 1- numele si prenumele sudorilor care au eecutat imbinarile sudate, 2-momentul si lucul eaminarii.
3). +omeniul de aplicare al standardul 61 45 I6O 1&$3& consta in :
a) examinarea vizuala a imbinarilor sudate prin topire din materiale metalice;
b/ clasificarea si descrierea imperfectiunilor din suduri7
c/ ambele raspunsuri .a si b/ sunt corecte.
31. +espre un material care emite lumina cand este ecitat de zonele luminoase ale unui obiect testat, se
spune ca el este :
a. fotovoltaic
b. luminiscent
c. fotorezistent
d. radiant
32. 6c"imbarea graduala si permanenta a formei unui metal sub o sarcina constanta, de obicei, la
temperatura ridicata, este numita:
a. oboseala termica
b. carburizare
c. flua*
d. deformare plastica
33. Instrumentul folosit pentru a masura puterea de radiatie a frecventelor specificate, este numit:
a. radiometru
b. fotometru
c. raster
d. spectrofotometru
34. 8imitarea asupra ung"iului intre oc"i si suprafata eaminata, pentru testarea vizuala in general, trebuie
sa fie :
a. mai mic decat $);
b. mai mare decat $);
c. mai mare decat 0+
d. mai mic decat 3);
3#. Una din conditiile pentru eaminarea vizuala, in conformitate cu prevederile standardului 61 45 I6O
1&$3&, impune eistenta unei temperaturi a suprafetei piesei eaminate de minimum:
a/ )
)
C7
b/ #
)
C7
c) nu este prevazut.
3$. +omeniul de aplicare al standardul 61 45 I6O 1&$3& consta in :
a) examinarea vizuala a imbinarilor sudate prin topire din materiale metalice;
b/ clasificarea si descrierea imperfectiunilor din suduri7
c/ ambele raspunsuri .a si b/ sunt corecte.
Page % of !
3&. In conformitate cu prevederile %< I6CI1 C1 $=2)1), autoriza>iile laboratoarelor de eamin2ri
nedistructive autorizate pentru domeniul ?< sunt valabile7
a/ 2 ani 7
a/ pe termen nedeterminat cu condi>ia men>inerii continue a cerin>elor de autorizare7
c) laboratoarele de examin,ri nedistructive nu se autorizeaza pentru domeniul -..
3'. 6tandardul 45 #'1& prezinta cerinte pentru :
a/ trei niveluri de calitate.9,@ si C/ in scopul aplicarii lor intr-o gama de structuri sudate, dintre care nivelul 9
corespunde celei mai ridicate conditii pentru sudura finala7
b) trei niveluri de calitate/0, C si 1) in scopul aplicarii lor intr-o gama de structuri sudate, dintre care
nivelul 0 corespunde celei mai ridicate conditii pentru sudura finala;
c/ trei niveluri de calitate .@,C si +/ in scopul aplicarii lor intr-o gama de structuri sudate, dintre care nivelul +
corespunde celei mai ridicate conditii pentru sudura finala7
3(. 6tandardul 61 45 13(2& stabileste cerinte generale pentru :
a) ec)ipamentul utilizat la examinarea vizuala;
b/ clasificarea si descrierea imperfectiunilor din suduri7
c/ trei niveluri de calitate.9,@ si C/ in scopul aplicarii lor intr-o gama de structuri sudate, dintre care nivelul 9
corespunde celei mai ridicate conditii pentru sudura finala7
4). In conformitate cu standardul 61 45 I6O 1&$3#, inainte de alegerea metodelor si a nivelurilor de
eaminare ar trebui luate in considerare cumulativ urmatoarele variabile:
a/ procedeele de sudare7 metalul de baza, materialele consumabile pentru sudare si tratament.
b/ procedeele de sudare; metalul de baza, materialele consumabile pentru sudare si tratament ; tipul
si geometria imbinarii; nivelurile de calitate, tipul si orientarea discontinuitatilor probabile;
c/ nivelurile de calitate .
