Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL

Anul școlar: 2019-2020


Profesor:
Clasa: a VII-a
Avizat, director prof.

Avizat, resp. comisie metodică,


prof.

ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ


PLANIFICARE ANUALĂ
Manual Ed. Aramis
Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Nr. crt. Semestrul Unitatea Săptămâna Nr. ore


1. I Lecție introductivă 1 1
2. I. Elemente de limbă latină 2-15 14
3. II.Elemente de civilizație greco-romană și de cultură romanică 1-6 6
4. al II-lea III. Valori greco-romane perene 7-20 13
5. „Școala altfel” 12 1

1
  COMPETENŢE GENERALE

1 Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice / moderne

2 Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității socio-culturale.

  COMPETENŢE SPECIFICE
1.1
. Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română / alte limbi romanice / moderne
.
2.1 Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia romană
.
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
.
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate
.

2
LICEUL
Anul școlar: 2019-2020
Profesor:
Clasa: a VII-a

ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Manual Ed. Aramis
Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

SEMESTRUL I (15 SĂPTĂMÂNI/ 15 ORE)

Nr. crt. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și Resurse
învățare ore procedee materiale
1. Lecție introctivă Prezentarea programei și a manualului 1 S1 Conversația Manual
Expunerea
2. I. Elemente de Geneza limbilor – limbă-mamă / limbă-fiică, Conversația Manual
limbă latină relația dintre factorul istoric și cel lingvistic Lectura Test scris
o Familii de limbi / Limbile indo-europene / 1.1. 1 S2 Rezolvarea de Internet
Limba latină și limbule romanice 1.2. exerciții Fișa de lucru
o Limba – un organism viu 2.1. 1 S3 Organizatorul

3
Alfabetul latin: egipteni˃fenicieni˃greci˃romani˃ 2.2. grafic
alfabetul pe care îl folosim astăzi 2.3. Expunerea
o Cifre romane – cifre arabe 1 S4 Investigația
o Semne lingvistice folosite ca simboluri în 1 S5
domeniul științelor
o Evaluare 1 S6

Lexic: istoria cuvintelor, de la latină la limbile


moderne
o Diferența dintre moștenire și împrumut 1 S7
o Fondul latin al limbii române 1.1. 1 S8 Conversația Manual
o Lexic latin în alte limbi romanice 1.2. 1 S9 Lectura Test scris
2.1. 1 S10 Rezolvarea de Internet
o Cuvinte de origine latină în limbi neromanice
2.2. exerciții Fișa de lucru
(cu insistență pe limba engleză)
2.3. 1 S11 Organizatorul
o Vocabular internațional de origine greco-
grafic
romană în diverse domenii ale cunoașterii Expunerea
(științe exacte și discipline socio-umane) 1 S12 Investigația
o Evaluare

Elemente de flexiune în limba latină și în limba


română (/limbi romanice) – analogii 1 S13
o Structura cuvântului. Evoluția în limbile 1 S14
moderne. Trăsături definitorii ale flexiunii
nominale și verbale. Eelemnte de sintaxă
o Rolul cuvântului în enunț și în context 1 S15
o Recapitulare semestrială

4
SEMESTRUL AL II-LEA (20 DE SĂPTĂMÂNI/ 20 DE ORE)

Nr. crt. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și Resurse
învățare ore procedee materiale
1. II. Elemente de Roma – de la cetatea lui Romulus la centrul lumii
civilizație greco- latinofone
romană și de o Puterea romană. Evoluție în timp și spațiu 1 S1
cultură o Procesul de romanizare 1 S2
romanică o Formarea culturii europene 1 S3

Panteonul greco-roman – imagine a universului și a 1.1. 1 S4 Conversația Manual


societății umane. Zei și eroi: funcții și mituri 1.2. 1 S5 Lectura Internet
fundamentale 2.1. 1 S6 Rezolvarea de Test scris
2.2. 1 S7 exerciții Fișa de lucru
2.3. 1 S8 Organizatorul
Evaluare 1 S9 grafic
Expunerea
Viață publică - viață privată. Mentalități
o Tipare socio-politice romane reflectate în 1 S10
actualitate (forme de organizare comunitară,
relația public-privat, cetățean-stat, urban-rural
etc.)
o Personalități romane 1 S11
2. Școala altfel! 1 S12
3. II. Elemente de Arta greco-romană și moștenirea ei europeană 1.1. 1 S13 Conversația Manual
civilizație greco- Recapitulare 1.2. 1 S14 Lectura Internet
romană și de Evaluare 2.1. 1 S15 Rezolvarea de Test scris
cultură 2.2. exerciții Fișa de lucru
romanică 2.3. Organizatorul
5
grafic
Expunerea
Investigația
4. III. Valori greco- Modele de gândire și de raportare la lume, 1.1. 1 S16 Conversația Manual
romane perene fundamentate etic 1.2. Lectura Internet
Modele estetice în artă 2.1. 1 S17 Rezolvarea de Test scris
Recapitulare finală 2.2. 1 S18 exerciții Fișa de lucru
Recapitulare finală 2.3. 1 S19 Organizatorul
Evaluare finală 1 S20 grafic
Expunerea
Investigația