Sunteți pe pagina 1din 1

Către: Serviciile externe de prevenire și protecție abilitate din județul Suceava

Referitor: Recomandări pentru angajatori și pentru lucrători privind prevenirea răspândirii


infecției cu virusul Covid – 19 la locurile de muncă
Conform art. 2 al Ordinului nr. 671 din 17.03.2020 al ministrului muncii și protecției sociale, ”Inspecția
Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă contribuie, prin activități proprii, specifice, la
transmiterea informațiilor privind prevenirea contaminării cu noul coronavirus”.
În contextul celor prezentate mai sus, vă rugăm să ne sprijiniți în acțiunea de difuzare a
recomandărilor, elaborate atât pentru angajatori cât și pentru lucrători, pentru protecția oamenilor la
riscul de îmbolnăvire cu virusul Covid – 19.
În situația actuală, a răspândirii infecției cu virusul Covid – 19, angajatorii, lucrătorii, reprezentanții
lucrătorilor, alți participanți la procesul de muncă (voluntari, zilieri, prestatori de servicii, etc.)
trebuie să fie informați și să aplice măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situațiile Speciale de
Urgență și de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii bolii.
În temeiul art. 16 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, angajatorii sunt obligați să
asigure informarea corespunzătoare a lucrătorilor. La rândul lor, lucrătorii au obligația respectării
instrucțiunilor primite de la angajator, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006.
În vederea informării și conștientizării lucrătorilor, a reprezentanților acestora, a altor participanți la
procesul de muncă, vă transmit două documentele, elaborate de Inspecția Muncii, cu privire la regulile
care trebuie respectate la locurile de muncă și în mijloacele de transport și care au rolul de a asigura
protecția sănătății și securității oamenilor și de a limita răspândirea infecției cu virusul Covid – 19.
Vă solicităm să transmiteți recomandările din aceste două documente lucrătorilor dumneavoastră și
lucrătorilor de la firmele cu care aveți contract de prestări servicii, prin afișare în locurile în care
aceștia au acces și prin informarea directă, chiar și în cadrul instruirii în domeniul securității și
sănătății în muncă.
Vă transmit, de asemenea, și o informare cu privire la măsurile pe care, angajatorii trebuie să le
adopte, în spiritul legislației de securitate și sănătate în muncă, pentru evitarea riscului de îmbolnăvire
a lucrătorilor, voluntarilor, zilierilor și altor persoane care desfășoară activități în unitate.
Până pe date de 20 mai 2020 veți transmite la ITM Suceava o informare cu privire acțiunile întreprinse
de dumneavoastră pentru difuzarea materialelor anexate atât în propria unitate, dacă este cazul, cât
și în unitățile cu care aveți contract, pe adresa de e-mail itmsuceava@itmsuceava.ro.
Pentru orice nelămurire, vă rog să mă contactați la telefon 0745 63 72 35 sau pe e-mail
airinei_dana@yahoo.com.
Vă mulțumesc pentru buna înțelegere și buna colaborare.

Liliana Airinei
Inspector de muncă
Serviciul Control securitate şi sănătate în muncă

Str. Bistriței nr. 9, Suceava Tel.: +4 0230 512283;+4 0230520060 fax: +4 0230213185
itmsuceava@itmsuceava.ro / www.itmsuceava.ro
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în
acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în
mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

S-ar putea să vă placă și