41. +intre metodele de eaminare nedistructiva cunoscute care pune in evidenta cel mai bine
discontinuitatile situate la interiorul unei imbinari sudate cu grosimea de 3) mm !
a/ metoda A< si ?<7
b/ metoda 2. si 3.;
c/ metoda %< si ?<7
42. 6tandardul 61 45 I6O #'1& clasifica calitatea imbinarilor sudate in clase de calitate. Care dintre
acestea este cel mai putin restrictiva:
a/ grupa @7
b) grupa 14
c/ grupa C/
43. 6tandardul 61 45 I6O 1))42 clasifica calitatea imbinarilor sudate in clase de calitate. Care dintre
acestea este cel mai putin restrictiva:
a/ grupa @7
b) grupa 14
c/ grupa C/
Page & of !
numele si prenumele ......................................................
semnatura ..................................................
44. Bn conformitate cu prevederile 8egii $4=2))' prin C epertiz2 te"nic2D se En>elege:
a/ eamin2rile, verific2rile Fi investiga>iile la care se supun instala>iile=ec"ipamentele7
b) investiga5ia6examinarea cu caracter te)nic a unei6unui instala5ii6ec)ipament;
c/ compleul de activit2>i Fi masuri care s2 stabileasc2 posibilitatea de func>ionare a
instala>iilor=ec"ipamentelor
4#. In conformitate cu prevederile %< I6CI1 C1 $=2)1), personalul autorizat nivel doi are urmatoarele
competente si responsabilitati:
a/ 7ntocme8te procedurile de lucru pe metoda 8i specialitatea pentru care este autorizat;
b/ nu are dreptul s2 elibereze documente privind interpretarea rezultatelor ob>inute la eamin2rile
nedistructive7
c/ evalueaz2, avizeaz2 Fi compar2 rezultatele eamin2rilor nedistructive Fi ia decizii asupra Embun2t2>irii
activit2>ii En domeniul eamin2rilor respective.
4$. In conformitate cu prevederile %< I6CI1 C1 $=2)1), autoriza>iile laboratoarelor de eamin2ri
nedistructive autorizate pentru domeniul ?< sunt valabile7
a/ 2 ani 7
a/ pe termen nedeterminat cu condi>ia men>inerii continue a cerin>elor de autorizare7
c) laboratoarele de examin,ri nedistructive nu se autorizeaza pentru domeniul -..
4&. In conformitate cu prevederile %< I6CI1 C1 $=2)1), personalul autorizat nivel unu are urmatoarele
competente si responsabilitati:
a/ Endrum2, supraveg"eaz2 Fi verific2 activitatea personalului din subordine Fi a personalului En curs de
instruire Fi autorizare Fi a personalului autorizat nivel 17
b) pune 7n func5iune 8i etaloneaz, ec)ipamentele de examinare nedistructiv, pentru care este
autorizat;
c/ evalueaz2, avizeaz2 Fi compar2 rezultatele eamin2rilor nedistructive Fi ia decizii asupra Embun2t2>irii
activit2>ii En domeniul eamin2rilor respective.
4'. In conformitate cu prevederile %< I6CI1 C1 $=2)1) se consider2 etindere a autoriza>iei - personalului
care efectueaza eaminari nedistructive :
a/ <recerea de la un nivel de autorizare la altul 7
b /9utorizarea pentru o alt2 metod2 sau specialitate decGt cea anterioar27
c) 3aspunsurile a) 9 b) sunt corecte .
4(. +iscontinuitatile induse in eploatare sunt rezultatul :
a. vibratiei
b. tensiunlor inalte
c. coroziunii
d. tuturor cauzelor de mai sus
#). 0iecare operator este afectat, diferit, de perceptie, oboseala si comportare. In eaminarea vizuala acesti
factori sunt clasificati ca :
a. factori fiziologici
b. factori necontrolati
c. factori de productie
d. factori clasici de etenuare
Page ' of !
R()*+n)+,i
" # $ % & ' ! - .
/ 0 / 1 1 2 2 1 1 1
" # $ % & ' ! - ".
0 1 0 / / 0 0 1 1 2
" "" "# "$ "% "& "' "! "- #.
1

0 2 / 0 / 0 / 0 /
# #" ## #$ #% #& #' #! #- $.
0 2 / 2 2 / 2 0 / 0
$ "" $# $$ $% $& $' $! $- %.
0 0 0 0 / 2 0 2 1 /
N,. ,()*+n)+,i 23,4254 R46+75/5
Page ! of !