Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. 263 din 04.07.

2014

DECLARAŢIE
Mie, Vacarenco Andrei, îmi sunt explicate drepturile şi obligaţiile, prevăzute de art. 148-
160 C.P.C. şi art.87 şi 88 al C.P.P. al Republicii Moldova şi a legii R.M. № 1086 Cu privire la
experiza judiciară.
De răspundere pentru darea intenţionată a unei încheieri false, conform art.312 al C.P al
Republicii Moldova, sunt avertizat.
______________

Expertul Direcţiei cercetări şi tehnologii de protecţie a documentelor a Întreprinderii de stat


„CRIS „REGISTRU” ”, Ministerul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor al Republicii
Moldova, Andrei Vacarenco, având studii superioare şi specialitatea de expert cu vechime în
muncă de specialitate de 18 ani, în baza interpelării nr. 1869 din 01.07.2014 a şef al
Inspectoratului de Poliție Botanica mun.Chișinău, colonel de poliție, Dumitru Buga, am efectuat
o examinare tehnică a documentului.

MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE


În litigiu:
Permisul de conducere cu numărul de înregistrare 50 MO 584067, eliberat cet. Korjan
Viorel Nicolai la 04.10.2010.
ÎNTREBĂRILE FORMULATE :
Permisul de conducere cu numărul de înregistrare 50 MO 584067, eliberat cet. Korjan
Viorel Nicolai la 04.10.2010 este confecţionat după modelul tip? Dacă nu, atunci prin ce metodă
a fost confecţionat?

DESCRIERI, EXAMINĂRI ŞI CONSTATĂRI


Obiectul examinării a fost prezentat la examinare printr-un curier special într-un plic de
culoare albă. Clapa plicului este încleiată. După despachetare s-a constatat că conţinutul
ambalajului corespunde descrierii din scrisoarea de însoţire.
Permisul de conducere cu numărul 50 MO 584067, eliberat cet. Korjan Viorel Nicolai la
04.10.2010 reprezintă o blanchetă dreptunghiulară cu dimensiunile de aproximativ: 54 mm x 86
mm. Pe recto în partea de sus a actului: cu colorant negru este executată denumirea statului
emitent „Российская федерация”, denumirea actului „Водительское удостоверение, Permis de
conduire” şi codul ţării format din trei litere „RUS” în interiorul unui oval. În partea centrală a
documentului sunt amplasate datele informative privind numele, prenumele, patronimic
deţinătorului permisului de conducere, data şi locul naşterii, categoria obţinută, valabilitatea
acestuia etc. În partea stângă este imprimată fotografia coloră a unei persoane de sex masculin.
Pe centru în dreapta cu colorant roşu este executată îmaginea a unui scut cu inscripții „ГИБДД
МВД”. Pe ambele părţi a actului pe toată suprafaţa este prezentă plasa de protecţie, în formă de
linii drepte şi ondulate. Plasa de protecţie este executată în nuanţele culorilor bej și roz (fig.1,2).
Pe parea reversă a documentului sunt prezente inscripții ce reprezintă descifrarea
denumirilor câmpurilor de control vizual, valorile codurilor și pictogramele lor amplasate în
tabel. (fig.2).

Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 263 din


LÎ a ÎS „CRIS 04.07. 2014 Pagina 1 din 3
„Registru”
În urma examinării permisului de conducere prezentat la examinare, vizual cu ajutorul
microscopului „ЛОМО”, la lumina de zi şi artificială amplasată sub diferite unghiuri faţă de
obiect, în raze UV, au fost stabilite următoarele semne distinctive:
- la examinarea blanchetei:
- confecţionarea permisului din filă de hîrtie (trei straturi), apoi laminată pe ambele părţi;
- la examinarea grilei de protecţie, recuzitelor şi a numărului (fig.5):
- repartizarea colorantului în stratul hârtiei;
- repartizarea colorantului sub forma punctiformă;
- prezenţa unor puncte microscopice de colorant pe marginile exterioare a haşurilor;
- suprafaţa colorantului este mată;
- rotunjirea unghiurilor drepte şi ascuţite
Indicii sus numiţi, în complex, sunt îndeajuns pentru a face concluzia că permisul de
conducere cu numărul de înregistrare 50 MO 584067, eliberat cet. Korjan Viorel Nicolai la
04.10.2010 a fost confecţionat din 3 file de hârtie simplă, laminată pe ambele părţi, cu folosirea
aparatelor computerizate de multiplicat cu imprimanta jet color cerneală.
Efectuând examinarea comparativă dintre permisul de conducere prezentat la examinare
şi permisul de conducere mostră de comparaţie din colecţia DCTPD, s-au constatat:
coincidenţe: forma, conţinut, amplasarea rechizitelor.
deosebiri: dimensiunele, tipul suportului din care este confecționat permisul litigios, tipul
de imprimantă la imprimarea conținutului documentului, calitatea imprimării plasei de protecţie,
recuzitelor şi datelor, lipsa textului luminiscent „RUS” și „ГИБДД МВД” vizibil sub acţiunea
razelor UV, imprimarea fotografiei ș.a (fig.3,4,5,6).
Rezultatele obţinute în complex sunt îndeajuns pentru formarea concluziei certe, că
permisul de conducere cu numărul de înregistrare 50 MO 584067, eliberat cet. Korjan Viorel
Nicolai la 04.10.2010 a fost confecţionat din 3 file de hârtie simplă, laminată pe ambele părţi, cu
folosirea aparatelor computerizate de multiplicat cu imprimanta inkjet color, nu după modelul
tip.
În timpul cercetării au fost utilizate: rigla, microscopul ЛОМО, aparatul REGULA,
aparatul foto Samsung PL20. Raportul a fost imprimat la imprimanta HP Lazer Jet P1102.

CONCLUZIA:
1. Permisului de conducere cu numărul de înregistrare 50 MO 584067, eliberat cet.
Korjan Viorel Nicolai la 04.10.2010 a fost confecţionat din 3 file de hârtie simplă, apoi laminată
pe ambele părţi, cu folosirea aparatelor computerizate de multiplicat cu imprimanta inkjet color,
nu după modelul tip.

Expert A.Vacarenco

Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 263 din


LÎ a ÎS „CRIS 04.07. 2014 Pagina 2 din 3
„Registru”
PLANŞA FOTOGRAFICĂ
la raportul de constatare tehnico-ştiinţific nr. 263 din 04.07.2014

Fig. 2 Aspectul general al permisului de conducere


Fig.1 Aspectul general al permisului de conducere mostră de comparaţie
prezentat la examinare.

Fig. 3. Permisului de conducere în litigiu privit în raze Fig 4. Permisului de conducere mostră de comparaţie
UV. privit în raze UV.

Fig 5. Permisului de conducere în litigiu privit în raze Fig 6. Permisului de conducere mostră de comparaţie
UV. Verso privit în raze UV. Verso

Expertul A.Vacarenco

Şeful Laboratorului de încercări

Produsele încercate au fost înapoiate clientului.


Raportul de încercare este întocmit în două exemplare:
1 ex. - Clientului
2-lea ex. - L.Î.
Rezultatele cercetărilor se referă numai la obiectele supuse cercetării

Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 263 din


LÎ a ÎS „CRIS 04.07. 2014 Pagina 3 din 3
„Registru”